Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

39 itens • 303.616 visitas


Sammanfattning

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner Bilden angående Strategisk Hantering av Nyckelpersoner/Strategic Stakeholder Management som beskrivs av Berman, Wicks, Kotha, Jones som använder ett tidigare arbete av Edward Freeman, är ett viktigt tillvägagångssätt. (Academy of Management Journal; Oct99-, Vol. 42 Issue 5).


De bidragande angreppssätten mot att omfatta alla nyckelpersonerna i en organisation påstår:


Att maximera aktieägarnas värde i en tid av osäkerhet, då bör cheferna ägna uppmärksamhet åt relationerna med nyckelpersonerna.


Företagen bidrar till deras nyckelpersoners beteende. Klok hantering av företags operativa miljöer, inklusive deras relationer med nyckelpersoner, är i allmänhet en del av en korrekt ledning. Därför är en god hantering av nyckelpersoner ett klart bidragande värde för företagen.
 

Ett fundamentalt antagande i denna typ av modell är att det ultimata målet med företagsbesluten är en framgång på marknaden. Företag ser deras nyckelpersoner som en del av den omgivning som de måste beakta för att försäkra sig om intäkter, vinster, och slutligen för att erbjuda återbäring till aktieägarna. Uppmärksamhet för nyckelpersoners frågeställningar kan hjälpa ett företag att undvika beslut som kanske skulle kunna få nyckelpersoner till att underminera eller omintetgöra deras mål. Denna möjlighet uppstår, därför att nyckelpersoner kan kontrollera resurser som kan underlätta eller öka genomförandet av företagens beslut (Pfeifer & Salancik, 1978); i korthet, hanteringen av nyckelpersoner betyder att man i slutändan vill åstadkomma något; något som du måste göra, så att du kan uppnå någonting annat. Slutet eller det ultimata resultatet är i allmänhet inte alltid det bästa för nyckelpersonerna. I stället är företagets mål ett befrämjande av intresset från endast en grupp av nyckelpersoner: dess aktieägare. Genom att använda terminologin som används av Donaldson och Preston (1995) och Quinn och Jones (1995), ser vi att omsorgen till företaget och relationerna med nyckelpersoner som viktig och villkorade till värdet på dessa relationer för företagets finansiella framgång. Quinn och Jones konstaterade: ”Betydande- [strategisk] etik passar in bilden som ett tillägg till lagen om värdemaximering för chefsagenten att följa” (1995: 25).

I denna formulering är hanteringen av nyckelpersoner en del av ett företags strategi men som på inga sätt driver strategin. Underförstått i detta perspektiv är antagandet att de sätt på hur man hanterar nyckelpersoner som bevisas genom antagandet om att vara improduktiv kommer att avbrytas vilket också drabbar de involverade resurser som inte längre är nödvändiga. Intresset för nyckelpersoner angår endast ett företag beslutsprocesser om det har ett strategiskt värde för företaget.


Två varianter av tillvägagångssätt för Strategisk Hantering av Nyckelpersoner är; direkt påverkansmodellen och moderationsmodellen. I den direkta påverkansmodellen är attityder och handlingar hos chefer gentemot nyckelpersoner (deras nyckelpersons orientering) uppfattad som att ha en direkt effekt på företagets finansiella prestation, oberoende av I moderationsmodellen så får ledningens orientering mot nyckelpersoner effekt på företagsstrategin, genom att dämpa förhållandet mellan strategi och den finansiella prestationen.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner.


Treating Patients as Strategic Stakeholders
After working for more than 4 years and on 4 different health care concepts I realized that though the patient is a stra (...)
3
 
Stakeholders Involvement in the Strategic Change Management Process in Public Organizations
I would really appreciate to receive some positive input on stakeholders involvement in the strategic change management (...)
2
 
2 kommentarer
Include Stakeholder Management in Strategy
I would appreciate to receive some views to the position that "Stakeholder Management should be part of the Corporate St (...)
2
 
2 kommentarer
Stakeholders Management and Partnering
I need some help to explore the relations between Stakeholders Management and Partnering. Are they the same thing or a (...)
1
 
Involving Stakeholders in the Introduction of Change
What are the systems to involve apporariate stakeholder in the introduction of change? (...)
-1
 

Starta ett nytt forumämne om Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Stakeholder Definition?
I need a comprehensive definition of a Stakeholder. Who can help mee? (...)
17
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategic Stakeholder Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Stakeholder Capitalism (Freeman)

Stakeholder Management
Professor Freeman has recently published a formidable article about this subject in the Journal of Business Ethics (2007 (...)

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose
These is a slow but steadily increasing trend for corporations to diminish their single-minded pursuit of shareholder va (...)

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management
Research by Porter, Nohria and Higgins among 27 CEOs revealed the following interesting data on with whom they spend the (...)

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices
Here are a few tips to effectively manage a stakeholders meeting: 1. Try to avoid getting into details and drawn into (...)

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized. (...)

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho (...)

Strategy, Society and CSR

CSR Strategy, Competitive Advantage, Strategic Corporate Social Responsibility, Strategy and Society
Presentation about the relationship between CSR and Competitive Advantage. It includes the following sections: - Busine (...)

The Dawn of Conscious Capitalism

Conscious Capitalism, Value-driven Consumer, Socially Responsible Investing, Corporate Responsibility
This presentation provides an introduction into the concept of conscious capitalism, and includes the following sections (...)

CSR Implementation and Communication Model (Schmeltz)

CSR Communication, CSR Implementation, CSR Strategy, Corporate Identity, Corporate Values, CSR Stages,
Because Corporate Social Responsibility is a value-based concept, it is highly connected with an organization’s values a (...)

Introduction to Stakeholder Management

Introduction to Stakeholder Management
David Butter explains what stakeholders are and their importance for organizations, distinguishing internal from externa (...)

Strategic Stakeholder Management Diagram

Strategic Stakeholder Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Stephen Covey on the Speed of Trust

Corporate Strategy, Global Economy, Banking System, Leadership Development, Stakeholder Management
Steven Covey hints at some of the reasons why trust is so fundamental for corporations, the banking system, financial in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Strategisk Hantering av Nyckelpersoner med: Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Normativa Angreppssättet  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Värdebaserad Styrning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Strategisk Nyckelpersonshantering | Strategisk Hantering av Nyckelpersoner? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 26-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.