Intressentkartläggning | Intressentmappning

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Skapa en grafisk framställning av intressentgrupper. Förklaring till Intressentkartläggning/Stakeholder Mapping.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Intressentkartläggning/Stakeholder Mapping? Beskrivning

Efter eller under en Intressentanalys- Stakeholderanalys-process, är det ofta användbart att kategorisera de olika intressenterna, genom att rita mera bilder kring vad intressentgrupperna är, vilka intressen som, de representerar, hur mycket typ makt de besitter, huruvida de representerar motverkande eller stödjande faktorer för att organisationen ska inse dess mål, eller de metoder som de bör ta itu med. Intressentkartläggningen är den process som skapar sådana bilder för att klargöra positionen av intressenter hos organisation.
 

Bland de allmänna metoderna som kan användas till analysera, intressenter är: Den Interna/Externa Intressentanalysen Primära/Sekundära Intressentanalysen, Kraftfältsanalys, SWOT Analys(SWOT Analys) och Aktörspåverkansdiagram. Aktörspåverkansdiagram hjälper till att föreställa de formella, mer betydande, informella förhållandena som förekommer: nätverken. Dessa förhållanden fångas upp som en riktad graf av pilar som knyter an en intressenter till varandra. Formella och informella förhållanden erövras genom att använda olika piltyper.


Nedanför kan du finna några mer, specialiserade intressentkartläggningsmetoder.


Ett exempel på en sådan kartläggning kallas Power (Kraft)/Dynamisk Kraftmatris. Denna Intressentkarta kategoriserar intressenter i förhållande till den makt som de innehar och dynamismen i deras ställning. Power (Kraft)/dynamism Kartan kan användas till att förvissa sig om var de politiska ansträngningarna bör fokuseras under utvecklingen av nya strategier.

 • Intressenterna i grupp A, och B är de lättaste att hantera.

 • Nyckelpersonerna i grupp C är viktiga, därför att de är mäktiga. Hursomhelst är deras dynamism låg så deras ställning är förutsägbar och deras förväntningar kan ofta uppnås på ett förhållandevis lätt sätt.

 • Intressenterna i grupp D bör ha den mesta uppmärksamheten, därför att de har mycket makt och deras ställning är svår att förutsäga. De kan ibland hanteras med genom att testa ut nya strategier tillsammans med dem före slutgiltiga beslut tas.

Intressentkartläggning - Makt/Dynamisk kraftmatris

Ett annat exempel är den Power (Kraft)-/intressematrisen. Denna nyckelperson kartlägger klassificerar nyckelpersoner i förhållande till makten, som de innehar, och utsträckningen som de är troligt till att visa intresse i strategierna till organisation. Power (Kraft)/intresse kartlägger kan användas till indikerar vilken typ av förhållandet organisationen bör ha med varje till grupper.

 • Intressenterna i grupp A kräver endast minimala ansträngningar och övervakning.

 • Intressenterna i grupp B bör hållas välinformerade. De kan vara viktiga att påverka  ju mera makt Intressenterna besitter.

 • Intressenterna i grupp C är mäktiga, men deras nivå av intresse för organisationens strategier är låg. De är allmänt förhållandevis passiva, men kan plötsligt dyka upp som ett resultat av bestämda skeenden, förflyttar sig till grupp D i denna frågeställning. De bör hållas tillfredsställda.

 • Intressenterna  i grupp D har mycket makt och mycket intresserade kring strategierna i organisationen. Godtagbarheten för strategierna hos dessa nyckelspelare bör vara ett viktigt övervägande i utvärderingen av nya strategier.

Intressentkartläggning - Makt/Intressematris

En mer modernare Intressentkartläggningsmodell är Makt (Power), Legitimiteten (Legitimacy) och Bråttom-/Viktighetsmodellen (Urgency) som beskrivs av Mitchell, Agle och Wood (1997, 1999). Denna modell kartlägger intressenternas beteende uppdelat på sju olika typer, beroende av kombinationen av de tre egenskaperna:

 • POWER (KRAFT) till nyckelpersonen som inverkar på organisationen.

 • LEGITIMITET till förhållande och handlingar till nyckelperson med organisationen som är vad beträffar av önskvärdhet, lämpligheten eller lämpligheten.

 • BRÅTTOM/VIKTIGHETEN till de krav som är fastställda för organisationen av en intressent vad beträffar av graden av kritiskhet och tidskänsligheten för intressenten.

Intressenterna som visar på endast en av de tre egenskaperna (nummer 1, 2 och 3 i bilden) definieras som de latenta Intressenterna. De är underkategoriseras vidare som passiva, godtyckliga eller krävande Intressenter.


