Värdebaserad Styrning

Kunskapscenter

   

Se till att företaget är styrt konsekvent på (att maximera) aktieägarvärdet. Förklaring till Värdebaserad Styrning VBS/Value Based Management VBM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Värdebaserad Styrning? Definition

Definition 1: Värdebaserad Styrning (VBS) är ledningens angreppssätt som ser till att företagen är styrda konsekvent på värde (vanligtvis: att maximera aktieägarvärde).


Definition 2: Värdebaserad Styrning syftar till att erbjuda en konsekvens på:

 • företagets affärside/uppgift (affärsfilosofi/vision),
 • företagsstrategin som uppnår företagets affärside och syftet,
 • företagsstyrning (vem bestämmer företagets affärside och reglerar aktiviteterna i företaget),
 • företagskulturen,
 • företagskommunikation,
 • organisationen bakom företaget,
 • beslutsprocesser och systemen,
 • resultatledningsprocesser och system, och
 • belöningsprocesser och system,

med ett företags syfte och de värden/värderingar som ett företag önskar att uppnå (normalt: att maximera aktieägarvärde).


De tre beståndsdelarna i Värdebaserad Styrning

 1. Skapa värde. Hur företagen kan öka eller generera det maximalt framtida värdet. Mer eller mindre jämlikt med strategin.
 2. Styra mot Värde. Styrning, förändringsledning, organisatorisk kultur, kommunikation, ledarskap.
 3. Mäta värde. Värdering.

Värdebaserad Styrning är beroende på företagets syfte och företagets värderingar. Företags syfte kan endera vara det ekonomiska (aktieägarvärde) eller kan också syfta på andra delar direkt som (nyckelpersoners värde).
 

Varför är Värdebaserad Styrning viktig?

Notera att alla (stora) företag opererar och konkurrerar på många marknader (t.ex. konkurrens om kunder och talanger):

 1. Marknad för dess produkter och tjänster.
 2. Marknad för företagsledningen och kontroll (konkurrens om vem det är som bestämmer i en organisation, hot om maktövertagande, att omstrukturera och/eller en Lånefinansierat företagsuppköp (Leveraged Buy-out).
 3. Kapitalmarknaderna (konkurrerar om investerares favör och pengar).
 4. Anställda och chefsmarknaden (konkurrens om företagets image och förmåga att tilldra sig de bästa begåvningar).

Att misslyckas med att vara konkurrenskraftig på en eller flera av dessa marknader, kan allvarligt äventyra överlevnadschanserna hos företaget. Värdebaserad Styrning kan hjälpa organisationer att vinna på alla dessa 4 marknader.
 

Under senare år har de traditionella redovisningsmetoderna och mätetalen visat sig vara mycket opålitliga. Detta har också stöttat utvecklingen av nya värdebaserade orienterade mätetal som Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added), CFROI, Marknadsmervärde (Market Value Added) och andra Värdebaserade styrningsmekanismer.
 

Vad är fördelarna med Värdebaserad Styrning?

 • Kan konsekvent maximera värdeskapandet.
 • Det ökar företagets transparens.
 • Den hjälper organisationer till att hantera globaliserade och avreglerade kapitalmarknader.
 • Inriktar intresset hos (topp-) chefer med intresset för aktieägare och nyckelpersoner.
 • Underlättar kommunikationen med investerare, analytiker och kommunikationen med nyckelpersoner.
 • Förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
 • Förhindrar undervärdering av aktien.
 • Den klargör ledningens prioriteter.
 • Underlättar till att förbättra beslutsfattandet.
 • Den hjälper till att balansera kortfristiga mellansikt och långsiktiga kompromisser.
 • Uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
 • Förbättrar tilldelningen av resurser.
 • Rationaliserar planering och budgetarbete.
 • Den sätter upp effektfulla mål för kompensationer.
 • Underlättar för användningen av aktier till fusioner eller förvärv.
 • Förhindrar maktövertagande.
 • Den hjälper till att bättre hantera den ökande komplexiteten och större osäkerhet samt risker som man utsätts för.

Begränsningar med Värdebaserad Styrning

Avigsidorna med Värdebaserad Styrning är motsatsen till dess fördelar.

