Placering | Placera - Positioning (Trout Ries)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

52 itens • 496.828 visitas


Sammanfattning

Vad är positionering. Beskrivning

Positionering är en marknadsföringsmetod för att skapa uppfattning kring en produkt, ett varumärke eller en företagsidentitet. Start från 1969 två unga marknadsföra grabbar, Jack Trout och Al Ries, skrev, talade och spridde till annonseringen och PR-världen om ett nytt koncept i kommunikationer som dem den kalla positioneringen. Termen nämndes faktiskt första gången i en rapport från Jack Trout: Positioning is a game people play in today's me-too market place, Industrial Marketing, Vol.54, No. 6, June 1969, pp.51-55. Deras bok från 1981 om Positionering: ”The Battle for Your Mind” blev en bästsäljare. Tills då hade reklambyråer i första hand baserat deras massmediakampanjer på interna föreställningar om fördelar på beställarnas produkter.
 

Enligt Trout och Ries ”att placera är inte vad du gör till en produkt. Positionering är vad du gör med sinnet/uppfattningen hos den presumtive kunden. Detta handlar om att du positionerar (placerar) produkten i sinnet hos den potentielle köparen”. Sedans denna tid i marknadsföringen, positioneringen är tekniken i vilken marknadsförararna försöker att skapa en image eller en identitet för en produkt, ett varumärke eller ett företag kring uppfattningar  målmarknaden. Det som betyder något är hur potentiella köpare ser på produkten. Den är uttryckt relativt positionen hos deras konkurrenter. Det typiska positioneringsverktyget inkluderar grafisk kartläggning av uppfattningar, marknadsundersökningar och vissa statistiska tekniker.
 

Konkurrenskraftig spets och Positionering

En lyckad positioneringsstrategi baseras vanligtvis på en hållbar konkurrensfördel hos ett företag. Positionering kan baseras på flera saker, däribland:

 • Produktegenskaper

 • Fördelar, behov eller lösningar

 • Användning av kategorier

 • Användningstillfällen

 • Placera och jämföra den relativt till andra produkter

 • Dissociation, åtskillnad på produktindelning

Tre grunder i positionering kan särskiljas

 1. Funktionell (lösa problem, erbjuder fördelar till kunder),
 2. Symbolisk (egenuppfattning, egoidentifiering, belöningar- och social innebörd, påverkan på uppfyllelsen),
 3. Erfarenhetsmässig (erbjuda stimulans för sinnen; erbjuda en kognitiv stimulans),

Stegen i produkten Positionering. Process

 • Identifiering av konkurrerande produkter

 • Identifiera attributen, också kallade dimensioner, som definierar produktens ”utrymme, plats”,

 • Samla information från ett urval av kunder och deras uppfattning av varje produkt och de relevanta attributen

 • Bestäm andel av åsiktspreferenser för varje produkt

 • Bestäm det nuvarande läget hos varje produkt i produktutrymmet

 • Bestäm målmarknadernas önskvärda kombination av attributen. Dessa är kallas: den ideala vektorn (riktningen).

 • Undersök samstämmigheten mellan: positionerna hos konkurrererande produkter, positionen hos din produkt och positionen hos den ideala vektorn

 • Välj optimalaste positionen

Tre positionsstrategier av Youngme Moon

I en HBR-artikel från Maj 2005, av Youngme Moon introducerades tre varianter av positionering som kan användas till att bryta sig loss från Produktlivscykeltänkandet/Product Life Cycle. Företag kan förändra hur konsumenter uppfattar dem. Vid Positionering eller ofta Återpositionering av deras produkter på oväntade sätt. Tre placeringsstrategier, som marknadsförare använder för att orsaka en mental förändring hos konsumenter, är Omvänd-Reverse, Bryta sig loss - Breakaway, Smygpositionering - Stealth Positioning:

 1. Omvänd Positionering. Denna metod tar bort de ”heliga” produktattributen. Samtidigt adderas nya attribut som typiskt kommer att finnas endast i en mycket avancerad produkt. Till exempel IKEA levererar inte produkterna till ditt hem som du har köpt och de erbjuder ingen försäljningskonsultverksamhet. Men IKEA lade till: barn passning, kafé, leksaker). Rekommenderas för: Serviceföretag.

 2. Bryta sig loss/upp Positionering. Denna metod associerar produkten med en radikalt annorlunda kategori. Genom att manipulera stickreplikerna från konsumenterna av hur de uppfattar och klassar en produkt, ett företag kan förändra hur konsumenter ramar in en produkt. (ex. Swatch  > numera inte i kategorin schweiziska klockor utan inom mode accessoarer). Rekommenderas för företag med pakterade varor.

 3. Smyg Positionering. Denna variant intresserar gradvist konsumenter för ett nytt erbjudande, genom att dölja produktens verkliga beskaffenhet. Till exempel Sonys AIBO-roboten positionerades som ett älskvärt husdjur. Detta skiftade konsumentens uppmärksamhet bort från dess viktiga begränsningar som bara en hushållsrådgivare. Den vände som synes även äldre personer mot tidig teknologianvändning. Rekommenderas för: Teknologiföretag.

