Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

Kunskapscenter

Att få en överensstämmelse mellan affärs- och informationsstrategi. Förklaring till Strategisk Samordnading / Anpassning (Strategic Alignment) av Venkatraman, Henderson och Oldach. ('93)


Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Särskild Intressegrupp SIG - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning


Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)


Forum - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  New Role? Chief Marketing Technologist (14 reaktioner)
According to Scott Brinker and Laura McLellan (2014), market...
 
 
 
 
  Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws light on ho...
 
 
 
 
  Business and IT Governance Model (3 reaktioner)
What high level tools do we have to communicate business - I...
 
 
 
 
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?
I am doing my MBA thesis on strategic IT alignment. My inten...
 
 
 
 
  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment (1 reaktioner)
A review of the techniques and methodologies that are applie...
 
 
 
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998) it is pr...
 
 
 
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technologies in the...
 
 
 
 
  How is Strategic Alignment Managed? (4 reaktioner)
How should Strategic Alignment be managed within an organiza...
 
 
 
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication entitled: . I...
 
 
 
 

Best Practices - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  How to Reach Consensus among Executives on the Strategy? (9 reaktioner)
Achieving alignment and agreement among the top executives o...
 
 
 
 
  Aligning Project Management with the Business Strategy (5 reaktioner)
What are the major alignment problems when we're trying to a...
 
 
 
 
  Practical Implementation of IT Strategy (8 reaktioner)
The Venkatraman model for strategic alignment offers a frame...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Realizing Strategic Alignment in your Organization

Implementation of Strategic Alignment, Best Practices...
 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

IT Strategy and IT Governance...
 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment Model

Understanding the Assumptions of Strategic Alignment...
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation...
 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)

Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness...
 
 
 

Challenges to Establish Strategic Alignment

Realizing Strategic Alignment...
 
 
 

Information Economics Method

IT Governance and Alignment...
 
 
 

Why it is So Hard to Align IT Solutions with Business Needs?

Basic Understanding of IT Alignment, IT Complexity, Misaligment Consequences, Solution Gaps, Solution Excesses...
 
 
 

How to Align Sales People with the Strategy

Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment...
 
 

Resurser - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Strategisk Samordnading


     
 

Nyheter om Strategi Anpassning


     
 

Videor om Strategisk Samordnading


     
 

Videor om Strategi Anpassning


     
 

Presentationer om Strategisk Samordnading


     
 

Presentationer om Strategi Anpassning


     
 

Mer om Strategisk Samordnading


     
 

Mer om Strategi Anpassning


     

Jämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 13-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.