Bidragsredovisning (Marginalkostnad)

Kunskapscenter

   

Värderar lagret inkluderar bara de variabla tillverkningkostnaderna. Förklaring till Bidragsredovisning (Marginalkostnad).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Variabel Kostar (Marginell Kostar)? Beskrivning

Variabel Kostarmetoden är en lagervärderings/kostnadsberäkningsmodell, som inkluderar bara de rörliga tillverkningskostnaderna i kostnaden för att tillverka en enhet av produkten.


Variabla tillverkningskostnader är

 • Direkt material. De material som blir en integrerad del av en färdig produkt och kan lämpligt spåras tillbaka till den.
 • Direkt arbete. De tillverkningskostnader som lätt kan spåras till individuella enheter av produkten. Också kallat: touch labor/sidoarbetskraft.
 • Endast rörliga tillverkningsomkostnader (overhead) är inkluderade.

Den totala mängden av fasta kostnader är de utgifter som uppstått under året som förflutet.
 

Variabel kostar refereras också till som marginell kostar.


Bör fasta tillverkningskostnader vara inkluderade i lagren?

 • Förespråkare av självkostnadsredovisning säger att det bör det göra därför att alla produktionkostnader är nödvändiga för att skapa produkterna. Således har de ”framtida ekonomiska fördelar.”
 • Förespråkare av (Marginell Kostar) argumenterar för att de fasta tillverkningskostnaderna skall vara en tillgång, måste de komma att möta upp till ”ett framtida kostnadsundvikande” kriteria. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med fasta tillverkningskostnader möter de inte upp till detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinjen öppnar. Således behöver de bli utgifter för denna perioden. Endast rörliga utgifter är inventerade.

Konsekvenser med att använda Variabel Kostar (Marginell Kostar)

Skillnaden är viktig när man beräknar vinst, när början- och slutet på lagernivåerna är olika.

 1. Om början- & slutlagernivåerna är lika: självkostnadsredovisningvinst = Variabel Kostarvinst.
 2. Om lagernivåerna är körda i botten över perioden: Variabel Kostarvinst kommer att vara högre än självkostnadsredovisningsvinst.
 3. Om lagernivåerna ökas över perioden: självkostnadsredovisningsvinst kommer att vara större än Variabel Kostarvinst.

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Forumet
  Is Depreciation regarded as a Direct Cost?
Is depreciation regarded as a part of direct costing, since is related to assets that are part of production?...
     
 
  Variable Costing Definition
It's a cost that is directly related to the product, hence also the name: 'Direct Costing'....
     
 
  Variable Costing for Decision-making
We are a group of professors and students at UCEL UNiversity, Rosario Argentina, who are currently enganged in a research study about the Use of Variable Costing methodology as a decision-making tool. Your contribution would be highly useful...
     
 

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Bidragsredovisning | Marginalkostnad Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Bidragsredovisning | Marginalkostnad Premium
  Practical Direct Costing
It Solves the Problem of Classification of Variable Costs with Non-subjective Speculations.
At first sight, a blast furnace to melt metals, which uses gas, electricity or coal, should consider this cost as variable, because it depends on the pro...
     
 

Expert Tips (ENG) - Variable Costing Premium

Resurser - Bidragsredovisning | Marginalkostnad Premium
 

Nyheter

Bidragsredovisning
     
 

Nyheter

Marginalkostnad
     
 

Videor

Bidragsredovisning
     
 

Videor

Marginalkostnad
     
 

Presentationer

Bidragsredovisning
     
 

Presentationer

Marginalkostnad
     
 

Mer

Bidragsredovisning
     
 

Mer

Marginalkostnad
     

Jämför Bidragsredovisning med: Självkostnadsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.