Vertikal Integration

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Daniel Vidal


Vertikal Integration

Vad är Vertikal Integration? Beskrivning

Vertikal Integration är en approach för en ökad eller minskad nivå av kontroll som ett företag har över dess indata och fördelningen av resultatet.


Vertikal integration är i den grad som en organisation kontrollerar dess indata och distributionen av dess produkter och tjänster. Det finns två sorter av vertikal integration: bakåtriktad integration och framåtriktad integration. Ett företags kontroll över dessa indata eller tillförsel är bekant som: bakåtriktad integration. Ett företags kontroll över dess distribution är bekant som: framåtriktad integration.

Vertikal integration förstås bäst genom att applicera Michael Porters Väredkedje- (Value Chain) modell. Vertikal integration refererar till den grad av integration som finns mellan ett företags värdekedja och värdekedjorna hos dess leverantörer och distributörer.

Full vertikal integration uppstår när ett företag inkorporerar värde-kedjan hos en leverantör, och/eller hos en av deras distributionskanaler in i deras egen värdekedja. Detta händer i allmänhet endera vid ett företagsförvärv av en leverantör och/eller en distributör eller av ett företag som utvidgar dess verksamheter. Utvidgande verksamheter betyder att utföra aktiviteter som traditionellt företas av leverantörer eller distributörer. En lägre grad av vertikal integration är i allmänhet bekant som: Supply Chain (Försörjningskedjans-) optimering eller också som: Supply Chain planering. Detta uppstår, när logistisk information utbyts mellan ett företag och dess leverantörer och kunder. Se: Leverantörsstyrda Lager, VMI.

En illustration av vertikal integration kan eventuellt hittas inom t.ex. flygbolagindustrin. Genom att man utför den traditionella rollen av resebyråagent har flygbolag uppnått en framåtriktad integration. Likaledes genom att utföra roller som leverantörer, liksom flygplansunderhåll och catering ombord har flygbolag gjort tillbakariktad integration. På motsvarande sätt har oljeförädlingsföretag traditionellt ägt deras oljedistributionskanaler liksom bensinstationer. Ibland var de också inblandade i oljeundersökning, letning och exploatering.
 

Ursprunget till Vertikal Integration. Historia

De strategiska skälen till att välja en strategi med vertikal integration har förändrats över åren. Under 1800 talet använde företagen vertikal integration för att uppnå skalekonomier. Under mitten på 1900 talet användes vertikal integration till att säkerställa en stadig tillförsel av livsviktiga indata. I vissa fall tillämpades teorin om transaktionskostnadsekonomi på bakåtriktad integration eller framåtriktad integration, som betydande för att nå total kostnadsreducering. Detta handlar om att det var billigare för ett företag utföra rollen som leverantörer och distributör än att spendera tid och pengar på att samverka med sådana parter.

Därefter under den senare delen av 1900-talet, intensifierades konkurrensen i de flesta industrier. Företagsomstrukturering resulterade i vertikal disintegration genom att reducera nivåerna av vertikal integration i stora företag.

Vertikal disintegration underlättas av den utbredda användningen av informations- och telekommunikationsteknologier som stöttar lägre transaktionskostnader mellan marknadsdeltagare. Eftersom lägre transaktionskostnader kan uppnås genom att använda informations- och kommunikationsteknologier i stället för genom att vertikalt integrera, startar företagen att vertikalt desintegrera. Denna effekt är i allmänhet bekant, som ”Coases lag” (som ett erkännande för detta fick Ronald Coases Nobel priset) eller ”Law of Diminishing Firms (Lagen om minskande företag) ”. Denna lag fastställer att när transaktionskostnader minskar, så kommer storleken  företaget också att minska.


Användningen av Vertikal integration. Användningsområden

Beslut om vertikal integration görs vanligtvis i följande sammanhang:

 • I strategiutvecklingsprocessen kan vertikal integration kanske betraktas som ett strategiskt val. Om till exempel leverantörer är mycket kraftfulla, kan en lösning till detta hot var att köpa upp ett antal av dem.
 • När du analyserar industridynamik genom att använda Porter's Femkonkurrenskrafters modellen, är vertikal integration en handling att minska förhandlingspositionen/styrkan hos leverantörer och kunder. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.
 • Vertikal integration kan vara en väg för att minska transaktionskostnader.

