Värdeskapande Index

Kunskapscenter

   

Kvantifierar kopplingen mellan en organisations ickefinansiella resultat och dess värdering på marknaderna. Förklaring till Värdeskapandeindex/Value Creation index från CGE&Y numer Capgemini.

Innehåll

Premium

Vad är Värdeskapandeindex. Beskrivning

Värdeskapandeindex är ett verktyg som skapades för att kvantifiera kopplingen mellan en organisations ickefinansiella resultat och dess värdering på marknaderna.

Traditionella metoder av att bedöma organisatoriskt resultat är inte längre adekvata i dagens ekonomi. Priset på en aktie är mindre och mindre bestämt av intäkter eller dess kapitalbas. Värdeskapandet i dagens företag är mer och mer representerade av immateriella drivfaktorer som innovation, personalen, idéerna och varumärken.

Men dessa ickefinansiella faktorer för att skapa värde är svåra att kvantifiera. De är också sällan uppmärksammade i redovisningsmetoder. Slutligen de är varken adekvat mätta, styrda eller tillräckligt rapporterade av organisationer.


Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) centrerar för affärsinnovation (CBI) skapade ett verktyg för att kvantifiera kopplingen mellan en organisations ickefinansiellaa resultat och att skapa värde och företagvärdering i marknaderna. Deras så kallade ”Value Creation index” Värdeskapandeindex kvantifierar inte bara effekten av ickefinansiellt resultat på marknadsvärdet, utan också identifierar det specifika immateriella som driver värdet i en given industri. Modeller har skapats för ett antal industrier inklusive finansiella tjänster, flygbolag, läkemedel, telekommunikation och andra sektorer.


Medans som de avgörande ickefinansiella värdedrivfaktorna varierar för varje industri, så har värdeskapande forskningslaget satt upp några kritiska kategorier kring den immateriella resultate som bestämmer ett företagsvärdeskapande.


Kategorierna i det immateriella resultatet som bestämmer ett företags värdeskapande

  • Innovation.

  • Kundrelationer.

  • Ledningskapaciteter.

  • Allianser.

  • Teknologi.

  • Varumärkesvärde.

  • Anställdas relation.

  • Miljö- och samhälleliga frågeställningar.

CBI Center for Business Innovation upphörde tyvärr med sina aktiviteter år 2002.


Värdeskapande Index Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Värdeskapande Index Forumet  

Nya ämnen

  Quotes on Value Creation. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to value creation?
Please enter a reaction to share it for ...
     
 

Best Practices - Värdeskapande Index

Expert Tips (ENG) - Value Creation Index
 

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Värdeskapande Index
 

Nyheter om Värdeskapande Modell


     
 

Nyheter om Värdemätning Metod


     
 

Videor om Värdeskapande Modell


     
 

Videor om Värdemätning Metod


     
 

Presentationer om Värdeskapande Modell


     
 

Presentationer om Värdemätning Metod


     
 

Mer om Värdeskapande Modell


     
 

Mer om Värdemätning Metod


     Accelerera din managementkarriärRetur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.