Strategiska Kartor (Strategikartor)
Kaplan och Norton

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är StrategiKartor? Beskrivning

År 2001i boken ”The Strategy-Focused Organization”, omformar Kaplan och Norton deras Balanced Scorecard. År 1992 introducerade de Balanced Scorecard i Harvard Business Review som ett system för att mäta resultat och prestationer; nu förändrar de detta till ett strategiskt ledningssystem. Mycket av denna omformning gjordes genom att vidare betona den så kallade Strategi Kartan.


Strategikartor är diagram som beskriver hur en organisation kan skapa värde: genom att förbinda de strategiska målen med specifik orsak och verkansförhållande med varandra. Via de fyra Balanseradestyrkortsperspektiven (Balanced Scorecard-) : finansiellt, kund, process, lärande och tillväxt. Se bild medans (du kan klicka på grafen för att ladda ned en större bild i pdf-format). Strategikartor är en strategisk del av balanserade styrkortsramverket som beskriver strategier för värdeskapande.


Strategi Kartor Egenskaperna med Strategikartor

 1. All information innehålls på en sida; detta möjliggör en förhållandevis lätt strategisk kommunikation.

 2. Det finns fyra perspektiv: Finansiellt; Kund; Internt/processen; Lärande och tillväxt.

 3. De finansiella perspektiven tittar på att skapa en långsiktig aktieägarvärde och användning en produktivitetsstrategi till att förbättra kostnadsstrukturen och kapitaleffektiviseringen och en tillväxtstrategi med expanderande möjligheter och att förstärka kundvärdet.

 4. Dessa sista fyra beståndsdelar strategisk förbättring stöttas av pris, kvalitet, tillgänglighet, val av funktionalitet, tjänst, partnerskap och varumärke.

 5. Från ett internt perspektiv så hjälper verksamhetsprocesser och kundhanteringsprocesser till att skapa produkt- och tjänsteattributen. Medans innovationer, reglering och sociala processer hjälper till med relationer och image.

 6. Alla dessa processer stöttas av tilldelningen på mänskligt kapital, informationskapital och organisatoriskt kapital. Organisatoriskt kapital består av en företagskultur, ledarskap, inriktning och teamwork.

 7. Förbindande pilar beskriver orsaks- och verkansförhållanden.

Vad är de huvudsakliga principerna bakom StrategiKartor?

 1. Strategi balanserar de motsägande krafterna.
 2. Strategi baseras på ett differentierande kundvärdesförslag.
 3. Värde tillfogas genom de interna affärsprocesserna.
 4. Strategi består av samtidiga kompletterande teman.
 5. Den Strategiska inriktningen/överensstämmelsen bestämmer värdet på de immateriella tillgångar.

Användningen av StrategiKartor? Fördelar

Genom att koppla samman sådana saker som aktieägarvärdeskapande, kundhantering, processledning, kvalitetshantering, kärnverksamheter, innovation, mänskliga resurser, informationsteknik, organisatorisk design, och lärande med varandra i en grafisk framställning, Strategikartor kan hjälpa till mycket, i att beskriva strategin och att kommunicera strategin bland ledare och till deras anställda. På så sätt kan en inriktning skapas runt strategin som gör ett framgångsrikt genomförande av strategin lättare. Inga små saker och ha i åtanke att det oftast är genomförandet av en konstruerad strategi som är den största utmaningen.


Även om den föregående boken av Kaplan och Norton hade en omfattning på 64 sidor om Strategikartor kan du finna den senaste, bästa och mest omfattande behandlingen av Strategikartor inklusive en rad exempel i boken som nämns nedan.


Bok: Robert Kaplan and David Norton - Strategy Maps -Särskild Intressegrupp SIG

Strategiska Kartor | Strategikartor Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum  

Forum om Strategiska Kartor | Strategikartor.


Should the Strategy be Communicated? How Much? To Whom?
Communicating strategy involves much more than talk. There are numerous pitfalls or issues which must be resolved for th (...)
40
 
43 reaktioner
 
Strategy Maps for Public Sector Organizations / Government
How do strategy maps work for public sector organizations (i.e. government agencies) that don't have sales nor sharehold (...)
8
 
4 reaktioner
 
Strategy Maps for Customer Service Organizations
Hi, can someone comment on how SMs for Customer Service Organizations/Units are different from default ones? Any ideas o (...)
3
 
1 reaktioner
 
BSC or OKR?
In recent time there is the OKR usage to steer the management team towards the strategic targets. I think that OKR are (...)
0
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Strategiska Kartor | Strategikartor. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Managing Cross-Divisional Collaboration and Strategy Maps
Often, achievement of a Critical Success Factor requires collaboration of two or more divisions across organizational bo (...)
22
 
20 reaktioner

 
🥈 Selection in Customer Perspective of Strategy Maps
Good morning, In the Customer Perspective of the Strategy Map there is a product/service attribute called "Selection". W (...)
12
 
5 reaktioner

 
🥉 Successful Cases of Strategy Maps
How many companies have applied a strategy map into their business so far? Is there any successful case study that can b (...)
9
 
2 reaktioner

 
Are Balanced Scorecard and Strategy Map the Same?
Does the strategy map tell the same story of Balanced Scorecard? Both of them are talking about these four perspectives. (...)
7
 
3 reaktioner

 
Synergy in Strategy Maps?
Is it possible to include corporate level effects into a Strategy Map? How? (Strategy maps seem to be directed primaril (...)
6
 
8 reaktioner

 
Ends, Means and Strategy Map
Under John Carver's Policy Governance Model management is driven by ends established by a board of directors. Management (...)
5
 
0 reaktioner

 
Strengths of Strategy Maps
Strategy Maps are an excellent extension to the basic framework of the Balanced Scorecard (BSC) approach. - Business st (...)
4
 
2 reaktioner

 
Disadvantages / Problems with Strategy Maps
Hi everyone, I find business literature mainly talks in favor of Strategy Maps. Can you help me to find problems, issue (...)
4
 
5 reaktioner

 
Strategy Maps in Egypt?
I'd like to know what companies are using strategy maps in Egypt if any? Thanks for your tips... (...)
1
 
0 reaktioner

 
The OVAR Approach - Objectives, Value of Actions, Responsibilities
OVAR is a second - similar - strategic approach that allows confontation of departments' choices. O for Objectives, VA f (...)
1
 
0 reaktioner

 
Online or DVD Training Materials on BSC / Strategy Maps
I am in quest of e-learning or DVD informal training related to: - Strategy Plan development; - Strategy Map developme (...)
0
 
0 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Strategy Maps (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Linking Strategy with Execution

Linking Strategy to Implementation (...)
   
 
 
 

How to Incorporate Sustainability into your Strategy Map (BSC) ?

Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Triple Bottom Line (...)
   
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation (...)
   
 
 
 

Why is it Important for a Balanced Scorecard to Communicate the Strategy?

Balanced Scorecard & Strategy (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategiska Kartor | Strategikartor. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Strategiska Kartor (Strategikartor) med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiledningskontor  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Strategiska Kartor | Strategikartor? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

Video

Anmäl dig gratis

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.