Industriträning | Industriutbildning

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Richard Abercrombie


Vad är industriutbildning? Beskrivning

Industriutbildningsmetoden (IU) är en teknik som kan användas för utveckling av arbetsledares kunskaper. En arbetsledare är någon som är ansvarig för personal eller som leder andras arbete. UI baseras på idén att arbetsledningen är den viktigaste rollen för försäkra att produktionen går smidigt och att kvalitetsprodukter tillverkas och att kostnader är under kontroll och att personalen alltid arbetar säkert. Utifrån erfarenhet så har duktiga arbetsledare i allmänhet fem behov:

 1. Kunskap om arbetet. Informationen som särskiljer ett företag från ett annat. Till exempel: material, maskiner, verktyg, verksamheter, processer eller teknisk expertis.
 2. Kunskap om att ha ansvar. Företagets situation angående: riktlinjer, överenskommelser, regleringar, säkerhetsregler och förhållanden mellan olika avdelningar.
 3. Skicklighet i att instruera. Även om vi har mycket kunskap och förmågor i arbetet kan vi  inte undervisa dem tillräckligt om vi inte har kunskaper i att hur man bäst instruerar.
 4. Skicklighet i att förbättra metoder. Detta har att göra med hur man använder material, maskiner och arbetskraft på ett effektfullt sätt. Arbetsledarna måste studera varje verksamhet för att eliminera, kombinera, omorganisera och förenkla detaljer i arbetet. På detta sätt kan arbetsledarna åstadkomma den bästa användningen av material, maskiner och arbetskraft som är tillgängliga.
 5. Förmåga till att leda. Detta hjälper arbetsledarna att förbättra deras förmåga i att arbeta med personalen och gör att arbetarna samarbetar med dem på arbetsplatsen.

När dessa 5 behov uppnås, kan arbetsledarna ta hand om problemen. Som till exempel: fel, misstag, defekter, omarbetande, kassering, arbetsförseningar, oförsiktiga operatörer, variation i att utföra arbetet, etc.

Kunskapen om arbete och kunskapen om ansvar är olika på varje företag, och arbetsledarna måste nå denna kunskap lokalt på deras företag. Arbetsledarna är inte födda med dessa tre skickligheter om att kunna instruera, att förbättra metoder och att leda, men dessa skickligheter kan förvärvas från faktisk tillämpning. Tre kurser utvecklades för att hjälpa arbetsledarna med att utveckla dessa förmågor: Jobb Instruktion (JI), Jobb Metoder (JM) och Jobb Relationer (JR). Var och en ca 10 timmar i längd. Eftersom arbetsledare är upptagna personer, så fick de genomföra detta under dagliga 2 timmars övningar. Det mesta av innehållet i varje kurs framlades i den första 2 timmes övningen, och de andra övningarna ägnades till att utföra och att studera metoden. Varje arbetsledare avkrävdes att applicera metoden på en nuvarande verklig situation eller problem från arbetsplatsen. Med andra ord IU är ett angreppssätt som handlar om lärande genom praktiserande. Dessutom, varje kurs baserades på en metod om 4 steg, som mönstergavs efter arbetet av Charles Allen under första världskriget. Allen var en expert på vuxen- och industriell utbildning. Allen upptäckte att vuxna lärda sig mest framgångsrikt när det fanns förberedelse, presentation, brukande/användande och testning.


Ursprunget till industriutbildningskonceptet. Historia

Under 2:a världskriget utvecklade organisationen Industriutbildning /Training Within Industry (TWI) (War Manpower Commission, USA:s-regering)  ett program som hjälper industrin i att hantera tillströmningen av nya och outbildade krigsarbetare. Vägledda av representanter för den nya yrkesprofessionen i personalledningen och hjälpt av universitetsbaserade socialforskare, utvecklade organisationen innovativa metoder för industriell träning som bygger på både den vetenskapliga ledningstraditionen och den nyare mänskliga relationsapproachen utvecklad av Hawthorne experimenten.

Efter 2:a världskriget exporterades IU runt om i världen för att hjälpa nationer att återbygga deras industri. Den mottogs speciellt väl i Japan där det blev ett nationellt program under Arbetsmarknadsdepartementet och har fortsatt så till i nuläget. Toyota adopterade IU. Över åren har det blivit ett fundament av arbetsstandarder, ständiga förbättringar och anställdas medverkan.


Användningen av industriutbildning. Användningsområden

Jobbträning, arbetsdesign och förbättring av personalen som utför arbetet som når medverkan hos personalen genom att skapa en samarbetande och rättvis arbetsplats.


Stegen i industriutbildningsprocessen

 • Jobb Instruktion. 1: Förbered arbetaren. 2: Presentera verksamheten. 3: Testa ut resultatet. 4: Uppföljning.
 • Jobb Metoder. 1: Dela upp arbetet i olika delar. 2: Ifrågasätt alla detaljer. 3: Utveckla den nya metoden. 4: Applicera den nya metoden.
 • Jobb Relationer. 1: Fixa fram fakta. 2: Väg och avgör. 3: Handla, vidta åtgärder. 4: Kontrollera resultaten.

