Value Triad


Views > Marketing > Method > Value Triad


Value Triad
Melkert, Student (University), Netherlands

De samenstelligen van de waarde van een product


De waarde driehoek bestaat uit de combinatie van kwaliteit, service en prijs. Er is een positief verband tussen waarde van een product en zowel kwaliteit en service. Een negatief verban bestaat tussen de waarde en de prijs van het product. Waarde van een Product = α*Kwaliteit + β*Service – γ*Prijs Kwaliteit van het product is niet alleen de duurzaamheid van het product, maar ook de mate waarin een product voldoet aan ieders specifieke doelen voor dat product. Als het product hieraan niet voldoet dan zal de waarde van het product (achteraf) een flinke daling maken in waarde, wat leidt tot ontevredenheid bij de klant. De factoren voor kwaliteit en prijs zijn voor 'gewone' (dagelijkse) producten groter dan die van service. De factor van service is groot/groter als het gaat om maatgemaakte producten.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: Integratie van synergievoordelen in het 5-krachten model van Michael Eugene Porter
About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Last updated: 24-10-2020. All names ™ of their owners.