Ontwikkelingsstadia van Teams
(Tuckman)

Kenniscentrum

   

Het identificeren van factoren die kritiek zijn voor het bouwen en ontwikkelen van teams. Verklaring van de Ontwikkelingsstadia van Teams van Bruce Tuckman. ('65)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Het Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman

Wat zijn de Ontwikkelingsstadia van Teams? Beschrijving

De Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman kunnen worden gebruikt voor het identificeren van factoren die kritiek zijn voor het bouwen en ontwikkelen van kleine groepen.

Het model van stadia in de ontwikkeling van teams van Tuckman heeft tot doel om te verklaren hoe een team zich in de tijd ontwikkelt. De vijf stadia van ontwikkeling zijn: Forming, Storming, Norming, Performing, and Adjourning (Vormen, Stormen, Normeren, Presteren en Uiteengaan). Het uiteengaan stadium werd later toegevoegd, in 1977. Volgens Tuckman, zijn alle fasen noodzakelijk en onvermijdelijk - opdat het team kan groeien, opdat het zijn uitdagingen onder ogen kan zien, de problemen aan kan pakken, oplossingen kan vinden, het werk kan plannen, en resultaten kan leveren.
 

Oorsprong van de Ontwikkelingsstadia van Teams. Geschiedenis

Bruce Wayne Tuckman (1938 -) publiceerde in 1965 een kort artikel „Developmental Sequence in Small Groups“. In 1977, voegde hij de vijfde fase toe: Het Uiteengaan (Stages of Small Group Development Revisited). Het groepsmodel werd invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling, gedeeltelijk dankzij zijn rijm.


Gebruik van de Ontwikkelingsfasen van Tuckman. Toepassingen

 • Het creëren en ontwikkelen van teams.
 • Het analyseren van het gedrag van teams.

De Ontwikkelingsstadia van Teams. Proces

 1. Forming (Vormen). De fase van de initiatie van het projectteam.
  • Het projectteam is aanvankelijk bezig met oriëntatie, welke hoofdzakelijk door testen wordt bereikt. Dergelijk testen dient om de grenzen te identificeren van zowel interpersoonlijke als taakgedragingen. Samenvallend met het testen in het interpersoonlijke gebied is de totstandbrenging van afhankelijkheidsrelaties met leiders, andere groepsleden, of reeds bestaande normen.
  • De leden van het team gedragen zich vrij onafhankelijk. Zij kunnen gemotiveerd zijn, maar zij zijn gewoonlijk tamelijk slecht geïnformeerd over de issues en de doelstellingen van het team. Sommige teamleden kunnen gedragingen van onzekerheid en bezorgdheid vertonen.
  • De projectmanager moet het team bijeenbrengen, ervoor zorgend dat zij elkaar vertrouwen en de bekwaamheid hebben om een werkrelatie te ontwikkelen. Een dirigerende of „bevelende“ stijl. Het uitleggen van het "Vormen, Stormen, Normeren, Presteren"-concept met het team kan nuttig zijn.
 2. Storming (Stormen). Diverse ideeën concurreren met elkaar, vaak hevig, om meegenomen te worden.
  • Het projectteam wint aan vertrouwen, maar er bestaan conflicten en er is polarisatie rond interpersoonlijke kwesties
  • De leden van het team laten hun eigen persoonlijkheden zien wanneer zij kennismaken met elkaars ideeën en perspectieven. Frustratie of onenigheden over doelstellingen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden worden openlijk geuit.
  • De projectmanager begeleidt het projectteam door deze turbulente overgangsfase. Coaching stijl. De tolerantie van elk teamlid en voor hun verschillen moet worden benadrukt.
 3. Norming (Normeren). De regels, waarden, gedragingen, methodes, hulpmiddelen worden vastgelegd.
  • De doeltreffendheid van het projectteam stijgt en het team begint een identiteit te ontwikkelen.
  • De leden van het team passen hun gedrag aan elkaar aan terwijl zij overeenkomsten ontwikkelen om het teamwork natuurlijker te maken en soepeler te laten verlopen. Er wordt een bewuste inspanning geleverd om problemen op te lossen en groepsharmonie te bereiken. De motivatieniveaus stijgen.
  • De projectmanager staat het team toe om autonomer te worden. Participatieve stijl.
 4. Performing (Presteren). De interpersoonlijke structuur wordt het hulpmiddel van de taakactiviteiten. De rollen worden flexibel en functioneel, en de groepsenergie wordt gekanaliseerd binnen de taak.
  • Het projectteam kan nu als eenheid functioneren. Het krijgt het werk gemakkelijk en effectief gedaan, zonder ongepaste conflicten of een behoefte aan externe supervisie.
  • De leden van het team hebben een duidelijk inzicht in wat van hen op een taakniveau wordt vereist. Zij zijn nu bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingproces zonder supervisie uit te voeren. Een „geen probleem“ houding is zichtbaar. Men biedt aan om elkaar te helpen.
  • De projectmanager laat het team de meeste noodzakelijke besluiten nemen. Delegerende stijl.
 5. Adjourning (Uiteengaan). De taken worden voltooid en het team wordt ontmanteld.
  • Het projectteam. Sommige auteurs beschrijven stadium 5 als „Misvormend en Rouwend“, het gevoel van verlies erkennend dat door de groepsleden wordt gevoeld.
  • De motivatieniveaus van de leden van het team kunnen dalen wanneer de onzekerheid over de toekomst zich manifesteert.
  • De projectmanager: Geschikt moment om nieuwe projecten voor te leggen en het vormende stadium van teamontwikkeling opnieuw te beginnen. Een afstand nemende stijl.

