SWOT-analys

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


SWOT Analys

Vad är en SWOT-analys? Beskrivning

En SWOT-analys är ett verktyg som används vid lednings- och strategiutformning. Den kan hjälpa med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ett särskilt företag.  


Styrkor och svagheter är interna faktorer som skapar värde eller förstör värde. De kan inkludera tillgångar, förmågor eller resurser som ett företag har till sitt förfogande jämfört med dess konkurrenter. De kan mätas genom att använda interna bedömningar eller yttre benchmarking.


Möjligheter och hot är yttre faktorer som skapar värde eller förstör värde. Ett företag kan inte kontrollera dem. Men de dyker upp endera från konkurrensdynamiken i en industri/marknad eller från demografiska, ekonomiska, politiska, tekniska, sociala, juridiska eller kulturella faktorer (PEST).


Typiska exempel på faktorer i ett SWOT Analysdiagram:


Styrkor

 • Specialist marknadsföringsexpertis
 • Exklusiv tillgång till naturresurser
 • Patent
 • Ny innovativa produkter eller tjänster
 • Läget på din affär
 • Kostnadsfördel genom äganderätt till know-how
 • Kvalitetsprocesser och procedurer
 • Starkt varumärke eller anseende

Svagheter

 • Brist på marknadsföringskunskap
 • Odifferentierade produkter och tjänster (dvs. i förhållande till dina konkurrenter)
 • Läget för ditt företag
 • Konkurrenter har en överlägsen tillgång till distributionskanalerna
 • Dålig kvalitet på varor eller tjänster
 • Skadat anseende

Möjligheter

 • Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)
 • Fusioner, samarbetsbolag eller strategiska allianser
 • Flyttar in i nya attraktiva marknadssegment
 • En ny internationell marknad
 • Öppnandet av regleringar
 • Borttagning av internationella handelsbarriärer
 • En marknad som är ledd av en svag konkurrent

Hot

 • En ny konkurrent på din egen hemma marknad
 • Priskrig
 • Konkurrenten har en ny innovativ ersättningsprodukt eller tjänst
 • Nya regleringar
 • Ökande handelsbarriärer
 • En potentiell ny beskattning på din produkt eller tjänst

Alla organisationer måste försöka att skapa en anpassning med dess yttre omgivningen. SWOT diagrammet är ett mycket bra verktyg för att analysera (interna) styrkor och svagheter hos ett företag och (yttre) möjligheter och hot. Dock, så är denna analys just bara det första steget. För att verkligen skapa en passform/anpassning till den yttre omgivningen är ofta det svåraste arbetet.


Konfrontationsmatris

Ett verktyg för att kombinera de interna faktorerna med de yttre faktorerna är konfrontationsmatrisen.


 

Möjligheter

Hot

Styrkor

 

Offensiv

att göra det bästa utifrån förutsättningarna


Justera

återställa styrkor

Svagheter

 

Defensiv

nära bevakning av konkurrenter


Överleva

vända utvecklingen


Många gånger så är det i verkligheten de två kolumnerna i SWOT diagrammet pekande i motsatta riktningar. Strateger måste fortfarande hantera paradoxen med att skapa en inriktning. Detta kan göras via ett utifrån och in strategiutformning (marknads-driven) eller inifrån och ut  strategiutformning (resurs-driven).


Notera: du kan också applicera en SWOT analys på konkurrenter som ofta ger nya intressanta perspektiv.


SWOT-analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (60 medlemmar)

Forum om SWOT-analys  

De senaste ämnena om: SWOT-analys.


🔥 NY SWOT Analysen Egentligen är en Sammanställning av ett antal Olika Analyser
Lägg märke till att swot analysen egentligen är en sammanställning av ett antal olika analyser, exempelvis krävs en omvä (...)
16
0 reaktioner
 
SWOT Analysis or SWOCC Analysis?
I think SWOT Analysis does not always help analyze the organization. For example, the letter 'T" which stands for 'Threa (...)
7
10 reaktioner
 
Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify internal and external Factors? In practice, such distinctions are difficult. An arbitrary (...)
4
1 reaktioner
 
Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregated into its 4 parts and distributed to different people for undivided f (...)
2
1 reaktioner
 
Best Practices om SWOT-analys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 SWOT Analysis is Simple and Easy
As an MBA student, when we started to learn SWOT analysis it was difficult for us to understand, but once I found that i (...)
51
2 reaktioner

 
🥈 Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue does not concern the tool itself, but the way it is often used. People (...)
36
28 reaktioner

 
🥉 WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWOT analysis? At the inception or developing stage? (...)
33
7 reaktioner

