Strategiska Kartor (Strategikartor)
Kaplan och Norton

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

144 itens • 888.556 visitas


Sammanfattning

Vad är StrategiKartor? Beskrivning

År 2001i boken ”The Strategy-Focused Organization”, omformar Kaplan och Norton deras Balanced Scorecard. År 1992 introducerade de Balanced Scorecard i Harvard Business Review som ett system för att mäta resultat och prestationer; nu förändrar de detta till ett strategiskt ledningssystem. Mycket av denna omformning gjordes genom att vidare betona den så kallade Strategi Kartan.


Strategikartor är diagram som beskriver hur en organisation kan skapa värde: genom att förbinda de strategiska målen med specifik orsak och verkansförhållande med varandra. Via de fyra Balanseradestyrkortsperspektiven (Balanced Scorecard-) : finansiellt, kund, process, lärande och tillväxt. Se bild medans (du kan klicka på grafen för att ladda ned en större bild i pdf-format). Strategikartor är en strategisk del av balanserade styrkortsramverket som beskriver strategier för värdeskapande.


Strategi Kartor Egenskaperna med Strategikartor

 1. All information innehålls på en sida; detta möjliggör en förhållandevis lätt strategisk kommunikation.

 2. Det finns fyra perspektiv: Finansiellt; Kund; Internt/processen; Lärande och tillväxt.

 3. De finansiella perspektiven tittar på att skapa en långsiktig aktieägarvärde och användning en produktivitetsstrategi till att förbättra kostnadsstrukturen och kapitaleffektiviseringen och en tillväxtstrategi med expanderande möjligheter och att förstärka kundvärdet.

 4. Dessa sista fyra beståndsdelar strategisk förbättring stöttas av pris, kvalitet, tillgänglighet, val av funktionalitet, tjänst, partnerskap och varumärke.

 5. Från ett internt perspektiv så hjälper verksamhetsprocesser och kundhanteringsprocesser till att skapa produkt- och tjänsteattributen. Medans innovationer, reglering och sociala processer hjälper till med relationer och image.

 6. Alla dessa processer stöttas av tilldelningen på mänskligt kapital, informationskapital och organisatoriskt kapital. Organisatoriskt kapital består av en företagskultur, ledarskap, inriktning och teamwork.

 7. Förbindande pilar beskriver orsaks- och verkansförhållanden.

Vad är de huvudsakliga principerna bakom StrategiKartor?

 1. Strategi balanserar de motsägande krafterna.
 2. Strategi baseras på ett differentierande kundvärdesförslag.
 3. Värde tillfogas genom de interna affärsprocesserna.
 4. Strategi består av samtidiga kompletterande teman.
 5. Den Strategiska inriktningen/överensstämmelsen bestämmer värdet på de immateriella tillgångar.

Användningen av StrategiKartor? Fördelar

Genom att koppla samman sådana saker som aktieägarvärdeskapande, kundhantering, processledning, kvalitetshantering, kärnverksamheter, innovation, mänskliga resurser, informationsteknik, organisatorisk design, och lärande med varandra i en grafisk framställning, Strategikartor kan hjälpa till mycket, i att beskriva strategin och att kommunicera strategin bland ledare och till deras anställda. På så sätt kan en inriktning skapas runt strategin som gör ett framgångsrikt genomförande av strategin lättare. Inga små saker och ha i åtanke att det oftast är genomförandet av en konstruerad strategi som är den största utmaningen.


Även om den föregående boken av Kaplan och Norton hade en omfattning på 64 sidor om Strategikartor kan du finna den senaste, bästa och mest omfattande behandlingen av Strategikartor inklusive en rad exempel i boken som nämns nedan.


Bok: Robert Kaplan and David Norton - Strategy MapsSärskild Intressegrupp SIG

Strategiska Kartor | Strategikartor Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Strategiska Kartor | Strategikartor. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Strategiska Kartor | Strategikartor

 

How to Use a Strategy Map to Perform a Quick Strategy Check
During a recent consulting assignment to investigate a range of growth options for a small non-profit, I was handed a five-page document which the client called "their five-year strategic plan".
...
14
 
10 kommentarer
Successful Cases of Strategy Maps
How many companies have applied a strategy map into their business so far? Is there any successful case study that can be shared to discuss? What were the advantages of using it in practice?...
9
 
3 kommentarer
BSC or OKR?
In recent time there is the Objectives and Key Results (OKR) usage to steer the management team towards the strategic targets.
I think that OKR are short term targets, since BSC are long term and...
4
 
