definitie intuitief leiderschap/ definition Intuition &leadership

Book Review / Leadership


definitie intuitief leiderschap/ definition Intuition &leadership
broek, Member, Coach, Netherlands

definitie intuitief leiderschap


Intuitie is een bepaalde wakkerheid in soms kleine manifestaties,zonder een direct herkenbare functionele of rationele verschijningsvorm waarbij geweten wordt hoe daarin te handelen of te reageren en dat ook te durven. Intuitie is daarmee een andersoortig besturingssysteem in leiderschap dan bijvoorbeeld de psychologie. De psychologie doet immers onderzoek naar vooral denken en gedrag of gevoel. Intuitie gaat over waarnemen, doen( of laten) en durven. Intuitie gaat dus over initiatiefkracht en spiritualiteit en heeft de handicap vaag te blijven omdat er moeilijk onderzoek naar is te doen. In mijn boek Intuitief leiderschap maak ik relaties tussen intuitie en leiderschap zichtbaar en geef verklaringen voor gewenst en ongewenst gedrag. Intuitie gaat in tegenstelling tot de psychologie over het hier en nu. De psychologie levert slechts verklaringen achteraf. Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.. Intuitie staat voor de waarneming inzichzelf ,gaat niet over gedrag of over denken of dromen .En is dus feitelijk juist weer concreter .Want sluit dicht aan op de werkelijkheid zoals die zich aandient. In die zin zijn assesments achterhaald. Mijn boek is getiteld: Intuitief leiderschap, waardevolle inizichten voor effectieve actie.Verkrijgbaar bij Nelissen/Boomuitgevers: nelissen .nl en/of bij de verschillende internetboekhandels, zoals Managementboek.nl, Boeck.nl Walter Broek

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 18-4-2019. All names ™ of their owners.