 
What is SWOT analysis?
A SWOT analysis is like showing a mirror to oneself. It tells where the person stands. Strength: gives power. One should (...)
33
1 reaktioner

 
SWOT - Absolutely essential
This is the most important tool companies around the globe will need to survive and grow in our current uncertain econom (...)
32
2 reaktioner

 
Significance of SWOT Analysis
I have been given an assignment on SWOT Analysis and had no clue of what SWOT Analysis is, but in my research I became a (...)
29
2 reaktioner

 
Opportunity or Threat?
There can be considerable debate about what is a threat and what is an opportunity. When a company spots a new trend ear (...)
26
2 reaktioner

 
Uses of SWOT analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of strategic or marketing planning for decision-making, problem sol (...)
21
8 reaktioner

 
SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is working and that is giving positive response from a long time is its st (...)
19
0 reaktioner

 
Internal Opportunities and Threats
What about the opportunities and threats that exist within the organization and we are not aware about them? How we will (...)
18
3 reaktioner

 
Ranking model for the Opportunities and Threats
In order to remove subjectivity in ranking Opportunities and Threats I am looking for a ranking model/theory/approach wh (...)
17
1 reaktioner

 
SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points to include under SWOT for the above firms. I'm having problems keeping (...)
16
2 reaktioner

 
Turning Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opportunities since some companies succeed in keeping their intern (...)
16
1 reaktioner

 
SWOT or (maybe better) TOWS?
While I was teaching Business Policy, I noted the limitation of the SWOT analysis because students did not take the next (...)
16
1 reaktioner

 
How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In other words, depending on the SWOT outcomes, what strategy can we use? (...)
14
7 reaktioner

 
Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. People, Product, Promotion, Place and last of all Price. (...)
13
0 reaktioner

 
Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone tool is not better than a simple brainstorming process focuse (...)
13
3 reaktioner

 
Design Shool Theory vs. SWOT
Whats the difference between a SWOT analysis and the ? (...)
10
1 reaktioner

 
SWOT Analysis Well Suited as First Step
Swot is an effective tool for analyzing competitiveness only when it is used as first step. Other frameworks such as Por (...)
9
1 reaktioner

 
SWOC Analysis instead of SWOT Analysis
The "T" in SWOT can be changed to "C" for Challenge to create a more positive attitude. (...)
9
2 reaktioner

 
SWOT - research is important
A swot analysis can only be effectively executed if detailed and proper research work has been carried out. With (...)
9
1 reaktioner

 
Well suited for Crisis too
In this moment of crisis, I never see a better tool for help us in our decisions. This analysis model gives the necessar (...)
7
0 reaktioner

 
Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering every industry opportunity as a company opportunity. An opportunity wi (...)
7
1 reaktioner

 
SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It can be used as where individuals come up with distinctive ideas abou (...)
6
2 reaktioner

 
Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evaluation of a supplier like when conduction a quality audit. How would I (...)
4
0 reaktioner

 
SWOT and Strategic Marketing Process
How does the SWOT analysis relate to the strategic marketing process (SMP)? (...)
3
1 reaktioner

 
Competetive Analysis with SWOT
Is only a SWOT Analysis enough for competitive analysis or should it be combined with other techniques? (...)
2
1 reaktioner

 
Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/decision makers who are responsible for strategic planning. B (...)
2
1 reaktioner

 
SWOT Analysis + Weightage
SWOT analysis is a basic tool for any marketing manager to determine their future strategies. But just listing the stren (...)
2
0 reaktioner

 
Experttips om SWOT Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Steps of Typical SWOT Process

SWOT Analysis (...)
   
 
 
 

SWOT Strengths and VRIO test

Thoroughly Analyzing Strengths (...)
   
 
 
 

SWOT Dos and Donts

Successful Implementation (...)
   
 
 
 

10 SWOT Golden Rules

SWOT Implementation, SWOT Best Practices (...)
   
 
 
 

SWOT Applications and Aims

SWOT Insight (...)
   
 
 
 

Critics on SWOT Analysis

SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT (...)
   
 
 
 

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

SWOT Analysis Implementation (...)
   
 
 
 

SWOT Disadvantages

SWOT in Strategic Planning (...)
   
 
 
 

SWOT Advantages

SWOT in Strategic Planning (...)
   
 
 
 

Questions to Analyze the External Environment

External Environment Analysis (...)
   
 
 
 

History of SWOT. Early Strategic Planning

Background SWOT Analysis (...)
   
 
 
 
Informationskällor om SWOT-analys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Kärnkompetens  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Porter's five forces model  |  Utkontraktering  |  Industriförändring  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  BCG Matrisen  GE Matrix


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på SWOT-analys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.