Managers Moeten Oplossend Vermogen van hun Medewerkers Gebruiken


Views > Leadership > Advice > Managers Moeten Oplossend Vermogen van hun Medewerkers Gebruiken


Managers Moeten Oplossend Vermogen van hun Medewerkers Gebruiken
P. Wensink, Member, Director, Netherlands

De veranderingen gaan zo snel dat je als manager niet meer alle antwoorden hebt op de uitdagingen die je tegenkomt. Het begrip ervaring weegt dan ook veel minder zwaar dan jaren geleden. Veel ervaringen zijn niet meer van toepassing op diverse situaties daar deze door de versnelling van de verandering niet meer hetzelfde zijn.

Als manager heb je dus niet meer alle antwoorden. Je zit echter op een schatkist van oplossend vermogen, namelijk… het oplossende vermogen van je medewerkers. Zij moeten je hun oplossende vermogen echter wel ter beschikking willen stellen anders wordt het erg moeilijk voor je als manager. Er is dus steeds meer sprake van een wederzijdse afhankelijkheidspositie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 17-7-2019. All names ™ of their owners.