Strategiska Kartor (Strategikartor)
Kaplan och Norton

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Föreställer och kommunicerar hur en organisation kan skapa värde: de förbindande strategiska målsättningar som orsakar och påverkar relationerna med varandra. Förklaring till Strategiska Kartor / Strategikartor (Strategy Maps) av Kaplan och Norton ('92, '01).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är StrategiKartor? Beskrivning

År 2001i boken ”The Strategy-Focused Organization”, omformar Kaplan och Norton deras Balanced Scorecard. År 1992 introducerade de Balanced Scorecard i Harvard Business Review som ett system för att mäta resultat och prestationer; nu förändrar de detta till ett strategiskt ledningssystem. Mycket av denna omformning gjordes genom att vidare betona den så kallade Strategi Kartan.


Strategikartor är diagram som beskriver hur en organisation kan skapa värde: genom att förbinda de strategiska målen med specifik orsak och verkansförhållande med varandra. Via de fyra Balanseradestyrkortsperspektiven (Balanced Scorecard-) : finansiellt, kund, process, lärande och tillväxt. Se bild medans (du kan klicka på grafen för att ladda ned en större bild i pdf-format). Strategikartor är en strategisk del av balanserade styrkortsramverket som beskriver strategier för värdeskapande.


Strategi Kartor Egenskaperna med Strategikartor

 1. All information innehålls på en sida; detta möjliggör en förhållandevis lätt strategisk kommunikation.

 2. Det finns fyra perspektiv: Finansiellt; Kund; Internt/processen; Lärande och tillväxt.

 3. De finansiella perspektiven tittar på att skapa en långsiktig aktieägarvärde och användning en produktivitetsstrategi till att förbättra kostnadsstrukturen och kapitaleffektiviseringen och en tillväxtstrategi med expanderande möjligheter och att förstärka kundvärdet.

 4. Dessa sista fyra beståndsdelar strategisk förbättring stöttas av pris, kvalitet, tillgänglighet, val av funktionalitet, tjänst, partnerskap och varumärke.

 5. Från ett internt perspektiv så hjälper verksamhetsprocesser och kundhanteringsprocesser till att skapa produkt- och tjänsteattributen. Medans innovationer, reglering och sociala processer hjälper till med relationer och image.

 6. Alla dessa processer stöttas av tilldelningen på mänskligt kapital, informationskapital och organisatoriskt kapital. Organisatoriskt kapital består av en företagskultur, ledarskap, inriktning och teamwork.

 7. Förbindande pilar beskriver orsaks- och verkansförhållanden.

Vad är de huvudsakliga principerna bakom StrategiKartor?

 1. Strategi balanserar de motsägande krafterna.
 2. Strategi baseras på ett differentierande kundvärdesförslag.
 3. Värde tillfogas genom de interna affärsprocesserna.
 4. Strategi består av samtidiga kompletterande teman.
 5. Den Strategiska inriktningen/överensstämmelsen bestämmer värdet på de immateriella tillgångar.

Användningen av StrategiKartor? Fördelar

Genom att koppla samman sådana saker som aktieägarvärdeskapande, kundhantering, processledning, kvalitetshantering, kärnverksamheter, innovation, mänskliga resurser, informationsteknik, organisatorisk design, och lärande med varandra i en grafisk framställning, Strategikartor kan hjälpa till mycket, i att beskriva strategin och att kommunicera strategin bland ledare och till deras anställda. På så sätt kan en inriktning skapas runt strategin som gör ett framgångsrikt genomförande av strategin lättare. Inga små saker och ha i åtanke att det oftast är genomförandet av en konstruerad strategi som är den största utmaningen.


Även om den föregående boken av Kaplan och Norton hade en omfattning på 64 sidor om Strategikartor kan du finna den senaste, bästa och mest omfattande behandlingen av Strategikartor inklusive en rad exempel i boken som nämns nedan.


Bok: Robert Kaplan and David Norton - Strategy Maps -Strategiska Kartor | Strategikartor Forumet
  Strategy Maps for Customer Service Organizations
Hi, can someone comment on how SMs for Customer Se...
     
 
  Should the Strategy be Communicated? How Much? To Whom?
Communicating strategy involves much more than tal...
     
 
  Strategy Maps for Public Sector Organizations / Government
How do strategy maps work for public sector organi...
     
 
  Strategy Maps in Egypt?
I'd like to know what companies are using strategy...
     
 
  Successful Cases of Strategy Maps
How many companies have applied a strategy map int...
     
 
  Ends, Means and Strategy Map
Under John Carver's Policy Governance Model...
     
 
  Online or DVD Training Materials on BSC / Strategy Maps
I am in quest of e-learning or DVD informal traini...
     
 
  The OVAR Approach - Objectives, Value of Actions, Responsibilities
OVAR is a second - similar - strategic approach th...
     
 
  Strengths of Strategy Maps
Strategy Maps are an excellent extension to the ba...
     
 
  Disadvantages / Problems with Strategy Maps
Hi everyone, I find business literature mainly tal...
     
 
  Are Balanced Scorecard and Strategy Map the Same?
Does the strategy map tell the same story of Balan...
     
 
  Synergy in Strategy Maps?
Is it possible to include corporate level
     
 

Strategiska Kartor | Strategikartor Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategiska Kartor | Strategikartor Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategiska Kartor | Strategikartor Premium
  Managing Cross-Divisional Collaboration
Often, achievement of a Critical Success Factor re...
     
 
  Selection in Customer Perspective of Strategy Maps
Good morning, In the Customer Perspective of the S...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategy Maps Premium
 

Linking Strategy with ExecutionBli Medlem

One of the world's most popular business tools for...
Usage (application): Linking Strategy to Implementation
 
 
 

How to Incorporate Sustainability into your Strategy Map (BSC) ?Bli Medlem

Due to the fact that  
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / ImplementationBli Medlem

Speculand (2009) suggests six mind shifts that peo...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Why is it Important for a Balanced Scorecard to Communicate the Strategy?Bli Medlem

Why is it important for a Balanced Scorecard to Usage (application): Balanced Scorecard & Strategy
 
 

Resurser - Strategiska Kartor | Strategikartor Premium
 

Nyheter om Strategiska Kartor Bli Medlem


     
 

Nyheter om Strategikartor Bli Medlem


     
 

Videor om Strategiska Kartor Bli Medlem


     
 

Videor om Strategikartor Bli Medlem


     
 

Presentationer om Strategiska Kartor Bli Medlem


     
 

Presentationer om Strategikartor Bli Medlem


     
 

Mer om Strategiska Kartor Bli Medlem


     
 

Mer om Strategikartor Bli Medlem


     

Jämför Strategiska Kartor (Strategikartor) med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiledningskontor  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.