1 kommentarer
Strategy Maps for Customer Service Organizations
Hi, can someone comment on how SMs for Customer Service Organizations/Units are different from default ones? Any ideas or pointers are appreciated! Thanks & Regards....
3
 
1 kommentarer
Strengths of Strategy Maps
Strategy Maps are an excellent extension to the basic framework of the Balanced Scorecard (BSC) approach.
- Business strategy statements can be catchy, but line management are often searching for...
3
 
2 kommentarer
Disadvantages / Problems with Strategy Maps
Hi everyone, I find business literature mainly talks in favor of Strategy Maps.
Can you help me to find problems, issues, cons or disadvantages associated with strategy map implementation?
M...
3
 
5 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Strategiska Kartor | Strategikartor. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Should the Strategy be Communicated? How Much? To Whom?
Communicating strategy involves much more than talk. There are numerous pitfalls or issues which must be resolved for the strategy to be effectively communicated. For example, in some instances execut...
41
 
45 kommentarer

Managing Cross-Divisional Collaboration and Strategy Maps
Often, achievement of a Critical Success Factor requires collaboration of two or more divisions across organizational boundaries. For example, to increase sales of new products in overseas markets, co...
22
 
20 kommentarer

Selection in Customer Perspective of Strategy Maps
Good morning, In the Customer Perspective of the Strategy Map there is a product/service attribute called "Selection". What does it mean? Examples?...
12
 
5 kommentarer

Strategy Maps for Public Sector Organizations / Government
How do strategy maps work for public sector organizations (i.e. government agencies) that don't have sales nor shareholders?...
8
 
4 kommentarer

Are Balanced Scorecard and Strategy Map the Same?
Does the strategy map tell the same story of Balanced Scorecard? Both of them are talking about these four perspectives....
8
 
3 kommentarer

Synergy in Strategy Maps?
Is it possible to include corporate level (strategic) synergy effects into a Strategy Map? How? (Strategy maps seem to be directed primarily at the business strategy level)...
6
 
8 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategy Maps (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Linking Strategy with Execution

Linking Strategy to Implementation
One of the world's most popular business tools for translating strategy into operational activities is the Balanced Scor...

How to Incorporate Sustainability into your Strategy Map (BSC) ?

Sustainability Balanced Scorecard, SBSC, Triple Bottom Line
Due to the fact that corporate sustainability issues have become more and more important, organizations are now forced t...

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi...

Why is it Important for a Balanced Scorecard to Communicate the Strategy?

Balanced Scorecard & Strategy
Why is it important for a Balanced Scorecard to communicate the strategy? 1. It describes the corporate vision to the ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategiska Kartor | Strategikartor. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Strategy Map Diagram

Communicating a Strategy
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

How to Communicate Organizational Change to Affected Audiences

Organizational Change, Change Management, Change Communications
This presentation elaborates on the process of communicating change towards those affected by the change. The presentati...

The Strategic Role of Public Relations and Communication in Business

Public Relations, Strategic Management, Corporate Responsibility, Stakeholder Management, Stakeholder Analysis
Presentation about the role public relations and communications in business strategy implementation and execution. The p...

Brett Knowles: Pitfalls in Designing Strategy Maps

Creating and Implementing Strategy Maps. Consultancy, Experts, Advanced Education
Brett Knowles explains the frequent characteristics of bad strategy maps: - No Clear Cause-and-Effect Explanation (lack...

Summary of Strategy Maps: Part 3

Initial Understanding of Strategy Maps and History
Brett Knowles explains in three videos the history of Strategy Mapping, its benefits and some interesting features. Par...

Summary of Strategy Maps. Part 2

Initial Understanding of Strategy Maps
Brett Knowles explains in three videos the history of Strategy Mapping, its benefits and some interesting features. Par...

Introduction to Strategy Maps. Part 1

Initial Understanding of Strategy Maps
Brett Knowles explains in three videos the history of Strategy Mapping, its benefits and some interesting features. Par...

Strategy Review (Strategic Review). Types and Tips

Strategy Review, Strategic Management, Strategy Process
Erica Olsen explains how to run a strategy review, she considers to be the heartbeat of any strategic management process...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Strategiska Kartor | Strategikartor.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Strategiska Kartor (Strategikartor) med: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiledningskontor  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  TQM


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Strategiska Kartor | Strategikartor? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.