logo

Arkitektur av Zachman

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

36 itens • 352.658 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

År 1987, skrev John Zachman: ”Att hålla företaget ifrån att desintegrera, så har konceptet om att ha en arkitektur för informationssystem blivit mindre av att se som ett alternativ utan mer som en nödvändighet.” Från denna tidpunkt så har det Företagsövergripande systemarkitekturramverket av Zachman utvecklats. Det blev modellen som många av de större organisationerna betraktade och kommunicerade som deras företagsövergripande informationsinfrastruktur. Den erbjuder en ritning eller arkitektur, för organisationens nuvarande och framtida informationsinfrastruktur.


Zachmans Företagsövergripande Systemarkitektur presenterade vid denna tid en ny modell för att betrakta och kommunicera informationsinfrastrukturer.
I stället för att se processen som en serie av steg, organiserade han dem kring olika vyer och lager (perspektiv) som fanns hos de olika parterna.


Parterna i det Företagsövergripande systemarkitekturramverket

 1. Någon som har bestämt sig för att göra affärer inom en speciell industri.
 2. Företagets personal som leder organisationen.
 3. Systemanalytiker som önskar att representera företaget i en mer disciplinerad form.
 4. Formgivare som applicerar specifika teknologier för att lösa problemen i företaget.
 5. Konstruktören till systemet.
 6. Systemet i sig själv.

Perspektiven eller synpunkterna representeras som rader i matrisen (se figur nedan).
Zachman bekräftade att var och en av deltagarna tittade på samma informationskategorier representerade i kolumnerna i ramverket.


Informationskategorier i det Företagsövergripande System arkitekturramverket

 • Data som manipulerats av en organisation (vad).
 • Dess funktioner och processer (hur).
 • Platser där verksamheten genomförs (var).
 • Händelser som startar företagsaktiviteter (när).
 • Involverade personer och organisationer (vem).
 • Motivationer och begränsningar som bestämmer hur företaget beter sig (varför).

EA-Termonologi

 • ”Ett företag är en affärssammanslutning som består av en känd uppsättning av samverkande företagsfunktioner. Den är kapabel till att fungera som en oberoende fristående enhet. Med denna definition kan det  finnas företag inom företaget. Som till exempel en affärsenhet inom den totala företagskoncernen kan betraktas vara ett företag, så länge som det kan fungera självständigt. Företaget kan också ses som ”ett storföretag”, vilket betyder att omfattningen får effekt på ett företags arkitektur ansträngningar kan också inkludera samband med externa enheter. Liksom: leverantörer, affärspartners och kunder.
 • Arkitektur erbjuder det underliggande ramverket. Detta definierar och beskriver den plattform som krävs av företaget, så att det kan nå fram till dess målsättningar och uppnå sin affärsvision. Den kan definieras som: uppsättningen av principer, anvisningar, riktlinjer, modeller, standarder och processer som fås i linje med affärsstrategin och informationskraven, det är att vägleda valet, skapandet och genomförandet av lösningar, som fås i linje med den framtida affärsriktningen.
 

Data (Vad)

Funktion (Hur)

Kontaktnätverk (Var)

Personal (Vem)

Tid (När)

Motivation (Varför)

Målsättningar/Omfattning

Lista på saker som är viktiga för företaget

Lista på processer som företaget utför

Lista på platser var företaget opererar

Lista av organisatoriska enheter

Lista på affärshändelser/cykler

Lista på affärsmål/strategier

Företagets modell

Enhetsförhållandediagram (inklusive m:m n-lager relationsattribut)

Affärsprocessmodell (fysiskt dataflödesdiagram),

Logistiska nätverk (knutpunkter och kopplingar)

Organisationskarta, med roller; expertisuppsättningar; säkra frågeställningar.

Företagets huvudplan

Affärsplan

Informationssystems-modell

Datamodell (konvergerade enheter som normaliseras fullständigt)

Viktiga dataflödesdiagrammet; användningsområdesarkitektur

Distribuerad systemarkitektur

Det mänskliga gränssnittsarkitekturen (roller, data, tillgänglighet)

Beroendediagram, enhetens livhistoria (processstruktur)

Affärsregler för modellen

Teknologimodell

Dataarkitektur (tabeller och kolumner); till historiska data

Systemdesign: struktur kartläggning, pseudo-code

Systemarkitektur (hårdvara, programvaru typer)

Användargränssnittet (hur system kommer att uppföra sig); säkerhetsdesign

”Flödeskontroll” diagram (Strukturkontroll)

Affärsregler för design

Specificerad framställning

Data design (avnormaliserad), den fysiska lagringsdesignen

Specificerad programdesign

Nätverksarkitektur

Skärmvyer, säkerhetsarkitektur (vem kan se vad?)

