Katastrofteori (Thom)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Ed Walters

15 itens • 294.246 visitas


Sammanfattning

Vad är Katastrofteori? Beskrivning

Katastrofteorin (CT) (René Thom) är en matematisk behandling av en pågående handling som producerar ett diskontinuerligt resultat. Denna teori är relaterad till kaosteorin. Även om den utvecklades helt och hållet separat, ses den nu som en del av kaosteorin.


Även om av en hög matematisk natur, så är essensen med CT: att förstå förändringar och diskontinuerlighet i system. Om ett system är 'i vila' (dvs.som inte genomgår en förändring), då kommer det att ha en benägenhet till att uppta ett önskvärt stabilt tillstånd, eller åtminstone en serie av definierade tillstånd (Outcome Basin). Om ett system är under påverkan av förändringskrafter, då kommer systemet initialt att försöka att reagera på ett sådant sätt att det absorberar spänningarna. Dessutom om det ges chansen, kommer systemet att försöka att återvinna dess mest önskvärda stabila tillstånd. Om, likväl förändringskrafterna är så starka att de inte kan absorberas, därefter kan kanske en Katastrofal Förändring komma att uppstå och ett nytt önskat stabilt tillstånd eller en rad av olika tillstånd etableras. Det finns inte någon kontinuerlig väg tillbaka till det 'gamla' varaktiga tillståndet.

En analogi visar principen. Föreställ er att en flaska läggs på ett skrivbord. Den är inom sitt stabila tillstånd som inte förändrar sig, vad som kallas det Stabila Jämviktsläget. Föreställ er nu att luta halsen på flaskan i väg från dig långsamt med ditt finger, inte för långt. Den genomgår nu förändring, men flaskan absorberar förändringen på ett kontinuerligt sätt. Den är i ett instabilt jämviktsläge; om du frigör ditt tryck, så kommer flaskan att återvända till dess stabila, och önskvärda position. Likväl om du fortsätter att luta halsen på flaskan, vid någon punkt kommer den då att falla. Den är nu i ett nytt stabilt jämviktsläge. En katastrofal förändring har uppstått. En diskontinuerlig (radikal) förändring har hänt: när väl flaskan startade till att falla över, fanns det inte något tillgängligt mellanliggande stabilt tillstånd förräns flaskan slog i skrivbordet.

Thoms idéer betyder att systemen kan eventuellt förändra sig genom en serie av kombinationer av ständiga och diskontinuerliga förändringsmönster. Detta kan också relateras till kaosteorin, därför att flaskan endera står upp eller ligger ned. Dessa positioner beskriver möjliga utfallstillstånd (Outcome Basins) (se kaosteorin). Det finns positioner som den aldrig kommer att kunna befinna sig i, därför att de är positioner av en inre typ av instabilitet.


Det finns sju elementära katastrofer: veck, udd, svalustjärt, fjäril, hyperbolisk navel, elliptisk navel och parabolisk navel. Sub-specialiseringar av Catastrophe Theory inkluderar: Klyvnings (Bifurcation) teori, ojämviktstermodynamik, egenhetsteori, samverkande och topologisk dynamik.
 

Ursprunget till katastrofteorin. Historia

Nu betraktat som en del av Kaos Teorin, katastrofteorin utvecklades under det sena 60-talet och framlades helt och hållet självständigt år 1972 av matematikern René Thom i hans bok: ”Structural Stability and Morphogenesis”. Thom hoppades att kunna förutsäga beteendet hos komplexa 'kaotiska' system. Det utvecklades vidare på en mer pragmatisk nivå av E.C. Zeeman på 70-talet.


Användningen av katastrofteorin. Användningsområden

Metodkan användas till förstår och att förutsäga beteendet av komplexa system. Såsom:

 • Aktiemarknad.
 • Skadedjursangrepp.
 • Biologisk förändringar.
 • Beteendet hos broar.
 • Försök att applicera Thoms teorier på organisationer har så långt haft lite verklig framgång, tack vare det stora antal av variabler som är involverade.

Stegen i katastrofteorin. Process

CT har många implikationer för disciplinen Change Management och även Organizational Development.

