Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Betonar ansvar före lönsamhet. Förklaring till Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde (Stakeholder Value Perspective).


Inledning

Över de senaste 200 åren, har inflytandet från affärsföretagen på vårt samhället växt snabbt och enormt. Inget fenomen som det om vilket företagssyfte som de bör tjäna, diskuteras av många människor med olika bakgrunder, däribland:

  • Akademiker i områdena  ekonomi, juridik, statskunskap och sociologi,
  • Affärsetik och filosofiska forskare,
  • Politiska parter, fackföreningar, olika gemenskaper, miljöaktivister, och
  • Massmedia och allmänheten.

I länder med en marknadsekonomi är den allmänt accepterade synen att företag bör sträva att uppnå ekonomisk lönsamhet. Emellertid så finns det många personer som likaledes är överens om att organisationer också har ett bestämt socialt ansvar. Lönsamhet- och ansvar kan och bör kombineras i en ideal värld, likväl är det tydligt att de är åtminstone delvist motsägande.

Å ena sidan företag måste åstadkomma vinster för att fortleva. Specifikt måste företaget tillhandahålla en större avkastning på deras egna kapital kapital än vad som kan förverkligas av aktieägarna, om de satte in deras pengar på ett riskfritt bankkonto. De vinster som görs skapar förtroende hos investerare och är vanligtvis reflekterade i högre aktiekurser, vilket gör det lättare för företaget att kunna förverkliga sitt mål. Vinsterna är inte endast ett resultatet utan också en källa till att vårda företagets konkurrenskraft och välstånd.

Å ena sidan företag är nätverk av olika parter och människor arbetande tillsammans mot ett gemensamt mål och är inte bara ”ekonomiska maskiner”. Anställda representerar nuförtiden en viktig del av värdet i ett företaget (det intellektuella kapitalet). För att motivera personer till att arbeta hårt för företagets bästa, bör man uppnå en nivå av förtroende som måste byggas upp tillsammans med dem. Likaledes är det viktigt för att förtroende utvecklas mellan organisationen och dess yttre miljö (kunder, leverantörer, regering och intressegrupper). Ett sådant förtroende kan endast växa fram från en uppfattad trygghetskänsla av att alla individers intresse tas i beaktande av beslutsfattarna.
 

Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Perspektiv på Nyckelpersonersvärde (också: Shareholder Values Perspective/Perspektiv på aktieägarvärde) betonar ansvar före lönsamhet och ser i första hand organisationer som koalitioner som måste serva alla inblandade parter.


Nyckelpersonsersvärde förespråkare tror att framgången hos en organisation bör mätas utav tillfredsställelsen bland alla beslutsfattare. Och de ser ledningen av nyckelpersoners intresse både som ett mål/ett syfte och som medel. De tror att socialt ansvar är ett organisatoriskt ärende.  De hävdar också att samhället är bäst betjänad av organisationer som följer gemensamma intressen och ekonomisk symbios.


Ett företag är inte ett instrument för dess aktieägare. Men det är en koalition mellan olika resursleverantörer, med avsikten av att öka deras gemensamma förmögenhet. Förespråkare för detta perspektiv vägrar att ge aktieägare en högre moralisk fordran på organisationen än leverantörer av andra resurser.


Att vidkännas det moraliska kravet hos nyckelpersonerna andra än aktieägarna introducerar andra värden än finansiellt värde i spektrat av vilka behov som kommer att eftersträvas av organisationen. Ledningen av nyckelpersoners intresse är inte bara viktigt för att skapa aktieägarvärde utan också normgivande. Genom att ha starkt motiverade anställda och genom att bygga upp högre nivåer av förtroende med alla inblandade parter, så är eftersträvandet av att följa alla nyckelpersoners gemensamma intresse inte bara mer rättvist, utan det kommer också att maximera hänsynen till samhället.


Särskild Intressegrupp SIG - Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Reconciling Profitability and Responsibility
Here’s a list of ways in which CEOs can deal with the trap o...
 
 
 
 
  High-Commitment High-Performance (HCHP) Leaders (5 reaktioner)
How can CEOs under fierce pressure from capital markets avoi...
 
 
 
 

Best Practices - Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Stakeholder Value Perspective

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Stakeholder Capitalism (Freeman)

Stakeholder Management...
 
 
 

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose...
 
 
 

7 Perspectives of Looking at Stakeholders

Clustering Stakeholders...
 
 
 

Doing Well by Doing Good?

The Correlation Between Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance...
 
 
 

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers...
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity...
 
 

Resurser - Nyckelpersoners Värdeperspektiv | Perspektiv på Nyckelpersonersvärde

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Nyckelperson Perspektiv


     
 

Nyheter om Intressenter Ansvar


     
 

Videor om Nyckelperson Perspektiv


     
 

Videor om Intressenter Ansvar


     
 

Presentationer om Nyckelperson Perspektiv


     
 

Presentationer om Intressenter Ansvar


     
 

Mer om Nyckelperson Perspektiv


     
 

Mer om Intressenter Ansvar


     

Jämför Nyckelpersoners Värde Perspektiv med:   Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Värdebaserad Styrning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Ashridge Missionsmodell  |  Kärnkompetens  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Moraliskt Syfte  |  Sju Överraskningar Porter  |  Spiral Dynamics Modell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.