Placering | Placera - Positioning (Trout Ries)

Kunskapscenter

   

Skapa uppfattning om en produkt/brand, varumärke /företagsidentitet. Förklaring av Placering, Placera (Positioning) av Trout & Ries. ('69). Förklaring till Reverse, Breakaway, Stealth Positioning av Moon. ('05)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är positionering. Beskrivning

Positionering är en marknadsföringsmetod för att skapa uppfattning kring en produkt, ett varumärke eller en företagsidentitet. Start från 1969 två unga marknadsföra grabbar, Jack Trout och Al Ries, skrev, talade och spridde till annonseringen och PR-världen om ett nytt koncept i kommunikationer som dem den kalla positioneringen. Termen nämndes faktiskt första gången i en rapport från Jack Trout: Positioning is a game people play in today's me-too market place, Industrial Marketing, Vol.54, No. 6, June 1969, pp.51-55. Deras bok från 1981 om Positionering: ”The Battle for Your Mind” blev en bästsäljare. Tills då hade reklambyråer i första hand baserat deras massmediakampanjer på interna föreställningar om fördelar på beställarnas produkter.
 

Enligt Trout och Ries ”att placera är inte vad du gör till en produkt. Positionering är vad du gör med sinnet/uppfattningen hos den presumtive kunden. Detta handlar om att du positionerar (placerar) produkten i sinnet hos den potentielle köparen”. Sedans denna tid i marknadsföringen, positioneringen är tekniken i vilken marknadsförararna försöker att skapa en image eller en identitet för en produkt, ett varumärke eller ett företag kring uppfattningar  målmarknaden. Det som betyder något är hur potentiella köpare ser på produkten. Den är uttryckt relativt positionen hos deras konkurrenter. Det typiska positioneringsverktyget inkluderar grafisk kartläggning av uppfattningar, marknadsundersökningar och vissa statistiska tekniker.
 

Konkurrenskraftig spets och Positionering

En lyckad positioneringsstrategi baseras vanligtvis på en hållbar konkurrensfördel hos ett företag. Positionering kan baseras på flera saker, däribland:

 • Produktegenskaper

 • Fördelar, behov eller lösningar

 • Användning av kategorier

 • Användningstillfällen

 • Placera och jämföra den relativt till andra produkter

 • Dissociation, åtskillnad på produktindelning

Tre grunder i positionering kan särskiljas

 1. Funktionell (lösa problem, erbjuder fördelar till kunder),
 2. Symbolisk (egenuppfattning, egoidentifiering, belöningar- och social innebörd, påverkan på uppfyllelsen),
 3. Erfarenhetsmässig (erbjuda stimulans för sinnen; erbjuda en kognitiv stimulans),

Stegen i produkten Positionering. Process

 • Identifiering av konkurrerande produkter

 • Identifiera attributen, också kallade dimensioner, som definierar produktens ”utrymme, plats”,

 • Samla information från ett urval av kunder och deras uppfattning av varje produkt och de relevanta attributen

 • Bestäm andel av åsiktspreferenser för varje produkt

 • Bestäm det nuvarande läget hos varje produkt i produktutrymmet

 • Bestäm målmarknadernas önskvärda kombination av attributen. Dessa är kallas: den ideala vektorn (riktningen).

 • Undersök samstämmigheten mellan: positionerna hos konkurrererande produkter, positionen hos din produkt och positionen hos den ideala vektorn

 • Välj optimalaste positionen

Tre positionsstrategier av Youngme Moon

I en HBR-artikel från Maj 2005, av Youngme Moon introducerades tre varianter av positionering som kan användas till att bryta sig loss från Produktlivscykeltänkandet/Product Life Cycle. Företag kan förändra hur konsumenter uppfattar dem. Vid Positionering eller ofta Återpositionering av deras produkter på oväntade sätt. Tre placeringsstrategier, som marknadsförare använder för att orsaka en mental förändring hos konsumenter, är Omvänd-Reverse, Bryta sig loss - Breakaway, Smygpositionering - Stealth Positioning:

 1. Omvänd Positionering. Denna metod tar bort de ”heliga” produktattributen. Samtidigt adderas nya attribut som typiskt kommer att finnas endast i en mycket avancerad produkt. Till exempel IKEA levererar inte produkterna till ditt hem som du har köpt och de erbjuder ingen försäljningskonsultverksamhet. Men IKEA lade till: barn passning, kafé, leksaker). Rekommenderas för: Serviceföretag.

 2. Bryta sig loss/upp Positionering. Denna metod associerar produkten med en radikalt annorlunda kategori. Genom att manipulera stickreplikerna från konsumenterna av hur de uppfattar och klassar en produkt, ett företag kan förändra hur konsumenter ramar in en produkt. (ex. Swatch  > numera inte i kategorin schweiziska klockor utan inom mode accessoarer). Rekommenderas för företag med pakterade varor.