Det finns en form av förändring som är smidig, kontinuerlig och ökande. Detta är den generella formen av förändring i Business Process Improvement insatser (BPI) liksom i Kaizen, Total Quality Management (TQM) och Sex sigma. I CT-termer är detta en typ av förändring över ett fördefinierat existerande stabilt utseende.

Det finns en annan form av förändring, som är 'katastrofal', plötslig, radikal, en fundamental avvikelse från vad som skedde före förändringen. Denna typ av förändring är mycket ofta konsekvensen, av till exempel, Business Process Reengineering (BPR). Denna typ av förändring är inte 'ständig' - i CT-termer finns det en katastrofal förändring till en ny definition för stabilitet.

'Verklig' förändring är därför mer lik BPR. Annars är det helt enkelt bara en förbättring. Vilket naturligtvis kan vara allt det som behövs för att lösa det specifika problemet! Utmaningen för förändringsspecialister är just att avgöra när radikala förändringar är nödvändiga kontra en mer smått ökande förbättring. Men valet är inte okomplicerat, då den radikala förändringen oundvikligen kommer att resultera i en period av 'Kaos', medans den 'nya' stabiliteten är funnen och definierad. Detta knyter an till den igenkända 'upptining/infrysning' metoderna som i Change Management.

Och naturligtvis kan stundom radikala förändringar tvingas på organisationen. Och det finns kanske ingen lugn och smidig (kontinuerlig) väg att ta organisationen från där den är nu, i riktning mot där den måste vara, så det är fruktlöst att anta att en sådan väg är tillgänglig.
 

Styrkor med katastrofteorin. Fördelar

 • Idéerna hjälper till att förstå den verkliga erfarenheten av Change Management och idéerna i kaosteorin. CT visar varför verkliga förändringar är en farlig affär.
 • Den tar bort tanken med att organisationer kan variera utmed 'skalor' av varierande värderingar. Det finns antagligen endast några få tillgängliga stabila kombinationer.
 • Teorin visar varför förändring inte kan vara 'styrd' som sådan, men att den kan påverkas.
 • Teorin har även samröre med idén om 'gestaltformen' (Gestalt) och förändring av gestaltformen. Kanske ett nytt sätt att se på organisationer.

Begränsningar med katastrofteorin. Nackdelar

 • Betydelsen av Thoms arbete att förstå organisatoriskt uppförande är mer kvalitativt än kvantitativt för ögonblicket.
 • Att förutsäga beteendet hos även de mest enkla komplexa systemen kvarstår fortfarande som en svår utmaning.
 • Thom misslyckades i hans ambition med att beskriva de komplexa systemen där att det finns många (mer än 5) viktiga variabler. Att förutsäga uppförandet hos mycket komplexa system (organisationer) är rimligt att tro att det förblir omöjligt för all framtid.

Bok: Alas all reading materials that go beyond what's written here, quickly become deep in Mathematics!


Särskild Intressegrupp SIG

Katastrofteori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Katastrofteori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Katastrofteori

 

Multivariate Statistical Model versus Catastrophe Theory
The subject was an important and very strong argument in the seventies.> It is a good theory, but just limited by the number of variables (axes hyperspace).> After came the Chaos Theory, and took ov...
5
 
Influenced by Rene Thom
Rene Thom's contribution is really enormous. However, it is really I think best appreciated as a way of engaging in rigorous qualitative thought.> It is not designed to create deterministic models, b...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Katastrofteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Catastrophe Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Complex Adaptive Systems

Organizational Theory
Definition and qualifications of complex adaptive systems capable of successfully coping with chaos: 1. A system must b...

At the Edge of Chaos

Strategy and Organization
Although chaos theory was discovered decades ago, it only has emerged in recent years as a model for explaining the chao...

Complexity Principles

Organizational theory
Charasteristics of a conducive environemnt for complex adaptive systems: 1. Complex adaptive systems are at risk when i...
Informationskällor

Olika informationskällor om Katastrofteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Katastrofteori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Katastrofteori med: Kaosteori Lorenz  |  Tio Strategiskolor  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Spelteori (Nash)  |  Scenarioplanering  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spiral Dynamics Modell  |  Kraftfältsanalys


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Katastrofteori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.