Värde Discipliner
(Treacy och Wiersema)

Kunskapscenter

   

Försöker att leda på operationell överlägsenhet, produktledarskap eller kundnärhet. Förklaring till Värde Discipliner/Value Disciplines av Treacy och Wiersema. ('94)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Värde Disciplinermodell - Treacy & WiersemaFyra nya regler

Enligt CSC Index konsulterna Michael Treacy och Fred Wiersema i ”The Discipline of Market Leaders”, finns det fyra nya regler som konkurrerande företag måste lyda.

 1. Att tillhandahålla det bästa erbjudandet på marknaden, genom att överträffa inom en specifik värdedimension. Marknadsledare utvecklar först ett värderingsförslag, ett som är övertygande och oöverträffat.
 2. Underhåll ingångsstandarder på andra värdedimensioner. Du kan inte tillåta resultat i andra dimensioner att falla så mycket att det försämrar attraktiviteten på ditt företags oöverträffade värde.
 3. Dominera din marknad, genom att förbättra värdet år efter år. När ett företag fokuserar alla dess tillgångar, energier och uppmärksamhet på att leverera och att förbättra en typ av kundvärde, så kan det nästan alltid leverera bättre resultat i den dimensionen än ett annat företag som fördelar sin uppmärksamhet bland mer än en.
 4. Bygga vältrimmade verksamhetsmodeller som är dedikerade till att leverera oöverträffat värde. På en konkurrensutsatt marknad måste kundvärdet förbättras. Detta är absolut nödvändigt hos marknadsledare. Verksamhetsmodellen är nyckeln till att lyfta och att återställa kundens förväntan.

Vad är Värde Discipliner? Beskrivning

Treacy och Wiersema beskriver tre allmänna Värde Discipliner i deras bok. Alla företag måste välja en av dessa värdediscipliner och konsekvent och kraftigt agera utifrån denna. Som indikerats av de fyra regler som nämnts ovan.

 • Operationell Överlägsenhet. Superba verksamheter och verkställighet. Vanligtvis genom att ge en rimlig kvalitet till ett mycket lågt pris. Uppgifts-orienterad vision gentemot sin personal. Fokus är på effektivitet och prestationsförmåga, strömlinjeformade verksamheter, Supply Chain Management, inga krusiduller, volym är viktig. De flesta stora internationella företag opererar utifrån denna disciplin. Mätsystemet är mycket viktigt. Extremt inskränkt variation i produktsortiment. Men se även: Reverse Positioning.

 • Produktledarskap. Mycket stark på innovation och marknadsföring av varumärket. Företaget opererar på dynamiska marknader. Fokus är på utveckling, innovation, design, tid till marknaden TTM, höga marginaler och korta tidsramar. Flexibla företagskulturer.

 • Kundnärhet. Företaget överträffar på kundupplevelse och kundtjänst. Skräddarsyr dess produkter och tjänster för individuella eller nästan individuella kunder. Stor variation i produktsortiment. Fokus är på: CRM, leverera produkter och tjänster i rätt tid och över kundens förväntningar, livstidsvärdeskoncept, pålitlighet, och att vara nära kunden. Ge beslutsmaktsbefogenhet till de anställda som är nära kunden. Jämför: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM.

Värdeskapande disciplinmodellen är mycket lik de tre allmänna konkurrensstrategierna från Porter (Kostnadsledarskap, Differentiering, Fokus). Hur som helst så finns det åtminstone en större skillnad: enligt Värdeskapande disciplinsmodellen ingen disciplin bör försummas: ingångsnivåer på de två disciplinerna som inte är utvalda måste bibehållas. Enligt Porter, så kan företag som agerar i likhet med detta riskera att komma att ”fastna som en i mängdens mitt" (Stuck in the middle).


Bok: Michael Treacy & Fred Wiersema - The Discipline of Market Leaders -


Värde Discipliner Forumet
  The Differences Between Customer-led and Market-oriented Companies
The concepts "customer focus" and "market orientated" are often discussed and presented in different companies’ mission statements. It is important to know that there are significant differences between these two customer orientations. Slater and Nar...
     
 
  Value Discipline for Coca-Cola Company?
Would you agree that the Coca-Cola Company's primary value principle is Operational Excellence? Although they are innovative in product leadership and aggressive in their branding and customer intimacy, it seems that their main focus is operational e...
     
 
  Balanced Value Disciplines...
In my opinion any company needs to apply a bit of all three customer disciplines that Treacy & Wiersema created, in order to optimize and guarantee the continuity of the organisation. It's practically impossible to create a sustainable advanta...
     
 
  Competitive Priorities
Competitive priorities are critical, more operational, dimensions a process, company or an entire supply chain must posses to satisfy customers now and in the future and build market share.
Any business should choose a maximum of maybe 1 ...
     
 
  How to Adapt Value Disciplines Model to Services / Schools?
Is this model applicable to services - how? I can visualize what a manufacturing company wanting to be "operationally excellent" or a "product leader" will do. But if it is a service company (let us say a school), what should it do to be "operationa...
     
 
  Customer Intimacy Discipline
If I establish a company that sells equipment with an aim to not only sell but provide customers with a know-how to use the equipment to their advantage, which one of the three disciplines would be more suitable for adopting a compensation strategy a...
     
 
  Value discipline vs. value proposition
What is the difference between a value discipline and a value proposition?...
     
 
  Value Discipline Process?
Hi, I'm looking for a generic process to implement value disciplines thinking in a company. Who has some experience? Thanks --...
     
 
  What customers are willing to give up
Note that operational excellence (low cost, no-frills) competitors may know perfectly well what their clients want, but even more what they are prepared to give up in exchange for a lower price. Classic examples are Ryanair and ING Direct. Sou...
     
 
  Focusing on ONE Value Discipline
Be careful for the trap to get "stuck in the middle" in an effort to install concomitant high levels for all 3 value disciplines.
Don't run after many rabbits at the same time; you might catch none....
     
 
  Are Most Firms Opting for Operational Excellence?
Isn't it so that most (almost all) large corporations are opting for the operational excellence strategy? I find it difficult to mention more than a few examples for the other two. Perhaps the Product Leadership and Customer Leadership strategy are e...
     
 

Värde Discipliner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Värde Discipliner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Värde Discipliner Premium
  Why not Use all 3 Value Disciplines?
Why is it not possible to use the three disciplines in the same organization?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Disciplines Premium
 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Customer / Consumer Centricity (CC) is a frequently used concept used by companies to achieve competitive advantages. It is often believed that CC can...
Usage (application): Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM
 
 
 

Understanding your Customer's Needs

In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to construct a hypothetical cons...
Usage (application): Customer Targeting and Strategy
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Many companies are already highlighting the importance of trustworthiness by setting and sustaining honest prices and providing reasonable services. A...
Usage (application): Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

The network effect (Metcalfe's Law) is the phenomenon that the value of a product or serv...
Usage (application): Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation
 
 

Resurser - Värde Discipliner Premium
 

Nyheter

Värde Discipliner Treacy
     
 

Nyheter

Värde Strategi
     
 

Videor

Värde Discipliner Treacy
     
 

Videor

Värde Strategi
     
 

Presentationer

Värde Discipliner Treacy
     
 

Presentationer

Värde Strategi
     
 

Mer

Värde Discipliner Treacy
     
 

Mer

Värde Strategi
     

Jämför Värde Discipliner med:   Kärnkompetens  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  Konkurrensfördel Porter  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.