Strategische Afstemming
(Venkatraman)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het afstemmen van bedrijfs en informatiestrategie. Verklaring van Strategische Afstemming van Venkatraman, Henderson en Oldach. ('93)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is Strategische Afstemming? Beschrijving

Het Strategic Alignment model van Venkatraman, Henderson en Oldach helpt om afstemming te creëren tussen de Bedrijfs- en IT Strategie van een bedrijf.


Venkatraman en zijn collega's beweren in 1993 dat de moeilijkheid van het realiseren van waarde door middel van investeringen in IT ten eerste wordt veroorzaakt door het gebrek aan afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de IT strategie van de organisaties die investeringen doen. Ten tweede wordt het veroorzaakt door een gebrek aan een dynamisch administratief proces om ononderbroken afstemming tussen de bedrijfs- en IT domeinen te waarborgen.


Zij beschrijven vier dominante afstemmingsperspectieven betreffende de analytische afstemming van Business en IT.Strategische Afstemming dat BedrijfsIT richt

Vier afstemmingsPerspectieven

 1. Strategie-uitvoering. Dit perspectief beziet de bedrijfsstrategie als drijvende factor voor zowel de keuzen voor het organisatieontwerp als voor de logica van de IT infrastructuur (de klassieke, hiërarchische zienswijze van strategisch management). Het topmanagement formuleert de strategie; het IT Management is slechts strategie-uitvoerder. [Pijl 1]

 2. Technologiepotentieel. Dit perspectief bekijkt eveneens de bedrijfsstrategie als drijvende factor. Maar het involveert de formulering van een IT strategie om de gekozen bedrijfsstrategie te ondersteunen en de corresponderende specificatie van de vereiste IT infrastructuur en processen te steunen. Het topmanagement zou de technologievisie moeten bieden om de logica en de keuzen betreffende de IT strategie te formuleren die als beste de gekozen bedrijfsstrategie zou steunen. De rol van de IT manager zou moeten die van technologie-architect moeten zijn. Hij ontwerpt en implementeert efficiënt en effectief de vereiste IT infrastructuur die met de externe component van de IT strategie consistent is (werkingsgebied, bekwaamheden en bestuur). [Pijl 2]

 3. Concurrentiepotentieel. Dit afstemmingsperspectief heeft betrekking op de benutting van nieuwe IT capaciteiten:

  • de impact op nieuwe producten en diensten (d.w.z. de business scope),
  • de impact op de belangrijkste attributen van de strategie (d.w.z. onderscheidende competenties), evenals,
  • het ontwikkelen van nieuwe vormen van relaties (d.w.z. bedrijfsbestuur).

  In tegenstelling tot de twee vorige perspectieven, die de bedrijfsstrategie overwegen als een gegeven (of als een beperking voor organisatorische transformatie), staat dit perspectief de wijziging van de bedrijfsstrategie toe via de nieuw opkomende mogelijkheden van IT . De specifieke rol van het topmanagement om dit perspectief te helpen slagen is dat van de business visionair, die formuleert hoe de opkomende mogelijkheden van IT en de veranderende besturingspatronen in de IT markt de bedrijfsstrategie zouden kunnen beïnvloeden. De rol van de IT manager is te handelen als een katalysator . Hij identificeert en interpreteert de IT  trends. Zodoende staat hij de bedrijfsmanagers bij om de potentiële kansen en bedreigingen vanuit een IT perspectief te begrijpen. [Pijl 3]

 4. Serviceniveau. Dit afstemmingsperspectief concentreert zich op hoe een IT organisatie van wereldklasse binnen een organisatie gebouwd kan worden. In dit perspectief, is de rol van bedrijfsstrategie indirect. Dit perspectief wordt vaak bekeken als zijnde noodzakelijk, maar niet volstaand, om het effectieve gebruik van de IT middelen te waarborgen en om ontvankelijk voor het groeiende en snel veranderende eisen van de eindgebruikers te zijn. De specifieke rol van het topmanagement om dit perspectief te doen slagen is dat van de prioriteitensteller. Zij besluiten hoe de schaarse middelen, zowel binnen de organisatie evenals in de IT markt zouden moeten worden toegewezen (in termen van gezamenlijke ondernemingen, verlenen van vergunningen, minderheidsaandeleninvesteringen, enz.). De rol van de IT manager is er één van business leiderschap, met de specifieke taken van ervoor te zorgen dat de interne zaken slaagt binnen de operatie richtlijnen van het topmanagement. [Pijl 4]


Strategische Afstemming Forum
  Discrepanties tussen IT en Business Strategie
Dit is zeker een goed en bekend model.
Wat ik...
     
