Värderapporteringsramverk (PWC)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

19 itens • 180.000 visitas


Sammanfattning

Värderapportering /ValueReporting Framework™ är ett angreppssätt från PricewaterhouseCoopers (PWC) för att mäta och att leda ett företags resultat och att strukturera kommunikationer om resultatet. Den traditionella koncernrapporteringsmodellen möter inte längre upp till de behov som finns hos de företag som rapporterar om deras resultat till investerare och andra nyckelpersoner. Värderapportering är PricewaterhouseCoopers innovativa approach för prestationsmätning och företagsrapportering. Den skapades för att möta investerares behov för mer och bättre information.
 

Offentligt förtroende hos de som är ansvariga för att rapportera om företagets resultatinformation har skakats om i hela dess grund. Investerare och andra nyckelpersoner begär mera företagstransparens.


Värderapportering kompletterar traditionell finansiell rapportering. Genom att hjälpa företag erbjuda en mer specificerad öppen bild av deras resultat. Berörande marknadsmöjligheter strategi, risker, immateriella tillgångar och andra viktiga ickefinansiella värdedrivfaktorer.
 

ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC) Baserat på PricewaterhouseCoopers kapitalmarknadsundersökning, så erbjuder ramverket en struktur för den interna och externa rapporteringen av både finansiell och ickefinansiell information längsutmed breda kategorier. Marknadsöversikt, Värdestrategi, Värdestyrning och Värdeplattform. Var och en är nedbruten i specifika beståndsdelar för en detaljerad och öppen rapportering. Värdeplattformskategorin, till exempel, inkluderar alla aktiviteter och relationer som styrker hur företaget skapar värde. Dessa inkluderar t.ex. immateriella och ickefinansiella mått som produkter, kunder, personalen, innovation, supply chain och företagets anseende.


Värderapporterings kategorierna

 1. Marknadsöversikt. Beskriver industridynamiken som företaget möter, innehållande konkurrensen, regleringar och makroekonomiska miljöerna.

 2. Strategi. Täcker in företagets strategi och dess mål, målsättningar, organisatorisk design och styrningsstruktur.

 3. Värdeskapande aktiviteter. Beskriver aktiviteterna och de relationer som styrker det finansiella resultatet, omfattande viktiga ickefinansiella områden som relaterar till kunder, personalen, innovation, varumärken och supply chain/försörjningskedjan, miljöhänseenden, sociala och etiska intressen.

 4. Finansiellt resultat. Visar mätetal som används av ledningen för att övervaka finansiella resultat. Och den anknyter dem till företagets strategi. Denna del bör klart specificera frågeställningen såsom:

  • Affärssegmentering.
  • Förhållandet mellan risker och avkastning.
  • Förmågan att generera kapital.
  • Stämma av de interna resultatmåtten med de resultaten som rapporteras externt till nyckelpersoner.

Särskild Intressegrupp SIG

Värderapporteringsramverk Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Värderapporteringsramverk. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Värderapporteringsramverk

 

🔥 NY Quotes on Reporting Corporate Performance. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to (annual) reporting of corporate performance?Please enter a reaction to share it for other people to enjoy! Pl...
2
 
Applications of Value Reporting PWC
Please, does any of you have any application of Value Reporting PWC, in addition to "ValueReporting and Ecology, Ethics, and Economy"? Thanks for your help....
1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Värderapporteringsramverk. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om ValueReporting (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital
Although most executives agree that intellectual capital is critical to the continued success of their businesses, their...

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
Karl-Erik Sveiby suggests following indicators to measure intangible assets with the help of the IAM: 1. EXTERNAL STRUC...

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
In his book "How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business", Douglas W. Hubbard argues that what...

IC Formula?

Numerical IC Estimation
So far the most widespread formula to estimate numerically Intellectual Capital comes again from Roos and Roos. The auth...

The ValueReporting Revolution

Who to Address it and How to Start?
The responsibility of reporting always falls to top management, because most of the times they are the only ones who kno...
Informationskällor

Olika informationskällor om Värderapporteringsramverk. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


INTELLECTUAL ASSETS AND VALUE CREATION:IMPLICATIONS FOR CORPORATE REPORTING

OECD on Intellectual Assets Reporting
An OECD document states that providing the market with sufficient and material nonfinancial information about intellectu...

ValueReporting and Ecology, Ethics and Economy

Ecology, Ethics, and Economy
Presentation of Dr. Robert G. Eccles, Senior Fellow of PwC for the 12th World Food and Agribusiness Forum and Symposium....

Winning the Competition for Capital

Corporate Communications
Article on the ValueReporting methodology by Alison Thomas, Director of Research of PwC's ValueReporting team....

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Värderapporteringsramverk.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Värderapportering med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM  |  USGAAP  |  IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS)   |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Värderapporteringsramverk? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.