Ontwikkelingsstadia van Teams
(Tuckman)

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

131 items • 1.190.224 bezoeken


Samenvatting
Het Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman

Wat zijn de Ontwikkelingsstadia van Teams? Beschrijving

De Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman kunnen worden gebruikt voor het identificeren van factoren die kritiek zijn voor het bouwen en ontwikkelen van kleine groepen.

Het model van stadia in de ontwikkeling van teams van Tuckman heeft tot doel om te verklaren hoe een team zich in de tijd ontwikkelt. De vijf stadia van ontwikkeling zijn: Forming, Storming, Norming, Performing, and Adjourning (Vormen, Stormen, Normeren, Presteren en Uiteengaan). Het uiteengaan stadium werd later toegevoegd, in 1977. Volgens Tuckman, zijn alle fasen noodzakelijk en onvermijdelijk - opdat het team kan groeien, opdat het zijn uitdagingen onder ogen kan zien, de problemen aan kan pakken, oplossingen kan vinden, het werk kan plannen, en resultaten kan leveren.
 

Oorsprong van de Ontwikkelingsstadia van Teams. Geschiedenis

Bruce Wayne Tuckman (1938 -) publiceerde in 1965 een kort artikel „Developmental Sequence in Small Groups“. In 1977, voegde hij de vijfde fase toe: Het Uiteengaan (Stages of Small Group Development Revisited). Het groepsmodel werd invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling, gedeeltelijk dankzij zijn rijm.


Gebruik van de Ontwikkelingsfasen van Tuckman. Toepassingen

 • Het creëren en ontwikkelen van teams.
 • Het analyseren van het gedrag van teams.

De Ontwikkelingsstadia van Teams. Proces

 1. Forming (Vormen). De fase van de initiatie van het projectteam.
  • Het projectteam is aanvankelijk bezig met oriëntatie, welke hoofdzakelijk door testen wordt bereikt. Dergelijk testen dient om de grenzen te identificeren van zowel interpersoonlijke als taakgedragingen. Samenvallend met het testen in het interpersoonlijke gebied is de totstandbrenging van afhankelijkheidsrelaties met leiders, andere groepsleden, of reeds bestaande normen.
  • De leden van het team gedragen zich vrij onafhankelijk. Zij kunnen gemotiveerd zijn, maar zij zijn gewoonlijk tamelijk slecht geïnformeerd over de issues en de doelstellingen van het team. Sommige teamleden kunnen gedragingen van onzekerheid en bezorgdheid vertonen.
  • De projectmanager moet het team bijeenbrengen, ervoor zorgend dat zij elkaar vertrouwen en de bekwaamheid hebben om een werkrelatie te ontwikkelen. Een dirigerende of „bevelende“ stijl. Het uitleggen van het "Vormen, Stormen, Normeren, Presteren"-concept met het team kan nuttig zijn.
 2. Storming (Stormen). Diverse ideeën concurreren met elkaar, vaak hevig, om meegenomen te worden.
  • Het projectteam wint aan vertrouwen, maar er bestaan conflicten en er is polarisatie rond interpersoonlijke kwesties
  • De leden van het team laten hun eigen persoonlijkheden zien wanneer zij kennismaken met elkaars ideeën en perspectieven. Frustratie of onenigheden over doelstellingen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden worden openlijk geuit.
  • De projectmanager begeleidt het projectteam door deze turbulente overgangsfase. Coaching stijl. De tolerantie van elk teamlid en voor hun verschillen moet worden benadrukt.
 3. Norming (Normeren). De regels, waarden, gedragingen, methodes, hulpmiddelen worden vastgelegd.
  • De doeltreffendheid van het projectteam stijgt en het team begint een identiteit te ontwikkelen.
  • De leden van het team passen hun gedrag aan elkaar aan terwijl zij overeenkomsten ontwikkelen om het teamwork natuurlijker te maken en soepeler te laten verlopen. Er wordt een bewuste inspanning geleverd om problemen op te lossen en groepsharmonie te bereiken. De motivatieniveaus stijgen.
  • De projectmanager staat het team toe om autonomer te worden. Participatieve stijl.
 4. Performing (Presteren). De interpersoonlijke structuur wordt het hulpmiddel van de taakactiviteiten. De rollen worden flexibel en functioneel, en de groepsenergie wordt gekanaliseerd binnen de taak.
  • Het projectteam kan nu als eenheid functioneren. Het krijgt het werk gemakkelijk en effectief gedaan, zonder ongepaste conflicten of een behoefte aan externe supervisie.
  • De leden van het team hebben een duidelijk inzicht in wat van hen op een taakniveau wordt vereist. Zij zijn nu bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingproces zonder supervisie uit te voeren. Een „geen probleem“ houding is zichtbaar. Men biedt aan om elkaar te helpen.
  • De projectmanager laat het team de meeste noodzakelijke besluiten nemen. Delegerende stijl.
 5. Adjourning (Uiteengaan). De taken worden voltooid en het team wordt ontmanteld.
  • Het projectteam. Sommige auteurs beschrijven stadium 5 als „Misvormend en Rouwend“, het gevoel van verlies erkennend dat door de groepsleden wordt gevoeld.
  • De motivatieniveaus van de leden van het team kunnen dalen wanneer de onzekerheid over de toekomst zich manifesteert.
  • De projectmanager: Geschikt moment om nieuwe projecten voor te leggen en het vormende stadium van teamontwikkeling opnieuw te beginnen. Een afstand nemende stijl.