Sterke punten van het model van Ontwikkelingsstadia van Teams. Voordelen

 • Biedt een niveau van begeleiding voor teamontwikkeling.

Beperkingen van het Ontwikkelingsfasen van Teams framework. Nadelen

 • Merk op dat het model werd ontworpen om stadia in kleine groepen te beschrijven.
 • In werkelijkheid, kunnen de groepsprocessen niet zo lineair zijn als Tuckman beschrijft, maar eerder cyclisch.
 • De kenmerken voor elk stadium zijn niet keihard, en aangezien het model menselijk gedrag behandelt, is het soms onduidelijk wanneer een team zich van één stadium naar een ander heeft bewogen. Er kan overlapping tussen de stadia zijn.
 • Het model houdt geen rekening met de individuele rollen welke de teamleden zullen moeten vervullen. Vergelijk: Belbin Teamrollen
 • Er is geen advies over de tijdsperiode voor het bewegen van het ene stadium naar een ander. Dit is een subjectief in tegenstelling tot een objectief model.

Ontwikkelingsstadia van Teams Forum
  How to Develop an Existing, Inherited Team (Watkins)
Leading a team inherited from a predecessor is quite different from building one from scratch. Obviously, most newly appointed leaders have limited familiarity with their team, they didn’t get to handpick the people who would be working with them, an...
     
 
  What Features Set Sport Teams Apart from Organizational Teams?
During major sport events, there's so much talk about sport teams.
But, are sport teams a perfect microcosm for teams in all other areas? Can leadership of sport teams be used as a model for all other task teams? Are organisational management pr...
     
 
  Team Building - How to Deal with Those Who Don't Want to Join
Hi, I am heading a learning center with 60 staff. As part of a transformation process, we plan to have a team building exercise 500 km away from the office. However 25% of the staff ~ mostly ladies ~ have sent in letters saying they are not going. I ...
     
 
  Dreyfus & Dreyfus Model of Skills Acquisition
According to brothers Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus (A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition, University of California, Berkely, February 1980) individuals move through 5 stages when acquiring skil...
     
 
  Team Development Stages are Culturally Bound
We have to consider the culture of the team; the stages of team development differ from one country to another....
     
 
  Team Development Stages are Unknown...
Not a lot of managers are aware of and can explain these stages. It's as if they think people should just come together and then should automatically know what to do and expect....
     
 
  Team Management Problem: BOOT Model
I face a very unique problem in my problem related to team management. It is like this: I am project manager of an e-governance project and working at site location. My present team of only developers is around 18 and most of them have been told that...
     