Bok: Jack Trout and Al Ries - Positioning: The Battle for Your Mind


Särskild Intressegrupp SIG

Placering | Placera - Positioning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Placering | Placera - Positioning. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Placering | Placera - Positioning

 

How to Measure the Effectiveness of Positioning?
In order to know how effective positioning is, positioning effectiveness should be measured.
Two main groups of positioning measurements exist, namely company-based and customer-based.
1. C...
23
 
7 kommentarer
Points of Parity and Points of Difference
WHAT ARE POPs & PODs IN POSITIONING? INTRODUCTION
While launching a new product into the market or an existing product into new markets, a firm has to plan on how it wishes to position the offeri...
7
 
What are the 22 Immutable Laws of Marketing by Ries and Trout ? Summary
Another well-known publication by Ries and Trout is the 22 Immutable Laws of Marketing (1994):
1. The Law of Leadership - It is better to be first than it is to be better.
2. The Law of th...
6
 
Sit Back and Relax...
Watching another firm enter a market first and not entering yourself can be hard, but by doing this you can see what works and what doesn't. Sometimes a second mover strategy is preferable.
For e...
3
 
Example of Poor Product positioning
Is there an example of confused positioning? What have been the market consequences to that?...
2
 
1 kommentarer
Reverse and Stealth Positioning in Banking Institutions
Competition drives the use of reverse positioning and stealth positioning techniques in business transactions in many service industries. For example banks use reverse positioning combined with stealt...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Placering | Placera - Positioning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Reposition or Relaunch?
I would like to know if repositioning is a good strategy or should we change the brand and re-launch the product? As Al Ries and Jack Trout have mentioned the most wasteful expense that a company coul...
8
 
10 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Positioning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Develop the Positioning for a Bank?

Strategic Marketing, Positioning
According to L. Biff Motley in the article “The Power of Positioning” (ABA Bank Marketing, Jan/Feb 2003), the lesson for...

The Risk of Positioning your Product as 'The Best'

Marketing, Positioning, Branding
An article in the Harvard Business Review elaborates on the effects of positioning your product (company, organization)...

Self-gifting Buying Behavior

Consumer Marketing, Self-Gifting, Consumption Behavior, Consumer Behavior
Clarke and Mortimer (2013) assess the motivations of self-gifting behavior and its following post-purchase regret. Self-...

How to Better Understand your Customer's Needs?

Customer Targeting and Strategy
In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to constr...

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

Branding, Brand Recognition
1. The Law of Expansion: The power of a brand is inversely proportional to its scope. Trying to be all things to all peo...

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
Which consumers are best able to influence others in social groups? What characteristics and what factors identify those...

Childrens' Understanding of Advertizing: Three Stages of Consumer Socialization

Advertizing to Children, Targeting Children, Consumer Socialization, Marketing to Children
The way that people behave and how they make their decisions in the marketplace depends on the processes by which they h...

Brand Engagement of Consumers in the Digital Age

Branding, Brand Management, Marketing, Advertising
Edelman argues that nowadays people are connecting with brands in a different way than before. This is cuased mainly bec...

Customer Experience Management Framework

Experiential Marketing
The concept of Customer Experience Management (CEM), which was developed by Bernd Schmitt, describes the process of stra...

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Adoption of New Technologies
Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interes...
Informationskällor

Olika informationskällor om Placering | Placera - Positioning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Brand Positioning

Positioning
Brand Positioning by A. Kwanta Panthongprasert, Department of Advertsising, 2010. A clear summary presentation about Br...

Brand and Identity Management in Fashion Companies

Brand Management, Identity, Positioning, Communication
This paper by Stefania Saviolo aims at analysing what are the peculiar aspect of brand management for fashion ready to w...

Product Positioning

Positioning Strategy
Presentation about Product Positioning that includes the following sections: 1. Definition of Product Positioning 2. E...

Strategically Managing Perceptions for Improved Corporate Reputation

Reputation Management Activities, Strategic Reputation Management, Reputation Perceptions
Concise presentation that provides an interesting framework for reputation management. It particularly focuses on 4 key ...

Customer Segmentation by Emotion: The EMO-index

Consumption Behavior
Emotions are an important part of customers' overall experience and final decision making; therefore they contribute to ...

Consumer Buyer Behavior & Business Buyer Behavior

Marketing, Strategy Decision
Presentation about both consumer buying behavior business buying behavior. First consumer buying behavior is explained a...

Speech of Trout on the Importance of Marketing

Trout on the Value of Marketing, Background of Trout
Jack Trout refers to Drucker’s advice: "Because the purpose of a business is to create a customer, the business enterpri...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Placering | Placera - Positioning.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Positionering med:   Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utökad Marknadsmix  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Konkurrensfördel Porter  |  BCG Matrisen  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  McKinsey Matrisen  |  Innovation Adoption Curve  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Industriförändring  |  Omvälvande Innovation  |  Inramning, Framing (Tversky)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Placering | Placera - Positioning? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 4-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.