Arkitektur av Zachman

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Undersöka och kommunicera informationsinfrastrukturen. Förklaring till Företagsövergripande Systemarkitektur (Enterprise Architecture) av John Zachman. ('87)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

År 1987, skrev John Zachman: ”Att hålla företaget ifrån att desintegrera, så har konceptet om att ha en arkitektur för informationssystem blivit mindre av att se som ett alternativ utan mer som en nödvändighet.” Från denna tidpunkt så har det Företagsövergripande systemarkitekturramverket av Zachman utvecklats. Det blev modellen som många av de större organisationerna betraktade och kommunicerade som deras företagsövergripande informationsinfrastruktur. Den erbjuder en ritning eller arkitektur, för organisationens nuvarande och framtida informationsinfrastruktur.


Zachmans Företagsövergripande Systemarkitektur presenterade vid denna tid en ny modell för att betrakta och kommunicera informationsinfrastrukturer.
I stället för att se processen som en serie av steg, organiserade han dem kring olika vyer och lager (perspektiv) som fanns hos de olika parterna.


Parterna i det Företagsövergripande systemarkitekturramverket

 1. Någon som har bestämt sig för att göra affärer inom en speciell industri.
 2. Företagets personal som leder organisationen.
 3. Systemanalytiker som önskar att representera företaget i en mer disciplinerad form.
 4. Formgivare som applicerar specifika teknologier för att lösa problemen i företaget.
 5. Konstruktören till systemet.
 6. Systemet i sig själv.

Perspektiven eller synpunkterna representeras som rader i matrisen (se figur nedan).
Zachman bekräftade att var och en av deltagarna tittade på samma informationskategorier representerade i kolumnerna i ramverket.


Informationskategorier i det Företagsövergripande System arkitekturramverket

 • Data som manipulerats av en organisation (vad).
 • Dess funktioner och processer (hur).
 • Platser där verksamheten genomförs (var).
 • Händelser som startar företagsaktiviteter (när).
 • Involverade personer och organisationer (vem).
 • Motivationer och begränsningar som bestämmer hur företaget beter sig (varför).

EA-Termonologi

 • ”Ett företag är en affärssammanslutning som består av en känd uppsättning av samverkande företagsfunktioner. Den är kapabel till att fungera som en oberoende fristående enhet. Med denna definition kan det  finnas företag inom företaget. Som till exempel en affärsenhet inom den totala företagskoncernen kan betraktas vara ett företag, så länge som det kan fungera självständigt. Företaget kan också ses som ”ett storföretag”, vilket betyder att omfattningen får effekt på ett företags arkitektur ansträngningar kan också inkludera samband med externa enheter. Liksom: leverantörer, affärspartners och kunder.
 • Arkitektur erbjuder det underliggande ramverket. Detta definierar och beskriver den plattform som krävs av företaget, så att det kan nå fram till dess målsättningar och uppnå sin affärsvision. Den kan definieras som: uppsättningen av principer, anvisningar, riktlinjer, modeller, standarder och processer som fås i linje med affärsstrategin och informationskraven, det är att vägleda valet, skapandet och genomförandet av lösningar, som fås i linje med den framtida affärsriktningen.
 

Data (Vad)

Funktion (Hur)

Kontaktnätverk (Var)

Personal (Vem)

Tid (När)

Motivation (Varför)

Målsättningar/Omfattning

Lista på saker som är viktiga för företaget

Lista på processer som företaget utför

Lista på platser var företaget opererar

Lista av organisatoriska enheter

Lista på affärshändelser/cykler

Lista på affärsmål/strategier

Företagets modell

Enhetsförhållandediagram (inklusive m:m n-lager relationsattribut)

Affärsprocessmodell (fysiskt dataflödesdiagram),

Logistiska nätverk (knutpunkter och kopplingar)

Organisationskarta, med roller; expertisuppsättningar; säkra frågeställningar.

Företagets huvudplan

Affärsplan

Informationssystems-modell

Datamodell (konvergerade enheter som normaliseras fullständigt)

Viktiga dataflödesdiagrammet; användningsområdesarkitektur

Distribuerad systemarkitektur

Det mänskliga gränssnittsarkitekturen (roller, data, tillgänglighet)

Beroendediagram, enhetens livhistoria (processstruktur)

Affärsregler för modellen

Teknologimodell

Dataarkitektur (tabeller och kolumner); till historiska data

Systemdesign: struktur kartläggning, pseudo-code

Systemarkitektur (hårdvara, programvaru typer)

Användargränssnittet (hur system kommer att uppföra sig); säkerhetsdesign

”Flödeskontroll” diagram (Strukturkontroll)

Affärsregler för design

Specificerad framställning

Data design (avnormaliserad), den fysiska lagringsdesignen

Specificerad programdesign

Nätverksarkitektur

Skärmvyer, säkerhetsarkitektur (vem kan se vad?)

Tidsdefinitioner

Specifikationsregler för programlogiken

Systemfunktioner

Konverterade data

Utförbara program

Kommunikationsfunktioner

Utbildade personer

Affärshändelser

Framtvingade regler


Arkitektur av Zachman Forumet
  Output of Enterprise Architecture. Benefits
Dear all, what is the output of EA for my organiza...
     
 

Arkitektur av Zachman Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Arkitektur av Zachman Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Arkitektur av Zachman Premium
  Enterprise Architecture Implementation Methods
I have been trying to understand various methods t...
     
 

Expert Tips (ENG) - Enterprise Architecture (Zachman Framework) Premium
 

Enterprise Architecture (EA) : Philosophy, Practice, Capability or InstantiationBli Medlem

The concept of EA focuses at the core on how we en...
Usage (application): 4 Levels of Using EA
 
 
 

The Rules of Enterprise ArchitectureBli Medlem

Sowa and Zachman described following basic rules a...
Usage (application): Applying the EA Framework, Enterprise Architecture Implementation Tips
 
 

Resurser - Arkitektur av Zachman Premium
 

Nyheter om Arkitektur ZachmanBli Medlem


     
 

Nyheter om Information ArkitekturBli Medlem


     
 

Videor om Arkitektur ZachmanBli Medlem


     
 

Videor om Information ArkitekturBli Medlem


     
 

Presentationer om Arkitektur ZachmanBli Medlem


     
 

Presentationer om Information ArkitekturBli Medlem


     
 

Mer om Arkitektur ZachmanBli Medlem


     
 

Mer om Information ArkitekturBli Medlem


     

Jämför den Företagsövergripande Systemarkitekturen av Zachman med: Business Intelligens  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Affärsprocessmodellerande


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.