Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

Kunskapscenter

   

Att få en överensstämmelse mellan affärs- och informationsstrategi. Förklaring till Strategisk Samordnading / Anpassning (Strategic Alignment) av Venkatraman, Henderson och Oldach. ('93)

Innehåll

Premium

Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)


Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Forumet  

Nya ämnen

  New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (2014), marketing is increasingly becoming a technology dependent function in business.
Research fi...
     
 
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?
I am doing my MBA thesis on strategic IT alignment. My intention is to do a quantitative research.
I am looking for a reliable survey instrument ...
     
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998) it is proposed that in the strategic development of the organization there are particular and spec...
     
 

Best Practices - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning
  Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're trying to align project management with the business strategy of an organization?...
     
 
  Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offers a framework for understanding the organizational drivers for technological development and alignm...
     
 
  Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws light on how IT can be helpful for business strategy. Business is totally backed up by the latest inf...
     
 
  Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate business - IT governance?
In my humble opinion, there is still a huge gap between business (strat...
     
 Allt du behöver veta om management


  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that are applied in the quest for strategic alignment reveals a recognition that strategic alignment must...
     
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technologies in the last decades, the implementation of IT in business strategies does not seem to go without...
     
 
  How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within an organization?...
     
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication entitled: Leverage the Cynefin Framework...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment
 

Realizing Strategic Alignment in your Organization

 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment Model

 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)

 
 
 

Challenges to Establish Strategic Alignment

 
 
 

Information Economics Method

 
 
 

How to Align Sales People with the Strategy

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning
 

Nyheter om Strategisk Samordnading


     
 

Nyheter om Strategi Anpassning


     
 

Videor om Strategisk Samordnading


     
 

Videor om Strategi Anpassning


     
 

Presentationer om Strategisk Samordnading


     
 

Presentationer om Strategi Anpassning


     
 

Mer om Strategisk Samordnading


     
 

Mer om Strategi Anpassning


     Accelerera din managementkarriärJämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.