Värderapporteringsramverk (PWC)

Kunskapscenter

   

Mäter och leder och kommunicerar företagets resultat. Förklaring till Värderapporteringsramverk (ValueReporting Framework) av PWC.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Värderapportering /ValueReporting Framework™ är ett angreppssätt från PricewaterhouseCoopers (PWC) för att mäta och att leda ett företags resultat och att strukturera kommunikationer om resultatet. Den traditionella koncernrapporteringsmodellen möter inte längre upp till de behov som finns hos de företag som rapporterar om deras resultat till investerare och andra nyckelpersoner. Värderapportering är PricewaterhouseCoopers innovativa approach för prestationsmätning och företagsrapportering. Den skapades för att möta investerares behov för mer och bättre information.
 

Offentligt förtroende hos de som är ansvariga för att rapportera om företagets resultatinformation har skakats om i hela dess grund. Investerare och andra nyckelpersoner begär mera företagstransparens.


Värderapportering kompletterar traditionell finansiell rapportering. Genom att hjälpa företag erbjuda en mer specificerad öppen bild av deras resultat. Berörande marknadsmöjligheter strategi, risker, immateriella tillgångar och andra viktiga ickefinansiella värdedrivfaktorer.
 

ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC) Baserat på PricewaterhouseCoopers kapitalmarknadsundersökning, så erbjuder ramverket en struktur för den interna och externa rapporteringen av både finansiell och ickefinansiell information längsutmed breda kategorier. Marknadsöversikt, Värdestrategi, Värdestyrning och Värdeplattform. Var och en är nedbruten i specifika beståndsdelar för en detaljerad och öppen rapportering. Värdeplattformskategorin, till exempel, inkluderar alla aktiviteter och relationer som styrker hur företaget skapar värde. Dessa inkluderar t.ex. immateriella och ickefinansiella mått som produkter, kunder, personalen, innovation, supply chain och företagets anseende.


Värderapporterings kategorierna

 1. Marknadsöversikt. Beskriver industridynamiken som företaget möter, innehållande konkurrensen, regleringar och makroekonomiska miljöerna.

 2. Strategi. Täcker in företagets strategi och dess mål, målsättningar, organisatorisk design och styrningsstruktur.

 3. Värdeskapande aktiviteter. Beskriver aktiviteterna och de relationer som styrker det finansiella resultatet, omfattande viktiga ickefinansiella områden som relaterar till kunder, personalen, innovation, varumärken och supply chain/försörjningskedjan, miljöhänseenden, sociala och etiska intressen.

 4. Finansiellt resultat. Visar mätetal som används av ledningen för att övervaka finansiella resultat. Och den anknyter dem till företagets strategi. Denna del bör klart specificera frågeställningen såsom:

  • Affärssegmentering.
  • Förhållandet mellan risker och avkastning.
  • Förmågan att generera kapital.
  • Stämma av de interna resultatmåtten med de resultaten som rapporteras externt till nyckelpersoner.

Värderapporteringsramverk Forumet
  Applications of Value Reporting PWC
Please, does any of you have any application of Value Reporting PWC, in addition to "ValueReporting and Ecology, Ethics, and Economy"? Thanks for your help....
     
 
  Quotes on Reporting Corporate Performance. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to (annual) reporting of corporate performance?
Please enter a reaction to share it for other people to enjoy! Please use this template:
Author Name Year of...
     
 

Värderapporteringsramverk Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Värderapporteringsramverk Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Värderapporteringsramverk Premium

Expert Tips (ENG) - ValueReporting Premium
 

Intellectual Capital Management

Although most executives agree that intellectual capital is critical to the continued success of their businesses, their methods applied for measuring...
Usage (application): Managing Intellectual Capital
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Karl-Erik Sveiby suggests following indicators to measure intangible assets with the help of the IAM:
1. EXTERNAL ...
Usage (application): Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

In his book "How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business", Douglas W. Hubbard argues that what is commonly believed to be...
Usage (application): Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
 
 
 

IC Formula?

So far the most widespread formula to estimate numerically Intellectual Capital comes again from Roos and Roos. The authors provided the follow...
Usage (application): Numerical IC Estimation
 
 
 

The ValueReporting Revolution

The responsibility of reporting always falls to top management, because most of the times they are the only ones who know certain information. ...
Usage (application): Who to Address it and How to Start?
 
 

Resurser - Värderapporteringsramverk Premium
 

Nyheter

Värderapportering Ramverk
     
 

Nyheter

Värdestyrning Ledningskoncept
     
 

Videor

Värderapportering Ramverk
     
 

Videor

Värdestyrning Ledningskoncept
     
 

Presentationer

Värderapportering Ramverk
     
 

Presentationer

Värdestyrning Ledningskoncept
     
 

Mer

Värderapportering Ramverk
     
 

Mer

Värdestyrning Ledningskoncept
     

Jämför Värderapportering med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM  |  USGAAP  |  IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS)   |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.