Intressentkartläggning | Intressentmappning

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

69 itens • 1.013.236 visitas


Sammanfattning

Vad är Intressentkartläggning/Stakeholder Mapping? Beskrivning

Efter eller under en Intressentanalys- Stakeholderanalys-process, är det ofta användbart att kategorisera de olika intressenterna, genom att rita mera bilder kring vad intressentgrupperna är, vilka intressen som, de representerar, hur mycket typ makt de besitter, huruvida de representerar motverkande eller stödjande faktorer för att organisationen ska inse dess mål, eller de metoder som de bör ta itu med. Intressentkartläggningen är den process som skapar sådana bilder för att klargöra positionen av intressenter hos organisation.
 

Bland de allmänna metoderna som kan användas till analysera, intressenter är: Den Interna/Externa Intressentanalysen Primära/Sekundära Intressentanalysen, Kraftfältsanalys, SWOT Analys(SWOT Analys) och Aktörspåverkansdiagram. Aktörspåverkansdiagram hjälper till att föreställa de formella, mer betydande, informella förhållandena som förekommer: nätverken. Dessa förhållanden fångas upp som en riktad graf av pilar som knyter an en intressenter till varandra. Formella och informella förhållanden erövras genom att använda olika piltyper.


Nedanför kan du finna några mer, specialiserade intressentkartläggningsmetoder.


Intressentkartläggning - Makt/Dynamisk kraftmatris

Ett exempel på en sådan kartläggning kallas Power (Kraft)/Dynamisk Kraftmatris. Denna Intressentkarta kategoriserar intressenter i förhållande till den makt som de innehar och dynamismen i deras ställning. Power (Kraft)/dynamism Kartan kan användas till att förvissa sig om var de politiska ansträngningarna bör fokuseras under utvecklingen av nya strategier.

  • Intressenterna i grupp A, och B är de lättaste att hantera.

  • Nyckelpersonerna i grupp C är viktiga, därför att de är mäktiga. Hursomhelst är deras dynamism låg så deras ställning är förutsägbar och deras förväntningar kan ofta uppnås på ett förhållandevis lätt sätt.

  • Intressenterna i grupp D bör ha den mesta uppmärksamheten, därför att de har mycket makt och deras ställning är svår att förutsäga. De kan ibland hanteras med genom att testa ut nya strategier tillsammans med dem före slutgiltiga beslut tas.

Intressentkartläggning - Makt/Intressematris

Ett annat exempel är den Power (Kraft)-/intressematrisen. Denna nyckelperson kartlägger klassificerar nyckelpersoner i förhållande till makten, som de innehar, och utsträckningen som de är troligt till att visa intresse i strategierna till organisation. Power (Kraft)/intresse kartlägger kan användas till indikerar vilken typ av förhållandet organisationen bör ha med varje till grupper.

  • Intressenterna i grupp A kräver endast minimala ansträngningar och övervakning.

  • Intressenterna i grupp B bör hållas välinformerade. De kan vara viktiga att påverka  ju mera makt Intressenterna besitter.

  • Intressenterna i grupp C är mäktiga, men deras nivå av intresse för organisationens strategier är låg. De är allmänt förhållandevis passiva, men kan plötsligt dyka upp som ett resultat av bestämda skeenden, förflyttar sig till grupp D i denna frågeställning. De bör hållas tillfredsställda.

  • Intressenterna  i grupp D har mycket makt och mycket intresserade kring strategierna i organisationen. Godtagbarheten för strategierna hos dessa nyckelspelare bör vara ett viktigt övervägande i utvärderingen av nya strategier.

Intressentkartläggning, Intressentmappning - Power (Kraft), legitimitet, bråttom

En mer modernare Intressentkartläggningsmodell är Makt (Power), Legitimiteten (Legitimacy) och Bråttom-/Viktighetsmodellen (Urgency) som beskrivs av Mitchell, Agle och Wood (1997, 1999). Denna modell kartlägger intressenternas beteende uppdelat på sju olika typer, beroende av kombinationen av de tre egenskaperna:

  • POWER (KRAFT) till nyckelpersonen som inverkar på organisationen.

  • LEGITIMITET till förhållande och handlingar till nyckelperson med organisationen som är vad beträffar av önskvärdhet, lämpligheten eller lämpligheten.

  • BRÅTTOM/VIKTIGHETEN till de krav som är fastställda för organisationen av en intressent vad beträffar av graden av kritiskhet och tidskänsligheten för intressenten.

Intressenterna som visar på endast en av de tre egenskaperna (nummer 1, 2 och 3 i bilden) definieras som de latenta Intressenterna. De är underkategoriseras vidare som passiva, godtyckliga eller krävande Intressenter.


Intressenter som visar på två av de tre egenskaperna (nummer 4, 5 och 6 i bilden) definieras som förväntansfulla Intressenterna . De underkategoriseras vidare som dominanta, farliga eller beroende Intressenter.


Intressenter som visar på alla tre egenskaperna, kallas för de Definitiva Intresssenterna.


