Resultatbaserat Ledarskap
(Ulrich)

Kunskapscenter

Ledarskap karakteriseras inte bara genom utmärkande egenskaper, utan också genom resultaten. Förklaring till Resultatbaserat Ledarskap (Results-based Leadership) av Ulrich, Zenger och Smallwood. ('99)


Dave Ulrich från Michigans Universitet och konsulterna Jack Zenger och Norm Smallwood konstaterar att det inte är nog med att mäta ledare genom deras personliga karaktärsdrag liksom karaktärer, stil och värderingar. Det är ett misstag att fokusera  på ledarskapsattribut som chefer tar med sig till kontoret. Attribut såsom analytiskt tänkande, arbeta med oklarheter och personlig integritet. Rättare sagt, effektfulla ledare vet hur man kopplar ihop dessa ledarskapsattribut med ledarskapsresultaten.


I deras bok Results-based Leadership, av Ulrich, Zenger och Smallwood flyttar de oss från att i första hand tänka på insatserna i ledarskapet utan trycker på resultaten från ledarskapet. Utmaningen i en strategisk HRM approach är att bygga ledare för hela organisationen som fokuserar på både attribut och resultat. I och med denna slutsats rekommenderar författarna chefer att utforma det som de önskar sig. Genom att ständigt fråga vad som krävs för att uppnå resultaten. Och genom att vid upprepade tillfällen ge beskrivande berättelser om hur man uppnår resultaten.


Resultatbaserat Ledarskapsformel:

”Resultatbaserat ledarskap = Attributen    x   Resultaten. ”


Notera att ekvationen föreslår att ledare måste sträva efter att uppnå överlägsenhet (excellens) i båda delarna; detta innebär att de båda måste visa på attribut och uppnå resultaten. Varje del av ekvationen multiplicerar den andra delen; de är inte växande/kumulativa. Ett poängresultat på 9 utav 10 på attribut, till exempel multipliceras med ett poängresultat på 2 utav 10 på resulatet, framställer en effektivitet om endast 18 utav 100, inte 11 utav 20.


Fyra kriterier för att bedöma huruvida en chef är fokuserad på att uppnå resultaten (Ulrich)

  1. Balanserad. Resultaten balanserar de viktiga dimensionerna i en organisation (anställda, organisation, kunder, investerare). Ingen av dimensionerna ignoreras.
  2. Strategisk. Resultaten knyter an starkt till strategin i företaget och till dess konkurrenters läge.
  3. Uthållig. Resultaten inordnar sig både till kortfristiga och långsiktiga mål.
  4. Osjälvisk. Resultaten stöttar hela företaget och överskrider chefens personliga vinst.

Chefer bör faktiskt leverera resultaten på fyra områden:

  1. För anställda;
  2. För organisationen, 
  3. För dess kunder, och
  4. För dess investerare.

Varje område kräver sina egna mätetal. För anställda så utvecklar de sitt mänskliga kapital och engagemang. För kunder och att ge dem det värde de förväntar sig. För investerare, att minska på kostnaderna och att låta företaget växa. Och för organisationen, att skapa en lärande och en innovativ instinkt.


I deras bok från 2003: Why the Bottom Line Isn't! , Dave Ulrich och Norm Smallwood konstaterar, detsamma som Baruch gjorde tidigare, att hållbart aktieägarvärde kommer mer och mer från tillgångar som inte redogörs för på i en organisations balansräkning. Dessa tillgångar inkluderar: ett företags anseende, dess förmåga att tilldra sig begåvningar och dess förmåga att reagera snabbt på nya möjligheter i marknaden.


Bok: Dave Ulrich, Zenger, and Smallwood - Results-Based Leadership -

Bok: Dave Ulrich and Norm Smallwood - Why the Bottom Line Isn't! -


Särskild Intressegrupp SIG - Resultatbaserat Ledarskap


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Resultatbaserat Ledarskap  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Leaders and Managers (1 reaktioner)
The equation is strongly similar to the research done by Joh...
 
 
 
 

Best Practices - Resultatbaserat Ledarskap

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Results-Based Leadership

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to Become a Results-based Leader?

Collection of RBL Best Practices and Tips...
 
 

Resurser - Resultatbaserat Ledarskap

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Resultatbaserat Ledarskap Approach


     
 

Nyheter om Ledningsstil Attribut Resultat


     
 

Videor om Resultatbaserat Ledarskap Approach


     
 

Videor om Ledningsstil Attribut Resultat


     
 

Presentationer om Resultatbaserat Ledarskap Approach


     
 

Presentationer om Ledningsstil Attribut Resultat


     
 

Mer om Resultatbaserat Ledarskap Approach


     
 

Mer om Ledningsstil Attribut Resultat


     

Jämför Resultatbaserat Ledarskap med :   Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Värdebaserad Styrning  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  SMART  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.