Succes begint aan de top! Success starts at the Top!

Method / Leadership

12manage is looking for
MBA students.


Succes begint aan de top! Success starts at the Top!
drs. Jos J.P. Brouwers, Member, Director, Netherlands

Visie, beleid en acties van directie en management zijn doorslaggevend voor het succes van een organisatie
Vision, policy and actions of management are crucial for the success of an organisation.In elke branche zijn er organisaties die duidelijk meer succesvol zijn dan anderen, ongeacht het economische klimaat. Hoe komt dat? Wat doen zij anders of beter? In every branch there are organisations significantly more succesful then others, despite the economical climate. Why? What do they do different or better?
Middels een zelf ontwikkelde scan en benchmark kunnen wij organisaties snel inzage geven in welke kansen ze laten liggen om meer succesvol te zijn. Een concreet ontwikkeladvies en praktische begeleiding bij de implementatie van de verkregen inzichten levert snel meer succes en resultaat op.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.