SWOT-analys

Kunskapscenter





Identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Förklaring till SWOT-analys.


SWOT Analys

Vad är en SWOT-analys? Beskrivning

En SWOT-analys är ett verktyg som används vid lednings- och strategiutformning. Den kan hjälpa med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ett särskilt företag.  


Styrkor och svagheter är interna faktorer som skapar värde eller förstör värde. De kan inkludera tillgångar, förmågor eller resurser som ett företag har till sitt förfogande jämfört med dess konkurrenter. De kan mätas genom att använda interna bedömningar eller yttre benchmarking.


Möjligheter och hot är yttre faktorer som skapar värde eller förstör värde. Ett företag kan inte kontrollera dem. Men de dyker upp endera från konkurrensdynamiken i en industri/marknad eller från demografiska, ekonomiska, politiska, tekniska, sociala, juridiska eller kulturella faktorer (PEST).


Typiska exempel på faktorer i ett SWOT Analysdiagram:


Styrkor

 • Specialist marknadsföringsexpertis
 • Exklusiv tillgång till naturresurser
 • Patent
 • Ny innovativa produkter eller tjänster
 • Läget på din affär
 • Kostnadsfördel genom äganderätt till know-how
 • Kvalitetsprocesser och procedurer
 • Starkt varumärke eller anseende

Svagheter

 • Brist på marknadsföringskunskap
 • Odifferentierade produkter och tjänster (dvs. i förhållande till dina konkurrenter)
 • Läget för ditt företag
 • Konkurrenter har en överlägsen tillgång till distributionskanalerna
 • Dålig kvalitet på varor eller tjänster
 • Skadat anseende

Möjligheter

 • Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)
 • Fusioner, samarbetsbolag eller strategiska allianser
 • Flyttar in i nya attraktiva marknadssegment
 • En ny internationell marknad
 • Öppnandet av regleringar
 • Borttagning av internationella handelsbarriärer
 • En marknad som är ledd av en svag konkurrent

Hot

 • En ny konkurrent på din egen hemma marknad
 • Priskrig
 • Konkurrenten har en ny innovativ ersättningsprodukt eller tjänst
 • Nya regleringar
 • Ökande handelsbarriärer
 • En potentiell ny beskattning på din produkt eller tjänst

Alla organisationer måste försöka att skapa en anpassning med dess yttre omgivningen. SWOT diagrammet är ett mycket bra verktyg för att analysera (interna) styrkor och svagheter hos ett företag och (yttre) möjligheter och hot. Dock, så är denna analys just bara det första steget. För att verkligen skapa en passform/anpassning till den yttre omgivningen är ofta det svåraste arbetet.


Konfrontationsmatris

Ett verktyg för att kombinera de interna faktorerna med de yttre faktorerna är konfrontationsmatrisen.


 

Möjligheter

Hot

Styrkor

 

Offensiv

att göra det bästa utifrån förutsättningarna


Justera

återställa styrkor

Svagheter

 

Defensiv

nära bevakning av konkurrenter


Överleva

vända utvecklingen


Många gånger så är det i verkligheten de två kolumnerna i SWOT diagrammet pekande i motsatta riktningar. Strateger måste fortfarande hantera paradoxen med att skapa en inriktning. Detta kan göras via ett utifrån och in strategiutformning (marknads-driven) eller inifrån och ut  strategiutformning (resurs-driven).


Notera: du kan också applicera en SWOT analys på konkurrenter som ofta ger nya intressanta perspektiv.


Särskild Intressegrupp SIG - SWOT-analys


Särskild Intressegrupp SIG (60 medlemmar)


Forum - SWOT-analys  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


Hot SWOT Analysen Egentligen är en Sammanställning av ett antal Olika Analyser
Lägg märke till att swot analysen egentligen är en sammanstä...
 
 
 
 
  SWOT - Absolutely essential (2 reaktioner)
This is the most important tool companies around the globe w...
 
 
 
 
  What is SWOT analysis? (1 reaktioner)
A SWOT analysis is like showing a mirror to oneself. It tell...
 
 
 
 
  Significance of SWOT Analysis (2 reaktioner)
I have been given an assignment on SWOT Analysis and had no ...
 
 
 
 
  SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is working and...
 
 
 
 
  Internal Opportunities and Threats (3 reaktioner)
What about the opportunities and threats that exist withi...
 
 
 
 
  Ranking model for the Opportunities and Threats (1 reaktioner)
In order to remove subjectivity in ranking Opportunities and...
 
 
 
 
  Turning Competitor's Weaknesses Into Opportunities (1 reaktioner)
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opp...
 
