Turnaround Management

Kunskapscenter

   

Företagsförnyelse och omstrukturering under tider av hög finansiellt ansträngning. Förklaring till Turnaround Management.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Turnaround Management

Vad är Turnaround Managemen (Ledning för att vända om till lönsamhet)? Beskrivning.

Ledning för att vända om till lönsamhet innebär utformningen och genomförandet av en strategisk plan och en uppsättning av handlingar för företags förnyelse och omstrukturering, typiskt under tider då företag är finansiellt ansträngda. Ofta med hjälp av externa turnaroundkonsulter eller strategikonsulter, görs en Grundorsaksanalys och man tänker ut en turnaroundplan och som utförs den utgår ifrån att företaget fortfarande erbjuder en potential till att kunna komma tillbaka till en finansiell solvens, lönsamhet och strategisk livskraft.


Grundorsaker till strategiskt ansträngt läge

Det finns endast ett antal begränsade grundorsaker för företags- strategiska nödlägen:

 1. ”Högre  Makters Ageranden” - Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada (trots riktiga förväntningar och grundlig förberedelse).

 2. Undermålig vision/Förståelse på marknaden

 3. Undermålig Strategi

 4. Undermålig affärsmodell/utförande

Mera omedelbara orsaker till ett strategiskt nödläge

Vanligtvis är att när dessa grundorsaker inte hanterats riktigt,  kommer deatt orsaka en räcka av problem, som därefter kan  starta en företagskris:

 • Brist på sakkunskap, erfarenhet eller utbildning, svag ledning

 • Marknadsomständigheter, svag ekonomi

 • Ekonomiska skäl för affär, intäkter kris

 • Konkurs av moderbolaget

 • Styrelseargument

 • Bedrägeri otillräcklig finansiell kontroll

 • Alltför optimistiska försäljningsprojektioner

 • Finansieringproblem, likviditetskris, överdriven skuldbörda, underkapitalisering

 • Operationella kostnader för höga

 • Mycket stark och lyckad konkurrent

 • Överinvestering

 • Otillräckliga resurser, underinvestering

Ofta är dessa triggers närbesläktade och flera orsaker är involverade. Slywotzky och Drzik har kategoriserat dessa triggers i 7 klasser av strategiska risker.


Stegen i en produktionsprocess

Det första steg i en produktionsprocess är ofta att förändra högsta ledningen eller ledarskap till affär och att utse en erfaren produktionschef. Ofta stark, Commanding Leadership (Styrande Ledarskap) eller även Karismatiskt Ledarskap utövas. Produktionsprocessen består typisk ut ur följande nyckel- steg (i ungefärlig kronologisk ordnade):

 1. Bedöma situationen och framtidsaffärslivskraften

 2. Genomföra nödlägestegen (”stoppa blödningen”),

 3. Utveckla det strategiska överlevnadplan

 4. Genomföra plan som omstrukturerar affären. Fortleva krisen

 5. Gå tillbaka till normalt verksamheter, lönsamhet och tillväxt

 6. Förbered sig för avvikelse av produktionshantering

Turnaround Management Forumet
  Financial Distress in Hospitals
FINANCIAL DISTRESS IN FIRMS
The financial managers of a firm in financial distress do not have the financial ability to meet scheduled payments, due to cash flow problems caused by declining asset values (Sun et al., 2014). Carlson, Lewis, and N...
     
 
  Turnaround Professional Certification
Does someone know any certifications for shutdown or turnaround professionals other than the PMP. Thanks......
     
 
  Turnaround Management in Upstream Oil & Gas Facilities (FPSO Specific)
I am interested in the upstream Oil & Gas facilities turnaround management. This is a major maintenance campaign that often involves the complete overhauls of production equipment, mandatory legislative inspection and performance verification of equi...
     
 
  Role of Marketing in Business Turnaround
What is the role that marketers can play in the turnaround of a business? Thanks for your ideas....
     
 
  The Value of Interim Managers in the Public Sector
I am a recent member of this forum and wondered if any interim's that have worked in the public sector in the UK would help me out with my online research survey please? It will only take a couple of minutes to complete and will help me build ...
     
 
  Does TM Apply to Organizational Departments Also?
Does the concept of "turnaround management" only applies to organization as a whole, or is it also applicable to an organizational department / product / function which is not performing well for a couple of financial cycles?
In my opinio...
     
