TDC Matris

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


TDC Matrisen värdering av IT/Internet av Ben Tiggelaar

Vad är TDC matrisen? Beskrivning

Time Distance Complexity Matris (TDC matris) av Ben Tiggelaar är ett ramverk som kan hjälpa till att bedöma värdet på informationsteknik i allmänhet och i synnerhet värdet av Internet.Användningen av TDC matrisen. Användningsområden

TDC matrisen kan hjälpa till att finna svar på följande frågor:


  • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet på kunskap, kreativitet och relationer?
  • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet inom de fyra perspektiven i Balanserade Styrkort (BSC) ?
  • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans och komplexitet på 5 Konkurrenskrafters modellen (5 Forces model) av Porter för att bestämma attraktiviteten i en industri?
  • Vad är påverkan (värdet) av att kontrollera tid, distans, och komplexitet på Värdekedjan (Value chain model) av Porter för att analysera aktiviteter genom vilka företagen kan skapa värde och konkurrensfördel?

TDC matrisen kan användas genom hela strategiprocessen (vision, uppdrag, strategisk analys, strategiskt beslutsfattande, strategigenomförande) och som bedömer värdet av internet och av ICT (Information Communication Technology).


TDC-matris Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum om TDC-matris  

De tre senaste ämnena om: TDC-matris.


Time Distance Complexity (TDC) Matrix Example
I am not getting it, who can give a further explanation of the Time Distance Complexity Matrix, or an example? (...)
 
 
 
 
TDC Matrix and Impact/Value Framework are Similar
This model looks like a bit of a rip-off of the Impact/Value Framework (Hammer & Mangurian, 1987). It should therefore b (...)
 
 
 
 

Best Practices om TDC-matris

Här hittar du alla mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Experttips om TDC Matrix (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy (...)
   
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business (...)
   
 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management (...)
   
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy (...)
   
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation (...)
   
 
 
 

Informationskällor om TDC-matris

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med: Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Deltamodellen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 7-8-2020. Alla namn ™ av deras ägare.