Värderapporteringsramverk (PWC)

Kunskapscenter

Mäter och leder och kommunicerar företagets resultat. Förklaring till Värderapporteringsramverk (ValueReporting Framework) av PWC.


Värderapportering /ValueReporting Framework™ är ett angreppssätt från PricewaterhouseCoopers (PWC) för att mäta och att leda ett företags resultat och att strukturera kommunikationer om resultatet. Den traditionella koncernrapporteringsmodellen möter inte längre upp till de behov som finns hos de företag som rapporterar om deras resultat till investerare och andra nyckelpersoner. Värderapportering är PricewaterhouseCoopers innovativa approach för prestationsmätning och företagsrapportering. Den skapades för att möta investerares behov för mer och bättre information.
 

Offentligt förtroende hos de som är ansvariga för att rapportera om företagets resultatinformation har skakats om i hela dess grund. Investerare och andra nyckelpersoner begär mera företagstransparens.


Värderapportering kompletterar traditionell finansiell rapportering. Genom att hjälpa företag erbjuda en mer specificerad öppen bild av deras resultat. Berörande marknadsmöjligheter strategi, risker, immateriella tillgångar och andra viktiga ickefinansiella värdedrivfaktorer.
 

ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC) Baserat på PricewaterhouseCoopers kapitalmarknadsundersökning, så erbjuder ramverket en struktur för den interna och externa rapporteringen av både finansiell och ickefinansiell information längsutmed breda kategorier. Marknadsöversikt, Värdestrategi, Värdestyrning och Värdeplattform. Var och en är nedbruten i specifika beståndsdelar för en detaljerad och öppen rapportering. Värdeplattformskategorin, till exempel, inkluderar alla aktiviteter och relationer som styrker hur företaget skapar värde. Dessa inkluderar t.ex. immateriella och ickefinansiella mått som produkter, kunder, personalen, innovation, supply chain och företagets anseende.


Värderapporterings kategorierna

 1. Marknadsöversikt. Beskriver industridynamiken som företaget möter, innehållande konkurrensen, regleringar och makroekonomiska miljöerna.

 2. Strategi. Täcker in företagets strategi och dess mål, målsättningar, organisatorisk design och styrningsstruktur.

 3. Värdeskapande aktiviteter. Beskriver aktiviteterna och de relationer som styrker det finansiella resultatet, omfattande viktiga ickefinansiella områden som relaterar till kunder, personalen, innovation, varumärken och supply chain/försörjningskedjan, miljöhänseenden, sociala och etiska intressen.

 4. Finansiellt resultat. Visar mätetal som används av ledningen för att övervaka finansiella resultat. Och den anknyter dem till företagets strategi. Denna del bör klart specificera frågeställningen såsom:

  • Affärssegmentering.
  • Förhållandet mellan risker och avkastning.
  • Förmågan att generera kapital.
  • Stämma av de interna resultatmåtten med de resultaten som rapporteras externt till nyckelpersoner.

Särskild Intressegrupp SIG - Värderapporteringsramverk


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Värderapporteringsramverk  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Quotes on Reporting Corporate Performance. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous ...
 
 
 
 
  Applications of Value Reporting PWC (2 reaktioner)
Please, does any of you have any application of Value Report...
 
 
 
 

Best Practices - Värderapporteringsramverk

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - ValueReporting

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital...
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

IC Formula?

Numerical IC Estimation...
 
 
 

The ValueReporting Revolution

Who to Address it and How to Start?...
 
 

Resurser - Värderapporteringsramverk

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Värderapportering Ramverk


     
 

Nyheter om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Videor om Värderapportering Ramverk


     
 

Videor om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Presentationer om Värderapportering Ramverk


     
 

Presentationer om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Mer om Värderapportering Ramverk


     
 

Mer om Värdestyrning Ledningskoncept


     

Jämför Värderapportering med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM  |  USGAAP  |  IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS)   |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.