Ontwikkelingsstadia van Teams
(Tuckman)

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Het identificeren van factoren die kritiek zijn voor het bouwen en ontwikkelen van teams. Verklaring van de Ontwikkelingsstadia van Teams van Bruce Tuckman. ('65)


Het Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman

Wat zijn de Ontwikkelingsstadia van Teams? Beschrijving

De Ontwikkelingsstadia van Teams van Tuckman kunnen worden gebruikt voor het identificeren van factoren die kritiek zijn voor het bouwen en ontwikkelen van kleine groepen.

Het model van stadia in de ontwikkeling van teams van Tuckman heeft tot doel om te verklaren hoe een team zich in de tijd ontwikkelt. De vijf stadia van ontwikkeling zijn: Forming, Storming, Norming, Performing, and Adjourning (Vormen, Stormen, Normeren, Presteren en Uiteengaan). Het uiteengaan stadium werd later toegevoegd, in 1977. Volgens Tuckman, zijn alle fasen noodzakelijk en onvermijdelijk - opdat het team kan groeien, opdat het zijn uitdagingen onder ogen kan zien, de problemen aan kan pakken, oplossingen kan vinden, het werk kan plannen, en resultaten kan leveren.
 

Oorsprong van de Ontwikkelingsstadia van Teams. Geschiedenis

Bruce Wayne Tuckman (1938 -) publiceerde in 1965 een kort artikel „Developmental Sequence in Small Groups“. In 1977, voegde hij de vijfde fase toe: Het Uiteengaan (Stages of Small Group Development Revisited). Het groepsmodel werd invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling, gedeeltelijk dankzij zijn rijm.


Gebruik van de Ontwikkelingsfasen van Tuckman. Toepassingen

 • Het creëren en ontwikkelen van teams.
 • Het analyseren van het gedrag van teams.

De Ontwikkelingsstadia van Teams. Proces

 1. Forming (Vormen). De fase van de initiatie van het projectteam.
  • Het projectteam is aanvankelijk bezig met oriëntatie, welke hoofdzakelijk door testen wordt bereikt. Dergelijk testen dient om de grenzen te identificeren van zowel interpersoonlijke als taakgedragingen. Samenvallend met het testen in het interpersoonlijke gebied is de totstandbrenging van afhankelijkheidsrelaties met leiders, andere groepsleden, of reeds bestaande normen.
  • De leden van het team gedragen zich vrij onafhankelijk. Zij kunnen gemotiveerd zijn, maar zij zijn gewoonlijk tamelijk slecht geïnformeerd over de issues en de doelstellingen van het team. Sommige teamleden kunnen gedragingen van onzekerheid en bezorgdheid vertonen.
  • De projectmanager moet het team bijeenbrengen, ervoor zorgend dat zij elkaar vertrouwen en de bekwaamheid hebben om een werkrelatie te ontwikkelen. Een dirigerende of „bevelende“ stijl. Het uitleggen van het "Vormen, Stormen, Normeren, Presteren"-concept met het team kan nuttig zijn.
 2. Storming (Stormen). Diverse ideeën concurreren met elkaar, vaak hevig, om meegenomen te worden.
  • Het projectteam wint aan vertrouwen, maar er bestaan conflicten en er is polarisatie rond interpersoonlijke kwesties
  • De leden van het team laten hun eigen persoonlijkheden zien wanneer zij kennismaken met elkaars ideeën en perspectieven. Frustratie of onenigheden over doelstellingen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden worden openlijk geuit.
  • De projectmanager begeleidt het projectteam door deze turbulente overgangsfase. Coaching stijl. De tolerantie van elk teamlid en voor hun verschillen moet worden benadrukt.
 3. Norming (Normeren). De regels, waarden, gedragingen, methodes, hulpmiddelen worden vastgelegd.
  • De doeltreffendheid van het projectteam stijgt en het team begint een identiteit te ontwikkelen.
  • De leden van het team passen hun gedrag aan elkaar aan terwijl zij overeenkomsten ontwikkelen om het teamwork natuurlijker te maken en soepeler te laten verlopen. Er wordt een bewuste inspanning geleverd om problemen op te lossen en groepsharmonie te bereiken. De motivatieniveaus stijgen.
  • De projectmanager staat het team toe om autonomer te worden. Participatieve stijl.
 4. Performing (Presteren). De interpersoonlijke structuur wordt het hulpmiddel van de taakactiviteiten. De rollen worden flexibel en functioneel, en de groepsenergie wordt gekanaliseerd binnen de taak.
  • Het projectteam kan nu als eenheid functioneren. Het krijgt het werk gemakkelijk en effectief gedaan, zonder ongepaste conflicten of een behoefte aan externe supervisie.
  • De leden van het team hebben een duidelijk inzicht in wat van hen op een taakniveau wordt vereist. Zij zijn nu bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingproces zonder supervisie uit te voeren. Een „geen probleem“ houding is zichtbaar. Men biedt aan om elkaar te helpen.
  • De projectmanager laat het team de meeste noodzakelijke besluiten nemen. Delegerende stijl.
 5. Adjourning (Uiteengaan). De taken worden voltooid en het team wordt ontmanteld.
  • Het projectteam. Sommige auteurs beschrijven stadium 5 als „Misvormend en Rouwend“, het gevoel van verlies erkennend dat door de groepsleden wordt gevoeld.
  • De motivatieniveaus van de leden van het team kunnen dalen wanneer de onzekerheid over de toekomst zich manifesteert.
  • De projectmanager: Geschikt moment om nieuwe projecten voor te leggen en het vormende stadium van teamontwikkeling opnieuw te beginnen. Een afstand nemende stijl.