Tidsdefinitioner

Specifikationsregler för programlogiken

Systemfunktioner

Konverterade data

Utförbara program

Kommunikationsfunktioner

Utbildade personer

Affärshändelser

Framtvingade regler


Särskild Intressegrupp SIG

Arkitektur av Zachman Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Arkitektur av Zachman. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Enterprise Architecture Implementation Methods
I have been trying to understand various methods to develop/streamline the EA for an organization and realized that the Zachman framework is useful in identifying key entities/areas and outcomes. What...
Betyg22
 
Kommentarer7 kommentarer
ämne Output of Enterprise Architecture. Benefits
Dear all, what is the output of EA for my organization? And what are the real benefits that we will gain? Thanks, Ayid...
Betyg9
 
Kommentarer3 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Arkitektur av Zachman

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Arkitektur av Zachman. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Enterprise Architecture (Zachman Framework) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Enterprise Architecture (EA) : Philosophy, Practice, Capability or Instantiation

4 Levels of Using EA
The concept of EA focuses at the core on how we engineer our enterprise. And within this context a number of possible wa...
Subject

The Rules of Enterprise Architecture

Applying the EA Framework, Enterprise Architecture Implementation Tips
Sowa and Zachman described following basic rules as a prerequisite for understanding and applying the Enterprise Archite...
Informationskällor

Olika informationskällor om Arkitektur av Zachman. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Artikel

An Overview of Enterprise Architecture Framework Deliverables

Frameworks Overview
A number of enterprise architecture frameworks do exist. In this paper Frank Goethals differentiates between two classes...
Presentation

EA Overview. Definition and Strategic Benefits

Enterprise Architecture, Strategic Alignment, Strategic Agility
This presentation provides an overview of the concept of Enterprise Architecture, and clarifies the concept with a case ...
Artikel

Enterprise Architecture: Driving Business Benefits from IT

IT infrastructure
Enterprise architecture is the organizing logic for business processes and IT infrastructure, reflecting the integration...
Presentation

Enterprise Architecture: Unification of Information Technology and Business

Enterprise Architecture
Interesting presentation on the Enterprise Architecture Framework in IT. Sections: 1. Contents 2. History of Enterpris...
Presentation

Ethical Issues of IT, Information Systems and the Internet

Ethics, Information Technology, Information Age, Moral Dimensions, Privay, Opt-in, Opt-out, Data Protection, Cookies
This presentation discusses ethical issues with regard to information systems and technologies. The presentation include...
Presentation

Enterprise Architecture Applied to Social Networks

Enterprise Architecture, Social Networks, Social Network Analysis
This presentation is about enterprise architecture and how it is applied in social networks. The presentation includes t...
Presentation

Project Management of Information Technology Projects

Project Management, Information Technology, Three Sphere Model
This presentation provides information about project management, thereby especially focusing on a context of information...
Presentation

Information Management as Enabler of Transparency and Public trust

Corporate Transparency, Information Management, Public Trust
This presentation is about how Information Management (IM) contributes to transparency and includes the following sectio...
Presentation

How Information Systems Support Organizations

Information Technology, Information Architecture, Types of Information Systems, Managing IT
This presentation is about Information systems and Information technology in organizations. The presentation includes th...
Presentation

Change Management in an Information Technology / IT Context

Change Management, Information Systems Planning, Information Systems Architecture, Information Systems Implementation
This presentation provides information about the planning and implementation of change, focusing on a context of informa...
Presentation

A Methodology to Build Systems in Dynamic, Complex Innovation Environments

Knowledge Management, Innovation Management
This presentation is about building sustainable systems in today’s dynamic environment. The presentation includes the fo...
Presentation

Information Systems in Today's Organizations

Information Technology, Objectives, Information Systems, Management Information
Presentation about Information Systems in the world of today. The presentation includes the following sections: 1. Role...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Arkitektur av Zachman.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför den Företagsövergripande Systemarkitekturen av Zachman med: Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Affärsprocessmodellerande


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Arkitektur av Zachman? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.