SWOT-analys

Kunskapscenter

   

Identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förklaring till SWOT-analys.

Innehåll

Premium

SWOT Analys

Vad är en SWOT-analys? Beskrivning

En SWOT-analys är ett verktyg som används vid lednings- och strategiutformning. Den kan hjälpa med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ett särskilt företag.  


Styrkor och svagheter är interna faktorer som skapar värde eller förstör värde. De kan inkludera tillgångar, förmågor eller resurser som ett företag har till sitt förfogande jämfört med dess konkurrenter. De kan mätas genom att använda interna bedömningar eller yttre benchmarking.


Möjligheter och hot är yttre faktorer som skapar värde eller förstör värde. Ett företag kan inte kontrollera dem. Men de dyker upp endera från konkurrensdynamiken i en industri/marknad eller från demografiska, ekonomiska, politiska, tekniska, sociala, juridiska eller kulturella faktorer (PEST).


Typiska exempel på faktorer i ett SWOT Analysdiagram:


Styrkor

 • Specialist marknadsföringsexpertis
 • Exklusiv tillgång till naturresurser
 • Patent
 • Ny innovativa produkter eller tjänster
 • Läget på din affär
 • Kostnadsfördel genom äganderätt till know-how
 • Kvalitetsprocesser och procedurer
 • Starkt varumärke eller anseende

Svagheter

 • Brist på marknadsföringskunskap
 • Odifferentierade produkter och tjänster (dvs. i förhållande till dina konkurrenter)
 • Läget för ditt företag
 • Konkurrenter har en överlägsen tillgång till distributionskanalerna
 • Dålig kvalitet på varor eller tjänster
 • Skadat anseende

Möjligheter

 • Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)
 • Fusioner, samarbetsbolag eller strategiska allianser
 • Flyttar in i nya attraktiva marknadssegment
 • En ny internationell marknad
 • Öppnandet av regleringar
 • Borttagning av internationella handelsbarriärer
 • En marknad som är ledd av en svag konkurrent

Hot

 • En ny konkurrent på din egen hemma marknad
 • Priskrig
 • Konkurrenten har en ny innovativ ersättningsprodukt eller tjänst
 • Nya regleringar
 • Ökande handelsbarriärer
 • En potentiell ny beskattning på din produkt eller tjänst

Alla organisationer måste försöka att skapa en anpassning med dess yttre omgivningen. SWOT diagrammet är ett mycket bra verktyg för att analysera (interna) styrkor och svagheter hos ett företag och (yttre) möjligheter och hot. Dock, så är denna analys just bara det första steget. För att verkligen skapa en passform/anpassning till den yttre omgivningen är ofta det svåraste arbetet.


Konfrontationsmatris

Ett verktyg för att kombinera de interna faktorerna med de yttre faktorerna är konfrontationsmatrisen.


 

Möjligheter

Hot

Styrkor

 

Offensiv

att göra det bästa utifrån förutsättningarna


Justera

återställa styrkor

Svagheter

 

Defensiv

nära bevakning av konkurrenter


Överleva

vända utvecklingen


Många gånger så är det i verkligheten de två kolumnerna i SWOT diagrammet pekande i motsatta riktningar. Strateger måste fortfarande hantera paradoxen med att skapa en inriktning. Detta kan göras via ett utifrån och in strategiutformning (marknads-driven) eller inifrån och ut  strategiutformning (resurs-driven).


Notera: du kan också applicera en SWOT analys på konkurrenter som ofta ger nya intressanta perspektiv.


SWOT-analys Forumet
  SWOT Analysen Egentligen är en Sammanställning av ett antal Olika Analyser
Lägg märke till att swot analysen egentligen är en...
     
 
  Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify internal and extern...
     
 
  Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregate...
     
 
  SWOT Analysis or SWOCC Analysis?
I think SWOT Analysis does not always help analyze...
     
 
  Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue d...
     
 
  Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evalua...
     
 
  Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher ...
     
 
  Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering ...
     
 
  SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It...
     
 
  WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWO...
     
 
  Internal Opportunities and Threats
What about the opportunities and threats that exis...
     
 
  SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is w...
     
 
  SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points t...
     
 
  Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. Peop...
     
 
  Design Shool Theory vs. SWOT
Whats the difference between a SWOT analysis and t...
     
 
  Turning Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses i...
     
 
  SWOT and Strategic Marketing Process
How does the SWOT analysis relate to the strategic...
     
 
  SWOT Analysis + Weightage
SWOT analysis is a basic tool for any marketing ma...
     
 
  Well suited for Crisis too
In this moment of crisis, I never see a better too...
     
 

SWOT-analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

SWOT-analys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - SWOT-analys Premium
  How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In othe...
     
 
  Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a st...
     
 
  Uses of SWOT analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early sta...
     
 

Expert Tips (ENG) - SWOT Analysis Premium
 

Steps of Typical SWOT ProcessBli Medlem

Here's a list of typical phases in a medium size <...
Usage (application): SWOT Analysis
 
 
 

SWOT Strengths and VRIO testBli Medlem

In order to analyze true, valid strengths i...
Usage (application): Thoroughly Analyzing Strengths
 
 
 

SWOT Dos and DontsBli Medlem

- Do create an environment that stimulates active ...
Usage (application): Successful Implementation
 
 
 

10 SWOT Golden RulesBli Medlem

1. Precisely specify all factors to be listed. Avo...
Usage (application): SWOT Implementation, SWOT Best Practices
 
 
 

SWOT Applications and AimsBli Medlem

The SWOT Analysis can be generally carried out on:...
Usage (application): SWOT Insight
 
 
 

Critics on SWOT AnalysisBli Medlem

Although over the last 40 years SWOT Analysis has ...
Usage (application): SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
 
 
 

How to Attribute Scores to All SWOT FactorsBli Medlem

A typical best practice in implementing a SWOT Ana...
Usage (application): SWOT Analysis Implementation
 
 
 

SWOT DisadvantagesBli Medlem

Here are the main disadvantages of using a SWOT An...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

SWOT AdvantagesBli Medlem

Here following are the main advantages of using a ...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

Questions to Analyze the External EnvironmentBli Medlem

When performing a SWOT Analysis, a common practice...
Usage (application): External Environment Analysis
 
 
 

History of SWOT. Early Strategic PlanningBli Medlem

The origin of the SWOT Analysis has been credited ...
Usage (application): Background SWOT Analysis
 
 

Resurser - SWOT-analys Premium
 

Nyheter om Swot-analys Bli Medlem


     
 

Nyheter om Swot-analys KonceptBli Medlem


     
 

Videor om Swot-analys Bli Medlem


     
 

Videor om Swot-analys KonceptBli Medlem


     
 

Presentationer om Swot-analys Bli Medlem


     
 

Presentationer om Swot-analys KonceptBli Medlem


     
 

Mer om Swot-analys Bli Medlem


     
 

Mer om Swot-analys KonceptBli Medlem


     

Jämför med: Kärnkompetens  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Porter's five forces model  |  Utkontraktering  |  Industriförändring  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  BCG Matrisen  GE Matrix


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.