Strategisk Samordnading (Strategisk Anpassning)
(Venkatraman)

Kunskapscenter

   

Att få en överensstämmelse mellan affärs- och informationsstrategi. Förklaring till Strategisk Samordnading / Anpassning (Strategic Alignment) av Venkatraman, Henderson och Oldach. ('93)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Strategisk Samordnading / Anpassning? Beskrivning

Strategisk Samordnading / Anpassning modellen av Venkatraman, Henderson och Oldach hjälper till att skapa en överenstämmelse mellan affärstsrategin och IT-strategin i ett företag.


Venkatraman och hans kollegor diskuterade år 1993 svårigheten med att realisera värdet på IT-investeringar, för det första är orsakat av bristen på överensstämmelse mellan affärsstrategin och IT strategin i organisationer, som genomför investeringar. För det andra orsakas det av bristen på en dynamisk administrativ process för att se till att det blir en ständig överenstämmelse (går hand i hand) mellan affären och IT området.


De beskriver fyra dominerande inriktningsperspektiv som berör den analytiska inriktningen av affären och IT.Strategisk överenstämmelse som harmoniserar Affär och IT

Fyra inriktningsperspektiv

 1. Strategiskt utförande. Detta perspektiv betraktar affärsstrategin som en drivfaktor för både organisationsdesignsval och logiken med IT infrastrukturen (den klassiska hierarkiska synen hos den strategiska ledningen). Högsta ledningen formulerar strategin; ledningen är endast strategiimplementeraren. [Pil 1]

 2. Teknologisk potential. Detta perspektiv betraktar också affärsstrategin som en drivfaktor. Emellertid så involverar det utformningen av IT strategin för att stötta den valda affärsstrategin och den korresponderade specifikationen av den efterfrågade IT-infrastrukturen och processer. Högsta ledningen bör tillhandahålla teknologivisionen för att artikulera logiken och de val som gäller för den IT strategi som kommer att bäst supporta den valda affärsstrategin. IT chefens roll bör vara ungefär detsamma som för en teknologiarkitekt. Han planlägger och genomför effektivt och faktiskt efterfrågad IT infrastruktur som är förenlig med den externa delen av IT strategin (omfattning, kompetenser och styrning). [Pil 2]

 3. Konkurrenskrafts potential. Detta inriktningsperspektiv har att göra med exploateringen av tillväxt av IT kapaciteter:

  • få effekt på nya produkter och tjänster (dvs. affärsomfattningen),
  • inverkan på nyckelattributen i strategin (dvs. särskiljande/unika kompetenser), så väl som
  • att utveckla nya former av relationer (dvs. affärsstyrning).

  I motsats till de två föregående perspektiven som ansåg affärsstrategin som given (eller som ett tvång för organisatorisk omformning), detta perspektiv tillåter ändringen av affärsstrategi via tillkommande IT kapaciteter. Den högsta ledningens specifika roll att tillse att detta perspektiv kommer att lyckas är detsamma som hos affärsvisionären som artikulerar hur framväxande IT kompetenser och funktionalitet, så väl som att förändra styrningsmönster inom IT:s marknadsplats kommer att få för effekt på affärsstrategin. IT chefens roll är att agera som en katalysator. Han identifierar och tolkar trenderna i IT miljön. Genom att göra detta så hjälper han affärscheferna att förstå de potentiella möjligheterna och hoten från ett IT-perspektiv. [Pil 3]

 4. Servicenivå. Detta överenstämmelse- och inriktningsperspektiv fokuserar på hur man bygger en IT-organisation av världsklass inom en befintlig organisation. I detta perspektiv är affärsstrategirollen mer indirekt. Detta perspektiv betraktas ofta som nödvändigt men inte är tillräckligt för att tillse en effektfull användning av IT resurser och att vara tillmötesgående för de växande och snabbt föränderliga kraven hos användarna. Högsta ledningens specifika roll till att göra detta perspektiv framgångsrikt, är detsamma som hos prioriteraren. De avgör, hur de knappa resurserna bör tilldelas, både inom organisationen så väl som hos IT:s marknadsplats (i termer av samarbetsbolag, licensiering, minioritetens egna kapital investeringar, etc.). IT chefens roll är en del av affärsledarskapet, med de specifika uppgifterna att se till att den interna affären lyckas inom de funktionella anvisningar som kommer uppifrån ledningen. [Pil 4]


Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Forumet
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?
I am doing my MBA thesis on strategic IT alignment. My intention is to do a quantitative research.
I am looking for a reliable survey instrument (questionnaire) to assist me in my research.
Can anyone help?...
     
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998) it is proposed that in the strategic development of the organization there are particular and specific positions or stages of growth that are targeted as the organization consolidates its position a...
     
 
  New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (2014), marketing is increasingly becoming a technology dependent function in business.
Research firm Gartner predicts that by 2017 a company's Chief Marketing Officer will be spending more on techno...
     
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technologies in the last decades, the implementation of IT in business strategies does not seem to go without problems. This is mainly because top management is misunderstanding or even totally ignoring the pr...
     
 
  Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate business - IT governance?
In my humble opinion, there is still a huge gap between business (strategy) and supporting and enabling IT (strategy).

In a high definition study, I tried to figu...
     
 
  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that are applied in the quest for strategic alignment reveals a recognition that strategic alignment must be approached from multiple perspectives using insights and knowledge from various domains.
Th...
     
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication entitled: Leverage the Cynefin Framework to Improve IT Operations Decision Making. In the report Gartner forecasts:
"By 2016, the <...
     
 
  Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws light on how IT can be helpful for business strategy. Business is totally backed up by the latest information and technology. Strong IT embedded organisations are making their names in the world....
     
 
  Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offers a framework for understanding the organizational drivers for technological development and alignment. These drivers will change over time and alter the loci of the decisions that will affect the t...
     
 
  How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within an organization?...
     
 

Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Premium
  Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're trying to align project management with the business strategy of an organization?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment Premium
 

Realizing Strategic Alignment in your Organization

Although the Strategic Alignment Model clearly recognizes the necessity of a continuous alignment, it does not provide a practical and holistic framew...
Usage (application): Implementation of Strategic Alignment, Best Practices
 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard concept has been applied to IT and IT processes, for the achievement of a Strategic Alignment. In this view, Usage (application): IT Strategy and IT Governance
 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment Model

Strategic Alignment Model is based upon the concepts of strategic correspondence and functional integration:
1. Strategic Correspondence a...
Usage (application): Understanding the Assumptions of Strategic Alignment
 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)

An organization can assess its alignment and governance effective level through the Maturity Model. This is a scoring method that estimate the ...
Usage (application): Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

Today organizations need to move quickly through a wide range of business transformations, often caused by new and complex technologies. These technol...
Usage (application): IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
 
 
 

Challenges to Establish Strategic Alignment

In my view the major challenges to the establishment of Strategic Alignment are reflected in the term. The strategic perspective is long term. Busi...
Usage (application): Realizing Strategic Alignment
 
 
 

Information Economics Method

Another governance and alignment technique is the Information Economics Method developed by Robert J. Benson and Marilyn Parker. According to t...
Usage (application): IT Governance and Alignment
 
 
 

How to Align Sales People with the Strategy

Strategy is an important but sometimes underestimated component within the sales department of organizations. This is caused party by the C-suite who ...
Usage (application): Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment
 
 

Resurser - Strategisk Samordnading | Strategisk Anpassning Premium
 

Nyheter

Strategisk Samordnading
     
 

Nyheter

Strategi Anpassning
     
 

Videor

Strategisk Samordnading
     
 

Videor

Strategi Anpassning
     
 

Presentationer

Strategisk Samordnading
     
 

Presentationer

Strategi Anpassning
     
 

Mer

Strategisk Samordnading
     
 

Mer

Strategi Anpassning
     

Jämför Strategisk Samordnading / Anpassning med: Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  7-S framework  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.