Sterke punten van het model van Ontwikkelingsstadia van Teams. Voordelen

 • Biedt een niveau van begeleiding voor teamontwikkeling.

Beperkingen van het Ontwikkelingsfasen van Teams framework. Nadelen

 • Merk op dat het model werd ontworpen om stadia in kleine groepen te beschrijven.
 • In werkelijkheid, kunnen de groepsprocessen niet zo lineair zijn als Tuckman beschrijft, maar eerder cyclisch.
 • De kenmerken voor elk stadium zijn niet keihard, en aangezien het model menselijk gedrag behandelt, is het soms onduidelijk wanneer een team zich van één stadium naar een ander heeft bewogen. Er kan overlapping tussen de stadia zijn.
 • Het model houdt geen rekening met de individuele rollen welke de teamleden zullen moeten vervullen. Vergelijk: Belbin Teamrollen
 • Er is geen advies over de tijdsperiode voor het bewegen van het ene stadium naar een ander. Dit is een subjectief in tegenstelling tot een objectief model.

Special Interest Group

Ontwikkelingsstadia van Teams Special Interest Group.Special Interest Group (56 leden)

Discussies

Forum over Ontwikkelingsstadia van Teams.


Begin een nieuw onderwerp

 

How to Create Team Spirit?
Who can give further input on how you can create team spirit? Thanks...
29
 
11 reacties
Team Development Stages are Unknown...
Not a lot of managers are aware of and can explain these stages. It's as if they think people should just come together ...
8
 
Relationship between Team Development, Management Styles and Leadership Styles
What is the relationship between team development, management styles and leadership styles?...
7
 
1 reacties
Tips on Returning to Office from Remote Work
Who has any guidelines to be followed when most of the business is going back to normal and the office work is resumed a...
5
 
6 reacties
Myths of Teams
Here is one of my favorite topics for discussion.
Since my first real job in 1969 I have worked in various types of...
5
 
15 reacties
Social Facilitation
Imagine that you are a newly appointed trainee at a firm, and your boss tells you to make a four-slide presentation, bas...
5
 
12 reacties
Team Development Stages are Culturally Bound
We have to consider the culture of the team; the stages of team development differ from one country to another....
4
 
2 reacties
How to Develop an Existing, Inherited Team (Watkins)
Leading a team inherited from a predecessor is quite different from building one from scratch. Obviously, most newly app...
4
 
Validity of Tuckman's model for Team Types
Is Tuckman's model valid across various types of small teams, such as:
1. Project teams,
2. Program teams,
...
4
 
Dreyfus & Dreyfus Model of Skills Acquisition
According to brothers Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfus (A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in D...
3
 
Teamwork Models and Theory
I need a critical review of various teamwork and team effectiveness models/theories including strengths and weaknesses, ...
2
 
1 reacties
Theories of Group Development
I am writing a paper on group management (laboratory), can I get help about theory related to this subject, and if possi...
2
 
Team Building - How to Deal with Those Who Don't Want to Join
Hi, I am heading a learning center with 60 staff. As part of a transformation process, we plan to have a team building e...
1
 
2 reacties
What Features Set Sport Teams Apart from Organizational Teams?
During major sport events, there's so much talk about sport teams.
But, are sport teams a perfect microcosm for tea...
0
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Ontwikkelingsstadia van Teams. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Factors for Assembling Project Teams
Could anyone suggest some ideas around the sort of factors that both an organisation and project manager would consider ...
17
 
1 reacties

7 Reasons Why Teams don't Work
Despite the widespread belief that working in teams makes people more creative and productive, research consistently sho...
12
 
7 reacties

Diverse Team Building
DIVERSE (cross-functional, multidisciplinary, multicultural) TEAMS can be very creative and perform extraordinary well. ...
10
 
8 reacties

How to Deal with a Team that is Stuck?
I am interested in understanding how to move a project team forward from what I call being "stuck" - not sure about the ...
9
 
5 reacties

Team Management Problem: BOOT Model
I face a very unique problem in my problem related to team management. It is like this: I am project manager of an e-gov...
8
 
6 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Stages of Team Development (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


COG's Ladder

A similar 5 stages model
A later, similar model (1972) is the one by a Procter and Gamble manager George O. Charrier who distinguishes an extra s...