 3. Smyg Positionering. Denna variant intresserar gradvist konsumenter för ett nytt erbjudande, genom att dölja produktens verkliga beskaffenhet. Till exempel Sonys AIBO-roboten positionerades som ett älskvärt husdjur. Detta skiftade konsumentens uppmärksamhet bort från dess viktiga begränsningar som bara en hushållsrådgivare. Den vände som synes även äldre personer mot tidig teknologianvändning. Rekommenderas för: Teknologiföretag.

Bok: Jack Trout and Al Ries - Positioning: The Battle for Your Mind -


Placering | Placera - Positioning Forumet
  Sit Back and Relax...
Watching another firm enter a market first and not entering yourself can be hard, but by doing this you can see what works and what doesn't. Sometimes a  
   
 
  Reverse and Stealth Positioning in Banking Institutions
Competition drives the use of reverse positioning and stealth positioning techniques in business transactions in many service industries. For example banks use reverse positioning combined with stealth positioning for promotional checks to con...
     
 
  Reposition or Relaunch?
I would like to know if repositioning is a good strategy or should we change the brand and re-launch the product? As Al Ries and Jack Trout have mentioned the most wasteful expense that a company could do is to try to change the mind of the prosp...
     
 
  Example of Poor Product positioning
Is there an example of confused positioning? What have been the market consequences to that?...
     
 
  What are the 22 Immutable Laws of Marketing by Ries and Trout ? Summary
Another well-known publication by Ries and Trout is the 22 Immutable Laws of Marketing (1994):
1. The Law of Leadership - It is better to be first than it is to be better.
2. The Law of the C...
     
 

Placering | Placera - Positioning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Placering | Placera - Positioning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Placering | Placera - Positioning Premium
  How to Measure the Effectiveness of Positioning?
In order to know how effective positioning is, positioning effectiveness should be measured.
Two main groups of positioning measurements exist, namely company-based and customer-based.
1. Comp...
     
 

Expert Tips (ENG) - Positioning Premium
 

How to Develop the Positioning for a Bank?

According to L. Biff Motley in the article “The Power of Positioning” (ABA Bank Marketing, Jan/Feb 2003), the lesson for community banks from Reis’...
Usage (application): Strategic Marketing, Positioning
 
 
 

The Risk of Positioning your Product as 'The Best'

An article in the Harvard Business Review elaborates on the effects of positioning your product (company, organization) as 'the best’. According to t...
Usage (application): Marketing, Positioning, Branding
 
 
 

Self-gifting Buying Behavior

Clarke and Mortimer (2013) assess the motivations of self-gifting behavior and its following post-purchase regret. Self-gifting refers to buying produ...
Usage (application): Consumer Marketing, Self-Gifting, Consumption Behavior, Consumer Behavior
 
 
 

How to Better Understand your Customer's Needs?

In order to transform your customer’s experience and to better understand your customer’s needs, it is helpful to construct a hypothetical cons...
Usage (application): Customer Targeting and Strategy
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

1. The Law of Expansion: The power of a brand is inversely proportional to its scope. Trying to be all things to all people undermines the power of th...
Usage (application): Branding, Brand Recognition
 
 
 

Social Persuasion: Determining the Potential of Social Influencers

Which consumers are best able to influence others in social groups? What characteristics and what factors identify those consumers with the greates...
Usage (application): Social Media Marketing, Social Influence, Opinion Leadership
 
 
 

Childrens' Understanding of Advertizing: Three Stages of Consumer Socialization

The way that people behave and how they make their decisions in the marketplace depends on the processes by which they have obtained skills, knowledge...
Usage (application): Advertizing to Children, Targeting Children, Consumer Socialization, Marketing to Children
 
 
 

Brand Engagement of Consumers in the Digital Age

Edelman argues that nowadays people are connecting with brands in a different way than before. This is cuased mainly because of an increased number of...
Usage (application): Branding, Brand Management, Marketing, Advertising
 
 
 

Customer Experience Management Framework

The concept of Customer Experience Management (CEM), which was developed by Bernd Schmitt, describes the process of strategically managing a cu...
Usage (application): Experiential Marketing
 
 
 

Why Some Technology Revolutions Take Off and Others Don't

Back in 1962, Thomas Kuhn wrote “Structure of Scientific Revolutions”, in which he suggested that the entrenched interests in an old paradigm will res...
Usage (application): Adoption of New Technologies
 
 

Resurser - Placering | Placera - Positioning Premium
 

Nyheter

Placering Strategi
     
 

Nyheter

Marknadssegmentering Marknadsföring
     
 

Videor

Placering Strategi
     
 

Videor

Marknadssegmentering Marknadsföring
     
 

Presentationer

Placering Strategi
     
 

Presentationer

Marknadssegmentering Marknadsföring
     
 

Mer

Placering Strategi
     
 

Mer

Marknadssegmentering Marknadsföring
     

Jämför Positionering med:   Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utökad Marknadsmix  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Konkurrensfördel Porter  |  BCG Matrisen  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  McKinsey Matrisen  |  Innovation Adoption Curve  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Industriförändring  |  Omvälvande Innovation  |  Inramning, Framing (Tversky)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.