Intressenter som visar på två av de tre egenskaperna (nummer 4, 5 och 6 i bilden) definieras som förväntansfulla Intressenterna . De underkategoriseras vidare som dominanta, farliga eller beroende Intressenter.


Intressenter som visar på alla tre egenskaperna, kallas för de Definitiva Intresssenterna.

Intressentkartläggning, Intressentmappning - Power (Kraft), legitimitet, bråttom

Notera att ledningen i en organisation måste komma att bedöma positionen hos varje nyckelperson. Det är ledningens subjektiva uppfattning som slutligen kommer att avgöra på det sätt som organisationen kommer att agera in mot dessa nyckelpersoner.

 

Bok: Gardner, J.R., Rachlin, R. och Sweeny, H.W.A. - Handbook of Strategic Planning (1986) -

Bok: Mitchell R.K., Agle, B.R., Sonnenfeld, J.A. - Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholders Attributes and Salience, Corporate Performance and CEO Values (1999) -


Intressentkartläggning | Intressentmappning Forumet
  Stakeholder Salience (Mitchell, Agle and Wood)
Mitchell, Agle and Wood expressed the importance o...
     
 
  Stakeholder Mapping Should Focus More on Relationships between Stakeholders and Their Interplay
In my opinion we should increasingly focus stak...
     
 
  Stakeholder Mapping: Is the "Management" also a Stakeholder?
I have a question to ask: when developing a crisis...
     
 
  Employees as a Stakeholder
When referring to stakeholders, enhancement of sha...
     
 
  Stakeholder Mapping for Insurance Company
Does anyone have a model for external stakeholder ...
     
 
  Stakeholder Mapping in a University
Can anyone share how do you go about using stakeho...
     
 
  Political Influence Map
When preparing for corporate change and adoption p...
     
 
  Actor Network Theory by Bruno Latour
Who can provide some more info / reference about t...
     
 
  Other Mapping Approaches
I'm a bit surprised the way "mapping" is interpret...
     
 
  Stakeholder Map for Pharma Company
I am wondering if you have a framework that could ...
     
 
  Conceptual Stakeholder References
Hello, everyone, I have recently joined this forum...
     
 

Intressentkartläggning | Intressentmappning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Intressentkartläggning | Intressentmappning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Intressentkartläggning | Intressentmappning Premium
  How to Create a Stakeholder Map? Steps
What are the main steps in constructing a stakehol...
     
 

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Mapping Premium
 

7 Perspectives of Looking at StakeholdersBli Medlem

Ian Mitroff, Emeritus Professor from the Universit...
Usage (application): Clustering Stakeholders
 
 
 

Multiple Perspectives of Analyzing StakeholdersBli Medlem

Ian Mitroff, Emeritus Professor from the Universit...
Usage (application): Clustering Stakeholders
 
 
 

How to Reduce Stakeholder ComplexityBli Medlem

A useful tool to understand what is happening in a...
Usage (application): Stakeholder Analysis Tool
 
 
 

Categories of Stakeholder PerspectivesBli Medlem

Ian Mitroff, Emeritus Professor from the Universit...
Usage (application): Clustering Stakeholders
 
 
 

Concerns Against Change and their RemediesBli Medlem

According to Ken Blanchard in the article “Masteri...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?Bli Medlem

Here are a few tips to effectively manage a stakeh...
Usage (application): Stakeholder Meetings, Best Practices
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change InitiationBli Medlem

In management literature the role of the CEO in fo...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 
 

Describing and Analyzing Driving ForcesBli Medlem

When analyzing potential trends or driving forces,...
Usage (application): FFA Implementation
 
 

Resurser - Intressentkartläggning | Intressentmappning Premium
 

Nyheter om Intressentkartläggning MappningBli Medlem


     
 

Nyheter om Nyckelpersoner KategoriseringBli Medlem


     
 

Videor om Intressentkartläggning MappningBli Medlem


     
 

Videor om Nyckelpersoner KategoriseringBli Medlem


     
 

Presentationer om Intressentkartläggning MappningBli Medlem


     
 

Presentationer om Nyckelpersoner KategoriseringBli Medlem


     
 

Mer om Intressentkartläggning MappningBli Medlem


     
 

Mer om Nyckelpersoner KategoriseringBli Medlem


     

Jämför Intressentkartläggning/(Stakeholder Mapping) med: Intressentanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Ashridge Missionsmodell  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  PEST-analys  |  Krishantering  |  Scenarioplanering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.