Meer met minder.......


Views > Program and Project Management > Best Practice > Meer met minder.......


Meer met minder.......
Dekkers, Management Consultant, Netherlands

Met minder beschikbare middelen meer of een beter resultaat behalen


De laatste jaren is het speelveld bij overheden, woningbouwcorporaties en zorg flink veranderd. De opdracht is bezuinigen! Hoe? vaak worden er rigoureus projecten stil gelegd, projecten die het fundament vormen onder jouw panorama van de komende 5 jaar. Daarop doelen wij als Louter projectmanagement met advies en procesmanagement. Wij kiezen om met elkaar te bepalen wat de kernactiviteiten moeten zijn om met beperkte middelen een waardevolle bijdrage te kunnen leveren: Focus. Daarnaast kunnen we nog heel veel bereiken in de projectaanpak waarbij Louter Training & Coahing meer "ruimte" creëert voor initiatief en verantwoordelijkheid. Een uitdaging dus waar wij, Louter, juist een helpende hand kan bieden.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Last updated: 2-10-2020. All names ™ of their owners.