Als het niet nodig is te veranderen, is het nodig niet te veranderen

Quotation / Change and Organization


Als het niet nodig is te veranderen, is het nodig niet te veranderen
Jan de Meij, Member, Partner, Netherlands

Veranderen om het veranderen is niet goed


Als het niet nodig is te veranderen,
is het nodig niet te veranderen.

Stilstand is achteruitgang wordt er vaak beweerd en meestal ook terecht.
De wereld is constant in beweging en als je daarin niet 'meebeweegt' of liever nog op anticipeert, kun je als organisatie tot stilstand komen. Je moet je daarvan bewust zijn en de wereld / markt voortdurend in de gaten houden. Zoek het uit, maak je analyses en kom tot een conclusie. Als de conclusie is dat er zaken veranderd moeten worden, omdat bijvoorbeeld de concurrent je voorbijstreeft, dan veranderen.
Maar de conclusie kan ook zijn (nog) NIET veranderen. Als je een stevige (markt)positie hebt en de klanten zijn uitermate tevreden met hetgeen je voor hen doet, dan kan een verandering zelfs averechts werken.
Veranderen om het veranderen is dus niet goed. Een welbewuste keuze om dat wel of niet te doen, daar haat het om.


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.