 
  What is Turn Around Time?
Can anyone explain me turn around time...
     
 
  Linear Programming and Turnaround Management
In business speak, as I understand it, Turnaround Management (TM) also involves strategic decision making. As such, I see that “making strategic or optimal decision” is an essence of TM.
In Management Science, Linear Programming (LP) is part of...
     
 
  Two Dimensions to Turnaround Management
There are two dimensions to turnaround management; who leads it and what are the process stages. We may put who leads on x-axis and put insider at 0 and outsider at 10. Put process stages on y axis with diagnosis at 0 and solution at 10...
     
 
  Whatever the Name Tag, Turnaround Management is Desirable
In Kenya, the method goes by the name tag restructuring (often used by the media. Now this 'restructuring' has taken different forms including bringing in consultants or 'technocrats' as often communicated to the public. I shall define TM as a proces...
     
 
  Periodic Health Check of Organization and Turnaround Management
In my opinion the sickness of the organization can be pre determined if a health check is periodically done.
We use the profit pool technique to determine the robustness of each profit centre and we also d...
     
 
  Turnaround Management and Culture
TM is a challenging process that depends of leadership of the manager and the organizational context to engage success and profitability.
But the cultural context of turnaround management is the most important key to face this challenge. The
     
 
  Recovery and Turnaround
It is my impression that most recovery and turnaround scenario's are too complex. The true challenge comes trying to charter and implement a desired course based on inherent complexity. What are your thoughts on this subject?...
     
 
  Recognizing When Turnaround is a Must
The most important part of the whole exercise is to recognize when / if a turnaround is required or if some path adjustment will do. Doing frequent turnarounds may not be good for an organisation as it has some disruptive effects also.
In...
     
 
  Start with Call to Action
I support the idea that turn around mgt be considered a method.
I would highly recommend that the first step be a call to action section - enabling the managers to determine the urgency of the situation. The risk of closing the doors or the loss...
     
 
  Turnaround Management in India
I am impressed by the method. Probabily in India this method can be widely applied by outsider intervention in a company, coz my personal experience with few companies make me say so....
     
 

Turnaround Management Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Turnaround Management Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Turnaround Management Premium
  Turnaround Management is like Surgery
If an organisation is viewed as a person and its health is taken as its condition then management is the sum of its good practices to keep it healthy, and a turnaround is the treatment when it has fallen sick.
Managers are like doctors wh...
     
 
  Use an Insider or an Outsider as a Turnaround Manager?
I wonder, what is preferable? Use an insider for a turnaround, because (s)he knows the complexity of the situation very well, or an outsider, because (s)he can act independently and without any attachments to the current situation and stakeholders?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Turnaround Management Premium
 

What Change Agents Should I Use?

When choosing between internal or external change agents, organizations should consider following advantages and disadvantages of each o...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Required Skills of a Turnaround Manager

In his book “Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers Into Winners”, D. B. Bibeault mentioned four skills required for a turnaround manag...
Usage (application): Turnaround Management
 
 
 

Driving Factors for a Turnaround

In the management consulting practices 6 key factors have been identified that are very likely to lead a Company towards a critical scenario where a T...
Usage (application): Analysis of Causes of a Turnaround
 
 
 

What Turnaround Strategy is Appropriate?

Hoffman described 5 turnaround strategies in 3 stages in a turnaround:
STAGESTRAT...
Usage (application): Turnaround Stages and Strategies Model
 
 
 

Turnaround Management Best Practices

Today's complex competitive scenario is stretching the survival abilities of many companies. Meanwhile certain skills and competencies are emerging in...
Usage (application): Turnaround Management Implementation
 
 

Resurser - Turnaround Management Premium
 

Nyheter

Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet
     
 

Nyheter

Affärer Turnaround Management
     
 

Videor

Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet
     
 

Videor

Affärer Turnaround Management
     
 

Presentationer

Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet
     
 

Presentationer

Affärer Turnaround Management
     
 

Mer

Turnaround Management Vända Ett Företag Till Lönsamhet
     
 

Mer

Affärer Turnaround Management
     

Jämför med Turnaround Management: Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Grundorsaksanalys  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Likvidationsvärde  |  Commanding Leadership (Styrande Ledarskap)  |  Karismatiskt Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.