Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Kunskapscenter

   

Imiterar det sätt som kapitalmarknader fastställer Totalavkastningen för aktieägare (TSR). Förklaring till Totalavkastning för Företaget (Total Business Return). TBR.


Vad är Företagets Totalavkastning? Beskrivning

Företagets Totalavkastning är en förutseende mätning av CFROI. TBR skapades för att imitera det sätt som kapitalmarknader fastställer Totalavkastning för aktieägare (Total Shareholder Return) (TSR).

På så sätt kan vi också använda Företagets Totalavkastning för en intern affärsenhet, division, projekt eller strategi.


Beräkning av Företagets Totalavkastning. Formel

      

     Slutvärdet i slutet av perioden

-    Bruttokapital investeringar i början av perioden

+   Bruttobetalningsflöden i mellanperioden

--------------------------------------------------------------------------

     Företagets Totalavkastning (TBR)


Företagets Totalavkastning är mycket likt det som EVA-användare kallar framåtseende IRR (Internal Rate of Return).


TBR kan beräknas på en avdelningsnivå (eller för den strategiska affärsenheten) och därunder. Företagets Totalavkastning kan även iakttas för privat ägda företag.


Särskild Intressegrupp SIG - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  Business Return Form (0 reaktioner)
Is there a business return form to fill out, and where can I...
 
 
 
 

Best Practices - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.Expert Tips (ENG) - Total Business Return

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.Resurser - Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om Totalavkastning För Företaget Modell


     
 

Nyheter om Företagsvärdering Internränta


     
 

Videor om Totalavkastning För Företaget Modell


     
 

Videor om Företagsvärdering Internränta


     
 

Presentationer om Totalavkastning För Företaget Modell


     
 

Presentationer om Företagsvärdering Internränta


     
 

Mer om Totalavkastning För Företaget Modell


     
 

Mer om Företagsvärdering Internränta


     

Jämför Företagets Totalavkastning med: CFROI-modellen   |  Internränta  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 26-5-2019. Alla namn ™ av deras ägare.