strategisch personeelsmanagement


Views > Human Resources > Idea > strategisch personeelsmanagement


strategisch personeelsmanagement
Ed Emmen, Member, Other, Netherlands

personeelsmanagement en reorganisatie


Het gangbare idee bij strategisch personeelsmanagement is er voor te zorgen dat in de toekomst de organisatie beschikt over gekwalificeerd personeel. Waar naar mijn idee te weinig aandacht voor is, is om er voor te zorgen dat bij een reorganisatie met gedwongen ontslagen, die mensen overblijven, waarmee de reorganisatie een succes kan worden. Bij gedwongen ontslagen geld het uitgangspunt dat binnen een paar leeftijdscategorie√ęn het principe last in first out geldt. Dat kan betekenen dat juist de mensen die een reorganisatie zouden kunnen dragen, ontslagen moeten worden. Het antwoord is naar mijn mening om al vroegtijdig de selectie te maken en degene die noet mee kunnen na de reorganisatie al te ontslaan. Dat betekent wel dat het middenkader een veel belangrijkere rol krijgt in het bijhouden van de personeelsdossier. Vaak komt vanuit die laag te weinig informatie om succesvol naar de toekomt te kijken.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 27-5-2020. All names ™ of their owners.