Strategiska Drivkrafter (Wiseman)

Kunskapscenter

   

Åstadkomma strategisk användning av IT. Förklaring till Strategisk Drivkraft/Strategic Thrusts av Wiseman, Rackoff och Ulrich. ('85)

Innehåll

Premium

Wieseman, Rackoff Strategiska DrivkrafterTeorin om Strategiska Drivkrafter/Strategic Thrusts är ett tillvägagångssätt som kan användas för att koppla ihop strategi och IT. Teorin togs fram av Wiseman, Rackoff och Ulrich år 1985.


Bakgrund

Medans konkurrenstakten intensifierades under 80-talet och 90-talet samtidigt som användningsområdet för datorer och programvara blev mer kraftfullt och som man hade råd med. Inget fenomen som användningen av informationssystem som ett konkurrenskraftigt vapen har accelererat så mycket sedan dess. Men hur kan en organisationen upptäcka möjligheterna med strategiska informationssystem (SIS)? Rackoff, Wiseman och Ulrich utvecklade och genomförde en planeringsprocess i sex steg för att identifiera och utvärdera SIS och för att vinna stödet ifrån högsta ledningen. Artikel: ”Information Systems For Competitive Advantage: Genomförande av en planera process” (MiS Quarterly; Dec85-, för Vol. 9 Issue 4, p285, 10p, 2).


Deras tillvägagångssätt från 1985 baseras på ett begreppsmässigt ramverk som betraktar ett företags leverantörer, kunder och konkurrenter som de strategiska målen med de fem Strategiska Drivkrafterna (drivfaktorer).


Vilka är de fem Strategiska Drivkrafterna? Beskrivning

 1. Differentiering
 2. Kostnad
 3. Innovation
 4. Tillväxt
 5. Allians

Strategiska ”Drivkrafter” är: viktiga konkurrens taktiska drag (defensiva eller offensiva) som ett företag gör för att sikta på ett eller flera strategiska mål.


Dessutom rekommenderade de en stegvis strategisk IT planeringsprocess och som består av följande steg:


De Sex stegen i den strategiska IT planeringsprocessen

 • Steg 1: Presentera en föreläsning om konkurrensstrategi och strategiska informationssystem.
 • Steg 2: Applicera SIS koncepten på de aktuella fallen.
 • Steg 3: Betrakta konkurrensläget för företaget.
 • Steg 4: Brainstorma kring strategiska möjligheter för informationssystem (i flera team).
 • Steg 5: Diskutera SIS-möjligheter (förklaring).
 • Steg 6: Utvärdera SIS-möjligheter (sätt betyg på och rangordna förslagen).

Strategiska Drivkrafter Forumet
  Strategic Thrusts and Understanding Customer Needs
This may be stating the obvious, but the most esse...
     
 

Strategiska Drivkrafter Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategiska Drivkrafter Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategiska Drivkrafter Premium

Expert Tips (ENG) - Strategic Thrusts Premium
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service DevelopmentBli Medlem

The Internet age represents a huge challenge for m...
Usage (application): R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established FirmsBli Medlem

M. Porter suggests the following strategic options...
Usage (application): Internet Strategy, Business Strategy
 
 

Resurser - Strategiska Drivkrafter Premium
 

Nyheter om Strategisk DirvkrafterBli Medlem


     
 

Nyheter om Strategisk Information StrategiBli Medlem


     
 

Videor om Strategisk DirvkrafterBli Medlem


     
 

Videor om Strategisk Information StrategiBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk DirvkrafterBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk Information StrategiBli Medlem


     
 

Mer om Strategisk DirvkrafterBli Medlem


     
 

Mer om Strategisk Information StrategiBli Medlem


     

Jämför de fem Strategiska Drivkrafterna med:   Strategisk Samordnading  |  TDC-matris  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Traditionell Handel och Internet  |  Competitive Advantage framework  |  Deltamodellen  |  4S Webb Marknadsmixen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.