Turnaround Management

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Turnaround Management

Vad är Turnaround Managemen (Ledning för att vända om till lönsamhet)? Beskrivning.

Ledning för att vända om till lönsamhet innebär utformningen och genomförandet av en strategisk plan och en uppsättning av handlingar för företags förnyelse och omstrukturering, typiskt under tider då företag är finansiellt ansträngda. Ofta med hjälp av externa turnaroundkonsulter eller strategikonsulter, görs en Grundorsaksanalys och man tänker ut en turnaroundplan och som utförs den utgår ifrån att företaget fortfarande erbjuder en potential till att kunna komma tillbaka till en finansiell solvens, lönsamhet och strategisk livskraft.


Grundorsaker till strategiskt ansträngt läge

Det finns endast ett antal begränsade grundorsaker för företags- strategiska nödlägen:

 1. ”Högre  Makters Ageranden” - Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada (trots riktiga förväntningar och grundlig förberedelse).

 2. Undermålig vision/Förståelse på marknaden

 3. Undermålig Strategi

 4. Undermålig affärsmodell/utförande

Mera omedelbara orsaker till ett strategiskt nödläge

Vanligtvis är att när dessa grundorsaker inte hanterats riktigt,  kommer deatt orsaka en räcka av problem, som därefter kan  starta en företagskris:

 • Brist på sakkunskap, erfarenhet eller utbildning, svag ledning

 • Marknadsomständigheter, svag ekonomi

 • Ekonomiska skäl för affär, intäkter kris

 • Konkurs av moderbolaget

 • Styrelseargument

 • Bedrägeri otillräcklig finansiell kontroll

 • Alltför optimistiska försäljningsprojektioner

 • Finansieringproblem, likviditetskris, överdriven skuldbörda, underkapitalisering

 • Operationella kostnader för höga

 • Mycket stark och lyckad konkurrent

 • Överinvestering

 • Otillräckliga resurser, underinvestering

Ofta är dessa triggers närbesläktade och flera orsaker är involverade. Slywotzky och Drzik har kategoriserat dessa triggers i 7 klasser av strategiska risker.


Stegen i en produktionsprocess

Det första steg i en produktionsprocess är ofta att förändra högsta ledningen eller ledarskap till affär och att utse en erfaren produktionschef. Ofta stark, Commanding Leadership (Styrande Ledarskap) eller även Karismatiskt Ledarskap utövas. Produktionsprocessen består typisk ut ur följande nyckel- steg (i ungefärlig kronologisk ordnade):

 1. Bedöma situationen och framtidsaffärslivskraften

 2. Genomföra nödlägestegen (”stoppa blödningen”),

 3. Utveckla det strategiska överlevnadplan

 4. Genomföra plan som omstrukturerar affären. Fortleva krisen

 5. Gå tillbaka till normalt verksamheter, lönsamhet och tillväxt

 6. Förbered sig för avvikelse av produktionshantering

Turnaround Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Forum om Turnaround Management  

Diskussioner om Turnaround Management.


Financial Distress in Hospitals
FINANCIAL DISTRESS IN FIRMS The financial managers of a firm in financial distress do not have the financial ability to (...)
 
 
 
 
Turnaround Professional Certification
Does someone know any certifications for shutdown or turnaround professionals other than the PMP. Thanks... (...)
 
 
 
 
Turnaround Management in Upstream Oil & Gas Facilities (FPSO Specific)
I am interested in the upstream Oil & Gas facilities turnaround management. This is a major maintenance campaign that of (...)
 
 
 
 

Best Practices om Turnaround Management

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 Turnaround Management is like Surgery
If an organisation is viewed as a person and its health is taken as its condition then management is the sum of its good (...)
 
 
 
 
🥈 Does TM Apply to Organizational Departments Also?
Does the concept of "turnaround management" only applies to organization as a whole, or is it also applicable to an orga (...)
 
 
 
 
🥉 Use an Insider or an Outsider as a Turnaround Manager?
I wonder, what is preferable? Use an insider for a turnaround, because (s)he knows the complexity of the situation very (...)
 
 
 
 
Role of Marketing in Business Turnaround
What is the role that marketers can play in the turnaround of a business? Thanks for your ideas. (...)
 
 
 
 
What is Turn Around Time?
Can anyone explain me turn around time (...)
 
 
 
 
Turnaround Management in India
I am impressed by the method. Probabily in India this method can be widely applied by outsider intervention in a company (...)
 
 
 
 
Two Dimensions to Turnaround Management
There are two dimensions to turnaround management; who leads it and what are the process stages. We may put who leads on (...)
 
 
 
 
Periodic Health Check of Organization and Turnaround Management
In my opinion the sickness of the organization can be pre determined if a health check is periodically done. We use the (...)
 
 
 
 
Recognizing When Turnaround is a Must
The most important part of the whole exercise is to recognize when / if a turnaround is required or if some path adjustm (...)
 
 
 
 
Turnaround Management and Culture
TM is a challenging process that depends of leadership of the manager and the organizational context to engage success a (...)
 
 
 
 
Whatever the Name Tag, Turnaround Management is Desirable
In Kenya, the method goes by the name tag restructuring (often used by the media. Now this 'restructuring' has taken dif (...)
 
 
 
 
Linear Programming and Turnaround Management
In business speak, as I understand it, Turnaround Management (TM) also involves strategic decision making. As such, I se (...)
 
 
 
 
Start with Call to Action
I support the idea that turn around mgt be considered a method. I would highly recommend that the first step be a call (...)
 
 
 
 
Recovery and Turnaround
It is my impression that most recovery and turnaround scenario's are too complex. The true challenge comes trying to cha (...)
 
 
 
 

Experttips om Turnaround Management (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


Required Skills of a Turnaround Manager

Turnaround Management (...)
   
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management (...)
   
 
 
 

Driving Factors for a Turnaround

Analysis of Causes of a Turnaround (...)
   
 
 
 

What Turnaround Strategy is Appropriate?

Turnaround Stages and Strategies Model (...)
   
 
 
 

Turnaround Management Best Practices

Turnaround Management Implementation (...)
   
 
 
 

Informationskällor om Turnaround Management

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med Turnaround Management: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Likvidationsvärde  |  Commanding Leadership (Styrande Ledarskap)  |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 11-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.