 • VBS är en övergripande holistisk managementfilosofi som ofta kräver kulturförändring. På grund av detta är VBS-program typiska storskaliga insatser. För att vara lyckosamma tar de betydlig mer tid, resurser och tålamod i anspråk.
 • Värdeskapandet kan låta enklare än företagets strategi, men det är det inte. Den är faktiskt mer eller mindre detsamma.
 • Ekonomiskt Mervärde (Economic Value Added), Resultatstyrning (Performance management) och Balanserade styrkort (Balanced Scorecard) är mycket mäktiga ledningensupportande verktyg och processer. Emellertid så har de sina egna kostnader. Därför är det inte allmänt tillrådligt att gå för djupt i detalj och använda mätmetoder som är överkomplexa.
 • Extrem försiktighet bör tas för att inte mäta felaktiga saker eftersom detta kommer att nästan självklart leda till värdeförstörelse.
 • VBS kräver en stark och uttalad VD och styrelsens stöd
 • Omfattande träning- och managementkonsultverksamhet är tillrådligt eller även nödvändigt, men kan vara alldeles för dyrt.
 • Den perfekta VBS eller värderingsmodellen har inte uppfunnits ännu. Oavsett metod som du väljer, kommer den alltid ha någon form av avigsidor som du bör överväga.

Bok: Andrew Black - Questions of Value -

Bok: S. David Young and Stephen F.O'Byrne - EVA and Value Based Management -


Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Forumet
  Criticism on Value Based Management
Some criticize the principles of value-based management, arguing it fails to take into account other constituencies than stakeholders (locals, customers, employees, environment etc). But in order to create value for shareholders, there should ...
     
 
  Value Based Management (VBM) Focus on Shareholders is Narrow
VBM focus on shareholders interest is a narrow concept. To improve value in a lasting way, you also need to consider the employees and the clients in an equitable manner....
     
 
  Value Based Management is a Continuous Process
Value based management ensures continuous scanning of the environment for changes and innovative ways of doing things, both within the firm and outside.
It puts CEOs and employees on their toes.
It is a continuous process unlike clas...
     
 
  Total Value Management, The Value Pipe
If you want to have new creative ways to startup Value Based Management I have made a new concept called the winning flows.
Part of the concept is the value pipe. I have made the value pipe to give an overview over the process that...
     
 
  Values Based Management
The above definitions of value based management may lead our managers on the wrong path. It suggests and encourages our managers to have an eye only on value addition in shareholders' net worth.
It distracts them from the  
   
 
  History of Value Based Management (VBM)
Value based management arose thanks to the influence of shareholders and financial markets to maximize the market value of the organizations. That's why lots of firms choose this concept and focus on creating financial value in their business...
     
 
  Value Creation by Social Action
The value added to a company based upon a social action is a new road that an organization must put his eyes....
     
 
  Value Based Management Tools
I see (VBM) as tools that drive results, as an approach to business on how a firm should be directed and controlled in order to effectively protect the wealth of the business owners....
     
 

Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Premium

Expert Tips (ENG) - Value Based Management Premium
 

Value Based Management (VBM) Levels

Value Based Management (VBM) can be used (as a basis) for:
- Financial Reporting
- Investment Analysis
-  
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

According to Prof. Lazonick, in the USA the increased corporate profitability over the last couple of years did not lead to higher economic prosperity...
Usage (application): Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS
 
 
 

Ten Principles for Creating Shareholder Value (Rappaport)

Alfred Rappaport published his magnificent book "Creating Shareholder Value" in 1986, and should be considered as the godfather of Shareholder Value. ...
Usage (application): Creating Long-term Shareholder Value
 
 

Resurser - Value Based Management (Värdebaserad Styrning) Premium
 

Nyheter

Value Based Management
     
 

Nyheter

Värdebaserad Styrning
     
 

Videor

Value Based Management
     
 

Videor

Värdebaserad Styrning
     
 

Presentationer

Value Based Management
     
 

Presentationer

Värdebaserad Styrning
     
 

Mer

Value Based Management
     
 

Mer

Värdebaserad Styrning
     

Jämför Värdebaserad Styrning med: Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Strategidynamiken  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.