SWOT-analys

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

204 itens • 2.642.599 visitas


Sammanfattning
SWOT Analys

Vad är en SWOT-analys? Beskrivning

En SWOT-analys är ett verktyg som används vid lednings- och strategiutformning. Den kan hjälpa med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ett särskilt företag.  


Styrkor och svagheter är interna faktorer som skapar värde eller förstör värde. De kan inkludera tillgångar, förmågor eller resurser som ett företag har till sitt förfogande jämfört med dess konkurrenter. De kan mätas genom att använda interna bedömningar eller yttre benchmarking.


Möjligheter och hot är yttre faktorer som skapar värde eller förstör värde. Ett företag kan inte kontrollera dem. Men de dyker upp endera från konkurrensdynamiken i en industri/marknad eller från demografiska, ekonomiska, politiska, tekniska, sociala, juridiska eller kulturella faktorer (PEST).


Typiska exempel på faktorer i ett SWOT Analysdiagram:


Styrkor

 • Specialist marknadsföringsexpertis
 • Exklusiv tillgång till naturresurser
 • Patent
 • Ny innovativa produkter eller tjänster
 • Läget på din affär
 • Kostnadsfördel genom äganderätt till know-how
 • Kvalitetsprocesser och procedurer
 • Starkt varumärke eller anseende

Svagheter

 • Brist på marknadsföringskunskap
 • Odifferentierade produkter och tjänster (dvs. i förhållande till dina konkurrenter)
 • Läget för ditt företag
 • Konkurrenter har en överlägsen tillgång till distributionskanalerna
 • Dålig kvalitet på varor eller tjänster
 • Skadat anseende

Möjligheter

 • Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)
 • Fusioner, samarbetsbolag eller strategiska allianser
 • Flyttar in i nya attraktiva marknadssegment
 • En ny internationell marknad
 • Öppnandet av regleringar
 • Borttagning av internationella handelsbarriärer
 • En marknad som är ledd av en svag konkurrent

Hot

 • En ny konkurrent på din egen hemma marknad
 • Priskrig
 • Konkurrenten har en ny innovativ ersättningsprodukt eller tjänst
 • Nya regleringar
 • Ökande handelsbarriärer
 • En potentiell ny beskattning på din produkt eller tjänst

Alla organisationer måste försöka att skapa en anpassning med dess yttre omgivningen. SWOT diagrammet är ett mycket bra verktyg för att analysera (interna) styrkor och svagheter hos ett företag och (yttre) möjligheter och hot. Dock, så är denna analys just bara det första steget. För att verkligen skapa en passform/anpassning till den yttre omgivningen är ofta det svåraste arbetet.


Konfrontationsmatris

Ett verktyg för att kombinera de interna faktorerna med de yttre faktorerna är konfrontationsmatrisen.


 

Möjligheter

Hot

Styrkor

 

Offensiv

att göra det bästa utifrån förutsättningarna


Justera

återställa styrkor

Svagheter

 

Defensiv

nära bevakning av konkurrenter


Överleva

vända utvecklingen


Många gånger så är det i verkligheten de två kolumnerna i SWOT diagrammet pekande i motsatta riktningar. Strateger måste fortfarande hantera paradoxen med att skapa en inriktning. Detta kan göras via ett utifrån och in strategiutformning (marknads-driven) eller inifrån och ut  strategiutformning (resurs-driven).


Notera: du kan också applicera en SWOT analys på konkurrenter som ofta ger nya intressanta perspektiv.


Särskild Intressegrupp SIG

SWOT-analys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (60 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om SWOT-analys. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om SWOT-analys

 

🔥 NY SWOT Analysen Egentligen är en Sammanställning av ett antal Olika Analyser
Lägg märke till att swot analysen egentligen är en sammanställning av ett antal olika analyser, exempelvis krävs en omvärldsanalys för att finna avgörande kriterierna att matcha mot de egna styrkorna/...
17
 
Significance of SWOT Analysis. Strengths
I have been given an assignment on SWOT Analysis and had no clue of what SWOT Analysis is, but in my research I became aware of what is it all about. I have noticed its significance and seen that real...
29
 
6 kommentarer
SOAR Analysis
Great topics from everyone here.
I have found that for most groups, when conducting SWOT analysis, there is a tendency to spend the bulk of the time addressing the negatives (Weaknesses and Threa...
15
 
5 kommentarer
Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify and distinguish internal and external Factors?
In practice, such distinctions are difficult. An arbitrary classification of external factors into opportunities and ...
13
 
1 kommentarer
Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering every industry opportunity as a company opportunity. An opportunity without the MEANS to capture it is an illusion.
To capture an opportunity it ...
12
 
1 kommentarer
SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points to include under SWOT for the above firms.
I'm having problems keeping it short and succinct as well as assessing what are actually relative stren...
10
 
2 kommentarer
SWOC Analysis versus SWOT Analysis
The "T" in SWOT can be changed to "C" for Challenge to create a more positive attitude....
9
 
2 kommentarer
SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It can be used as part of the brainstorming technique where individuals come up with distinctive ideas about the strengths, weaknesses, opportunities an...
8
 
2 kommentarer
Assigning Weights in SWOT Analysis
SWOT analysis is a basic tool for any strategist/marketing manager to determine their future strategies. But just listing the strengths, weaknesses, opportunities and threats is not enough, especially...
7
 
