Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att få en överensstämmelse mellan affärs- och informationsstrategi. Förklaring till Strategisk Samordnading / Anpassning (Strategic Alignment) av Venkatraman, Henderson och Oldach. ('93)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Forumet
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?
I am doing my MBA thesis on strategic IT alignment...
     
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998...
     
 
  New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (201...
     
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technolog...
     
 
  Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate bu...
     
 
  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that ...
     
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication ent...
     
 
  Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws l...
     
 
  Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offe...
     
 
  How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within a...
     
 

Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Premium
  Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're t...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment Premium
 

Realizing Strategic Alignment in your OrganizationBli Medlem

Although the Strategic Alignment Model clearly rec...
Usage (application): Implementation of Strategic Alignment, Best Practices
 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic AlignmentBli Medlem

Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard concept has...
Usage (application): IT Strategy and IT Governance
 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment ModelBli Medlem

Strategic Alignment Model is based upon the concep...
Usage (application): Understanding the Assumptions of Strategic Alignment
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation StrategyBli Medlem

Today organizations need to move quickly through a...
Usage (application): IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)Bli Medlem

An organization can assess its alignment and gover...
Usage (application): Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness
 
 
 

Challenges to Establish Strategic AlignmentBli Medlem

In my view the major challenges to the establishme...
Usage (application): Realizing Strategic Alignment
 
 
 

Information Economics MethodBli Medlem

Another governance and alignment technique is the ...
Usage (application): IT Governance and Alignment
 
 
 

How to Align Sales People with the StrategyBli Medlem

Strategy is an important but sometimes underestima...
Usage (application): Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment
 
 

Resurser - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Premium
 

Nyheter om Strategisk SamordnadingBli Medlem


     
 

Nyheter om Strategi AnpassningBli Medlem


     
 

Videor om Strategisk SamordnadingBli Medlem


     
 

Videor om Strategi AnpassningBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk SamordnadingBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategi AnpassningBli Medlem


     
 

Mer om Strategisk SamordnadingBli Medlem


     
 

Mer om Strategi AnpassningBli Medlem


     

Jämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.