Styrkor med industriutbildning. Fördelar

 • Metoden med fyra steg i varje program är enkel, rättfram och lätt att genomföra.
 • Om arbetsledarna använder en säker och pålitlig metod med jobbträning, säkerställer detta att arbete standardiseras och åtföljs.
 • Detta skapar en grundläggande stabilitet i verksamheter, därför att det finns ett förutsägbart resultat i varje jobb.
 • När arbetsledarna delar upp, analyserar och studerar alla detaljerna av olika jobb, möjliggör detta för dem att avlägsna kassation och åstadkommer den bästa användningen av material, maskiner och personal som är tillgängliga.
 • Betoningen är på att använda din hjärna, inte din fickbok.
 • Genom att vinna samverkan med personalen kan detta skapa en samarbetande miljö i stället för en fientligt miljö på verkstadsgolvet.
 • Högre produktivitet och konkurrensfördel kan uppnås, när personalen bidrar med deras tankar och kreativitet.

Begränsningar med industriutbildningsmodellen. Nackdelar

 • Brist på engagemang hos ledningen och varaktiga syften är några av de viktigaste begränsande faktorerna.
 • Användningen av alla tre programmen måste uppmuntras och stöttas som en del av ett verksamhetssystem i stället för isolerade verktyg.

Antaganden kring industriutbildningsteorin. Villkor

 • Arbetsledare är nyckelrollen för att uppnå och att underhålla en grundläggande stabilitet på verkstadsgolvet.
 • Det är en del av allas jobb att fortlöpande förbättra.
 • Personalen och deras intellektuella kapaciteter är en konkurrensfördel.

Bok: Jim Huntzinger - The Roots of Lean, Training Within Industry: The Origin of Kaizen -

Bok: William J. Breen - Social Science and State Policy in World War II: Human Relations, Pedagogy, and Industrial Training -

Bok: Alan G. Robinson och Dean M. Schroeder - Training, Continous Improvements och Human Relations: The U.S. TWI programs and the Japanese Management Style -


Industriträning | Industriutbildning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Industriträning | Industriutbildning  

De senaste ämnena om: Industriträning | Industriutbildning.


Supervisory Management Training
I am tasked with developing a training manual for first line managers/supervisors. I want to know which topics must I in (...)
2
2 reaktioner
 
Models for Training and Development in Small and Medium Enterprises
There are different models in training. Bu which model is particularly suitable for SMEs? Since SMEs conribute almost o (...)
1
0 reaktioner
 
Informal Channels for Remedial Training
While companies continually strive to find the most qualified candidates for job openings, the percentage of the U.S. wo (...)
0
0 reaktioner
 
Best Practices om Industriträning | Industriutbildning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Identifying Training Needs in Organization
How to analyze what training is needed in an organisation? Training is one of the important ingredients of organisation (...)
18
6 reaktioner

 
🥈 Evaluating Training Programs: the Four Levels of Learning Evaluation (Kirkpatrick Model)
Donald Kirkpatrick's and Jack Phillips' 4 Levels of Learning Evaluation model helps to evaluate training programs. As yo (...)
14
2 reaktioner

 
🥉 The ADDIE Model for Trainings
Here's a summary of the ADDIE Model, a well known methodology for training interventions - Analysis, Design, Development (...)
13
3 reaktioner

 
Retaining & Recalling Knowledge Learnt
How do we retain & recall knowledge that was learnt? For example, factors like: - First and last - people will almost (...)
7
6 reaktioner

 
Training Within Industry (TWI) 4 Ps Drill
In my days as a manager the Training Within Industry drill was the P's: 1. Prepare 2. Present 3. Practice 4. Put to (...)
3
1 reaktioner

 
First Assess the Needs
Needs assessment is vital before deciding on the kind of training an organization is going to impart. (...)
2
0 reaktioner

 
Training Within Industry - Learning Principles
What are the learning principles? For examples: multiple senses should be stimulated: the most probable ones are sight, (...)
1
0 reaktioner

 
Oil & Gas Operations Trainings
How do I use the best methods to perform training for process operators and what is the most effective manner to deliver (...)
1
0 reaktioner

 
Finding Potential Macro Training Needs
What are the sources of potential macro training needs? Can you provide the sources? For example: new plants - usually (...)
1
1 reaktioner

 
Barriers to Learning
What are the main barriers to learning? For example, people may be afraid that they will lose face or be laughed at if (...)
1
1 reaktioner

 
Conditions for Training Within Industry
TWI should ensure there is no lack of management commitment and constancy of purpose. And the application of all three p (...)
0
0 reaktioner

 
How to Evaulate Training Needs
Training needs evaluation is not dependent on the number of training and/or training activities within an organization b (...)
0
1 reaktioner

 
On the Job Training is Often a Picnic
I observe in most of the companies, training is given only to the privileged. If there are 20 people in a project, only (...)
0
1 reaktioner

 
Limitation of Training Within the Industry
Most of the time people are not able to elaborate what is their expectation. This needs to be very well known and unders (...)
0
1 reaktioner

 
Experttips om Training Within Industry (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Industriträning | Industriutbildning

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Industriutbildning med: Kaizen Filosofin  |  Erfarenhetslärande  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Fjorton Punkter av Deming (Deming)  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  POSDCORB Funktioner om Management Gulick


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Industriträning | Industriutbildning? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.