Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Kenniscentrum

   

Het benadrukken van verantwoordelijkheid boven winstgevendheid. Verklaring van het Stakeholder Value Perspective (Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)).

Inhoud

Premium

Inleiding

In de loop van de laatste 200 jaar, is de invloed van commerciële bedrijven op onze maatschappij enorm snel gegroeid. Geen wonder dat het corporate doel dat zij zouden moeten dienen door vele mensen met verschillende achtergronden wordt besproken, inclusief:

  • Academici op het gebied van economie, recht, politieke wetenschap en sociologie,
  • Bedrijfsethiek en filosofische wetenschappers,
  • Politieke partijen, vakbonden, diverse gemeenschappen, milieudeskundigen, en
  • Media en het grote publiek.

In landen met een markteconomie is het algemeen aanvaard dat bedrijven economische winstgevendheid zouden moeten nastreven. Maar veel mensen zouden het er ook mee eens zijn dat organisaties ook bepaalde sociale verantwoordelijkheden hebben. Winstgevendheid en verantwoordelijkheid kunnen en zouden moeten kunnen worden gecombineerd in een ideale wereld, maar het is duidelijk dat zij op z'n minst gedeeltelijk tegenstrijdig zijn.

Enerzijds, moeten ondernemingen winst maken om te overleven. Specifiek, moeten bedrijven een hogere opbrengst op hun aandelenkapitaal behalen dan door de aandeelhouders zou worden gerealiseerd als zij hun geld op een risicovrije bankrekening deponeerden. De winsten die worden gemaakt creëren vertrouwen van investeerders en worden gewoonlijk weerspiegeld in hogere aandelenkoersen, die het voor het bedrijf gemakkelijker maken om zijn doelstellingen te realiseren. De winsten zijn niet alleen een resultaat, maar ook een bron van corporate concurrentie gezondheid en rijkdom.

Anderzijds, zijn bedrijven netwerken van partijen en mensen die naar een gedeeld doel samenwerken en niet slechts "economische machines". Werknemers vertegenwoordigen op dit moment een belangrijk deel van de waarde van ieder bedrijf (intellectueel kapitaal). Om mensen te motiveren om hard voor de belangen van het bedrijf te werken, moet een niveau van vertrouwen met hen worden opgebouwd. Eveneens is het belangrijk om vertrouwen tussen de organisatie en zijn externe omgeving (klanten, leveranciers, overheid, en belangengroepen) te ontwikkelen. Dergelijk vertrouwen kan slechts groeien vanuit het waargenomen veilige gevoel, dat de belangen van alle individuen en stakeholders in acht zullen worden genomen.
 

Het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief) (ook: Stakeholder Waarden Perspectief) benadrukt verantwoordelijkheid boven winstgevendheid en ziet organisaties hoofdzakelijk als coalities die alle betrokken partijen moeten dienen.


De verdedigers van het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief) geloven dat het succes van een organisatie zou moeten worden gemeten uit de tevredenheid onder alle stakeholders. En zij zien stakeholder management zowel als doel / doelstelling als als middel. Zij geloven dat sociale verantwoordelijkheid een organisatorische kwestie is. Ook beweren zij dat de maatschappij het best door organisaties gediend wordt die gezamenlijke belangen nastreven en economische symbiose.


Een bedrijf is geen instrument van zijn aandeelhouders. Het is een coalitie tussen diverse leveranciers van middelen, met de bedoeling om hun gemeenschappelijke rijkdom te verhogen. De verdedigers van dit perspectief weigeren om aandeelhouders een hogere morele claim op de organisatie te geven dan leveranciers van andere middelen.


Het erkennen van de morele eisen van stakeholders buiten de aandeelhouders introduceert andere waarden dan financiële waarden in het spectrum van wat door de organisatie moet worden nagestreefd. Stakeholder management is niet slechts instrumentaal om aandeelhouderswaarde te creëren, maar normatief. Door sterk gemotiveerde werknemers te hebben, en door hoge niveaus van vertrouwen met alle partijen te koesteren die de organisatie omringen, is het nastreven van de gezamenlijke belangen van alle stakeholders niet alleen eerlijker, maar het zal ook de gezondheid van de maatschappij maximaliseren.


Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Special Interest Group


Special Interest Group (22 leden)


Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Forum  

Recente onderwerpen

  Reconciling Profitability and Responsibility
Here’s a list of ways in which CEOs can deal with the trap of focusing solely on satisfying the shareholders or the stakeholders:
  1. Making ...
     
 
  High-Commitment High-Performance (HCHP) Leaders
How can CEOs under fierce pressure from capital markets avoid the trap of focusing solely on satisfying the shareholders? In the HBR of July-August 2...
     
 

Best Practices - Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Value Perspective
 

Stakeholder Capitalism (Freeman)

 
 
 

7 Perspectives of Looking at Stakeholders

 
 
 

Doing Well by Doing Good?

 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

 
 
 

Reasons Why People are Doing Voluntary Work

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief
 

Nieuws over Stakeholder Perspectief


     
 

Nieuws over Stakeholders Verantwoordelijkheid


     
 

Video's over Stakeholder Perspectief


     
 

Video's over Stakeholders Verantwoordelijkheid


     
 

Presentaties over Stakeholder Perspectief


     
 

Presentaties over Stakeholders Verantwoordelijkheid


     
 

Meer over Stakeholder Perspectief


     
 

Meer over Stakeholders Verantwoordelijkheid


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief):   Aandeelhouderswaardeperspectief  |  Value Based Management (Waardesturing)  |  Strategische Intentie  |  Ashridge Missiemodel  |  Kerncompetenties  |  Clarkson-principes  |  Intrinsiek Stakeholder Commitment  |  Stakeholderanalyse  |  Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |  Strategisch Stakeholdermanagement  |  Moreel Doel  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Spiral Dynamics


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Marketing  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 17-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.