Ondernemen/Ondernemend medewerker

Advice / Communication and Skills


Ondernemen/Ondernemend medewerker
Gerpiet Wicherts, Member, Business Consultant, Netherlands

Ondernemen heeft niets met geld te maken. Geld is een gevolg van ondernemen!


Leuk om over na te denken. Het is het centrale motto in onze organisatie. Waar gaat het om bij ondernemen? (Dit kun je trouwens ook als uitgangspunt nemen voor een ondernemend medewerker!) Het gaat erom dat je jezelf bent, dat je geloofd in je eigen kunnen! (Zonder jezelf te overschatten!). Vertrouwen hebt in het kunnen van degenen waarmee je werkt en dit ook wardeert! Daarnaast moet je goed voor jezelf zorgen. Niet uit egoïsme, maar om fit te zijn voor je taak en verantwoordelijkheden. Ik vind dat de oude regel "Noblesse Oblige!" zeker in deze tijd geldt. Kun je meer als een ander, dan heb je verplichtingen van zorg naar die ander, waarbij je niet uit eigen belang redeneert, maar redeneert vanuit rentmeesterschap!. Antiek, maar ethisch correct!

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-2-2019. All names ™ of their owners.