Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

25 itens • 375.517 visitas


Sammanfattning

Vad är Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)? Beskrivning

Total Cost of Ownership (TCO) metoden är en teknik som kan användas till att alla associerade kostnader över en given tidsperiod beaktas när du förvärvar en tillgång. Några exempel på tillgångar är: en byggnad, programvara eller en lastbil. TCO kan beskrivas som alla kostnader av att äga och drifta en tillgång över en tidsperiod. TCO reflekterar inte bara kostnader av inköpet. Den inkluderar också alla andra aspekter i ett fortsatt användande och underhåll av en tillgång.
 

Ursprunget till Total Cost of Ownership. Historia

TCO utvecklades ursprungligen under den senare delen av 80-talet av analys och undersökningssföretaget Gartner för att bestämma kostnaden av att äga och nyttjandet av persondatorer. Deras initiala rön var att en PC kostar ett företag nästan 100.000 SEK per år. Då detta presenterades orsakade det en uppståndelse bland finansiella chefer och IT direktörer.

 

Beräkning av Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Formel

Det finns inte någon allmänt accepterad formel för TCO. Den huvudsakliga tanken bakom detta är att du behöver komma att överväga alla relevant kostnader som relateras till en tillgång. Följande lista innehåller typiska kostnadsbeståndsdelar i Total Cost of Ownership. Köpeskilling. Installationskostnader. Finansieringkostnader. kostnader. Energikostnader. Reparationskostnader. Förbättringskostnader. Omvandlingskostnader. Träningskostnader. Supportkostnader. Servicekostnader. Underhållskostnader. Tidskostnader. Säkerhetskostnader. Produktivitetskostnader. Riskkostnader. Förbrukningskostnader. Vilka faktorer bör du använda? Detta beror på industrin, var tillgången kommer att användas, och egenskaperna hos tillgången. (Programvara, datorer, byggnader, bilar, utrustning, fabriker, etc.).

 

Användningen av Total Cost of Ownership metoden. Användningsområden

Vid alla inköp av viktiga tillgångar så behövs det en omfattande analys av de långsiktiga effekterna och de dolda kostnaderna.


Styrkorna med Total Cost of Ownership. Fördelar

  • Självfallet är det förnuftigt att betrakta ALLA kostnader när en tillgång är förvärvad.
  • TCO är ett långsiktigt mått och minskar på de totala kostnaderna över tiden.

Begränsningar med Total Cost of Ownership. Nackdelar

  • Insatsen som är nödvändig för att göra för en TCO-analys.
  • När du utför en TCO-analys är det en kostnad i sig själv.
  • Inga generella formler finns.
  • TCO erbjuder inte hjälp för värderingen av immateriella tillgångar.
  • Ibland kan det vara svårt att bestämma huruvida och i vilken mån bestämda kostnader måste tilldelas till en tillgång.
  • Därför att TCO är ett långsiktigt mått, minskar den kostnaderna med tiden. Om du måste skära ner kostnader omgående är TCO inte speciellt användbar.
  • Generellt bedömer TCO inte risker som är involverade med ett inköp av en tillgång.
  • TCO är inte speciellt hjälpsamt med att få överensstämmelse med investeringar och strategiska mål.

Särskild Intressegrupp SIG

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

 

Total Cost of Ownership for Software
Interesting and helpful insight to determining TCO - we are embarking on the TCO of our applications, not only for charge back / costing modeling, but for assistance in our application rationalization...
4
 
2 kommentarer
Costs in Hospital Environment
I'd like to know how to calculate the costs of hospital services. Example in the operating room; the clinical laboratory; indoor hospital, etc …
Thank you.
Couts en Milieu Hospitalier
Je ...
2
 
Total Cost of Ownership in Mining
Has anyone done any work with TCO for Capital Equipment in the Mining industry?...
2
 
Hiring Cyber Security Expert or Company
Being part of a managerial position in a company means choosing things. These choices influence the future of the company. So I try my best to get the best advice before taking any decisions. Right no...
1
 
1 kommentarer
Total Cost of Ownership PhD
I would like to know whether there is anyone that did a PhD on TCO management? I am currently working on my PhD and my topic is "understanding the impact of TCO within any organization on the organiza...
1
 
2 kommentarer
Training Needs Analysis
Dear all, is there a comprehensive tool that can be used for assessing training needs for all levels of employees? Thanks, Bulisa...
1
 
How can TCO contribute to Customer Satisfaction?
How to use this tool as a customer satisfaction initiative?...
-2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Total Cost of Ownership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Effects of providing total cost of ownership on attribute weights in purchasing decisions

Purchasing, Complexity, Cost, Evaluation
In this paper we investigate how the provision of total cost of ownership (TCO) information affects attribute weights in...

Total cost of ownership as a tool for inter-firm cost management

Inter-Firm Total Cost of Ownership
In today’s environment, communicating what your products and services are worth to customers’ business has never been mo...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Total Cost of Ownership med: Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Business Intelligens  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.