Strategische Afstemming
(Venkatraman)

Kenniscentrum

   

Het afstemmen van bedrijfs en informatiestrategie. Verklaring van Strategische Afstemming van Venkatraman, Henderson en Oldach. ('93)

Inhoud

Premium

Wat is Strategische Afstemming? Beschrijving

Het Strategic Alignment model van Venkatraman, Henderson en Oldach helpt om afstemming te creëren tussen de Bedrijfs- en IT Strategie van een bedrijf.


Venkatraman en zijn collega's beweren in 1993 dat de moeilijkheid van het realiseren van waarde door middel van investeringen in IT ten eerste wordt veroorzaakt door het gebrek aan afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de IT strategie van de organisaties die investeringen doen. Ten tweede wordt het veroorzaakt door een gebrek aan een dynamisch administratief proces om ononderbroken afstemming tussen de bedrijfs- en IT domeinen te waarborgen.


Zij beschrijven vier dominante afstemmingsperspectieven betreffende de analytische afstemming van Business en IT.Strategische Afstemming dat BedrijfsIT richt

Vier afstemmingsPerspectieven

 1. Strategie-uitvoering. Dit perspectief beziet de bedrijfsstrategie als drijvende factor voor zowel de keuzen voor het organisatieontwerp als voor de logica van de IT infrastructuur (de klassieke, hiërarchische zienswijze van strategisch management). Het topmanagement formuleert de strategie; het IT Management is slechts strategie-uitvoerder. [Pijl 1]

 2. Technologiepotentieel. Dit perspectief bekijkt eveneens de bedrijfsstrategie als drijvende factor. Maar het involveert de formulering van een IT strategie om de gekozen bedrijfsstrategie te ondersteunen en de corresponderende specificatie van de vereiste IT infrastructuur en processen te steunen. Het topmanagement zou de technologievisie moeten bieden om de logica en de keuzen betreffende de IT strategie te formuleren die als beste de gekozen bedrijfsstrategie zou steunen. De rol van de IT manager zou moeten die van technologie-architect moeten zijn. Hij ontwerpt en implementeert efficiënt en effectief de vereiste IT infrastructuur die met de externe component van de IT strategie consistent is (werkingsgebied, bekwaamheden en bestuur). [Pijl 2]

 3. Concurrentiepotentieel. Dit afstemmingsperspectief heeft betrekking op de benutting van nieuwe IT capaciteiten:

  • de impact op nieuwe producten en diensten (d.w.z. de business scope),
  • de impact op de belangrijkste attributen van de strategie (d.w.z. onderscheidende competenties), evenals,
  • het ontwikkelen van nieuwe vormen van relaties (d.w.z. bedrijfsbestuur).

  In tegenstelling tot de twee vorige perspectieven, die de bedrijfsstrategie overwegen als een gegeven (of als een beperking voor organisatorische transformatie), staat dit perspectief de wijziging van de bedrijfsstrategie toe via de nieuw opkomende mogelijkheden van IT . De specifieke rol van het topmanagement om dit perspectief te helpen slagen is dat van de business visionair, die formuleert hoe de opkomende mogelijkheden van IT en de veranderende besturingspatronen in de IT markt de bedrijfsstrategie zouden kunnen beïnvloeden. De rol van de IT manager is te handelen als een katalysator . Hij identificeert en interpreteert de IT  trends. Zodoende staat hij de bedrijfsmanagers bij om de potentiële kansen en bedreigingen vanuit een IT perspectief te begrijpen. [Pijl 3]

 4. Serviceniveau. Dit afstemmingsperspectief concentreert zich op hoe een IT organisatie van wereldklasse binnen een organisatie gebouwd kan worden. In dit perspectief, is de rol van bedrijfsstrategie indirect. Dit perspectief wordt vaak bekeken als zijnde noodzakelijk, maar niet volstaand, om het effectieve gebruik van de IT middelen te waarborgen en om ontvankelijk voor het groeiende en snel veranderende eisen van de eindgebruikers te zijn. De specifieke rol van het topmanagement om dit perspectief te doen slagen is dat van de prioriteitensteller. Zij besluiten hoe de schaarse middelen, zowel binnen de organisatie evenals in de IT markt zouden moeten worden toegewezen (in termen van gezamenlijke ondernemingen, verlenen van vergunningen, minderheidsaandeleninvesteringen, enz.). De rol van de IT manager is er één van business leiderschap, met de specifieke taken van ervoor te zorgen dat de interne zaken slaagt binnen de operatie richtlijnen van het topmanagement. [Pijl 4]


Strategische Afstemming Special Interest Group


Special Interest Group (132 leden)


Strategische Afstemming Forum  

Recente onderwerpen

  Discrepanties tussen IT en Business Strategie      
 
  New Role? Chief Marketing Technologist      
 
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?      
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?      
 

Best Practices - Strategische Afstemming
  Aligning Project Management with the Business Strategy
     
 
  Practical Implementation of IT Strategy
     
 
  Strategic Alignment is Important
     
 
  Business and IT Governance Model
     
 Alles wat u moet weten over management


  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
     
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
     
 
  How is Strategic Alignment Managed?
     
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment
 

Realizing Strategic Alignment in your Organization

 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic Alignment

 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment Model

 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)

 
 
 

Challenges to Establish Strategic Alignment

 
 
 

Information Economics Method

 
 
 

How to Align Sales People with the Strategy

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Strategische Afstemming
 

Nieuws over Strategische Afstemming


     
 

Nieuws over Strategie Afstemming


     
 

Video's over Strategische Afstemming


     
 

Video's over Strategie Afstemming


     
 

Presentaties over Strategische Afstemming


     
 

Presentaties over Strategie Afstemming


     
 

Meer over Strategische Afstemming


     
 

Meer over Strategie Afstemming


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met Strategische Afstemming: Strategische Stuwers  |  12 Principes van de Netwerkeconomie  |  7-s raamwerk  |  Organisatorische Configuraties  |  Effect/Waarde Raamwerk  |  Ashridge Missiemodel


Keer terug naar Management Discipline: Kennis & Ontastbare Zaken  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-10-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.