Effectiviteit trainen valt of staat met de juiste communicatie


Views > Communication and Skills > Method > Effectiviteit trainen valt of staat met de juiste communicatie


Effectiviteit trainen valt of staat met de juiste communicatie
Boerkamp, Ingrid, Member, Coach, Netherlands

Actief luisteren en de juiste open vragen stellen leidt tot optimale communicatie, onontbeerlijk voor een solide basis voor elke persoonlijke en zakelijke relatie! Het is van belang dat de ander overtuigd is van het feit dat er actief naar hem/haar geluisterd wordt. Dit laat je niet alleen blijken door verbaal alert te reageren op hetgeen wat die ander zegt, maar dit uit je ook aan de hand van non-verbale boodschappen die je zendt. Zodra de ander ziet dat de non-verbale signalen overeenkomen met hetgeen wat gezegd wordt, zal hij zich open stellen en vertrouwen in u hebben. De open vragen zullen vol overgave beantwoord worden. De communicatie is optimaal en dit is weer nodig voor het behalen van de hoogste effectiviteit in trainingen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.