Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (18 medlemmar)

Forum om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning  

De senaste ämnena om: Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning.


How to Reach Consensus among Executives on the Strategy?
Achieving alignment and agreement among the top executives of a large corporation in respect of the strategic vision and (...)
16
9 reaktioner
 
Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998) it is proposed that in the strategic development of the organization (...)
2
0 reaktioner
 
Best Practices om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're trying to align project management with the business strategy of an org (...)
14
5 reaktioner

 
🥈 Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offers a framework for understanding the organizational drivers for techno (...)
10
8 reaktioner

 
🥉 New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (2014), marketing is increasingly becoming a technology dependent function (...)
6
14 reaktioner

 
Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws light on how IT can be helpful for business strategy. Business is total (...)
6
0 reaktioner

 
Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate business - IT governance? In my humble opinion, there is still a huge g (...)
5
4 reaktioner

 
A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that are applied in the quest for strategic alignment reveals a recognition (...)
3
1 reaktioner

 
Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technologies in the last decades, the implementation of IT in business strategi (...)
2
0 reaktioner

 
How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within an organization? (...)
1
4 reaktioner

 
Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication entitled: . In the report Gartner forecasts: "By 2016, the will be used (...)
0
0 reaktioner

 
Experttips om Strategic Alignment (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Realizing Strategic Alignment in your Organization

Implementation of Strategic Alignment, Best Practices (...)
   
 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

IT Strategy and IT Governance (...)
   
 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment Model

Understanding the Assumptions of Strategic Alignment (...)
   
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation (...)
   
 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)

Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness (...)
   
 
 
 

Challenges to Establish Strategic Alignment

Realizing Strategic Alignment (...)
   
 
 
 

Information Economics Method

IT Governance and Alignment (...)
   
 
 
 

Why it is So Hard to Align IT Solutions with Business Needs?

Basic Understanding of IT Alignment, IT Complexity, Misaligment Consequences, Solution Gaps, Solution Excesses (...)
   
 
 
 

How to Align Sales People with the Strategy

Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.