Strategiska Drivkrafter (Wiseman)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Wieseman, Rackoff Strategiska DrivkrafterTeorin om Strategiska Drivkrafter/Strategic Thrusts är ett tillvägagångssätt som kan användas för att koppla ihop strategi och IT. Teorin togs fram av Wiseman, Rackoff och Ulrich år 1985.


Bakgrund

Medans konkurrenstakten intensifierades under 80-talet och 90-talet samtidigt som användningsområdet för datorer och programvara blev mer kraftfullt och som man hade råd med. Inget fenomen som användningen av informationssystem som ett konkurrenskraftigt vapen har accelererat så mycket sedan dess. Men hur kan en organisationen upptäcka möjligheterna med strategiska informationssystem (SIS)? Rackoff, Wiseman och Ulrich utvecklade och genomförde en planeringsprocess i sex steg för att identifiera och utvärdera SIS och för att vinna stödet ifrån högsta ledningen. Artikel: ”Information Systems For Competitive Advantage: Genomförande av en planera process” (MiS Quarterly; Dec85-, för Vol. 9 Issue 4, p285, 10p, 2).


Deras tillvägagångssätt från 1985 baseras på ett begreppsmässigt ramverk som betraktar ett företags leverantörer, kunder och konkurrenter som de strategiska målen med de fem Strategiska Drivkrafterna (drivfaktorer).


Vilka är de fem Strategiska Drivkrafterna? Beskrivning

 1. Differentiering
 2. Kostnad
 3. Innovation
 4. Tillväxt
 5. Allians

Strategiska ”Drivkrafter” är: viktiga konkurrens taktiska drag (defensiva eller offensiva) som ett företag gör för att sikta på ett eller flera strategiska mål.


Dessutom rekommenderade de en stegvis strategisk IT planeringsprocess och som består av följande steg:


De Sex stegen i den strategiska IT planeringsprocessen

 • Steg 1: Presentera en föreläsning om konkurrensstrategi och strategiska informationssystem.
 • Steg 2: Applicera SIS koncepten på de aktuella fallen.
 • Steg 3: Betrakta konkurrensläget för företaget.
 • Steg 4: Brainstorma kring strategiska möjligheter för informationssystem (i flera team).
 • Steg 5: Diskutera SIS-möjligheter (förklaring).
 • Steg 6: Utvärdera SIS-möjligheter (sätt betyg på och rangordna förslagen).

Strategiska Drivkrafter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Strategiska Drivkrafter  

De senaste ämnena om: Strategiska Drivkrafter.


Strategic Thrusts and Understanding Customer Needs
This may be stating the obvious, but the most essential part of creating strategic thrusts is understanding customer nee (...)
4
 
3 reaktioner
 
Best Practices om Strategiska Drivkrafter

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Strategic Thrusts (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning (...)
   
 
 
 

Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy (...)
   
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Strategiska Drivkrafter

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför de fem Strategiska Drivkrafterna med:   Strategisk Samordnading  |  TDC-matris  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Traditionell Handel och Internet  |  Competitive Advantage framework  |  Deltamodellen  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Strategiska Drivkrafter? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 31-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.