Intressentkartläggning | Intressentmappning

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Skapa en grafisk framställning av intressentgrupper. Förklaring till Intressentkartläggning/Stakeholder Mapping.


Vad är Intressentkartläggning/Stakeholder Mapping? Beskrivning

Efter eller under en Intressentanalys- Stakeholderanalys-process, är det ofta användbart att kategorisera de olika intressenterna, genom att rita mera bilder kring vad intressentgrupperna är, vilka intressen som, de representerar, hur mycket typ makt de besitter, huruvida de representerar motverkande eller stödjande faktorer för att organisationen ska inse dess mål, eller de metoder som de bör ta itu med. Intressentkartläggningen är den process som skapar sådana bilder för att klargöra positionen av intressenter hos organisation.
 

Bland de allmänna metoderna som kan användas till analysera, intressenter är: Den Interna/Externa Intressentanalysen Primära/Sekundära Intressentanalysen, Kraftfältsanalys, SWOT Analys(SWOT Analys) och Aktörspåverkansdiagram. Aktörspåverkansdiagram hjälper till att föreställa de formella, mer betydande, informella förhållandena som förekommer: nätverken. Dessa förhållanden fångas upp som en riktad graf av pilar som knyter an en intressenter till varandra. Formella och informella förhållanden erövras genom att använda olika piltyper.


Nedanför kan du finna några mer, specialiserade intressentkartläggningsmetoder.


Ett exempel på en sådan kartläggning kallas Power (Kraft)/Dynamisk Kraftmatris. Denna Intressentkarta kategoriserar intressenter i förhållande till den makt som de innehar och dynamismen i deras ställning. Power (Kraft)/dynamism Kartan kan användas till att förvissa sig om var de politiska ansträngningarna bör fokuseras under utvecklingen av nya strategier.

  • Intressenterna i grupp A, och B är de lättaste att hantera.

  • Nyckelpersonerna i grupp C är viktiga, därför att de är mäktiga. Hursomhelst är deras dynamism låg så deras ställning är förutsägbar och deras förväntningar kan ofta uppnås på ett förhållandevis lätt sätt.

  • Intressenterna i grupp D bör ha den mesta uppmärksamheten, därför att de har mycket makt och deras ställning är svår att förutsäga. De kan ibland hanteras med genom att testa ut nya strategier tillsammans med dem före slutgiltiga beslut tas.

Intressentkartläggning - Makt/Dynamisk kraftmatris

Ett annat exempel är den Power (Kraft)-/intressematrisen. Denna nyckelperson kartlägger klassificerar nyckelpersoner i förhållande till makten, som de innehar, och utsträckningen som de är troligt till att visa intresse i strategierna till organisation. Power (Kraft)/intresse kartlägger kan användas till indikerar vilken typ av förhållandet organisationen bör ha med varje till grupper.

  • Intressenterna i grupp A kräver endast minimala ansträngningar och övervakning.

  • Intressenterna i grupp B bör hållas välinformerade. De kan vara viktiga att påverka  ju mera makt Intressenterna besitter.

  • Intressenterna i grupp C är mäktiga, men deras nivå av intresse för organisationens strategier är låg. De är allmänt förhållandevis passiva, men kan plötsligt dyka upp som ett resultat av bestämda skeenden, förflyttar sig till grupp D i denna frågeställning. De bör hållas tillfredsställda.

  • Intressenterna  i grupp D har mycket makt och mycket intresserade kring strategierna i organisationen. Godtagbarheten för strategierna hos dessa nyckelspelare bör vara ett viktigt övervägande i utvärderingen av nya strategier.

Intressentkartläggning - Makt/Intressematris

En mer modernare Intressentkartläggningsmodell är Makt (Power), Legitimiteten (Legitimacy) och Bråttom-/Viktighetsmodellen (Urgency) som beskrivs av Mitchell, Agle och Wood (1997, 1999). Denna modell kartlägger intressenternas beteende uppdelat på sju olika typer, beroende av kombinationen av de tre egenskaperna:

  • POWER (KRAFT) till nyckelpersonen som inverkar på organisationen.

  • LEGITIMITET till förhållande och handlingar till nyckelperson med organisationen som är vad beträffar av önskvärdhet, lämpligheten eller lämpligheten.

