Turnaround Management

Kunskapscenter

   

Företagsförnyelse och omstrukturering under tider av hög finansiellt ansträngning. Förklaring till Turnaround Management.

Innehåll

Premium

Turnaround Management

Vad är Turnaround Managemen (Ledning för att vända om till lönsamhet)? Beskrivning.

Ledning för att vända om till lönsamhet innebär utformningen och genomförandet av en strategisk plan och en uppsättning av handlingar för företags förnyelse och omstrukturering, typiskt under tider då företag är finansiellt ansträngda. Ofta med hjälp av externa turnaroundkonsulter eller strategikonsulter, görs en Grundorsaksanalys och man tänker ut en turnaroundplan och som utförs den utgår ifrån att företaget fortfarande erbjuder en potential till att kunna komma tillbaka till en finansiell solvens, lönsamhet och strategisk livskraft.


Grundorsaker till strategiskt ansträngt läge

Det finns endast ett antal begränsade grundorsaker för företags- strategiska nödlägen:

 1. ”Högre  Makters Ageranden” - Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada (trots riktiga förväntningar och grundlig förberedelse).

 2. Undermålig vision/Förståelse på marknaden

 3. Undermålig Strategi

 4. Undermålig affärsmodell/utförande

Mera omedelbara orsaker till ett strategiskt nödläge

Vanligtvis är att när dessa grundorsaker inte hanterats riktigt,  kommer deatt orsaka en räcka av problem, som därefter kan  starta en företagskris:

 • Brist på sakkunskap, erfarenhet eller utbildning, svag ledning

 • Marknadsomständigheter, svag ekonomi

 • Ekonomiska skäl för affär, intäkter kris

 • Konkurs av moderbolaget

 • Styrelseargument

 • Bedrägeri otillräcklig finansiell kontroll

 • Alltför optimistiska försäljningsprojektioner

 • Finansieringproblem, likviditetskris, överdriven skuldbörda, underkapitalisering

 • Operationella kostnader för höga

 • Mycket stark och lyckad konkurrent

 • Överinvestering

 • Otillräckliga resurser, underinvestering

Ofta är dessa triggers närbesläktade och flera orsaker är involverade. Slywotzky och Drzik har kategoriserat dessa triggers i 7 klasser av strategiska risker.


Stegen i en produktionsprocess

Det första steg i en produktionsprocess är ofta att förändra högsta ledningen eller ledarskap till affär och att utse en erfaren produktionschef. Ofta stark, Commanding Leadership (Styrande Ledarskap) eller även Karismatiskt Ledarskap utövas. Produktionsprocessen består typisk ut ur följande nyckel- steg (i ungefärlig kronologisk ordnade):

 1. Bedöma situationen och framtidsaffärslivskraften

 2. Genomföra nödlägestegen (”stoppa blödningen”),

 3. Utveckla det strategiska överlevnadplan

 4. Genomföra plan som omstrukturerar affären. Fortleva krisen

 5. Gå tillbaka till normalt verksamheter, lönsamhet och tillväxt

 6. Förbered sig för avvikelse av produktionshantering

Turnaround Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Turnaround Management Forumet  

Nya ämnen

  Financial Distress in Hospitals      
 
  Turnaround Professional Certification      
 
  Turnaround Management in Upstream Oil & Gas Facilities (FPSO Specific)      
 

Best Practices - Turnaround Management
  Turnaround Management is like Surgery
     
 
  Does TM Apply to Organizational Departments Also?
     
 
  Use an Insider or an Outsider as a Turnaround Manager?
     
 
  Role of Marketing in Business Turnaround
     
 
  What is Turn Around Time?
     
 
  Turnaround Management in India
     
 Allt du behöver veta om management


  Two Dimensions to Turnaround Management
     
 
  Periodic Health Check of Organization and Turnaround Management
     
 
  Recognizing When Turnaround is a Must
     
 
  Turnaround Management and Culture
     
 
  Whatever the Name Tag, Turnaround Management is Desirable
     
 
  Linear Programming and Turnaround Management
     
 
  Start with Call to Action
     
 
  Recovery and Turnaround
     
 

Expert Tips (ENG) - Turnaround Management
 

What Change Agents Should I Use?

 
 
 

Required Skills of a Turnaround Manager

 
 
 

Driving Factors for a Turnaround

 
 
 

What Turnaround Strategy is Appropriate?

 
 
 

Turnaround Management Best Practices

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Turnaround Management
 

Nyheter om Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet


     
 

Nyheter om Affärer Turnaround Management


     
 

Videor om Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet


     
 

Videor om Affärer Turnaround Management


     
 

Presentationer om Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet


     
 

Presentationer om Affärer Turnaround Management


     
 

Mer om Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet


     
 

Mer om Affärer Turnaround Management


     Accelerera din managementkarriärJämför med Turnaround Management: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Likvidationsvärde  |  Commanding Leadership (Styrande Ledarskap)  |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.