Stegen i Vertikal integration. Process

När du avgör huruvida att vertikalt integrera och i vilken mån? Bör du överväga följande frågeställningar:

 1. Finns det en omfattning på ekonomierna, som kommer att göra det billigare för ett företag att kontrollera indata och resultaten?
 2. Finns det några yttre marknadsfaktorer, som kommer att göra det effektivare för ett företag att kontrollera indata och resultaten?
 3. Finns det ett behov att sträva efter monopolistisk makt?

Styrkor med Vertikal integration. Fördelar

 • Skalekonomier.
 • Omfattningsekonomier.
 • Kostnadsreducering.
 • Konkurrensförmåga.
 • Minskar på hot från mäktiga leverantörer och/eller kunder.
 • Högre grad av kontroll över hela värdekedjan.

Begränsningar med Vertikal integration. Nackdelar

 • Det finns inte något sådant som ett fullständigt integrerat eller fullständigt icke integrerat företag. Således frågeställningen är inte ett val mellan dessa två polära alternativ. Snarare är det en fråga om att välja den optimalaste graden av vertikal integration.
 • Graden av vertikal integration kan knappast bli bestämt via kvantitativa betydelser.
 • Medans Vertikal integration kan lösa ett bekymmer, kan företaget mycket väl dra på sig flera andra. Jämför Kärnkompetens.
 • Last och kapacitet som balanserar mellan de gamla och de nya aktiviteterna kan vara svårt att uppnå.

Antaganden med Vertikal integration. Villkor

 • Ett företag måste att ha kompetenserna som krävs för att företa sig en utvidgad roll i supply chain.

Bok: Kathryn Rudie Harrigan - Vertical Integration, Outsourcing, and Corporate Strategy -

Bok: Roger Blair and David Kaserman - Law and Economics of Vertical Integration and Control -


Vertikal Integration Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum om Vertikal Integration  

De senaste ämnena om: Vertikal Integration.


Food Security in Food Distribution
What is implied by: food security? When we talk about "food security" it is usually in the context outlined by the Unit (...)
5
 
2 reaktioner
 
Flexible Integration Strategy
We can approach both horizontal and vertical integration strategy also from the viewpoint of required flexibility. Cons (...)
4
 
0 reaktioner
 
Captive Distribution
What is the difference between Vertical Distribution (VI) and Captive Distribution (CD)? What is the single most importa (...)
1
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Vertikal Integration

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Integration Strategy
Here's my summary of integration strategies: 1. : 1A. Forward (Vertical) integration: = Seeking ownership or increase (...)
31
 
15 reaktioner

 
🥈 Examples and Case Studies of Vertical Integration
Who can share and explain an example of vertical integration? Thanks... (...)
7
 
2 reaktioner

 
🥉 Symbiotic Resource Interdependencies
What is the relationship between vertical integration and the reduction of symbiotic resource interdependencies in the r (...)
6
 
0 reaktioner

 
Orthogonal Integration
Besides horizontal and vertical integration strategies, a third one is orthogonal integration. This would involve a thir (...)
5
 
0 reaktioner

 
(Legal) Limits to Vertical Integration
- I would like to mention that backwards vertical integration (take control of supplier) is not legal if you gain contro (...)
5
 
0 reaktioner

 
Vertical Integration Cum Diversification
If vertical integration is associated with necessary unrelated diversification, then how to analyze the "fit" and benefi (...)
5
 
0 reaktioner

 
Advantages of Vertical Integration
Are there besides the benefits mentioned above still more advantages of vertical integration? Why? (...)
4
 
0 reaktioner

 
Disadvantages of Vertical Integration
Are there besides the limitations mentioned above still more disadvantages of vertical integration? Why? (...)
4
 
1 reaktioner

 
Alternatives of Vertical Integration?
Hi, given those mentioned limitations, what are the alternative options, other than going for vertical integration? Than (...)
3
 
0 reaktioner

 
Quasi Vertical Integration
Hi, I would like to know, is quasi-vertical integration the same as vertical integration? If there is a difference, what (...)
0
 
2 reaktioner

 
Experttips om Vertical Integration (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Two More Forms of Strategic Integration

Strategy, Corporate Integration (...)
   
 
 
 

Virtual Integration

Dell’s Direct Model Case (...)
   
 
 
 

Vertically Integrated Enterprise

Identifying Potential Synergy Areas (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Vertikal Integration

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Vertikal Integration: Horisontell Integration  |  Värdekedjan Porter  |  5 Krafter Porter  |  Kärnkompetens  |  Utkontraktering  |  Insourcing  |  Co-opetition  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Supply Chain Planning


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Vertikal Integration? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.