Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

83 itens • 381.880 visitas


Sammanfattning

Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (18 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning.


How to Reach Consensus among Executives on the Strategy?
Achieving alignment and agreement among the top executives of a large corporation in respect of the strategic vision and (...)
16
 
9 kommentarer
New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (2014), marketing is increasingly becoming a technology dependent function (...)
6
 
14 kommentarer
Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws light on how IT can be helpful for business strategy. Business is total (...)
6
 
Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate business - IT governance?
In my humble opinion, there is still a hu (...)
4
 
4 kommentarer
A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that are applied in the quest for strategic alignment reveals a recognition (...)
3
 
1 kommentarer
Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998) it is proposed that in the strategic development of the organization (...)
2
 
Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technologies in the last decades, the implementation of IT in business strategi (...)
2
 
How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within an organization? (...)
1
 
4 kommentarer
Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication entitled: Leverage the Cynefin Framework to Improve IT Operations Decisio (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're trying to align project management with the business strategy of an org (...)
14
 
5 kommentarer

Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offers a framework for understanding the organizational drivers for techno (...)
10
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategic Alignment (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Realizing Strategic Alignment in your Organization

Implementation of Strategic Alignment, Best Practices
Although the Strategic Alignment Model clearly recognizes the necessity of a continuous alignment, it does not provide a (...)

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

IT Strategy and IT Governance
Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard concept has been applied to IT and IT processes, for the achievement of a Strateg (...)

The Basis of the Strategic Alignment Model

Understanding the Assumptions of Strategic Alignment
Strategic Alignment Model is based upon the concepts of strategic correspondence and functional integration: 1. Strateg (...)

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
Today organizations need to move quickly through a wide range of business transformations, often caused by new and compl (...)

Maturity Level Model (Luftman)

Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness
An organization can assess its alignment and governance effective level through the Maturity Model. This is a scoring me (...)

Challenges to Establish Strategic Alignment

Realizing Strategic Alignment
In my view the major challenges to the establishment of Strategic Alignment are reflected in the term. The strategic per (...)

Information Economics Method

IT Governance and Alignment
Another governance and alignment technique is the Information Economics Method developed by Robert J. Benson and Marilyn (...)

Why it is So Hard to Align IT Solutions with Business Needs?

Basic Understanding of IT Alignment, IT Complexity, Misaligment Consequences, Solution Gaps, Solution Excesses
DEFINITIONS - A Business Need is defined as "a type of high-level business requirement that is a statement of a busines (...)

How to Align Sales People with the Strategy

Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment
Strategy is an important but sometimes underestimated component within the sales department of organizations. This is ca (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Strategic Alignment Model (Henderson and Venkataraman)

IT Strategy, Henderson, Venkataraman, Strategy Domains, Infrastructure Domains, Information Strategy
This presentation presents the strategic alignment model by Henderson and Venkataraman and includes the following sectio (...)

IT - Business Alignment

IT Strategy, Business Strategy Alignment, IT Service Delivery, IT Alignment
Presentation about IT <--> Business alignment, specifically emphasizing its inhibitors. The presentation includes the fo (...)

Organizational Agility and the Role of Information Systems

Organizational Agility
Presentation about Agility, specifically focusing on the role of IT. The presentation includes the following sections: (...)

Closing the Communication Gap: The Six IT - Business Alignment Process Metrics

IT Alignment, Business Alignment, Alignment Metrics
This video explains why aligning IT with Business has been on every CIO's to do list over the past 20 years. It is all a (...)

Project Management of Information Technology Projects

Project Management, Information Technology, Three Sphere Model
This presentation provides information about project management, thereby especially focusing on a context of information (...)

Information Systems in Today's Organizations

Information Technology, Objectives, Information Systems, Management Information
Presentation about Information Systems in the world of today. The presentation includes the following sections: 1. Role (...)

Change Management in an Information Technology / IT Context

Change Management, Information Systems Planning, Information Systems Architecture, Information Systems Implementation
This presentation provides information about the planning and implementation of change, focusing on a context of informa (...)

Strategic Alignment Diagram

Business <> Information Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 20-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.