 
  Theories of Group Development
I am writing a paper on group management (laboratory), can I get help about theory related to this subject, and if possible comparing between 2 of them, advantages, disadvantages. What are the most popular theories in the field of group development a...
     
 
  Factors for Assembling Project Teams
Could anyone suggest some ideas around the sort of factors that both an organisation and project manager would consider when assembling a project team? Thanks......
     
 
  Relationship between Team Development, Management Styles and Leadership Styles
What is the relationship between team development, management styles and leadership styles?...
     
 
  How to Deal with a Team that is Stuck?
I am interested in understanding how to move a project team forward from what I call being "stuck" - not sure about the way forward to becoming "unstuck" - getting clarity on the way ahead. Any suggestions as to team activities or process to break th...
     
 
  Diverse Team Building
DIVERSE (cross-functional, multidisciplinary, multicultural) TEAMS can be very creative and perform extraordinary well. At the same time, achieving a fit or “interpersonal congruence” among ...
     
 
  Validity of Tuckman's model for Team Types
Is Tuckman's model valid across various types of small teams, such as:
1. Project teams,
2. Program teams,
3. Sport teams,
4. Work teams,
5. Management teams,
6. Virtual (Internet-based) Teams....
     
 

Ontwikkelingsstadia van Teams Special Interest Group


Special Interest Group

Ontwikkelingsstadia van Teams Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Ontwikkelingsstadia van Teams Premium
  How to Create Team Spirit?
Who can give further input on how you can create team spirit? Thanks...
     
 

Expert Tips (ENG) - Stages of Team Development Premium
 

COG's Ladder

A later, similar model (1972) is the one by a Procter and Gamble manager George O. Charrier who distinguishes an extra stage between forming and storm...
Usage (application): A similar 5 stages model
 
 
 

Developing Bold Teams

If you want your team to become a bold team, use these tactics:
- Give positive feedback, and help team members grow, change and do better...
Usage (application): Enforce Your Teams
 
 
 

Mobilize the Expertise in your Team Early On

In a short article, Bonner and Bolinger describe a surprisingly simple process to beef up the problem solving and/or decision-making capacity of your ...
Usage (application): Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
 
 
 

How to Determine in What Stage a Team is?

To identify each of the stages, the following stage characteristics could be useful:
FORMING:
1. Members are trying to define the task;
...
Usage (application): Characteristics of Stages of Teams
 
 
 

Do you really need a Team?

Don't forget to ask yourself the question BEFORE you start forming your team or project: Do I really need a team? Can not one highly skilled, knowledg...
Usage (application): Before Norming
 
 
 

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Although managers intuitively understand that team familiarity affects the way a team or group will perform, the power of team familiarity is underest...
Usage (application): Team Formation, Team Building, Project Management
 
 
 

Know Thyself

As Tuckman showed, a project manager needs different styles depending on the team stage. As a project manager, certain styles will be easier or more '...
Usage (application): Project Managers
 
 
 

Patience Pays Off

Perhaps the biggest lesson of Tuckman, especially for result-oriented project managers is to remember to plan and allow enough time for the first 3 ph...
Usage (application): Project Management
 
 

Hulpbronnen - Ontwikkelingsstadia van Teams Premium
 

Nieuws

Stadia Tuckman
     
 

Nieuws

Team Formatie Stadia
     
 

Video's

Stadia Tuckman
     
 

Video's

Team Formatie Stadia
     
 

Presentaties

Stadia Tuckman
     
 

Presentaties

Team Formatie Stadia
     
 

Meer

Stadia Tuckman
     
 

Meer

Team Formatie Stadia
     

Vergelijk met het Ontwikkelingsstadia van Teams model van Tuckman: Teammanagementprofiel  |  Belbin Teamrollen  |  PMBOK  |  De Competentie Baseline van IPMA  |  PAEI  |  Belbin Teamrollen  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Appreciatief Onderzoek  |  Leiderschapcontinuum  |  Situationeel Leiderschap  |  Johari Venster


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.