Värdebaserad Styrning

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

53 itens • 476.225 visitas


Sammanfattning

Vad är Värdebaserad Styrning? Definition

Definition 1: Värdebaserad Styrning (VBS) är ledningens angreppssätt som ser till att företagen är styrda konsekvent på värde (vanligtvis: att maximera aktieägarvärde).


Definition 2: Värdebaserad Styrning syftar till att erbjuda en konsekvens på:

 • företagets affärside/uppgift (affärsfilosofi/vision),
 • företagsstrategin som uppnår företagets affärside och syftet,
 • företagsstyrning (vem bestämmer företagets affärside och reglerar aktiviteterna i företaget),
 • företagskulturen,
 • företagskommunikation,
 • organisationen bakom företaget,
 • beslutsprocesser och systemen,
 • resultatledningsprocesser och system, och
 • belöningsprocesser och system,

med ett företags syfte och de värden/värderingar som ett företag önskar att uppnå (normalt: att maximera aktieägarvärde).


De tre beståndsdelarna i Värdebaserad Styrning

 1. Skapa värde. Hur företagen kan öka eller generera det maximalt framtida värdet. Mer eller mindre jämlikt med strategin.
 2. Styra mot Värde. Styrning, förändringsledning, organisatorisk kultur, kommunikation, ledarskap.
 3. Mäta värde. Värdering.

Värdebaserad Styrning är beroende på företagets syfte och företagets värderingar. Företags syfte kan endera vara det ekonomiska (aktieägarvärde) eller kan också syfta på andra delar direkt som (nyckelpersoners värde).
 

Varför är Värdebaserad Styrning viktig?

Notera att alla (stora) företag opererar och konkurrerar på många marknader (t.ex. konkurrens om kunder och talanger):

 1. Marknad för dess produkter och tjänster.
 2. Marknad för företagsledningen och kontroll (konkurrens om vem det är som bestämmer i en organisation, hot om maktövertagande, att omstrukturera och/eller en Lånefinansierat företagsuppköp (Leveraged Buy-out).
 3. Kapitalmarknaderna (konkurrerar om investerares favör och pengar).
 4. Anställda och chefsmarknaden (konkurrens om företagets image och förmåga att tilldra sig de bästa begåvningar).

Att misslyckas med att vara konkurrenskraftig på en eller flera av dessa marknader, kan allvarligt äventyra överlevnadschanserna hos företaget. Värdebaserad Styrning kan hjälpa organisationer att vinna på alla dessa 4 marknader.
 

Under senare år har de traditionella redovisningsmetoderna och mätetalen visat sig vara mycket opålitliga. Detta har också stöttat utvecklingen av nya värdebaserade orienterade mätetal som Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added), CFROI, Marknadsmervärde (Market Value Added) och andra Värdebaserade styrningsmekanismer.
 

Vad är fördelarna med Värdebaserad Styrning?

 • Kan konsekvent maximera värdeskapandet.
 • Det ökar företagets transparens.
 • Den hjälper organisationer till att hantera globaliserade och avreglerade kapitalmarknader.
 • Inriktar intresset hos (topp-) chefer med intresset för aktieägare och nyckelpersoner.
 • Underlättar kommunikationen med investerare, analytiker och kommunikationen med nyckelpersoner.
 • Förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
 • Förhindrar undervärdering av aktien.
 • Den klargör ledningens prioriteter.
 • Underlättar till att förbättra beslutsfattandet.
 • Den hjälper till att balansera kortfristiga mellansikt och långsiktiga kompromisser.
 • Uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
 • Förbättrar tilldelningen av resurser.
 • Rationaliserar planering och budgetarbete.
 • Den sätter upp effektfulla mål för kompensationer.
 • Underlättar för användningen av aktier till fusioner eller förvärv.
 • Förhindrar maktövertagande.
 • Den hjälper till att bättre hantera den ökande komplexiteten och större osäkerhet samt risker som man utsätts för.

Begränsningar med Värdebaserad Styrning

Avigsidorna med Värdebaserad Styrning är motsatsen till dess fördelar.

