Strategiska Drivkrafter (Wiseman)

Kunskapscenter

Åstadkomma strategisk användning av IT. Förklaring till Strategisk Drivkraft/Strategic Thrusts av Wiseman, Rackoff och Ulrich. ('85)


Wieseman, Rackoff Strategiska DrivkrafterTeorin om Strategiska Drivkrafter/Strategic Thrusts är ett tillvägagångssätt som kan användas för att koppla ihop strategi och IT. Teorin togs fram av Wiseman, Rackoff och Ulrich år 1985.


Bakgrund

Medans konkurrenstakten intensifierades under 80-talet och 90-talet samtidigt som användningsområdet för datorer och programvara blev mer kraftfullt och som man hade råd med. Inget fenomen som användningen av informationssystem som ett konkurrenskraftigt vapen har accelererat så mycket sedan dess. Men hur kan en organisationen upptäcka möjligheterna med strategiska informationssystem (SIS)? Rackoff, Wiseman och Ulrich utvecklade och genomförde en planeringsprocess i sex steg för att identifiera och utvärdera SIS och för att vinna stödet ifrån högsta ledningen. Artikel: ”Information Systems For Competitive Advantage: Genomförande av en planera process” (MiS Quarterly; Dec85-, för Vol. 9 Issue 4, p285, 10p, 2).


Deras tillvägagångssätt från 1985 baseras på ett begreppsmässigt ramverk som betraktar ett företags leverantörer, kunder och konkurrenter som de strategiska målen med de fem Strategiska Drivkrafterna (drivfaktorer).


Vilka är de fem Strategiska Drivkrafterna? Beskrivning

 1. Differentiering
 2. Kostnad
 3. Innovation
 4. Tillväxt
 5. Allians

Strategiska ”Drivkrafter” är: viktiga konkurrens taktiska drag (defensiva eller offensiva) som ett företag gör för att sikta på ett eller flera strategiska mål.


Dessutom rekommenderade de en stegvis strategisk IT planeringsprocess och som består av följande steg:


De Sex stegen i den strategiska IT planeringsprocessen

 • Steg 1: Presentera en föreläsning om konkurrensstrategi och strategiska informationssystem.
 • Steg 2: Applicera SIS koncepten på de aktuella fallen.
 • Steg 3: Betrakta konkurrensläget för företaget.
 • Steg 4: Brainstorma kring strategiska möjligheter för informationssystem (i flera team).
 • Steg 5: Diskutera SIS-möjligheter (förklaring).
 • Steg 6: Utvärdera SIS-möjligheter (sätt betyg på och rangordna förslagen).

Särskild Intressegrupp SIG - Strategiska Drivkrafter


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Strategiska Drivkrafter  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Strategic Thrusts and Understanding Customer Needs (3 reaktioner)
This may be stating the obvious, but the most essential part...
 
 
 
 

Best Practices - Strategiska Drivkrafter

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Strategic Thrusts

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning...
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy...
 
 

Resurser - Strategiska Drivkrafter

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Strategisk Dirvkrafter


     
 

Nyheter om Strategisk Information Strategi


     
 

Videor om Strategisk Dirvkrafter


     
 

Videor om Strategisk Information Strategi


     
 

Presentationer om Strategisk Dirvkrafter


     
 

Presentationer om Strategisk Information Strategi


     
 

Mer om Strategisk Dirvkrafter


     
 

Mer om Strategisk Information Strategi


     

Jämför de fem Strategiska Drivkrafterna med:   Strategisk Samordnading  |  TDC-matris  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Traditionell Handel och Internet  |  Competitive Advantage framework  |  Deltamodellen  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 25-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.