Bidragsredovisning (Marginalkostnad)

Kunskapscenter

   

Värderar lagret inkluderar bara de variabla tillverkningkostnaderna. Förklaring till Bidragsredovisning (Marginalkostnad).

Innehåll

Premium

Vad är Variabel Kostar (Marginell Kostar)? Beskrivning

Variabel Kostarmetoden är en lagervärderings/kostnadsberäkningsmodell, som inkluderar bara de rörliga tillverkningskostnaderna i kostnaden för att tillverka en enhet av produkten.


Variabla tillverkningskostnader är

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av en färdig produkt och kan lämpligt spåras tillbaka till den.
  • Direkt arbete. De tillverkningskostnader som lätt kan spåras till individuella enheter av produkten. Också kallat: touch labor/sidoarbetskraft.
  • Endast rörliga tillverkningsomkostnader (overhead) är inkluderade.

Den totala mängden av fasta kostnader är de utgifter som uppstått under året som förflutet.
 

Variabel kostar refereras också till som marginell kostar.


Bör fasta tillverkningskostnader vara inkluderade i lagren?

  • Förespråkare av självkostnadsredovisning säger att det bör det göra därför att alla produktionkostnader är nödvändiga för att skapa produkterna. Således har de ”framtida ekonomiska fördelar.”
  • Förespråkare av (Marginell Kostar) argumenterar för att de fasta tillverkningskostnaderna skall vara en tillgång, måste de komma att möta upp till ”ett framtida kostnadsundvikande” kriteria. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med fasta tillverkningskostnader möter de inte upp till detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinjen öppnar. Således behöver de bli utgifter för denna perioden. Endast rörliga utgifter är inventerade.

Konsekvenser med att använda Variabel Kostar (Marginell Kostar)

Skillnaden är viktig när man beräknar vinst, när början- och slutet på lagernivåerna är olika.

  1. Om början- & slutlagernivåerna är lika: självkostnadsredovisningvinst = Variabel Kostarvinst.
  2. Om lagernivåerna är körda i botten över perioden: Variabel Kostarvinst kommer att vara högre än självkostnadsredovisningsvinst.
  3. Om lagernivåerna ökas över perioden: självkostnadsredovisningsvinst kommer att vara större än Variabel Kostarvinst.

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Forumet
  Is Depreciation regarded as a Direct Cost?
Is depreciation regarded as a part of direct costi...
     
 
  Variable Costing Definition
It's a cost that is directly related to the produc...
     
 
  Variable Costing for Decision-making
We are a group of professors and students at UCEL ...
     
 

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Bidragsredovisning | Marginalkostnad Premium
  Practical Direct Costing
It Solves the Problem of Classification of Variabl...
     
 

Expert Tips (ENG) - Variable Costing Premium

Resurser - Bidragsredovisning | Marginalkostnad Premium
 

Nyheter om Bidragsredovisning Bli Medlem


     
 

Nyheter om Marginalkostnad Bli Medlem


     
 

Videor om Bidragsredovisning Bli Medlem


     
 

Videor om Marginalkostnad Bli Medlem


     
 

Presentationer om Bidragsredovisning Bli Medlem


     
 

Presentationer om Marginalkostnad Bli Medlem


     
 

Mer om Bidragsredovisning Bli Medlem


     
 

Mer om Marginalkostnad Bli Medlem


     

Jämför Bidragsredovisning med: Självkostnadsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.