Leverantörsstyrda Lager (VMI)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Eric Goh See Khai

26 itens • 489.147 visitas


Sammanfattning
Leverantörsstyrda Lager

Vad är Leverantörsstyrda Lager, VMI? Beskrivning

Vendor Managed Inventory (VMI) är en supplychain/försörjningskedje tillämpning där lagret övervakas, planeras och hanteras av vmi företaget för den användande organisationens räkning som baseras på det förväntade behovet och på tidigare uppgjorda minimala och maximala lagringsnivåer. Traditionellt så har framgång i ledning av supplychain/försörjningskedjan kommit ifrån förståelsen och styrningen i avvägningen mellan lagerkostnad och tjänstenivå. VMI-projekt kan resultera i förbättringar i båda dessa dimensionerna. Åtminstone två former kan särskiljas:

 1. En grossist (distributör) hanterar lagernivåerna för en detaljist. VMI i detta sammanhang kallas också för Effektiv Konsumentrespons EKR (ECR/ Efficient Consumer Response). Notera att detaljisten fortfarande äger lagret, även påfyllningsordern triggas av grossisten.
 2. En producent hanterar lagernivåer för en distributör. Notera att distributören fortfarande äger lagret, även om påfyllningsordern triggas av producenten.

VMI baseras på tron om att levererande parter är i en bättre position att styra lagret, eftersom de har bättre kunskap om godsproduktionskapaciteten och ledtiderna. Dessutom baseras det på övertygelsen att när du tillåter leverantören till att styra lagret minskar detta på antalet nivåer i försörjnings För att möjliggöra för VMI, måste försäljningsdata ges till leverantören via elektroniskt data utbyte (EDI) och på andra elektroniska sätt, eller via traditionella mänskliga agenter på s.k. outlets. Jämför också: RFID-technologi.


Andra termer för VMI är Kontinuerlig påfyllnad/ Continous Replenishment och Leverantörsstyrda lager.


Ursprunget till Leverantörsstyrdalager. Historia

VMI startades i detaljhandeln och växte fram ur koncpetet Effektiv konsument respons (ECR), där konsumenttillfredsställelsen eller snarare konsumentförväntan på lagertillgänglighet är ett viktigt sätt att ha en konkurrensspets framför andra. Wal-Mart är en av de framgångsrika banbrytarna på denna supplychain/försörjningskedje strategi.

VMI fortskrider nu gradvist mot former baserat på ett strategiskt-partnerskap. Detta inverkar på det sätt som företag planerar sitt lager och utvecklas till en samarbetsplanering, planering och påfyllnad (CPFR= Collaborative Planning and Replenishment).


Användning av Leverantörsstyrda Lager. Användningsområden

 • Felkänsliga industrier. Exempelvis: Läkemedelssektorn.
 • Många outlets, snabbrörliga konsumtionsvaror. Exempelvis: Wal-Mart.
 • Förgängligt gods. Exempelvis: K Mart.
 • Värdefulla och oförutsägbara delar. Exempelvis: PC-tillverkning. Jämför: Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen.
 • Stark konkurrens (små marginaler). Exempelvis: Bilbranschen.

Stegen i Leverantörsstyrda Lager. Process

VMI bör uppnås genom att gå igenom ett antal av faser:

 1. Kommunicera förväntningarna från alla parter.
 2. Detaljisten/distributören måste leva upp till att dela exakt information.
 3. Leverantörsföretaget måste säkra en pålitlig överföring, mottagande och användning av information.
 4. Överenskommelse kring beställningspolicy, risker och att dela belöningar.
 5. Komma överens om tid och resurser.
 6. Omfattande testning.
 7. Genomförande och utvärdering. Justera.
 8. Belöna leverantörsföretagen som hanterar lagret väl. Exempelvis: befordran till Kategoriledare/-styrare (Category Captain = marknadsledaren i en viss varukategori), vinstdelningsscheman, etc.

Styrkor med Leverantörsstyrda Lager. Fördelar

 • Supply Chain/Försörjningskedje nivå:
  • Lägre lagernivåer på total supplychain-/försörjningskedje nivå.
  • Mindre omkostnad.
  • Ökad försäljning.
  • Minskning av mänskliga datapostfel.
 • Säljföretag:
  • Bättre insikt i kundbehov (bättre resursanvändning, minskning på råmaterial- och färdigställda varulager).
  • Förbättrad, och en mer direkt kommunikation med kunder. Förbättrad marknadsanalys.
  • Ökad försäljning via lägre - påfyllnadslagernivåer.
  • Möjlighet till att erbjuda kategorihantering och andra värdegenererande tjänster.
 • Leverantörer:
  • Minskade påfyllnadstider och lägre lagerkostnader.
  • Ökad försäljning genom minskade lagerbrister.
  • Mindre redundas.
  • Bygga upp strategiska styrkor genom upprättandet av starka supplychain/försörjningskedje relationer.
  • Hjälp till leverantörsföretaget med kategorihantering.
 • Slutanvändare:
  • Ökad tjänstenivå.
  • Minskning på lagerbrister.