Developing Bold Teams

Enforce Your Teams
If you want your team to become a bold team, use these tactics: - Give positive feedback, and help team members grow, c...

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
In a short article, Bonner and Bolinger describe a surprisingly simple process to beef up the problem solving and/or dec...

How to Determine in What Stage a Team is?

Characteristics of Stages of Teams
To identify each of the stages, the following stage characteristics could be useful: FORMING: 1. Members are trying to...

Do you really need a Team?

Before Norming
Don't forget to ask yourself the question BEFORE you start forming your team or project: Do I really need a team? Can no...

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management
Although managers intuitively understand that team familiarity affects the way a team or group will perform, the power o...

Know Thyself

Project Managers
As Tuckman showed, a project manager needs different styles depending on the team stage. As a project manager, certain s...

Patience Pays Off

Project Management
Perhaps the biggest lesson of Tuckman, especially for result-oriented project managers is to remember to plan and allow ...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Ontwikkelingsstadia van Teams. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Team Building

Motivating a Team
Positive, energetic presentation with breakout sessions on team building by N. Shrivastava. Topics: What is a Team? Adv...

Team Building Introduction

Groups or Team?
Generic presentation on Team Building with some good graphics. Topics: Group vs Team, How to create synergy? Benefits of...

Drivers of Team Performance

Literature Overview
The investigation of drivers of team performance has become the main issue of numerous publications in the last decades....

Team Building Tips

Team Development
Short document with some good tips to remember when you're building or working with teams....

Introduction to Tuckman’s Stages of Team Development

Team Development Stages, Group Formation, Tuckman
This presentation provides a brief and coherent outline of Tuckman’s Stages of Development. It includes the following se...

Introduction and Summary of Tuckman Stages of Team Development

Initial Understanding of Tuckman Stages, Trainings, Workshops
Short introduction video explaining Tuckman's 5 stages of team development: 1. FORMING - Group is meeting and getting t...

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a...

Lencioni explains the 5 Dysfunctions of Teams

Analyzing Effectiveness of (management) teams, Lencioni, 5 Dysfunctions, Team Building
Patrick Lencioni explains his pyramid of the 5 dysfunctions of a team: 1. Absence of Trust - When team members are not ...

The Basics of Team Development, Team Building and Teamwork

Team Building, Team Development
This presentation elaborates on the concept of team work. The presentation includes the following sections: 1. What is ...

Leadership Styles and Team Cohesiveness Across Cultures

Leadership, National Culture, Team Cohesiveness
The goal of this study by Hein Wendt, Martin Euwema and Olena Zhytnyk is to clarify relationships between directive and ...

Group Decision Making: Using Team Conflict to Drive Performance

Group Decison Making, Group Dynamics, Conflict Management, Team Conflicts
Mark de Rond of Judge Business School explains why and how we should get more comfortable with team conflicts. Many peo...

Patrick Lencioni about Creating Trust by being Vulnerable as a Leader

Patrick Lencioni Revealing the Basic of Real Leadership: Vulnerability Based Trust
Patrick Lencioni explains how vulnerability-based trust is crucial for a leader to create a team. People will follow lea...

How to Build a Healthy Organization (Patrick Lencioni)

Understanding How a Leadership Team Can Build a Healthy Organization
According to Patrick Lencioni there are four disciplines of Healthy Organizations: 1. Build and maintain a behavioral c...

Introduction to Working in Teams, Team Work and Related Concepts

Team Management, Team Work, Groupthink
Presentation about teamwork, including the following sections: 1. Importance of Teams 1.1. Introduction 1.2. Definiti...

Group Conflicts, Group Cohesion and Groupthink in Decision Making

Group Decision Making, Conflicts in Groups, Cohesion of Groups, Groupthink
Presentation about conflicts and cohesion in groups, and how it influences decision making. The presentation includes th...

Increasing Group Participation: The 3 I's of Participation

Increase Participation in Groups (Workshops, Trainings, Project Teams)
Steve Davis explains his model to increase Group Participation. There are three types of participation: 1. Physical ...

Introduction to Organizing and Managing Projects and Teams

Project Planning, Project Management, Team Formation, Project Organization Types
This presentation is about project planning and organization of project teams. The presentation includes the following s...

Stages of Team Development Diagram

Team Development
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Spring automatisch naar andere nuttige bronnen met betrekking tot Ontwikkelingsstadia van Teams.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met het Ontwikkelingsstadia van Teams model van Tuckman: Teammanagementprofiel  |  Belbin Teamrollen  |  PMBOK  |  De Competentie Baseline van IPMA  |  PAEI  |  Belbin Teamrollen  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Appreciatief Onderzoek  |  Leiderschapcontinuum  |  Situationeel Leiderschap  |  Johari Venster


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

hebt u een grote affiniteit met Ontwikkelingsstadia van Teams? Word onze SIG-leider

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 23-5-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.