maatschappelijke positie accountant


Views > Decision-making and Valuation > Opinion > maatschappelijke positie accountant


maatschappelijke positie accountant
j.j.van der molen, Member, Director, Netherlands

de politiek bekritiseert de rol van de controlerende accountant terwijl dezelfde politiek de regelgeving via allerlei standaarden door de accountantcy waaronder de IFRS zelf heeft laten opstellen. hier zal de wal het schip zelf keren. de nieuwe ondernemingen zullen een heel andere waarderingsgrondslag krijgen dan thans het geval is. de politiek verwacht in de waan van de dag m.i. teveel van de controlerende accountant. het kostenaspect speelt hiebij ook een grote rol. bij het mkb speelt dit nog meer dan bij de grotere bedrijven. controle kan nimmer tot zekerheid van de getrouwheid van de jaarrekening leiden. we wachten al jaren op de invoering van de nieuwe flex bv wet en de nieuwe wet op de personenvennootschappen. deze twee wetten lijken echter een onnodige overlapping.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.