Värde Discipliner
(Treacy och Wiersema)

Kunskapscenter

Försöker att leda på operationell överlägsenhet, produktledarskap eller kundnärhet. Förklaring till Värde Discipliner/Value Disciplines av Treacy och Wiersema. ('94)


Värde Disciplinermodell - Treacy & WiersemaFyra nya regler

Enligt CSC Index konsulterna Michael Treacy och Fred Wiersema i ”The Discipline of Market Leaders”, finns det fyra nya regler som konkurrerande företag måste lyda.

  1. Att tillhandahålla det bästa erbjudandet på marknaden, genom att överträffa inom en specifik värdedimension. Marknadsledare utvecklar först ett värderingsförslag, ett som är övertygande och oöverträffat.
  2. Underhåll ingångsstandarder på andra värdedimensioner. Du kan inte tillåta resultat i andra dimensioner att falla så mycket att det försämrar attraktiviteten på ditt företags oöverträffade värde.
  3. Dominera din marknad, genom att förbättra värdet år efter år. När ett företag fokuserar alla dess tillgångar, energier och uppmärksamhet på att leverera och att förbättra en typ av kundvärde, så kan det nästan alltid leverera bättre resultat i den dimensionen än ett annat företag som fördelar sin uppmärksamhet bland mer än en.
  4. Bygga vältrimmade verksamhetsmodeller som är dedikerade till att leverera oöverträffat värde. På en konkurrensutsatt marknad måste kundvärdet förbättras. Detta är absolut nödvändigt hos marknadsledare. Verksamhetsmodellen är nyckeln till att lyfta och att återställa kundens förväntan.

Vad är Värde Discipliner? Beskrivning

Treacy och Wiersema beskriver tre allmänna Värde Discipliner i deras bok. Alla företag måste välja en av dessa värdediscipliner och konsekvent och kraftigt agera utifrån denna. Som indikerats av de fyra regler som nämnts ovan.

  • Operationell Överlägsenhet. Superba verksamheter och verkställighet. Vanligtvis genom att ge en rimlig kvalitet till ett mycket lågt pris. Uppgifts-orienterad vision gentemot sin personal. Fokus är på effektivitet och prestationsförmåga, strömlinjeformade verksamheter, Supply Chain Management, inga krusiduller, volym är viktig. De flesta stora internationella företag opererar utifrån denna disciplin. Mätsystemet är mycket viktigt. Extremt inskränkt variation i produktsortiment. Men se även: Reverse Positioning.

  • Produktledarskap. Mycket stark på innovation och marknadsföring av varumärket. Företaget opererar på dynamiska marknader. Fokus är på utveckling, innovation, design, tid till marknaden TTM, höga marginaler och korta tidsramar. Flexibla företagskulturer.

  • Kundnärhet. Företaget överträffar på kundupplevelse och kundtjänst. Skräddarsyr dess produkter och tjänster för individuella eller nästan individuella kunder. Stor variation i produktsortiment. Fokus är på: CRM, leverera produkter och tjänster i rätt tid och över kundens förväntningar, livstidsvärdeskoncept, pålitlighet, och att vara nära kunden. Ge beslutsmaktsbefogenhet till de anställda som är nära kunden. Jämför: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM.

Värdeskapande disciplinmodellen är mycket lik de tre allmänna konkurrensstrategierna från Porter (Kostnadsledarskap, Differentiering, Fokus). Hur som helst så finns det åtminstone en större skillnad: enligt Värdeskapande disciplinsmodellen ingen disciplin bör försummas: ingångsnivåer på de två disciplinerna som inte är utvalda måste bibehållas. Enligt Porter, så kan företag som agerar i likhet med detta riskera att komma att ”fastna som en i mängdens mitt" (Stuck in the middle).


Bok: Michael Treacy & Fred Wiersema - The Discipline of Market Leaders -


Särskild Intressegrupp SIG - Värde Discipliner


Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)


Forum - Värde Discipliner  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Value discipline vs. value proposition (3 reaktioner)
What is the difference between a value discipline and a valu...
 
 
 
 
  Why not Use all 3 Value Disciplines? (9 reaktioner)
Why is it not possible to use all three value disciplines in...
 
 
 
 
  What customers are willing to give up (1 reaktioner)
Note that operational excellence (low cost, no-frills) compe...
 
 
 
 
  Focusing on ONE Value Discipline (1 reaktioner)
Be careful for the trap to get "stuck in the middle" in an e...
 
 
 
 
  Value Discipline Process? (2 reaktioner)
Hi, I'm looking for a generic process to implement value dis...
 
 
 
 
  Balanced Value Disciplines... (2 reaktioner)
In my opinion any company needs to apply a bit of all thr...
 
 
 
 
  Customer Intimacy Discipline
If I establish a company that sells equipment with an aim to...
 
 
 
 
  The Differences Between Customer-led and Market-oriented Companies
The concepts "customer focus" and "market orientated" are of...
 
 
 
 
  Value Discipline for Coca-Cola Company? (1 reaktioner)
Would you agree that the Coca-Cola Company's primary value p...
 
 
 
 
  Competitive Priorities
Competitive priorities are critical, more operational, di...
 
 
 
 
  How to Adapt Value Disciplines Model to Services? (3 reaktioner)
Is this model applicable to services - how? I can visualize ...
 
 
 
 
  Are Most Firms Opting for Operational Excellence? (9 reaktioner)
Isn't it so that most (almost all) large corporations are op...
 
 
 
 

Best Practices - Värde Discipliner

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Value Disciplines

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Customer Centricity: Success Factors for Customer Intimacy

Value Disciplines, Customer Strategy, Customer Intimacy, Customer-oriented, CRM...
 
 
 

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy...
 
 
 

Extreme Customer Trust as a Source of Competitive Advantage

Competitive Advantage, CRM, Customer Loyalty, Customer Intimacy...
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation...
 
 

Resurser - Värde Discipliner

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Värde Discipliner Treacy


     
 

Nyheter om Värde Strategi


     
 

Videor om Värde Discipliner Treacy


     
 

Videor om Värde Strategi


     
 

Presentationer om Värde Discipliner Treacy


     
 

Presentationer om Värde Strategi


     
 

Mer om Värde Discipliner Treacy


     
 

Mer om Värde Strategi


     

Jämför Värde Discipliner med:   Kärnkompetens  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan  |  Konkurrensfördel Porter  |  Erfarenhetskurvan  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.