Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)? Beskrivning

Total Cost of Ownership (TCO) metoden är en teknik som kan användas till att alla associerade kostnader över en given tidsperiod beaktas när du förvärvar en tillgång. Några exempel på tillgångar är: en byggnad, programvara eller en lastbil. TCO kan beskrivas som alla kostnader av att äga och drifta en tillgång över en tidsperiod. TCO reflekterar inte bara kostnader av inköpet. Den inkluderar också alla andra aspekter i ett fortsatt användande och underhåll av en tillgång.
 

Ursprunget till Total Cost of Ownership. Historia

TCO utvecklades ursprungligen under den senare delen av 80-talet av analys och undersökningssföretaget Gartner för att bestämma kostnaden av att äga och nyttjandet av persondatorer. Deras initiala rön var att en PC kostar ett företag nästan 100.000 SEK per år. Då detta presenterades orsakade det en uppståndelse bland finansiella chefer och IT direktörer.

 

Beräkning av Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership). Formel

Det finns inte någon allmänt accepterad formel för TCO. Den huvudsakliga tanken bakom detta är att du behöver komma att överväga alla relevant kostnader som relateras till en tillgång. Följande lista innehåller typiska kostnadsbeståndsdelar i Total Cost of Ownership. Köpeskilling. Installationskostnader. Finansieringkostnader. kostnader. Energikostnader. Reparationskostnader. Förbättringskostnader. Omvandlingskostnader. Träningskostnader. Supportkostnader. Servicekostnader. Underhållskostnader. Tidskostnader. Säkerhetskostnader. Produktivitetskostnader. Riskkostnader. Förbrukningskostnader. Vilka faktorer bör du använda? Detta beror på industrin, var tillgången kommer att användas, och egenskaperna hos tillgången. (Programvara, datorer, byggnader, bilar, utrustning, fabriker, etc.).

 

Användningen av Total Cost of Ownership metoden. Användningsområden

Vid alla inköp av viktiga tillgångar så behövs det en omfattande analys av de långsiktiga effekterna och de dolda kostnaderna.


Styrkorna med Total Cost of Ownership. Fördelar

  • Självfallet är det förnuftigt att betrakta ALLA kostnader när en tillgång är förvärvad.
  • TCO är ett långsiktigt mått och minskar på de totala kostnaderna över tiden.

Begränsningar med Total Cost of Ownership. Nackdelar

  • Insatsen som är nödvändig för att göra för en TCO-analys.
  • När du utför en TCO-analys är det en kostnad i sig själv.
  • Inga generella formler finns.
  • TCO erbjuder inte hjälp för värderingen av immateriella tillgångar.
  • Ibland kan det vara svårt att bestämma huruvida och i vilken mån bestämda kostnader måste tilldelas till en tillgång.
  • Därför att TCO är ett långsiktigt mått, minskar den kostnaderna med tiden. Om du måste skära ner kostnader omgående är TCO inte speciellt användbar.
  • Generellt bedömer TCO inte risker som är involverade med ett inköp av en tillgång.
  • TCO är inte speciellt hjälpsamt med att få överensstämmelse med investeringar och strategiska mål.

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  

De senaste ämnena om: Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership).


Costs in Hospital Environment
I'd like to know how to calculate the costs of hospital services. Example in the operating room; the clinical laboratory (...)
2
 
0 reaktioner
 
Hiring Cyber Security Expert or Company
Being part of a managerial position in a company means choosing things. These choices influence the future of the compan (...)
1
 
1 reaktioner
 
Total Cost of Ownership PhD
I would like to know whether there is anyone that did a PhD on TCO management? I am currently working on my PhD and my t (...)
1
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Total Cost of Ownership for Software
Interesting and helpful insight to determining TCO - we are embarking on the TCO of our applications, not only for charg (...)
4
 
2 reaktioner

 
🥈 Total Cost of Ownership in Mining
Has anyone done any work with TCO for Capital Equipment in the Mining industry? (...)
2
 
0 reaktioner

 
🥉 Training Needs Analysis
Dear all, is there a comprehensive tool that can be used for assessing training needs for all levels of employees? Thank (...)
1
 
0 reaktioner

 
How can TCO contribute to Customer Satisfaction?
How to use this tool as a customer satisfaction initiative? (...)
-2
 
0 reaktioner

 
Experttips om Total Cost of Ownership (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Total Cost of Ownership med: Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  Net Present Value  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Business Intelligens  |  Återbetalningsperiod, Återbetalningstid


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 31-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.