Notera att ledningen i en organisation måste komma att bedöma positionen hos varje nyckelperson. Det är ledningens subjektiva uppfattning som slutligen kommer att avgöra på det sätt som organisationen kommer att agera in mot dessa nyckelpersoner.

 

Bok: Gardner, J.R., Rachlin, R. och Sweeny, H.W.A. - Handbook of Strategic Planning (1986)

Bok: Mitchell R.K., Agle, B.R., Sonnenfeld, J.A. - Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholders Attributes and Salience, Corporate Performance and CEO Values (1999)


Särskild Intressegrupp SIG

Intressentkartläggning | Intressentmappning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Intressentkartläggning | Intressentmappning. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Intressentkartläggning | Intressentmappning

 

Stakeholder Map for Pharma Company
I am wondering if you have a framework that could describe stakeholder mapping for the pharma company (physicians, patients, payors)? Power is definitely one dimension but not sure what is the other. ...
13
 
2 kommentarer
Other Mapping Approaches
I'm a bit surprised the way "mapping" is interpreted... Here it's equated with matrices and what is more commonly called "conceptual mapping" which are useful but really on the the tip of the iceberg....
7
 
Stakeholder Mapping Should Focus More on Relationships between Stakeholders and Their Interplay
In my opinion we should increasingly focus stakeholder mapping on the relationships and dynamics between various stakeholders, rather than the individual significance and influential ability of each s...
6
 
4 kommentarer
Actor Network Theory by Bruno Latour
Who can provide some more info / reference about this model?...
5
 
2 kommentarer
Employees as a Stakeholder
When referring to stakeholders, enhancement of shareholder value seemed to take center stage for a longtime.
Lately, the realization that stakeholders are more than shareholders is stronger. One...
4
 
Political Influence Map
When preparing for corporate change and adoption programs, you can use a political influence map.
This significant input into implementation plans, reduces the risk of cultural rejection of the c...
4
 
1 kommentarer
Conceptual Stakeholder References
Hello, everyone, I have recently joined this forum, interested in sharing and getting more references on stakeholder mapping and stakeholder analysis.
I read the MAW article referenced in this pa...
4
 
Stakeholder Mapping: Is the "Management" also a Stakeholder?
I have a question to ask: when developing a crisis plan and mapping the stakeholders for this, is the management part of the key stakeholders?
If yes, how should the power/ interest matrix be ana...
1
 
Stakeholder Mapping in a University
Can anyone share how do you go about using stakeholder mapping to a public sector like universities in a practical way?...
-1
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Intressentkartläggning | Intressentmappning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


How to Create a Stakeholder Map? Steps
What are the main steps in constructing a stakeholder map?...
24
 
5 kommentarer

Stakeholder Mapping for Insurance Company
Does anyone have a model for external stakeholder mapping for an insurance company. Need it for a comprehensive strategy alignment....
21
 
Stakeholder Salience (Mitchell, Agle and Wood)
Mitchell, Agle and Wood expressed the importance of stakeholders’ needs and wishes to the company with the term 'salience'. Stakeholders’ salience is defined as 'the degree to which managers give prio...
10
 
13 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Stakeholder Mapping (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


7 Perspectives of Looking at Stakeholders

Clustering Stakeholders
Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder p...

Multiple Perspectives of Analyzing Stakeholders

Clustering Stakeholders
Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder p...

How to Reduce Stakeholder Complexity

Stakeholder Analysis Tool
A useful tool to understand what is happening in a complex situation is the Black Box. It is a strategy for investigati...

Categories of Stakeholder Perspectives

Clustering Stakeholders
Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder p...

Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change
According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is importan...

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices
Here are a few tips to effectively manage a stakeholders meeting: 1. Try to avoid getting into details and drawn into...

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized....

Describing and Analyzing Driving Forces

FFA Implementation
When analyzing potential trends or driving forces, for them to be relevant they must have at least one effect on the ter...
Informationskällor

Olika informationskällor om Intressentkartläggning | Intressentmappning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Stakeholder Mapping Methods

Seeing Complexity Clearly
Paper by Steve Waddell explains the usage of Web Crawl Mapping, Social Network Mapping, Value Networks Mapping and Strat...

Stakeholder Mapping Diagrams

Stakeholder Analysis
Download and edit these 12manage PowerPoint graphics for limited personal, educational and business use. Republishing i...

Stakeholder versus Shareholder Satisfaction in Corporate Risk Management

Corporate Risk Management
Inherent in corporate governance is the conflict between satisfying stakeholders in general versus satisfying shareholde...

Introduction to Stakeholder Management

Introduction to Stakeholder Management
David Butter explains what stakeholders are and their importance for organizations, distinguishing internal from externa...

Stephen Covey on the Speed of Trust

Corporate Strategy, Global Economy, Banking System, Leadership Development, Stakeholder Management
Steven Covey hints at some of the reasons why trust is so fundamental for corporations, the banking system, financial in...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Intressentkartläggning | Intressentmappning.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Intressentkartläggning/(Stakeholder Mapping) med: Intressentanalys  |  Kraftfältsanalys  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Ashridge Missionsmodell  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  PEST-analys  |  Krishantering  |  Scenarioplanering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Intressentkartläggning | Intressentmappning? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.