Värderapporteringsramverk (PWC)

Kunskapscenter

   

Mäter och leder och kommunicerar företagets resultat. Förklaring till Värderapporteringsramverk (ValueReporting Framework) av PWC.

Innehåll

Premium

Värderapportering /ValueReporting Framework™ är ett angreppssätt från PricewaterhouseCoopers (PWC) för att mäta och att leda ett företags resultat och att strukturera kommunikationer om resultatet. Den traditionella koncernrapporteringsmodellen möter inte längre upp till de behov som finns hos de företag som rapporterar om deras resultat till investerare och andra nyckelpersoner. Värderapportering är PricewaterhouseCoopers innovativa approach för prestationsmätning och företagsrapportering. Den skapades för att möta investerares behov för mer och bättre information.
 

Offentligt förtroende hos de som är ansvariga för att rapportera om företagets resultatinformation har skakats om i hela dess grund. Investerare och andra nyckelpersoner begär mera företagstransparens.


Värderapportering kompletterar traditionell finansiell rapportering. Genom att hjälpa företag erbjuda en mer specificerad öppen bild av deras resultat. Berörande marknadsmöjligheter strategi, risker, immateriella tillgångar och andra viktiga ickefinansiella värdedrivfaktorer.
 

ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC) Baserat på PricewaterhouseCoopers kapitalmarknadsundersökning, så erbjuder ramverket en struktur för den interna och externa rapporteringen av både finansiell och ickefinansiell information längsutmed breda kategorier. Marknadsöversikt, Värdestrategi, Värdestyrning och Värdeplattform. Var och en är nedbruten i specifika beståndsdelar för en detaljerad och öppen rapportering. Värdeplattformskategorin, till exempel, inkluderar alla aktiviteter och relationer som styrker hur företaget skapar värde. Dessa inkluderar t.ex. immateriella och ickefinansiella mått som produkter, kunder, personalen, innovation, supply chain och företagets anseende.


Värderapporterings kategorierna

 1. Marknadsöversikt. Beskriver industridynamiken som företaget möter, innehållande konkurrensen, regleringar och makroekonomiska miljöerna.

 2. Strategi. Täcker in företagets strategi och dess mål, målsättningar, organisatorisk design och styrningsstruktur.

 3. Värdeskapande aktiviteter. Beskriver aktiviteterna och de relationer som styrker det finansiella resultatet, omfattande viktiga ickefinansiella områden som relaterar till kunder, personalen, innovation, varumärken och supply chain/försörjningskedjan, miljöhänseenden, sociala och etiska intressen.

 4. Finansiellt resultat. Visar mätetal som används av ledningen för att övervaka finansiella resultat. Och den anknyter dem till företagets strategi. Denna del bör klart specificera frågeställningen såsom:

  • Affärssegmentering.
  • Förhållandet mellan risker och avkastning.
  • Förmågan att generera kapital.
  • Stämma av de interna resultatmåtten med de resultaten som rapporteras externt till nyckelpersoner.

Värderapporteringsramverk Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Värderapporteringsramverk Forumet  

Nya ämnen

  Quotes on Reporting Corporate Performance. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to (annual) reporting of corporate performance?
Please ente...
     
 
  Applications of Value Reporting PWC
Please, does any of you have any application of Value Reporting PWC, in addition to "ValueReporting and Ecology, Ethics, and Economy"? Thanks for your...
     
 

Best Practices - Värderapporteringsramverk

Expert Tips (ENG) - ValueReporting
 

Intellectual Capital Management

 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

 
 
 

IC Formula?

 
 
 

The ValueReporting Revolution

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Värderapporteringsramverk
 

Nyheter om Värderapportering Ramverk


     
 

Nyheter om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Videor om Värderapportering Ramverk


     
 

Videor om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Presentationer om Värderapportering Ramverk


     
 

Presentationer om Värdestyrning Ledningskoncept


     
 

Mer om Värderapportering Ramverk


     
 

Mer om Värdestyrning Ledningskoncept


     Accelerera din managementkarriärJämför Värderapportering med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM  |  USGAAP  |  IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS)   |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.