 
  Survey Instrument for Strategic IT Alignment?
I am doing my MBA thesis on strategic IT alignment...
     
 
  Can Formula 1 Be Considered a Craft Industry?
In Victor and Boynton's book 'Invented Here' (1998...
     
 
  New Role? Chief Marketing Technologist
According to Scott Brinker and Laura McLellan (201...
     
 
  Principles for Aligning IT with Corporate Strategy
Despite of the rapid rise of information technolog...
     
 
  Business and IT Governance Model
What high level tools do we have to communicate bu...
     
 
  A Multidisciplinary Approach to Strategic Alignment
A review of the techniques and methodologies that ...
     
 
  Apply Cynefin Framework for IT Strategy
Gartner in October 2012 released a publication ent...
     
 
  Strategic Alignment is Important
The strategic alignment concept basically throws l...
     
 
  Practical Implementation of IT Strategy
The Venkatraman model for strategic alignment offe...
     
 
  How is Strategic Alignment Managed?
How should Strategic Alignment be managed within a...
     
 

Strategische Afstemming Special Interest Group


Special Interest Group

Strategische Afstemming Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Strategische Afstemming Premium
  Aligning Project Management with the Business Strategy
What are the major alignment problems when we're t...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Alignment Premium
 

Realizing Strategic Alignment in your OrganizationSchrijf u in

Although the Strategic Alignment Model clearly rec...
Usage (application): Implementation of Strategic Alignment, Best Practices
 
 
 

Balanced Scorecard and Strategic AlignmentSchrijf u in

Kaplan and Norton’s Balanced Scorecard concept has...
Usage (application): IT Strategy and IT Governance
 
 
 

The Basis of the Strategic Alignment ModelSchrijf u in

Strategic Alignment Model is based upon the concep...
Usage (application): Understanding the Assumptions of Strategic Alignment
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation StrategySchrijf u in

Today organizations need to move quickly through a...
Usage (application): IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation
 
 
 

Maturity Level Model (Luftman)Schrijf u in

An organization can assess its alignment and gover...
Usage (application): Assess and Improve Strategic Alignment Effectiveness
 
 
 

Challenges to Establish Strategic AlignmentSchrijf u in

In my view the major challenges to the establishme...
Usage (application): Realizing Strategic Alignment
 
 
 

Information Economics MethodSchrijf u in

Another governance and alignment technique is the ...
Usage (application): IT Governance and Alignment
 
 
 

How to Align Sales People with the StrategySchrijf u in

Strategy is an important but sometimes underestima...
Usage (application): Strategy Execution, Employee Participation, Aligning Sales with Strategy, Strategic Alignment
 
 

Hulpbronnen - Strategische Afstemming Premium
 

Nieuws over Strategische AfstemmingSchrijf u in


     
 

Nieuws over Strategie AfstemmingSchrijf u in


     
 

Video's over Strategische AfstemmingSchrijf u in


     
 

Video's over Strategie AfstemmingSchrijf u in


     
 

Presentaties over Strategische AfstemmingSchrijf u in


     
 

Presentaties over Strategie AfstemmingSchrijf u in


     
 

Meer over Strategische AfstemmingSchrijf u in


     
 

Meer over Strategie AfstemmingSchrijf u in


     

Vergelijk met Strategische Afstemming: Strategische Stuwers  |  12 Principes van de Netwerkeconomie  |  7-s raamwerk  |  Organisatorische Configuraties  |  Effect/Waarde Raamwerk  |  Ashridge Missiemodel


Keer terug naar Management Discipline: Kennis & Ontastbare Zaken  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.