Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Kunskapscenter

   

Inkludera alla kostnader som är associerade med en tillgång. Förklaring till Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership).

Innehåll

Premium

Vad är Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)? Beskrivning

Total Cost of Ownership (TCO) metoden är en teknik som kan användas till att alla associerade kostnader över en given tidsperiod beaktas när du förvärvar en tillgång. Några exempel på tillgångar är: en byggnad, programvara eller en lastbil. TCO kan beskrivas som alla kostnader av att äga och drifta en tillgång över en tidsperiod. TCO reflekterar inte bara kostnader av inköpet. Den inkluderar också alla andra aspekter i ett fortsatt användande och underhåll av en tillgång.
 

Ursprunget till Total Cost of Ownership. Historia

TCO utvecklades ursprungligen under den senare delen av 80-talet av analys och undersökningssföretaget Gartner för att bestämma kostnaden av att äga och nyttjandet av persondatorer. Deras initiala rön var att en PC kostar ett företag nästan 100.000 SEK per år. Då detta presenterades orsakade det en uppståndelse bland finansiella chefer och IT direktörer.

 

Beräkning av Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Formel

Det finns inte någon allmänt accepterad formel för TCO. Den huvudsakliga tanken bakom detta är att du behöver komma att överväga alla relevant kostnader som relateras till en tillgång. Följande lista innehåller typiska kostnadsbeståndsdelar i Total Cost of Ownership. Köpeskilling. Installationskostnader. Finansieringkostnader. kostnader. Energikostnader. Reparationskostnader. Förbättringskostnader. Omvandlingskostnader. Träningskostnader. Supportkostnader. Servicekostnader. Underhållskostnader. Tidskostnader. Säkerhetskostnader. Produktivitetskostnader. Riskkostnader. Förbrukningskostnader. Vilka faktorer bör du använda? Detta beror på industrin, var tillgången kommer att användas, och egenskaperna hos tillgången. (Programvara, datorer, byggnader, bilar, utrustning, fabriker, etc.).

 

Användningen av Total Cost of Ownership metoden. Användningsområden

Vid alla inköp av viktiga tillgångar så behövs det en omfattande analys av de långsiktiga effekterna och de dolda kostnaderna.


Styrkorna med Total Cost of Ownership. Fördelar

  • Självfallet är det förnuftigt att betrakta ALLA kostnader när en tillgång är förvärvad.
  • TCO är ett långsiktigt mått och minskar på de totala kostnaderna över tiden.

Begränsningar med Total Cost of Ownership. Nackdelar

  • Insatsen som är nödvändig för att göra för en TCO-analys.
  • När du utför en TCO-analys är det en kostnad i sig själv.
  • Inga generella formler finns.
  • TCO erbjuder inte hjälp för värderingen av immateriella tillgångar.
  • Ibland kan det vara svårt att bestämma huruvida och i vilken mån bestämda kostnader måste tilldelas till en tillgång.
  • Därför att TCO är ett långsiktigt mått, minskar den kostnaderna med tiden. Om du måste skära ner kostnader omgående är TCO inte speciellt användbar.
  • Generellt bedömer TCO inte risker som är involverade med ett inköp av en tillgång.
  • TCO är inte speciellt hjälpsamt med att få överensstämmelse med investeringar och strategiska mål.

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Forumet
  Hiring Cyber Security Expert or Company
Being part of a managerial position in a company m...
     
 
  Costs in Hospital Environment
I'd like to know how to calculate the costs of hos...
     
 
  Total Cost of Ownership PhD
I would like to know whether there is anyone that ...
     
 
  Total Cost of Ownership for Software
Interesting and helpful insight to determining TCO...
     
 
  How can TCO contribute to Customer Satisfaction?
How to use this tool as a customer satisfaction in...
     
 
  Total Cost of Ownership in Mining
Has anyone done any work with TCO for Capital Equi...
     
 
  Training Needs Analysis
Dear all, is there a comprehensive tool that can b...
     
 

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Premium

Expert Tips (ENG) - Total Cost of Ownership Premium

Utveckla dig själv i företagsadministration och management
Resurser - Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Premium
 

Nyheter om Totalkostnad För En Tillgång Tco Metod


     
 

Nyheter om Total Cost Of Ownership Livstidskostnad För Investeringar


     
 

Videor om Totalkostnad För En Tillgång Tco Metod


     
 

Videor om Total Cost Of Ownership Livstidskostnad För Investeringar


     
 

Presentationer om Totalkostnad För En Tillgång Tco Metod


     
 

Presentationer om Total Cost Of Ownership Livstidskostnad För Investeringar


     
 

Mer om Totalkostnad För En Tillgång Tco Metod


     
 

Mer om Total Cost Of Ownership Livstidskostnad För Investeringar


     

Accelerera din managementkarriär
Jämför Total Cost of Ownership med: Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Business Intelligens  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.