 
 
 
  SWOT or (maybe better) TOWS? (1 reaktioner)
While I was teaching Business Policy, I noted the limitation...
 
 
 
 
  Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. People, Produc...
 
 
 
 
  Confrontation Matrix (1 reaktioner)
I am using the SWOT analysis with my research and find it re...
 
 
 
 
  Design Shool Theory vs. SWOT (1 reaktioner)
Whats the difference between a SWOT analysis and the ?...
 
 
 
 
  SWOT - research is important (1 reaktioner)
A swot analysis can only be effectively executed if detai...
 
 
 
 
  SWOC Analysis instead of SWOT Analysis (2 reaktioner)
The "T" in SWOT can be changed to "C" for Challenge to creat...
 
 
 
 
  Well suited for Crisis too
In this moment of crisis, I never see a better tool for help...
 
 
 
 
  Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities (1 reaktioner)
Managers are advised to guard against considering every indu...
 
 
 
 
  SWOT Analysis or SWOCC Analysis? (10 reaktioner)
I think SWOT Analysis does not always help analyze the organ...
 
 
 
 
  Swot Analysis Well Suited as First Step
Swot becomes an effective tool for analysing competitiveness...
 
 
 
 
  SWOT Analysis as a Brainstorming Technique (2 reaktioner)
SWOT analysis can be used in each organization. It can be us...
 
 
 
 
  Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evaluation of a ...
 
 
 
 
  SWOT and Strategic Marketing Process (1 reaktioner)
How does the SWOT analysis relate to the strategic marketing...
 
 
 
 
  Internal and External Factors in SWOT Analysis (1 reaktioner)
Does it make sense to classify internal and external Factors...
 
 
 
 
  Competetive Analysis with SWOT (1 reaktioner)
Is only a SWOT Analysis enough for competitive analysis or s...
 
 
 
 
  Involve Stakeholders in SWOT Analysis (1 reaktioner)
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/d...
 
 
 
 
  Divide and Conquer Approach to SWOT (1 reaktioner)
I recommend that the SWOT analysis be disaggregated into its...
 
 
 
 
  SWOT Analysis + Weightage
SWOT analysis is a basic tool for any marketing manager to d...
 
 
 
 

Best Practices - SWOT-analys

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  SWOT Analysis is Simple and Easy (2 reaktioner)
As an MBA student, when we started to learn SWOT analysis it...
 
 
 
 
  Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT (28 reaktioner)
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue does not co...
 
 
 
 
  WHEN to do a SWOT Analysis? (7 reaktioner)
At what stage should an organization develop a SWOT analysis...
 
 
 
 
  Opportunity or Threat? (2 reaktioner)
There can be considerable debate about what is a threat and ...
 
 
 
 
  Uses of SWOT analysis (8 reaktioner)
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of stra...
 
 
 
 
  SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air (2 reaktioner)
Would anybody be able to suggest some key points to include ...
 
 
 
 
  How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy? (6 reaktioner)
What should we do after the SWOT analysis. In other words, d...
 
 
 
 
  Combining SWOT with other Strategy Tools (3 reaktioner)
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone t...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - SWOT Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Steps of Typical SWOT Process

SWOT Analysis...
 
 
 

SWOT Strengths and VRIO test

Thoroughly Analyzing Strengths...
 
 
 

SWOT Dos and Donts

Successful Implementation...
 
 
 

10 SWOT Golden Rules

SWOT Implementation, SWOT Best Practices...
 
 
 

SWOT Applications and Aims

SWOT Insight...
 
 
 

Critics on SWOT Analysis

SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT...
 
 
 

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

SWOT Analysis Implementation...
 
 
 

SWOT Disadvantages

SWOT in Strategic Planning...
 
 
 

SWOT Advantages

SWOT in Strategic Planning...
 
 
 

Questions to Analyze the External Environment

External Environment Analysis...
 
 
 

History of SWOT. Early Strategic Planning

Background SWOT Analysis...
 
 

Resurser - SWOT-analys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Swot-analys


     
 

Nyheter om Swot-analys Koncept


     
 

Videor om Swot-analys


     
 

Videor om Swot-analys Koncept


     
 

Presentationer om Swot-analys


     
 

Presentationer om Swot-analys Koncept


     
 

Mer om Swot-analys


     
 

Mer om Swot-analys Koncept


     

Jämför med: Kärnkompetens  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Porter's five forces model  |  Utkontraktering  |  Industriförändring  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  BCG Matrisen  GE Matrix


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 21-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.