Begränsningar med Vendor Managed Inventory. Nackdelar

 • Framgångarna med VMI insatser beror på styrkan i förhållandet mellan leverantörerna och detaljisterna.
 • Ökat beroende mellan parterna och ökade omställningskostnader.
 • Brist på förtroende i att utbyta data, kan resultera i ett ineffektivt genomförandet på en eller flera av följande områden:
  • Lagerosynlighet.
  • Lagerobalans.
 • Kostnader för teknologi och att förändra organisationen.
 • Omfattande data och test av EDI är nödvändiga.
 • Förlust av nödvändigt hyllutrymme hos det säljande parten kan resultera i mindre uppmärksamhet hos köparna jämfört med konkurrenter som inte använder VMI ännu.
 • Speciella kampanjer eller händelser behövs för att på förhand kommunicera och att undvika påfyllningsplanerings misstag (förlust av flexibilitet).
 • Ökad sårbarhet för icke-förutsedda risker såsom strejker, orkaner, etc. tack vare lägre lagernivåer.
 • De flesta fördelar blir för den slutliga beställaren och för den säljande parten, medans försäljaren gör det mesta av arbetetet.

Antaganden kring Vendor Managed Inventory. Villkor

VMI är vanligtvis framgångsrikt och lyckat för många industrier och organisationer med följande egenskaper:

 • För många outlets därför att fördelarna ökas på jämfört med traditionell lagerhantering.
 • Allvarliga konsekvenser i de fall där det kan förekomma mänskliga typer av fel (Läkemedelssektorn).
 • Industrier med stadiga och höga volymer (Detaljhandel, konsumentprodukter).
 • Industrier med högkvalitativa/högvärdiga lager och hög nivå på oberäknelighet i efterfrågan (Högteknologiska branscher).
 • Ledning med en kraftfull ledarskapskapacitet till att bilda strategiska långsiktiga partnerskap (Bilbranschen) .

Bok: Edward A Silver - Inventory Management and Production Planning and Scheduling

Bok: David Simchi-Levi - Designing and Managing the Supply Chain


Särskild Intressegrupp SIG

Leverantörsstyrda Lager (VMI) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Leverantörsstyrda Lager (VMI). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Leverantörsstyrda Lager (VMI)

 

How to Maintain Minimum Stock Levels?
Should we maintain minimum stock levels for both fast moving and slow moving stock? What differences exist in maintaining the levels of each type of stock?...
9
 
2 kommentarer
Vendor Managed Inventory in India
Does anyone have information about any VMI case study in India?...
9
 
1 kommentarer
Advantages of Vendor Managed Inventory
Another strength of VMI is eliminating bidding wars while focusing on improved quality and customer service....
7
 
Economic Order Quantity Formula
EOQ is the order quantity that minimizes total inventory holding costs and ordering costs. It is used in production scheduling. The formula used to determine this order quantity is also known as Bara...
3
 
2 kommentarer
VMI Between Up / Down Stream Manufacturers
What about establishing Vendor Managed Inventory (VMI) between a manufacturer and its manufacturer (down stream manufacturer)??...
2
 
The Required Trust in Vendor Managed Inventory
We are a B2B food company that export ingredients in bulk around the world. We compete with local industries and I would like to know if it is possible to use VMI as a competitive advantage in this bu...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Leverantörsstyrda Lager (VMI). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Vendor Managed Inventory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Factory Gate Pricing and 3PL

Other SC Centralization Concepts
Compare VMI also with Factory Gate Pricing and Third Party Logistics. FGP and 3PL are also concepts in which the respons...

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and fo...
Informationskällor

Olika informationskällor om Leverantörsstyrda Lager (VMI). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Asymmetric Information in Vendor Managed Inventory Systems

PROs, CONs and Conditions of VMI
This study by Susan Cohen Kulp investigates the conditions under which Vendor Managed Inventory (VMI) systems lead to im...

Multi-Period VMI Systems

Vendor Managed Inventory, Logistics
In this paper Helena Ramalhinho Dias Lourenco and Rita Ribeirto develop two models for an inventory system in which the ...

Leader-Follower Game in VMI System with Limited Production Capacity

Supply Chain, VMI
VMI (Vendor Managed Inventory) is a widely used cooperative inventory policy in supply chains in which each enterprise h...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Leverantörsstyrda Lager (VMI).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Leverantörsstyrdalager med:   Tredjepartslogistik (3PL)  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Utkontraktering  |  SERVQUAL-metoden   |  Kundnöjdhetsmodell  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kärnkompetens  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  Benchmarkingmetod  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Leverantörsstyrda Lager (VMI)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.