Sterke punten van het model van Ontwikkelingsstadia van Teams. Voordelen

 • Biedt een niveau van begeleiding voor teamontwikkeling.

Beperkingen van het Ontwikkelingsfasen van Teams framework. Nadelen

 • Merk op dat het model werd ontworpen om stadia in kleine groepen te beschrijven.
 • In werkelijkheid, kunnen de groepsprocessen niet zo lineair zijn als Tuckman beschrijft, maar eerder cyclisch.
 • De kenmerken voor elk stadium zijn niet keihard, en aangezien het model menselijk gedrag behandelt, is het soms onduidelijk wanneer een team zich van één stadium naar een ander heeft bewogen. Er kan overlapping tussen de stadia zijn.
 • Het model houdt geen rekening met de individuele rollen welke de teamleden zullen moeten vervullen. Vergelijk: Belbin Teamrollen
 • Er is geen advies over de tijdsperiode voor het bewegen van het ene stadium naar een ander. Dit is een subjectief in tegenstelling tot een objectief model.

Special Interest Group - Ontwikkelingsstadia van Teams


Special Interest Group (57 leden)


Forum - Ontwikkelingsstadia van Teams  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Factors for Assembling Project Teams (1 reacties)
Could anyone suggest some ideas around the sort of factors t...
 
 
 
 
  Team Development Stages are Unknown...
Not a lot of managers are aware of and can explain these sta...
 
 
 
 
  Relationship between Team Development, Management Styles and Leadership Styles
What is the relationship between team development, managemen...
 
 
 
 
  How to Develop an Existing, Inherited Team (Watkins)
Leading a team inherited from a predecessor is quite differe...
 
 
 
 
  Team Development Stages are Culturally Bound (2 reacties)
We have to consider the culture of the team; the stages of t...
 
 
 
 
  Dreyfus & Dreyfus Model of Skills Acquisition
According to brothers Stuart E. Dreyfus and Hubert L. Dreyfu...
 
 
 
 
  Validity of Tuckman's model for Team Types
Is Tuckman's model valid across various types of small teams...
 
 
 
 
  Teamwork Models and Theory (1 reacties)
I need a critical review of various teamwork and team effect...
 
 
 
 
  Theories of Group Development
I am writing a paper on group management (laboratory), can I...
 
 
 
 
  Team Building - How to Deal with Those Who Don't Want to Join (2 reacties)
Hi, I am heading a learning center with 60 staff. As part of...
 
 
 
 
  What Features Set Sport Teams Apart from Organizational Teams?
During major sport events, there's so much talk about sport ...
 
 
 
 

Best Practices - Ontwikkelingsstadia van Teams

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.


  How to Create Team Spirit? (9 reacties)
Who can give further input on how you can create team spi...
 
 
 
 
  Diverse Team Building (8 reacties)
DIVERSE (, multidisciplinary, multicultural) TEAMS can be ve...
 
 
 
 
  How to Deal with a Team that is Stuck? (5 reacties)
I am interested in understanding how to move a project team ...
 
 
 
 
  Team Management Problem: BOOT Model (6 reacties)
I face a very unique problem in my problem related to team m...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Stages of Team Development

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

COG's Ladder

A similar 5 stages model...
 
 
 

Developing Bold Teams

Enforce Your Teams...
 
 
 

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion...
 
 
 

How to Determine in What Stage a Team is?

Characteristics of Stages of Teams...
 
 
 

Do you really need a Team?

Before Norming...
 
 
 

The Role of Team Familiarity in Project Team Effectiveness

Team Formation, Team Building, Project Management...
 
 
 

Know Thyself

Project Managers...
 
 
 

Patience Pays Off

Project Management...
 
 

Hulpbronnen - Ontwikkelingsstadia van Teams

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Stadia Tuckman


     
 

Nieuws over Team Formatie Stadia


     
 

Video's over Stadia Tuckman


     
 

Video's over Team Formatie Stadia


     
 

Presentaties over Stadia Tuckman


     
 

Presentaties over Team Formatie Stadia


     
 

Meer over Stadia Tuckman


     
 

Meer over Team Formatie Stadia


     

Vergelijk met het Ontwikkelingsstadia van Teams model van Tuckman: Teammanagementprofiel  |  Belbin Teamrollen  |  PMBOK  |  De Competentie Baseline van IPMA  |  PAEI  |  Belbin Teamrollen  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Appreciatief Onderzoek  |  Leiderschapcontinuum  |  Situationeel Leiderschap  |  Johari Venster


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Human Resources  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.