Värdeflödeskartläggning

Kunskapscenter

   

Identifierar och minskar slöseri. Förklaring till Värdeflödeskartläggning/ Value Stream Mapping av Ohno och Shingo ('91). Jones ('95). Hines och Rich. ('97)

Innehåll

Premium

Värdeflödeskartläggning

Vad är Värdeflödeskartläggning? Beskrivning

Value Stream Mapping (VSM) Värdeflödeskartläggningsmetoden är ett visualiseringverktyg som inriktad mot Toyota versionen av Lean Manufacturing (Toyotas produktionssystem). Den hjälper till att förstå och rationalisera arbetsprocesser, genom att använda verktyg och teknikerna kring Lean Manufacturing. Målet med VSM är att identifiera, påvisa och minska på slöseri i processen. Slöseri definieras som all aktivitet som inte tillför värde till slutprodukten. Detta uttryck är ofta använt för att visa på och minska mängden av ”slöseri” inom ett fabrikssystem. VSM kan därför verka som en utgångspunkt för att hjälpa ledningen, ingenjörer, produktionsassocierade, planerare, leverantörer och kunder att upptäcka slöseri och identifiera dess orsaker. Som ett resultatet av detta är Värdeflödeskartläggningen i första hand ett kommunikationsverktyg, men det kan också användas som ett strategiskt planeringsverktyg. Och som ett förändringsledningsverktyg.


För att göra detta kartlägger Värdeflödeskartläggningsmetoden visuellt flödet på material och information. Från det ögonblicket att produkterna kommer in via bakdörren som råmaterial. Via alla fabriksprocessstegen. Till det ögonblick då produkterna lämnar lastkajen som färdiga - produkter.

Att kartlägga aktiviteterna i fabriksprocessen med cykeltider, tider, avseende pågående arbetslager, materiella rörelser, informationsflöden, hjälp att visualisera nuvarande tillstånd processaktiviteterna och vägleder mot ett framtida önskat tillstånd.

Processen inkluderar vanligtvis att kartlägga ”nuvarande tillstånd” och ”framtidstillstånd”. Dessa tjänar därefter som fundament för andra Lean Manufacturing strategier.
 

Historian med Värdeflödeskartläggning

Användningen av borttagning av slöseri för att uppnå konkurrensfördel i organisationer, togs fram på åttiotalet av Toyotas chefsingenjör, Taiichi Ohno och sensei Shigeo Shingo och är i grunden inriktad mot produktivitet i stället för mot kvalitet. Skälen till detta kan tänkas vara att förbättrad produktivitet leder till mer snålare verksamheter som hjälper till att exponera ytterligare slöseri och kvalitetsproblem i systemet. Således det systematiska angreppet på slöseri är också ett systematiskt angrepp på faktorerna som ligger bakom den dåliga kvaliten. Och på grundläggande ledningsproblem. De sju gemensamt accepterade typerna av slöseri i Toyotas produktionssystem var ursprungligen (omformulerat av Jones se inom parantes nedan):

 1. Överproduction (snabbare hasighet än vad som är nödvändigt).

 2. Väntande.

 3. Transport (fortskaffningsmedel).

 4. Olämpligt processbearbetande.

 5. Onödigt lager (överskottslager).

 6. Onödiga rörelser.

 7. Defekter (korrigering av fel).

Peter Hines och Nick Rich har föreslagit följande verktyg (Artikel: ”The seven value stream mapping tools" - International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, No. 1, 1997, pp. 46-64.). 46-64.).


Sju Värdeflödeskartläggningsverktyg

 1. Process aktivitetskartläggning. Ursprunget: Industriell ingenjörsvetenskap.

 2. Supply chain/Försörjningskedjans respons matris. Ursprunget: Tidskompression/logistik.

 3. Produktions variationsflöde. Ursprunget: Verksamhetsledning.

 4. Kvalitetsfilter kartläggning.

 5. Efterfråge förstärkningskartläggning . Ursprunget: Systemdynamik (Systems Dynamics).

 6. Beslutspunktsanalyser. Ursprunget: Effektivt konsumentbemötande/logistik.

 7. Fysisk strukturkartläggning.


Värdeflödeskartläggning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)


Värdeflödeskartläggning Forumet  

Nya ämnen

  Value Stream Mapping in Cement Plants
Since 2 years I have had some experience of carrying out VSM in Cement Plants.
The Methodology for the VSM is defined by me, based on the type of...
     
 
  Value Stream for Design Engineering and PMI
Hi everyone, I use a value stream process for design engineering that also works in conjunction with PMI's project ma...
     
 
  Value Stream Management in IT Services
Hi, I'm currently looking in to the "cost and benefits" of implementing value stream management in a global IT function.
We have gone through a p...
     
 

Best Practices - Värdeflödeskartläggning
  Value Stream Mapping in a job shop
I am currently working in a company where I have been told to implement VSM. But the problem is that its manufacturing activities are like a job shop ...
     
 
  Value Stream Mapping Plan Example
I need to compare a VSM plan example. Please share a case if you can....
     
 
  Value Stream Mapping Software
In what way will a software program help with value stream mapping? What are the criteria of selecting the most suitable software program.
Please...
     
 
  Value Stream Mapping within Logistics Operations
I am currently in the process of mapping the supply chain within our facility. Having read both Value Stream Mapping (Tapping, Luyster & Shuker) and L...
     
 
  Defining Value Stream Mapping Areas
I am in process of implementing "value stream mapping" as a tool to serve industries. I am facing constraints in the implementation.
After docume...
     
 
  4 Value Stream Mapping Phases
The 4 Phases in VSM are:
1. Current State Map of material flow and activities
2. Future State Map
3. Action Plan
4. Implementation...
     
 Allt du behöver veta om management


  Value Stream Mapping Quotes
Challenge everything, assume nothing and continuously improve. Copyright Colin Holmes. This way, nothing is overlooked....
     
 
  Changes in Behavior in Value Stream Mapping
Note that the realization of the action plan in VSM typically requires changes in activities and processes, but may also require changes in ...
     
 
  Mappping Outsourced Activities in Value Stream Mapping
Hi everybody, I would need an advice concerning the mapping of an outsourced activity in the production of one company where I'm working on my ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Stream Mapping
 

The Idea Behind Lean Value Stream Mapping

 
 
 

5 Lean Manufacturing Principles

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Värdeflödeskartläggning
 

Nyheter om Värdeflödeskartläggning Metod


     
 

Nyheter om Värdeflöden Mappning


     
 

Videor om Värdeflödeskartläggning Metod


     
 

Videor om Värdeflöden Mappning


     
 

Presentationer om Värdeflödeskartläggning Metod


     
 

Presentationer om Värdeflöden Mappning


     
 

Mer om Värdeflödeskartläggning Metod


     
 

Mer om Värdeflöden Mappning


     Accelerera din managementkarriärJämför Värdeflödeskartläggning med:   Kaizen Filosofin  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen  |  Value Engineering Miles  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Strategidynamiken  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Utkontraktering  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.