Värdebaserad Styrning

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Se till att företaget är styrt konsekvent på (att maximera) aktieägarvärdet. Förklaring till Värdebaserad Styrning VBS/Value Based Management VBM.


Vad är Värdebaserad Styrning? Definition

Definition 1: Värdebaserad Styrning (VBS) är ledningens angreppssätt som ser till att företagen är styrda konsekvent på värde (vanligtvis: att maximera aktieägarvärde).


Definition 2: Värdebaserad Styrning syftar till att erbjuda en konsekvens på:

 • företagets affärside/uppgift (affärsfilosofi/vision),
 • företagsstrategin som uppnår företagets affärside och syftet,
 • företagsstyrning (vem bestämmer företagets affärside och reglerar aktiviteterna i företaget),
 • företagskulturen,
 • företagskommunikation,
 • organisationen bakom företaget,
 • beslutsprocesser och systemen,
 • resultatledningsprocesser och system, och
 • belöningsprocesser och system,

med ett företags syfte och de värden/värderingar som ett företag önskar att uppnå (normalt: att maximera aktieägarvärde).


De tre beståndsdelarna i Värdebaserad Styrning

 1. Skapa värde. Hur företagen kan öka eller generera det maximalt framtida värdet. Mer eller mindre jämlikt med strategin.
 2. Styra mot Värde. Styrning, förändringsledning, organisatorisk kultur, kommunikation, ledarskap.
 3. Mäta värde. Värdering.

Värdebaserad Styrning är beroende på företagets syfte och företagets värderingar. Företags syfte kan endera vara det ekonomiska (aktieägarvärde) eller kan också syfta på andra delar direkt som (nyckelpersoners värde).
 

Varför är Värdebaserad Styrning viktig?

Notera att alla (stora) företag opererar och konkurrerar på många marknader (t.ex. konkurrens om kunder och talanger):

 1. Marknad för dess produkter och tjänster.
 2. Marknad för företagsledningen och kontroll (konkurrens om vem det är som bestämmer i en organisation, hot om maktövertagande, att omstrukturera och/eller en Lånefinansierat företagsuppköp (Leveraged Buy-out).
 3. Kapitalmarknaderna (konkurrerar om investerares favör och pengar).
 4. Anställda och chefsmarknaden (konkurrens om företagets image och förmåga att tilldra sig de bästa begåvningar).

Att misslyckas med att vara konkurrenskraftig på en eller flera av dessa marknader, kan allvarligt äventyra överlevnadschanserna hos företaget. Värdebaserad Styrning kan hjälpa organisationer att vinna på alla dessa 4 marknader.
 

Under senare år har de traditionella redovisningsmetoderna och mätetalen visat sig vara mycket opålitliga. Detta har också stöttat utvecklingen av nya värdebaserade orienterade mätetal som Ekonomiskt mervärde (Economic Value Added), CFROI, Marknadsmervärde (Market Value Added) och andra Värdebaserade styrningsmekanismer.
 

Vad är fördelarna med Värdebaserad Styrning?

 • Kan konsekvent maximera värdeskapandet.
 • Det ökar företagets transparens.
 • Den hjälper organisationer till att hantera globaliserade och avreglerade kapitalmarknader.
 • Inriktar intresset hos (topp-) chefer med intresset för aktieägare och nyckelpersoner.
 • Underlättar kommunikationen med investerare, analytiker och kommunikationen med nyckelpersoner.
 • Förbättrar den interna kommunikationen om strategin.
 • Förhindrar undervärdering av aktien.
 • Den klargör ledningens prioriteter.
 • Underlättar till att förbättra beslutsfattandet.
 • Den hjälper till att balansera kortfristiga mellansikt och långsiktiga kompromisser.
 • Uppmuntrar till värdeskapande investeringar.
 • Förbättrar tilldelningen av resurser.
 • Rationaliserar planering och budgetarbete.
 • Den sätter upp effektfulla mål för kompensationer.
 • Underlättar för användningen av aktier till fusioner eller förvärv.
 • Förhindrar maktövertagande.
 • Den hjälper till att bättre hantera den ökande komplexiteten och större osäkerhet samt risker som man utsätts för.

Begränsningar med Värdebaserad Styrning

Avigsidorna med Värdebaserad Styrning är motsatsen till dess fördelar.

 • VBS är en övergripande holistisk managementfilosofi som ofta kräver kulturförändring. På grund av detta är VBS-program typiska storskaliga insatser. För att vara lyckosamma tar de betydlig mer tid, resurser och tålamod i anspråk.
 • Värdeskapandet kan låta enklare än företagets strategi, men det är det inte. Den är faktiskt mer eller mindre detsamma.
 • Ekonomiskt Mervärde (Economic Value Added), Resultatstyrning (Performance management) och Balanserade styrkort (Balanced Scorecard) är mycket mäktiga ledningensupportande verktyg och processer. Emellertid så har de sina egna kostnader. Därför är det inte allmänt tillrådligt att gå för djupt i detalj och använda mätmetoder som är överkomplexa.
 • Extrem försiktighet bör tas för att inte mäta felaktiga saker eftersom detta kommer att nästan självklart leda till värdeförstörelse.
 • VBS kräver en stark och uttalad VD och styrelsens stöd
 • Omfattande träning- och managementkonsultverksamhet är tillrådligt eller även nödvändigt, men kan vara alldeles för dyrt.
 • Den perfekta VBS eller värderingsmodellen har inte uppfunnits ännu. Oavsett metod som du väljer, kommer den alltid ha någon form av avigsidor som du bör överväga.

Bok: Andrew Black - Questions of Value -

Bok: S. David Young and Stephen F.O'Byrne - EVA and Value Based Management -


Särskild Intressegrupp SIG - Value Based Management (Värdebaserad Styrning)


Särskild Intressegrupp SIG (25 medlemmar)


Forum - Value Based Management (Värdebaserad Styrning)  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Value Based Management (VBM) Focus on Shareholders is Narrow (4 reaktioner)
VBM focus on shareholders interest is a narrow concept. To i...
 
 
 
 
  History of Value Based Management (VBM)
Value based management arose thanks to the influence of s...
 
 
 
 
  Value Creation by Social Action (1 reaktioner)
The value added to a company based upon a social action is a...
 
 
 
 
  Value Based Management Tools
I see (VBM) as tools that drive results, as an approach to b...
 
 
 
 
  Values Based Management (14 reaktioner)
The above definitions of value based management may lead our...
 
 
 
 
  Value Based Management is a Continuous Process (2 reaktioner)
Value based management ensures continuous scanning of...
 
 
 
 

Best Practices - Value Based Management (Värdebaserad Styrning)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Criticism on Value Based Management (4 reaktioner)
Some criticize the principles of value-based management, arg...
 
 
 
 
  Total Value Management, The Value Pipe (1 reaktioner)
If you want to have new creative ways to startup Value Based...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Value Based Management

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Value Based Management (VBM) Levels

Implementing VBM...
 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS...
 
 
 

Ten Principles for Creating Shareholder Value (Rappaport)

Creating Long-term Shareholder Value...
 
 

Resurser - Value Based Management (Värdebaserad Styrning)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Value Based Management


     
 

Nyheter om Värdebaserad Styrning


     
 

Videor om Value Based Management


     
 

Videor om Värdebaserad Styrning


     
 

Presentationer om Value Based Management


     
 

Presentationer om Värdebaserad Styrning


     
 

Mer om Value Based Management


     
 

Mer om Värdebaserad Styrning


     

Jämför Värdebaserad Styrning med: Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Strategidynamiken  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.