Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

34 itens • 307.686 visitas


Sammanfattning

Inledning

Över de senaste 200 åren, har inflytandet från affärsföretagen på vårt samhället växt snabbt och enormt. Inget fenomen som det om vilket företagssyfte som de bör tjäna, diskuteras av många människor med olika bakgrunder, däribland:

  • Akademiker i områdena  ekonomi, juridik, statskunskap och sociologi,
  • Affärsetik och filosofiska forskare,
  • Politiska parter, fackföreningar, olika gemenskaper, miljöaktivister, och
  • Massmedia och allmänheten.

I länder med en marknadsekonomi är den allmänt accepterade synen att företag bör sträva att uppnå ekonomisk lönsamhet. Emellertid så finns det många personer som likaledes är överens om att organisationer också har ett bestämt socialt ansvar. Lönsamhet- och ansvar kan och bör kombineras i en ideal värld, likväl är det tydligt att de är åtminstone delvist motsägande.

Å ena sidan företag måste åstadkomma vinster för att fortleva. Specifikt måste företaget tillhandahålla en större avkastning på deras egna kapital kapital än vad som kan förverkligas av aktieägarna, om de satte in deras pengar på ett riskfritt bankkonto. De vinster som görs skapar förtroende hos investerare och är vanligtvis reflekterade i högre aktiekurser, vilket gör det lättare för företaget att kunna förverkliga sitt mål. Vinsterna är inte endast ett resultatet utan också en källa till att vårda företagets konkurrenskraft och välstånd.

Å ena sidan företag är nätverk av olika parter och människor arbetande tillsammans mot ett gemensamt mål och är inte bara ”ekonomiska maskiner”. Anställda representerar nuförtiden en viktig del av värdet i ett företaget (det intellektuella kapitalet). För att motivera personer till att arbeta hårt för företagets bästa, bör man uppnå en nivå av förtroende som måste byggas upp tillsammans med dem. Likaledes är det viktigt för att förtroende utvecklas mellan organisationen och dess yttre miljö (kunder, leverantörer, regering och intressegrupper). Ett sådant förtroende kan endast växa fram från en uppfattad trygghetskänsla av att alla individers intresse tas i beaktande av beslutsfattarna.
 

Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Perspektiv på Nyckelpersonersvärde (också: Shareholder Values Perspective/Perspektiv på aktieägarvärde) betonar ansvar före lönsamhet och ser i första hand organisationer som koalitioner som måste serva alla inblandade parter.


Nyckelpersonsersvärde förespråkare tror att framgången hos en organisation bör mätas utav tillfredsställelsen bland alla beslutsfattare. Och de ser ledningen av nyckelpersoners intresse både som ett mål/ett syfte och som medel. De tror att socialt ansvar är ett organisatoriskt ärende.  De hävdar också att samhället är bäst betjänad av organisationer som följer gemensamma intressen och ekonomisk symbios.


Ett företag är inte ett instrument för dess aktieägare. Men det är en koalition mellan olika resursleverantörer, med avsikten av att öka deras gemensamma förmögenhet. Förespråkare för detta perspektiv vägrar att ge aktieägare en högre moralisk fordran på organisationen än leverantörer av andra resurser.


Att vidkännas det moraliska kravet hos nyckelpersonerna andra än aktieägarna introducerar andra värden än finansiellt värde i spektrat av vilka behov som kommer att eftersträvas av organisationen. Ledningen av nyckelpersoners intresse är inte bara viktigt för att skapa aktieägarvärde utan också normgivande. Genom att ha starkt motiverade anställda och genom att bygga upp högre nivåer av förtroende med alla inblandade parter, så är eftersträvandet av att följa alla nyckelpersoners gemensamma intresse inte bara mer rättvist, utan det kommer också att maximera hänsynen till samhället.


Särskild Intressegrupp SIG

Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

 

Reconciling Profitability and Responsibility
Here’s a list of ways in which CEOs can deal with the trap of focusing solely on satisfying the shareholders or the stakeholders:
Making all stakeholders of the business realize that win-win situ...
3
 
High-Commitment High-Performance (HCHP) Leaders
How can CEOs under fierce pressure from capital markets avoid the trap of focusing solely on satisfying the shareholders? In the HBR of July-August 2008, Eisenstat, Beer, Foote, Fredberg and Norrgren...
2
 
5 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Stakeholder Value Perspective (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Stakeholder Capitalism (Freeman)

Stakeholder Management
Professor Freeman has recently published a formidable article about this subject in the Journal of Business Ethics (2007...

How to Articulate, Communicate and Deliver on a Corporate Purpose Statement

How to Create a Corporate Purpose Statement, Corporate Mission, Organizational Purpose, Organizational Mission
A Corporate Purpose Statement (CPS) has at least 3 major functions: market definition, employee motivation and external ...

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose
These is a slow but steadily increasing trend for corporations to diminish their single-minded pursuit of shareholder va...

7 Perspectives of Looking at Stakeholders

Clustering Stakeholders
Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder p...

Doing Well by Doing Good?

The Correlation Between Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance
Since a long time ago it has been argued whether there is a link between corporate social responsibility and corporate f...

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers
Voluntary work has long been seen as an activity performed mainly by unemployed individuals –mostly women, both in their...

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib...
Informationskällor

Olika informationskällor om Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho...

What is a Business For?

Definition of Corporate Succes
Charles Handy is critical of overemphasis on share price as the metric for corporate success. He proposes that the purpo...

Strategy, Society and CSR

CSR Strategy, Competitive Advantage, Strategic Corporate Social Responsibility, Strategy and Society
Presentation about the relationship between CSR and Competitive Advantage. It includes the following sections: - Busine...

The Strategic Role of Public Relations and Communication in Business

Public Relations, Strategic Management, Corporate Responsibility, Stakeholder Management, Stakeholder Analysis
Presentation about the role public relations and communications in business strategy implementation and execution. The p...

The Dawn of Conscious Capitalism

Conscious Capitalism, Value-driven Consumer, Socially Responsible Investing, Corporate Responsibility
This presentation provides an introduction into the concept of conscious capitalism, and includes the following sections...

CSR Implementation and Communication Model (Schmeltz)

CSR Communication, CSR Implementation, CSR Strategy, Corporate Identity, Corporate Values, CSR Stages,
Because Corporate Social Responsibility is a value-based concept, it is highly connected with an organization’s values a...

Introduction Into Welfarenomics

Welfarenomics
This presentation elaborates on the concept of welfarenomics. The presentation includes the following sections; 1. Cont...

Ethics in Corporate Governance

Ethics, Corporate Governance
This presentation is about the role that ethics plays in corporate governance.The presentation includes the following se...

Introduction to Stakeholder Management

Introduction to Stakeholder Management
David Butter explains what stakeholders are and their importance for organizations, distinguishing internal from externa...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Nyckelpersoners Värde Perspektiv med:   Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Värdebaserad Styrning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Ashridge Missionsmodell  |  Kärnkompetens  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Moraliskt Syfte  |  Sju Överraskningar Porter  |  Spiral Dynamics Modell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.