1 kommentarer
SWOCC Analysis
I think SWOT Analysis does not always help analyze the organization. For example, the letter 'T" which stands for 'Threat' is not applicable to social/service organizations. Because social organizatio...
7
 
10 kommentarer
Competitive Analysis with SWOT
Is only a SWOT Analysis enough for competitive analysis or should it be combined with other techniques?...
4
 
2 kommentarer
Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregated into its 4 parts and distributed to different people for undivided focus on the one aspect. Each element is to be swapped around for discussion and ...
4
 
1 kommentarer
Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/decision makers who are responsible for strategic planning. But don't overlook anyone else in the creation stage!
While it is possible t...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om SWOT-analys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue does not concern the tool itself, but the way it is often used. People like to make some statements with it, but the list in each of its quadrants can ...
36
 
26 kommentarer

WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWOT analysis?
At the inception or developing stage?...
33
 
7 kommentarer

Opportunity or Threat?
There can be considerable debate about what is a threat and what is an opportunity.
When a company spots a new trend early and acts upon it well, then it has an opportunity. If another company do...
29
 
2 kommentarer

Application Areas of SWOT Analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of STRATEGIC OR MARKETING PLANNING for decision-making, problem solving, and as a tool to increase the awareness of certain people about the situat...
25
 
7 kommentarer

How to Turn Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opportunities?
This is not so easy as some companies succeed in keeping their internal weaknesses as a secret to themselves......
19
 
2 kommentarer

Internal Opportunities and Threats?
What about the opportunities and threats that exist within the organization and we are not aware about them? How we will evaluate them through SWOT framework?...
18
 
3 kommentarer

Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone tool is not better than a simple brainstorming process focused on the four different issues.
In order to make it work, it is necessary t...
15
 
3 kommentarer

SWOT or TOWS Matrix?
While I was teaching Business Policy, I noted the limitation of the SWOT analysis because students did not take the next step in developing alternative strategies based on the internal strengths and w...
15
 
1 kommentarer

How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In other words, depending on the SWOT outcomes, what strategy can we use?...
14
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om SWOT Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Steps of Typical SWOT Process

SWOT Analysis
Here's a list of typical phases in a medium size SWOT process (modify as needed). 1. Determine clear objective(s) 2. D...

SWOT Strengths and VRIO test

Thoroughly Analyzing Strengths
In order to analyze true, valid strengths in a SWOT Analysis, you can use the VRIO test: VALUE - Does the strength gene...

SWOT Dos and Donts

Successful Implementation
- Do create an environment that stimulates active contribution of all members participating in the SWOT analysis. - Do ...

10 SWOT Golden Rules

SWOT Implementation, SWOT Best Practices
1. Precisely specify all factors to be listed. Avoid gray areas and misinterpretable data. 2. Consider realistically st...

SWOT Applications and Aims

SWOT Insight
The SWOT Analysis can be generally carried out on: a product, a brand, a service, a company and its positioning, a distr...

Critics on SWOT Analysis

SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
Although over the last 40 years SWOT Analysis has been widely used and appreciated as an effective technique for strateg...

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

SWOT Analysis Implementation
A typical best practice in implementing a SWOT Analysis is to attribute a score to all factors that represent strengths,...

SWOT Disadvantages

SWOT in Strategic Planning
Here are the main disadvantages of using a SWOT Analysis for Strategic Planning. - It lacks a detailed structure, typi...

SWOT Advantages

SWOT in Strategic Planning
Here following are the main advantages of using a SWOT analysis for Strategic Planning. – SWOT analysis is a flexible ...

Questions to Analyze the External Environment

External Environment Analysis
When performing a SWOT Analysis, a common practice is to ask the following 7 questions to analyze the external environme...

History of SWOT. Early Strategic Planning

Background SWOT Analysis
The origin of the SWOT Analysis has been credited to Albert Humphrey in the 1960s. At that time he was leading a researc...
Informationskällor

Olika informationskällor om SWOT-analys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Internal Analysis Tools and Frameworks

Strategic Analysis
Comprehensive presentation about the internal part of strategic analysis. Includes: SWOT, BSC, defining objectives, reco...

Introduction to SWOT Analysis 101

SWOT Analysis
Basic presentation introducing SWOT by Shabbar Suterwala with some good graphics....

TOWS Matrix In-depth

TOWS Analysis, SWOT Analysis
In-depth article introducing and explaining the TOWS Matrix by Prof. Klaus Weihrich. Also called confrontation matrix....

SWOT Analysis with Self Analysis Example

Self SWOT Analysis
Lecture about SWOT Analysis by Shashi includes self analysis....

Short SWOT Analysis Introduction and Warnings

SWOT Analysis
Short presentation by Carlos A. Benito about SWOT analysis distinguishes internal factors and external factors plus some...

Techniques for Entrepreneurial Thinking

Entrepreneurship, Critical Thinking, Creative Thinking, Lateral Thinking, Entrepreneurial Thinking
This presentation elaborates on the different types of thinking for successful entrepreneurship. The presentation includ...

SWOT, SOFT Diagrams

SWOT, SOFT Analysis
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående SWOT-analys.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Kärnkompetens  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Porter's five forces model  |  Utkontraktering  |  Industriförändring  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  BCG Matrisen  GE Matrix


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om SWOT-analys? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 4-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.