 • VBS är en övergripande holistisk managementfilosofi som ofta kräver kulturförändring. På grund av detta är VBS-program typiska storskaliga insatser. För att vara lyckosamma tar de betydlig mer tid, resurser och tålamod i anspråk.
 • Värdeskapandet kan låta enklare än företagets strategi, men det är det inte. Den är faktiskt mer eller mindre detsamma.
 • Ekonomiskt Mervärde (Economic Value Added), Resultatstyrning (Performance management) och Balanserade styrkort (Balanced Scorecard) är mycket mäktiga ledningensupportande verktyg och processer. Emellertid så har de sina egna kostnader. Därför är det inte allmänt tillrådligt att gå för djupt i detalj och använda mätmetoder som är överkomplexa.
 • Extrem försiktighet bör tas för att inte mäta felaktiga saker eftersom detta kommer att nästan självklart leda till värdeförstörelse.
 • VBS kräver en stark och uttalad VD och styrelsens stöd
 • Omfattande träning- och managementkonsultverksamhet är tillrådligt eller även nödvändigt, men kan vara alldeles för dyrt.
 • Den perfekta VBS eller värderingsmodellen har inte uppfunnits ännu. Oavsett metod som du väljer, kommer den alltid ha någon form av avigsidor som du bör överväga.

Bok: Andrew Black - Questions of Value

Bok: S. David Young and Stephen F.O'Byrne - EVA and Value Based Management


Särskild Intressegrupp SIG

Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (24 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Value Based Management (Värdebaserad Styrning). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Value Based Management (Värdebaserad Styrning)

 

Criticism on Value Based Management
Some criticize the principles of value-based management, arguing it fails to take into account other constituencies than stakeholders (locals, customers, employees, environment etc). But in order to c...
11
 
4 kommentarer
Total Value Management, The Value Pipe
If you want to have new creative ways to startup Value Based Management I have made a new concept called the winning flows.
Part of the concept is the value pipe. I have made the value pipe to gi...
10
 
1 kommentarer
Value Based Management (VBM) Focus on Shareholders is Narrow
VBM focus on shareholders interest is a narrow concept. To improve value in a lasting way, you also need to consider the employees and the clients in an equitable manner....
7
 
4 kommentarer
History of Value Based Management (VBM)
Value based management arose thanks to the influence of shareholders and financial markets to maximize the market value of the organizations. That's why lots of firms choose this concept and focus on...
6
 
Value Creation by Social Action
The value added to a company based upon a social action is a new road that an organization must put his eyes....
4
 
1 kommentarer
Values Based Management
The above definitions of value based management may lead our managers on the wrong path. It suggests and encourages our managers to have an eye only on value addition in shareholders' net worth.
...
3
 
13 kommentarer
Value Based Management Tools
I see (VBM) as tools that drive results, as an approach to business on how a firm should be directed and controlled in order to effectively protect the wealth of the business owners....
3
 
Value Based Management is a Continuous Process
Value based management ensures continuous scanning of the environment for changes and innovative ways of doing things, both within the firm and outside.
It puts CEOs and employees on their toes.<...
1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Value Based Management (Värdebaserad Styrning). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Value Based Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Value Based Management (VBM) Levels

Implementing VBM
Value Based Management (VBM) can be used (as a basis) for: - Financial Reporting - Investment Analysis - Capital Budg...

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS
According to Prof. Lazonick, in the USA the increased corporate profitability over the last couple of years did not lead...

Ten Principles for Creating Shareholder Value (Rappaport)

Creating Long-term Shareholder Value
Alfred Rappaport published his magnificent book "Creating Shareholder Value" in 1986, and should be considered as the go...
Informationskällor

Olika informationskällor om Value Based Management (Värdebaserad Styrning). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The purpose of the corporation: Shareholder-value maximization?

Corporate purpose, shareholder value, corporate target, corporate governance
Allegedly, there is widespread consensus that firms should maximize shareholder value, and that doing so would be good f...

VBM: EVA or CVA?

EVA vs. Cash Value Added
The Cash Value Added framework discussed in this paper by Fredrik Weissenrieder refers to the concept developed by Erik ...

Corporate Valuation for Businesses

Corporate Valuation, Book Value, Market Value, Intrinsic Value, Fundamental Value, M&A, VBM, Fundamental Investing
Presentation that elaborates on corporate valuation, including the following sections: 1. Three types of value: - Book...

Value Based Management and the Multidimensionality of Value

Corporate Sustainability, Value Added, Value Based Management
Achim Seisreiner and Sebastian Traeger argue that a multi-dimensional value framework will help Value Based Management (...

A Shareholder Value Review

Monitoring Management Performa
A Shareholder Value Review (SVR) is proposed by Bartley J. Madden as the best way for boards of directors to explain to ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Value Based Management (Värdebaserad Styrning).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Värdebaserad Styrning med: Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Strategidynamiken  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Value Based Management (Värdebaserad Styrning)? Bli vår SIG-ledare



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 5-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.