Bidragsredovisning (Marginalkostnad)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Värderar lagret inkluderar bara de variabla tillverkningkostnaderna. Förklaring till Bidragsredovisning (Marginalkostnad).


Vad är Variabel Kostar (Marginell Kostar)? Beskrivning

Variabel Kostarmetoden är en lagervärderings/kostnadsberäkningsmodell, som inkluderar bara de rörliga tillverkningskostnaderna i kostnaden för att tillverka en enhet av produkten.


Variabla tillverkningskostnader är

  • Direkt material. De material som blir en integrerad del av en färdig produkt och kan lämpligt spåras tillbaka till den.
  • Direkt arbete. De tillverkningskostnader som lätt kan spåras till individuella enheter av produkten. Också kallat: touch labor/sidoarbetskraft.
  • Endast rörliga tillverkningsomkostnader (overhead) är inkluderade.

Den totala mängden av fasta kostnader är de utgifter som uppstått under året som förflutet.
 

Variabel kostar refereras också till som marginell kostar.


Bör fasta tillverkningskostnader vara inkluderade i lagren?

  • Förespråkare av självkostnadsredovisning säger att det bör det göra därför att alla produktionkostnader är nödvändiga för att skapa produkterna. Således har de ”framtida ekonomiska fördelar.”
  • Förespråkare av (Marginell Kostar) argumenterar för att de fasta tillverkningskostnaderna skall vara en tillgång, måste de komma att möta upp till ”ett framtida kostnadsundvikande” kriteria. Ungefär på samma sätt som en förskottsbetald försäkring. I fallet med fasta tillverkningskostnader möter de inte upp till detta kriteria, därför att de uppstår varje gång produktionslinjen öppnar. Således behöver de bli utgifter för denna perioden. Endast rörliga utgifter är inventerade.

Konsekvenser med att använda Variabel Kostar (Marginell Kostar)

Skillnaden är viktig när man beräknar vinst, när början- och slutet på lagernivåerna är olika.

  1. Om början- & slutlagernivåerna är lika: självkostnadsredovisningvinst = Variabel Kostarvinst.
  2. Om lagernivåerna är körda i botten över perioden: Variabel Kostarvinst kommer att vara högre än självkostnadsredovisningsvinst.
  3. Om lagernivåerna ökas över perioden: självkostnadsredovisningsvinst kommer att vara större än Variabel Kostarvinst.

Särskild Intressegrupp SIG - Bidragsredovisning | Marginalkostnad


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Bidragsredovisning | Marginalkostnad  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Practical Direct Costing
It Solves the Problem of Classification of Variable Costs wi...
 
 
 
 
  Variable Costing for Decision-making (1 reaktioner)
We are a group of professors and students at UCEL UNiversity...
 
 
 
 
  Is Depreciation regarded as a Direct Cost? (1 reaktioner)
Is depreciation regarded as a part of direct costing, since ...
 
 
 
 
  Variable Costing Definition
It's a cost that is directly related to the product, hence a...
 
 
 
 

Best Practices - Bidragsredovisning | Marginalkostnad

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Variable Costing

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Bidragsredovisning | Marginalkostnad

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Bidragsredovisning


     
 

Nyheter om Marginalkostnad


     
 

Videor om Bidragsredovisning


     
 

Videor om Marginalkostnad


     
 

Presentationer om Bidragsredovisning


     
 

Presentationer om Marginalkostnad


     
 

Mer om Bidragsredovisning


     
 

Mer om Marginalkostnad


     

Jämför Bidragsredovisning med: Självkostnadsredovisning  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.