Värdeskapande Index

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

13 itens • 198.405 visitas


Sammanfattning

Vad är Värdeskapandeindex. Beskrivning

Värdeskapandeindex är ett verktyg som skapades för att kvantifiera kopplingen mellan en organisations ickefinansiella resultat och dess värdering på marknaderna.

Traditionella metoder av att bedöma organisatoriskt resultat är inte längre adekvata i dagens ekonomi. Priset på en aktie är mindre och mindre bestämt av intäkter eller dess kapitalbas. Värdeskapandet i dagens företag är mer och mer representerade av immateriella drivfaktorer som innovation, personalen, idéerna och varumärken.

Men dessa ickefinansiella faktorer för att skapa värde är svåra att kvantifiera. De är också sällan uppmärksammade i redovisningsmetoder. Slutligen de är varken adekvat mätta, styrda eller tillräckligt rapporterade av organisationer.


Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) centrerar för affärsinnovation (CBI) skapade ett verktyg för att kvantifiera kopplingen mellan en organisations ickefinansiellaa resultat och att skapa värde och företagvärdering i marknaderna. Deras så kallade ”Value Creation index” Värdeskapandeindex kvantifierar inte bara effekten av ickefinansiellt resultat på marknadsvärdet, utan också identifierar det specifika immateriella som driver värdet i en given industri. Modeller har skapats för ett antal industrier inklusive finansiella tjänster, flygbolag, läkemedel, telekommunikation och andra sektorer.


Medans som de avgörande ickefinansiella värdedrivfaktorna varierar för varje industri, så har värdeskapande forskningslaget satt upp några kritiska kategorier kring den immateriella resultate som bestämmer ett företagsvärdeskapande.


Kategorierna i det immateriella resultatet som bestämmer ett företags värdeskapande

  • Innovation.

  • Kundrelationer.

  • Ledningskapaciteter.

  • Allianser.

  • Teknologi.

  • Varumärkesvärde.

  • Anställdas relation.

  • Miljö- och samhälleliga frågeställningar.

CBI Center for Business Innovation upphörde tyvärr med sina aktiviteter år 2002.


Särskild Intressegrupp SIG

Värdeskapande Index Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Värdeskapande Index. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Värdeskapande Index

 

🔥 NY Quotes on Value Creation. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to value creation?
Please enter a reaction to share it for other people to enjoy! Please use this template:...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Värdeskapande Index. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Value Creation Index (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

International M&A, Value Creation
Cross-border M&As are subject to a set of factors that affect the value created by international M&As. These factors are...
Informationskällor

Olika informationskällor om Värdeskapande Index. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Managing Intangible Assets in Higher Education

Intellectual Capital, Higher Education, Higher Education
1. Agenda 2. Growing Importance of Intangible Assets 3. Necessity to Actively Manage IPR 4. Research on Intangible As...

Value Framework

Multi-Dimensionality of Value
Achim Seisreiner and Sebastian Traeger argue that a multi-dimensional value framework will help Value Based Management (...

Beyond Financials

Determinants of value creation
Research by Marcelo J. Rossi DBA concludes that 8 determinants (quality of management, quality of products and services,...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Värdeskapande Index.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Värdeskapande Index? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 21-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.