Värdeflödeskartläggning

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Värdeflödeskartläggning

Vad är Värdeflödeskartläggning? Beskrivning

Value Stream Mapping (VSM) Värdeflödeskartläggningsmetoden är ett visualiseringverktyg som inriktad mot Toyota versionen av Lean Manufacturing (Toyotas produktionssystem). Den hjälper till att förstå och rationalisera arbetsprocesser, genom att använda verktyg och teknikerna kring Lean Manufacturing. Målet med VSM är att identifiera, påvisa och minska på slöseri i processen. Slöseri definieras som all aktivitet som inte tillför värde till slutprodukten. Detta uttryck är ofta använt för att visa på och minska mängden av ”slöseri” inom ett fabrikssystem. VSM kan därför verka som en utgångspunkt för att hjälpa ledningen, ingenjörer, produktionsassocierade, planerare, leverantörer och kunder att upptäcka slöseri och identifiera dess orsaker. Som ett resultatet av detta är Värdeflödeskartläggningen i första hand ett kommunikationsverktyg, men det kan också användas som ett strategiskt planeringsverktyg. Och som ett förändringsledningsverktyg.


För att göra detta kartlägger Värdeflödeskartläggningsmetoden visuellt flödet på material och information. Från det ögonblicket att produkterna kommer in via bakdörren som råmaterial. Via alla fabriksprocessstegen. Till det ögonblick då produkterna lämnar lastkajen som färdiga - produkter.

Att kartlägga aktiviteterna i fabriksprocessen med cykeltider, tider, avseende pågående arbetslager, materiella rörelser, informationsflöden, hjälp att visualisera nuvarande tillstånd processaktiviteterna och vägleder mot ett framtida önskat tillstånd.

Processen inkluderar vanligtvis att kartlägga ”nuvarande tillstånd” och ”framtidstillstånd”. Dessa tjänar därefter som fundament för andra Lean Manufacturing strategier.
 

Historian med Värdeflödeskartläggning

Användningen av borttagning av slöseri för att uppnå konkurrensfördel i organisationer, togs fram på åttiotalet av Toyotas chefsingenjör, Taiichi Ohno och sensei Shigeo Shingo och är i grunden inriktad mot produktivitet i stället för mot kvalitet. Skälen till detta kan tänkas vara att förbättrad produktivitet leder till mer snålare verksamheter som hjälper till att exponera ytterligare slöseri och kvalitetsproblem i systemet. Således det systematiska angreppet på slöseri är också ett systematiskt angrepp på faktorerna som ligger bakom den dåliga kvaliten. Och på grundläggande ledningsproblem. De sju gemensamt accepterade typerna av slöseri i Toyotas produktionssystem var ursprungligen (omformulerat av Jones se inom parantes nedan):

 1. Överproduction (snabbare hasighet än vad som är nödvändigt).

 2. Väntande.

 3. Transport (fortskaffningsmedel).

 4. Olämpligt processbearbetande.

 5. Onödigt lager (överskottslager).

 6. Onödiga rörelser.

 7. Defekter (korrigering av fel).

Peter Hines och Nick Rich har föreslagit följande verktyg (Artikel: ”The seven value stream mapping tools" - International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, No. 1, 1997, pp. 46-64.). 46-64.).


Sju Värdeflödeskartläggningsverktyg

 1. Process aktivitetskartläggning. Ursprunget: Industriell ingenjörsvetenskap.

 2. Supply chain/Försörjningskedjans respons matris. Ursprunget: Tidskompression/logistik.

 3. Produktions variationsflöde. Ursprunget: Verksamhetsledning.

 4. Kvalitetsfilter kartläggning.

 5. Efterfråge förstärkningskartläggning . Ursprunget: Systemdynamik (Systems Dynamics).

 6. Beslutspunktsanalyser. Ursprunget: Effektivt konsumentbemötande/logistik.

 7. Fysisk strukturkartläggning.


Värdeflödeskartläggning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum om Värdeflödeskartläggning  

De senaste ämnena om: Värdeflödeskartläggning.


Value Stream Management in IT Services
Hi, I'm currently looking in to the "cost and benefits" of implementing value stream management in a global IT function. (...)
1
 
0 reaktioner
 
Value Stream Mapping in Cement Plants
Since 2 years I have had some experience of carrying out VSM in Cement Plants. The Methodology for the VSM is defined b (...)
0
 
0 reaktioner
 
Value Stream for Design Engineering and PMI
Hi everyone, I use a value stream process for design engineering that also works in conjunction with PMI's project manag (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Värdeflödeskartläggning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Value Stream Mapping in a job shop
I am currently working in a company where I have been told to implement VSM. But the problem is that its manufacturing a (...)
15
 
6 reaktioner

 
🥈 Value Stream Mapping Plan Example
I need to compare a VSM plan example. Please share a case if you can. (...)
9
 
1 reaktioner

 
🥉 Value Stream Mapping Software
In what way will a software program help with value stream mapping? What are the criteria of selecting the most suitable (...)
4
 
5 reaktioner

 
Value Stream Mapping within Logistics Operations
I am currently in the process of mapping the supply chain within our facility. Having read both Value Stream Mapping (Ta (...)
4
 
2 reaktioner

 
Defining Value Stream Mapping Areas
I am in process of implementing "value stream mapping" as a tool to serve industries. I am facing constraints in the imp (...)
3
 
1 reaktioner

 
4 Value Stream Mapping Phases
The 4 Phases in VSM are: 1. Current State Map of material flow and activities 2. Future State Map 3. Action Plan 4. (...)
3
 
0 reaktioner

 
Value Stream Mapping Quotes
Challenge everything, assume nothing and continuously improve. Copyright Colin Holmes. This way, nothing is overlooked. (...)
3
 
0 reaktioner

 
Changes in Behavior in Value Stream Mapping
Note that the realization of the action plan in VSM typically requires changes in activities and processes, but may also (...)
2
 
1 reaktioner

 
Mappping Outsourced Activities in Value Stream Mapping
Hi everybody, I would need an advice concerning the mapping of an outsourced activity in the production of one company w (...)
1
 
1 reaktioner

 
Experttips om Value Stream Mapping (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


The Idea Behind Lean Value Stream Mapping

Teaching VSM (...)
   
 
 
 

5 Lean Manufacturing Principles

Maximizing Value Creation and Decrease Waste (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Värdeflödeskartläggning

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Värdeflödeskartläggning med:   Kaizen Filosofin  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Value Engineering Miles  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Strategidynamiken  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Utkontraktering  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Värdeflödeskartläggning? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.