Inramning, Framing (Tversky)

Kunskapscenter

   

Fokusera uppmärksamheten på ett område av betydelse med användning av tekniken att rama in. Förklaring till Inramning/Framing av Tversky och Kahneman. ('81). Fairhurst och Sarr. ('96)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Inramningsexempel Vad inramning? Beskrivning

Genom att använda inramningstekniker så kan vi fokusera personers uppmärksamheten till ett område av betydelse. Amos Tversky och Daniel Kahneman bör ses som grundarna till inramninsgteorin, även om också Fairhurst och Sarr faktiskt myntade termen.


I motsats till det centrala konceptet, teorin med rationella val (förnuftighet) (personer strävar alltid efter att göra de mest förnuftiga valen som är möjligt), Inramningsteorin, föreslår att hur något presenteras (”inramas”), har inflytande på de val som folk gör.

Ramar är abstrakta föreställningar som tjänar till att organisera eller strukturera sociala innebörder. Ramar inverkar på uppfattningen av nyheterna bland åhörarna. Denna form av att sätta dagordningen/agendan berättar inte endast vad man bör tänka på runt en frågeställning (agendasättningsteorin), men också hur man tänker kring just den frågeställningen.
 

Inramning är en typ av kvalitet i kommunikationen som leder andra till att acceptera en innebörd före en annan. Det är processen genom vilken en kommunikationskälla kan definiera och konstruera en politisk frågeställning eller en offentlig kontrovers.


Att ha förståelse för Inramning är ett viktigt ämne då detta kan ha ett stort inflytande på innehållet av tankarna hos olika personer. Försök att testa exemplen på höger hand för att se, om du kan motstå inramning…,


Inramning måste inte vara något negativt, och faktum är att det är i princip en oundviklig del av den mänskliga kommunikationen. Vi finner det i massmedia, som händelser som framläggs inom ett speciellt område och syfte. Vi finner det i politiken då politiker försöker att karakterisera händelser som en sak eller något annat; vi finner det inom religionen, och vi finner det när det gäller att förhandla när den ena parten försöker att få den andre att röra sig i riktning mot ett visst ett önskat resultat. Slutligen kan den också användas av ledare för organisationer med ett djupgående effekter på hur de organisatoriska medlemmarna förstår och reagerar till den värld som de bor och lever i. Det är en kunskap som de mest lyckade ledarna besitter. Det är en kunskap som det inte så ofta undervisas i.


Enligt Fairhurst & Sarr (1996) består Inraming av tre beståndsdelar:

 1. Språk
 2. Tanke
 3. Förutseende

Språket hjälper oss att minnas information och tjänar till att omforma sättet som vi betraktar situationerna på. För att använda språk, personer måste ha tänkt och ha reflekterat på deras egna tolkningsramverk och även de hos andra. Ledare kan och bör lära sig att rama in spontant och vid vissa bestämda omständigheter.  För att  kunna göra så, är relaterat till att ha en insikt i vad framtiden kommer att bidra med och att kunna förutsäga inramnings möjligheter. Med andra ord ledare måste åstadkomma planer, så att de kan vara spontana.


Inramningstekniker (Fairhurst och Sarr, 1996)

 1. Metafor. Att ge en ny mening till en idé eller till ett program, genom att jämföra det med någonting annat.
 2. Berättelser (myter och legender). Inrama ett objekt, händelse genom att berätta en träffande anekdot på ett livligt och minnesvärt sätt.
 3. Traditioner (riter, ritualer och ceremonier). Att modellera och definiera en organisation på reguljära tidsintervaller för att bekräfta och reproducera de organisatoriska värdena.
 4. Slogans, jargong och klyschor. Inrama ett föremål på ett minnesvärt och familjärt sätt.
 5. Kulturföremål. Förhöjer och lyser upp företags värden genom fysiska föremål (spår av tidigare civilisationer). Ibland på ett sätt ett språk inte kan göra.
 6. Kontrast. Att beskriva ett föremål i termer av vad det inte är.
 7. Spinneffekt. Samtala om ett koncept för att ge den en positiv eller negativ bibetydelse.

Inramning | Framing Forumet
  Valence-consistent Shift in Attribute Framing
One of the contributions of Levin to the theory of...
     
 
  Terrorism Framing
The book " 
   
 
  Framing, Reframing and Gestalt Theory
Framing is of the essence in communication, genera...
     
 
  Framing in Social Media
This technique must be a winner when using social ...
     
 
  Framing was Preceded by Theory of Bounded Rationality by Herbert Simon
Herbert Simon first introduced the concept "
     
 
  Reframing Organizations
Reframing organizations is a new concept and and r...
     
 
  Founders of "Framing theory"?
In 1982 the book ReFraming (NLP - Neuro-Lingvistic...
     
 
  Framing by TV Journalists
Am I the only one who is getting sick of long, sug...
     
 
  Nobel Price Economic Sciences Daniel Kahneman
In 2002, Daniel Kahneman of Priceton University wa...
     
 

Inramning | Framing Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Inramning | Framing Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Inramning | Framing Premium

Expert Tips (ENG) - Framing Premium
 

Three Different Types of Framing and Their EffectsBli Medlem

According to Levin et al. (1998), there are 3 diff...
Usage (application): Framing, Communication, Advertising
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social InfluencersBli Medlem

Which consumers are best able to influence others ...
Usage (application): Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
 
 
 

Framing Example: Martin Luther King: I have a dream...Bli Medlem

Martin Luther King, Jr's "I have a dream" speech i...
Usage (application): Framing Example
 
 

Resurser - Inramning | Framing Premium
 

Nyheter om Inramning KommunikationBli Medlem


     
 

Nyheter om Rama In MediaBli Medlem


     
 

Videor om Inramning KommunikationBli Medlem


     
 

Videor om Rama In MediaBli Medlem


     
 

Presentationer om Inramning KommunikationBli Medlem


     
 

Presentationer om Rama In MediaBli Medlem


     
 

Mer om Inramning KommunikationBli Medlem


     
 

Mer om Rama In MediaBli Medlem


     

Jämför Inramning med: Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Attributionsteori  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Johari Fönster  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Förväntansteori  |  Tvåfaktorsteorin Hertzberg  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Grupptänkande  |  Spiral Dynamics Modell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.