TDC Matris

Kunskapscenter

   

Bedömmer värdet på Internet/IT. Förklaring till TDC Matris (Time Distance Complexity Matrisen) av Ben Tiggelaar. TDC matris.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

TDC Matrisen värdering av IT/Internet av Ben Tiggelaar

Vad är TDC matrisen? Beskrivning

Time Distance Complexity Matris (TDC matris) av Ben Tiggelaar är ett ramverk som kan hjälpa till att bedöma värdet på informationsteknik i allmänhet och i synnerhet värdet av Internet.Användningen av TDC matrisen. Användningsområden

TDC matrisen kan hjälpa till att finna svar på följande frågor:


 • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet på kunskap, kreativitet och relationer?
 • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet inom de fyra perspektiven i Balanserade Styrkort (BSC) ?
 • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet på 5 Konkurrenskrafters modellen (5 Forces model) av Porter för att bestämma attraktiviteten i en industri?
 • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans, och komplexitet på Värdekedjan (Value chain model) av Porter för att analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel?

TDC matrisen kan användas genom hela strategiprocessen (vision, uppdrag, strategisk analys, strategiskt beslutsfattande, strategigenomförande) och som bedömer värdet av internet och av ICT (Information Communication Technology).


TDC-matris Forumet
  Time Distance Complexity (TDC) Matrix Example
I am not getting it, who can give a further explanation of the Time Distance Complexity Matrix, or an example?...
     
 
  TDC Matrix and Impact/Value Framework are Similar
This model looks like a bit of a rip-off of the Impact/Value Framework (Hammer & Mangurian, 1987). It should therefore be properly referenced.
Also a practical method of using it would be nice. This model seems to be an extreme simplification of...
     
 

TDC-matris Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

TDC-matris Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - TDC-matris Premium

Expert Tips (ENG) - TDC Matrix Premium
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

In order to successfully integrate social media into your organization, six useful steps can be used. These are the following:
 1. DEFINE ...
  Usage (application): Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Companies more and more often implement Enterprise 2.0 (E2.0), which means implementing either social media tools internal in the company’s intranet (...
Usage (application): Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

M. Porter suggests the following strategic options for dot-coms and established companies in his article “Strategy and the Internet” (HBR, March 2001)...
Usage (application): Internet Strategy, Business Strategy
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

The network effect (Metcalfe's Law) is the phenomenon that the value of a product or serv...
Usage (application): Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation
 
 

Resurser - TDC-matris Premium
 

Nyheter

Tdc Matris
     
 

Nyheter

Internet Strategi Om Tid Distans Komplexitet
     
 

Videor

Tdc Matris
     
 

Videor

Internet Strategi Om Tid Distans Komplexitet
     
 

Presentationer

Tdc Matris
     
 

Presentationer

Internet Strategi Om Tid Distans Komplexitet
     
 

Mer

Tdc Matris
     
 

Mer

Internet Strategi Om Tid Distans Komplexitet
     

Jämför med: Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Deltamodellen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.