Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Kenniscentrum

12manage is looking for contributors...

   

Het benadrukken van verantwoordelijkheid boven winstgevendheid. Verklaring van het Stakeholder Value Perspective (Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)).

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Inleiding

In de loop van de laatste 200 jaar, is de invloed van commerciële bedrijven op onze maatschappij enorm snel gegroeid. Geen wonder dat het corporate doel dat zij zouden moeten dienen door vele mensen met verschillende achtergronden wordt besproken, inclusief:

  • Academici op het gebied van economie, recht, politieke wetenschap en sociologie,
  • Bedrijfsethiek en filosofische wetenschappers,
  • Politieke partijen, vakbonden, diverse gemeenschappen, milieudeskundigen, en
  • Media en het grote publiek.

In landen met een markteconomie is het algemeen aanvaard dat bedrijven economische winstgevendheid zouden moeten nastreven. Maar veel mensen zouden het er ook mee eens zijn dat organisaties ook bepaalde sociale verantwoordelijkheden hebben. Winstgevendheid en verantwoordelijkheid kunnen en zouden moeten kunnen worden gecombineerd in een ideale wereld, maar het is duidelijk dat zij op z'n minst gedeeltelijk tegenstrijdig zijn.

Enerzijds, moeten ondernemingen winst maken om te overleven. Specifiek, moeten bedrijven een hogere opbrengst op hun aandelenkapitaal behalen dan door de aandeelhouders zou worden gerealiseerd als zij hun geld op een risicovrije bankrekening deponeerden. De winsten die worden gemaakt creëren vertrouwen van investeerders en worden gewoonlijk weerspiegeld in hogere aandelenkoersen, die het voor het bedrijf gemakkelijker maken om zijn doelstellingen te realiseren. De winsten zijn niet alleen een resultaat, maar ook een bron van corporate concurrentie gezondheid en rijkdom.

Anderzijds, zijn bedrijven netwerken van partijen en mensen die naar een gedeeld doel samenwerken en niet slechts "economische machines". Werknemers vertegenwoordigen op dit moment een belangrijk deel van de waarde van ieder bedrijf (intellectueel kapitaal). Om mensen te motiveren om hard voor de belangen van het bedrijf te werken, moet een niveau van vertrouwen met hen worden opgebouwd. Eveneens is het belangrijk om vertrouwen tussen de organisatie en zijn externe omgeving (klanten, leveranciers, overheid, en belangengroepen) te ontwikkelen. Dergelijk vertrouwen kan slechts groeien vanuit het waargenomen veilige gevoel, dat de belangen van alle individuen en stakeholders in acht zullen worden genomen.
 

Het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)

Het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief) (ook: Stakeholder Waarden Perspectief) benadrukt verantwoordelijkheid boven winstgevendheid en ziet organisaties hoofdzakelijk als coalities die alle betrokken partijen moeten dienen.


De verdedigers van het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief) geloven dat het succes van een organisatie zou moeten worden gemeten uit de tevredenheid onder alle stakeholders. En zij zien stakeholder management zowel als doel / doelstelling als als middel. Zij geloven dat sociale verantwoordelijkheid een organisatorische kwestie is. Ook beweren zij dat de maatschappij het best door organisaties gediend wordt die gezamenlijke belangen nastreven en economische symbiose.


Een bedrijf is geen instrument van zijn aandeelhouders. Het is een coalitie tussen diverse leveranciers van middelen, met de bedoeling om hun gemeenschappelijke rijkdom te verhogen. De verdedigers van dit perspectief weigeren om aandeelhouders een hogere morele claim op de organisatie te geven dan leveranciers van andere middelen.


Het erkennen van de morele eisen van stakeholders buiten de aandeelhouders introduceert andere waarden dan financiële waarden in het spectrum van wat door de organisatie moet worden nagestreefd. Stakeholder management is niet slechts instrumentaal om aandeelhouderswaarde te creëren, maar normatief. Door sterk gemotiveerde werknemers te hebben, en door hoge niveaus van vertrouwen met alle partijen te koesteren die de organisatie omringen, is het nastreven van de gezamenlijke belangen van alle stakeholders niet alleen eerlijker, maar het zal ook de gezondheid van de maatschappij maximaliseren.


Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Forum
  Reconciling Profitability and Responsibility
Here’s a list of ways in which CEOs can deal with ...
     
 
  High-Commitment High-Performance (HCHP) Leaders
How can CEOs under fierce pressure from capital ma...
     
 

Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Special Interest Group


Special Interest Group

Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Premium

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Value Perspective Premium
 

Stakeholder Capitalism (Freeman)Schrijf u in

Professor Freeman has recently published a formida...
Usage (application): Stakeholder Management
 
 
 

7 Perspectives of Looking at StakeholdersSchrijf u in

Ian Mitroff, Emeritus Professor from the Universit...
Usage (application): Clustering Stakeholders
 
 
 

Doing Well by Doing Good?Schrijf u in

Since a long time ago it has been argued whether t...
Usage (application): The Correlation Between Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate ResponsibilitySchrijf u in

Simon Zadek provides a useful best practice five-s...
Usage (application): Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
 
 
 

Reasons Why People are Doing Voluntary WorkSchrijf u in

Voluntary work has long been seen as an activity p...
Usage (application): Expectancy Theory, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Perspective, Volunteers
 
 

Hulpbronnen - Stakeholderperspectief | Stakeholderwaardeperspectief Premium
 

Nieuws over Stakeholder PerspectiefSchrijf u in


     
 

Nieuws over Stakeholders VerantwoordelijkheidSchrijf u in


     
 

Video's over Stakeholder PerspectiefSchrijf u in


     
 

Video's over Stakeholders VerantwoordelijkheidSchrijf u in


     
 

Presentaties over Stakeholder PerspectiefSchrijf u in


     
 

Presentaties over Stakeholders VerantwoordelijkheidSchrijf u in


     
 

Meer over Stakeholder PerspectiefSchrijf u in


     
 

Meer over Stakeholders VerantwoordelijkheidSchrijf u in


     

Vergelijk met het Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief):   Aandeelhouderswaardeperspectief  |  Value Based Management (Waardesturing)  |  Strategische Intentie  |  Ashridge Missiemodel  |  Kerncompetenties  |  Clarkson-principes  |  Intrinsiek Stakeholder Commitment  |  Stakeholderanalyse  |  Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |  Strategisch Stakeholdermanagement  |  Moreel Doel  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Spiral Dynamics


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Marketing  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-7-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.