  • BRÅTTOM/VIKTIGHETEN till de krav som är fastställda för organisationen av en intressent vad beträffar av graden av kritiskhet och tidskänsligheten för intressenten.

Intressenterna som visar på endast en av de tre egenskaperna (nummer 1, 2 och 3 i bilden) definieras som de latenta Intressenterna. De är underkategoriseras vidare som passiva, godtyckliga eller krävande Intressenter.


Intressenter som visar på två av de tre egenskaperna (nummer 4, 5 och 6 i bilden) definieras som förväntansfulla Intressenterna . De underkategoriseras vidare som dominanta, farliga eller beroende Intressenter.


Intressenter som visar på alla tre egenskaperna, kallas för de Definitiva Intresssenterna.

Intressentkartläggning, Intressentmappning - Power (Kraft), legitimitet, bråttom

Notera att ledningen i en organisation måste komma att bedöma positionen hos varje nyckelperson. Det är ledningens subjektiva uppfattning som slutligen kommer att avgöra på det sätt som organisationen kommer att agera in mot dessa nyckelpersoner.

 

Bok: Gardner, J.R., Rachlin, R. och Sweeny, H.W.A. - Handbook of Strategic Planning (1986) -

Bok: Mitchell R.K., Agle, B.R., Sonnenfeld, J.A. - Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholders Attributes and Salience, Corporate Performance and CEO Values (1999) -


Särskild Intressegrupp SIG - Intressentkartläggning | Intressentmappning


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Intressentkartläggning | Intressentmappning  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Stakeholder Mapping for Insurance Company
Does anyone have a model for external stakeholder mapping fo...
 
 
 
 
  Stakeholder Map for Pharma Company (2 reaktioner)
I am wondering if you have a framework that could describe s...
 
 
 
 
  Stakeholder Mapping Should Focus More on Relationships between Stakeholders and Their Interplay (4 reaktioner)
In my opinion we should increasingly focus stakeholder ma...
 
 
 
 
  Other Mapping Approaches
I'm a bit surprised the way "mapping" is interpreted... Here...
 
 
 
 
  Actor Network Theory by Bruno Latour (2 reaktioner)
Who can provide some more info / reference about this model?...
 
 
 
 
  Employees as a Stakeholder
When referring to stakeholders, enhancement of shareholder v...
 
 
 
 
  Political Influence Map (1 reaktioner)
When preparing for corporate change and adoption programs, y...
 
 
 
 
  Conceptual Stakeholder References
Hello, everyone, I have recently joined this forum, interest...
 
 
 
 
  Stakeholder Mapping: Is the "Management" also a Stakeholder?
I have a question to ask: when developing a crisis plan and ...
 
 
 
 
  Stakeholder Mapping in a University (1 reaktioner)
Can anyone share how do you go about using stakeholder mappi...
 
 
 
 

Best Practices - Intressentkartläggning | Intressentmappning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  How to Create a Stakeholder Map? Steps (5 reaktioner)
What are the main steps in constructing a stakeholder map?...
 
 
 
 
  Stakeholder Salience (Mitchell, Agle and Wood) (13 reaktioner)
Mitchell, Agle and Wood expressed the importance of stakehol...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Mapping

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

7 Perspectives of Looking at Stakeholders

Clustering Stakeholders...
 
 
 

Multiple Perspectives of Analyzing Stakeholders

Clustering Stakeholders...
 
 
 

How to Reduce Stakeholder Complexity

Stakeholder Analysis Tool...
 
 
 

Categories of Stakeholder Perspectives

Clustering Stakeholders...
 
 
 

Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change...
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices...
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change...
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

FFA Implementation...
 
 

Resurser - Intressentkartläggning | Intressentmappning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Intressentkartläggning Mappning


     
 

Nyheter om Nyckelpersoner Kategorisering


     
 

Videor om Intressentkartläggning Mappning


     
 

Videor om Nyckelpersoner Kategorisering


     
 

Presentationer om Intressentkartläggning Mappning


     
 

Presentationer om Nyckelpersoner Kategorisering


     
 

Mer om Intressentkartläggning Mappning


     
 

Mer om Nyckelpersoner Kategorisering


     

Jämför Intressentkartläggning/(Stakeholder Mapping) med: Intressentanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Ashridge Missionsmodell  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  PEST-analys  |  Krishantering  |  Scenarioplanering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.