Uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen

Opinion / Change and Organization


Uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen
Kaesemans Bart , Consultant, Belgium

Nood aan ontwikkeling van strategische capaciteit.


Lokale besturen en not-for-profitorganisaties zijn voor iedereen het meest rechtstreekse aanspreekpunt inzake (welzijns)voorzieningen en persoonlijke ontwikkeling. In de huidige Vlaamse samenleving staan zij onder zware druk om steeds meer en beter met steeds minder te realiseren. Dit vraagt een hoge strategische capaciteit die (nog) te weinig aanwezig is. De komende decennia zijn dan ook cruciaal voor de ontwikkeling van deze capaciteit. Omwille van de financiële beperkingen waarmee lokale besturen en not-for-profit-organisaties te kampen hebben, is het meest aangewezen kanaal om dit te realiseren vorming, ervaringsuitwisseling en samenwerking.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 16-12-2017. All names tm by their owners.