Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

55 itens • 435.221 visitas


Sammanfattning

Vad är ledarskapets olika övergångar angående makt och inflytande? Beskrivning

Enligt Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande/Leadership Continuum modellen av R. Tannenbaum och W.H. Schmidt (1973) är det troligt att en autokratisk ledare kommer fatta sina egna beslut. Han kommer inte att delegera till sina underordnade. Då däremot en mer demokratisk ledare (kravlös chef) ger underordnade en högre grad av delegering i beslutsfattandet.


År 1938, så föreslog Lewin och Lippitt att skapa en klassificering av ledare. Dessa baserades på hur mycket delaktighet ledaren lade på uppgifter och relationsbehov . Dessa typer av ledarskapsbeteenden uttrycktes år 1973 längs en oavbruten linje graf av Tannenbaum & Schmidt. Spektrumet spänner från chefs-centrerad (uppgiften) till underordnad-centrerad (förhållandet).


Styrkor för ledare att reflektera över

För att välja den mest passande stilen och användning av maktbefogenhet, så bör ledaren ta detta i beaktagande: Ledarskapets Övergångsmodell (Tannenbaum)

 1. Styrkor hos chefen: tilltron till medlemmarnas lagdeltagande och förtroende för kapaciteten hos medlemmarna. Jämför: Behovsteorin (McClelland)

 2. Styrkor hos den underordnade personen: underordnade, som är oberoende och som är toleranta mot otydligheter som är kompetenta, identifierar sig med de organisatoriska målen.

 3. Styrkor med situationen:

  • laget har erforderlig kunskap.
  • laget har organisatoriska värden och traditioner.
  • laget arbetar effektivt.
 4. Tidspress: behov av snabba beslut under press. Mildrar mot ett deltagande.

Fördelar med Leadership Continuummodellen. Fördelar

 • Ger chefer flera typer av val för medverkan.

 • Presenterar kriterier för medverkan och delegering.

 • Fokus hos beslutsfattaren är på relevanta kriterier (e.g. styrkor & tid).

 • Betonar anställdas utveckling och bemyndigande.

 • Är heuristiskt. Uppmuntrar till forskning för att se hur effektiv delegering kan vara i denna modell.

 
Begränsningar med Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande. Nackdelar

 • Omfattar endast det initiala steget med att tilldela en uppgift till någon, inte efterföljande processer som kan bestämma effektiviteten på resultatet.

 • Antar att chefen har tillräckligt med information för att kunna bestämma dispositionen för sig själv eller till laget.

 • Förutsätter ”en neutral” miljö utan sociala förpliktigelser eller politik.

 • Förenklar komplexa beslut i riktning mot en tvåpolärsdimension; det är enklare än vad som verkligheten visar.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt.


How to Combine Employee Empowerment with Operational Discipline? Gulati's 3P Framework
According to Professor Ranjay Gulati, executives and managers have trouble resolving the tension between employee empowe (...)
26
 
15 kommentarer
Combination of Tannenbaum and Schmidt Continuum with Tuckman Stages
You can combine the Leadership Continuum with the Team Development Stages of Tuckman.
Plotting Tuckman's Team Build (...)
5
 
Leadership Succession. Ensuring Continuity of Leadership
The leader is one who ensures leadership continuity for a long haul. Therefore he must have an uncanny ability to indent (...)
5
 
2 kommentarer
Substitutes for Leadership (Kerr and Jermier)
There are a wide range of leadership theories that explain particular traits, behaviors and activities needed for leader (...)
4
 
1 kommentarer
Leadership Continuum or Management Continuum?
The Leadership Continuum Model shows management styles from "autocratic" to "full control". Most managers do not make go (...)
4
 
5 kommentarer
Leadership is all about Decision making
As far as decision-making is the main subject of leadership, other issues such as delegation and relationships remain se (...)
4
 
1 kommentarer
Laissez Faire versus Democratic Leaders
A Democratic leader Involves team in decision making, consults and then takes a call whereas
A Laissez Faire leader (...)
1
 
2 kommentarer
Leaders are the Heads not the Tails of the Organization
There are many leadership styles and leaders give direction to their employees and make good decisions in many ways. The (...)
0
 
Force Field = 5 Levels of Management
The summary of the five levels of management to arrive at level 5 managers(Collins) has some similarity to the forcefiel (...)
-2
 

Starta ett nytt forumämne om Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Leadership Continuum (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency: 1. L - LISTENING: Actively list (...)

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis (...)

How Should CEOs Manage and Communicate the Main Messages?

Strategic Communication, Leader Skills, Communication Skills, Leader Perspective
Inspiring the organisation to create a better future is arguably the ultimate mission of any leader or CEO. That's why a (...)

Loved and Feared Leaders

Another Continuum
Scott A. Snook, a retired U.S. Army colonel and now Harvard Professor, in his January 2008 HBR article, addresses a ques (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


How to Become a Master Manager?

Introduction to Managing People. Know Thyself
This good introduction presentation is about how to be a Master Manager. By J. S. Osland, D. A. Kolb, I. M. Rubin and M. (...)

Cultural Differences

Directive vs Supportive Leader
The goal of this study by Hein Wendt, Martin Euwema and Olena Zhytnyk is to clarify relationships between directive and (...)

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior (...)

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea (...)

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an (...)

How to Achieve Employee Engagement

Employee Empowerment, Employee Participation, Participative Management, Participative Leadership
Tom Peters gives a short, but fundamental advice on how you can accomplish his 3rd and 4th principle (3. Autonomy and En (...)

Leadership Continuum Diagram

Comparing autocratic vs. democratic leaders
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför med Ledarskapets Övergångsmodell (Tannenbaum): Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledningsmatris  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Teori X Teori Y  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Förväntansteori  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Behovshierarki av MaslowTvåfaktorsteorin  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  SMART  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Förändring av Organisationskulturer  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Beyond Budgetingmetoden Fraser  |  Utvecklingsskeden för ett team lag


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Ledarskapets Övergångsmodell av Tannenbaum och Schmidt? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 21-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.