Intressentanalys

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Att bedöma vem eller vad som egentligen har betydelse. Förklaring till Intressentanalys (Stakeholder Analysis).


Intressentanalys - Interna och Externa Intressenter Vad är intressentanalys/Stakeholder Analysis? Beskrivning

En Intressentanalys, Stakeholderanalys är en approach som ofta används till att identifiera och utforska de krafter ( Kraftfältsanalysen) som bildats av en grupp eller individ, som kan påverka eller påverkas av prestationen och målsättningar hos en organisation. Intressentanalys, Stakeholderanalys identifierar på det sätt som intressenter kan påverka organisationen eller kan påverkas av dess aktiviteter, såväl som deras attityd mot organisationen och dess mål.


Enligt Nyckelpersoners Värdeperspektiv av Edward Freeman (Strategic Management: a Stakeholder Approach 1984), så är syftet med företaget att vara verka som ett  medel för att koordinera nyckelpersoner och intressenter.   I detta synsätt så är Intressentanalysen ett självändamål i sig. Men, även om vi tar Aktieägares Perspektiv på Värde, är intressentanalysen av betydelse för att uppnå koncernens syfte.


Ledningens roll är att formulera och genomföra strategier och att åstadkomma beslut, som tillfredsställer alla eller de flesta intressenterna eller att se till att åtminstone inga inflytelserika och legitima intressenter lämnas otillfredsställda.


Här är en omfattande lista av typiska intressenter:

 • Ägare och aktieägare, investerare
 • Banker och fordringsägare
 • Partners och leverantörer

 • Köpare, kunder och potentiella köpare
 • Management
 • Anställda, arbetsråd och fackföreningar
 • Konkurrenter
 • Myndigheter (lokalt, statsnivå, nationellt, internationellt) och tillsynsmyndigheter
 • Professionella sammanslutningar, industrihandelsgrupper
 • Massmedia
 • Icke-statliga organisationer
 • Offentliga, sociala, politiska, miljö, religiösa intressegrupper, gemenskaper, föreningar

Fler individer eller grupper kan identifieras vid specifika omständigheter. Några individer kan vara en del av multipla intressentgrupper. Några intressenter kan ha en uttalad formell organisation och andra inte. Det finns interna intressenter (liksom anställda) och externa intressenter (som myndigheter).


Intressenters intresse är nära relaterat med den allmänna framgången och hur väl organisation mår. Emellertid är vissa intressenters intresse mycket viktiga, när vissa bestämda frågeställningar måste adresseras, till exempel:

 • Kunder är viktiga när kvaliteten hos produkter diskuteras.
 • Anställda är viktiga, när vissa omständigheter eller säkerhet diskuteras på arbetet.
 • Myndigheter är viktiga när du har att göra med miljön eller lagstiftningen.

Intressentanalys - Primära och Sekundära Intressenter Vi kan också skilja mellan primära intressenter (som aktieägare) och sekundära intressenter (som myndigheter). Var skiljelinjen ritas exakt, är en källa till mycket debatt.


Användning av Intressentanalys. Användningsområden

Stegen i Intressentanalys. Process

 1. Identifiera intressenter (Idékläckning (Brainstorming))
 2. Förstå intressenters behov och intresse. Klassificera dem i meningsfulla grupper. Jämför: Intressentkartläggning, Intressentmappning
 3. Prioritera, balansera, förena eller sammansätt intressenterna
 4. Integrera intressenters behov in i strategierna hos organisationen och in i dess handlingar

Resultaten av intressentanalysen. Fördelar

 • Bättre insikt kan uppnås per intressent i:

  • Förhållandet till intressenten
  • Koalitioner eller organisationer som intressenten är en medlem av
  • Betydelsen av intressenten för organisationen
  • Makten hos intressenten
  • Prioriteringarna hos intressenterna
  • Associerade riskområden
 • Bättre strategier och beslut
 • Bättre acceptans på strategi och beslut hos organisationen

Begränsningar med Intressentanalys. Nackdelar

 • Idealt bör en Intressentanalys utföras regelbundet eller även fortlöpande, eftersom de relevanta intressenterna, deras makt och sammanslutningar snabbt kan förändras.
 • Notera att ledningen i en organisation måste bedöma positionen hos varje intressent. Det är den subjektiva uppfattningen hos ledningen som slutligen kommer att avgöra på det sätt som organisationen kommer att agera mot dess intressenter.
 • Det är normalt omöjligt för ledningen att tillfredsställa alla intressenters krav fullständigt. Därför blir ledning en balansakt, eller även en sammanjämkning eller sammanförande akt, med följande optioner:
  • Fokusera på en ledande nyckelpersongrupp och tillfredsställa alla andra till utsträckningen som är nödvändig eller möjligheten. Den ledande intressentgruppen kan vara ägarna eller aktieägarna (Aktieägares Perspektiv på Värde) eller även cheferna själva.
  • Pröva att balansera eller förena eller synthesize alla intresse enligt deras vikt, betydelse eller bråttom (Nyckelpersoners Värdeperspektiv).
 • Notera att det alldeles för ofta saknas ett konstruktivt samarbete med intressenter.
Särskild Intressegrupp SIG - Intressentanalys


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Forum - Intressentanalys  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Satisficing all Stakeholders (3 reaktioner)
I like this article. It shows that no stakeholder is to be l...
 
 
 
 
  Not doing a Stakeholder Analysis? (5 reaktioner)
First excuse my writing. Personally I like the article, it g...
 
 
 
 
  Going 'Virtual' with Stakeholders (6 reaktioner)
Increasingly getting work done or projects delivered require...
 
 
 
 
  Partnerships and Stakeholders in the Agriculture Industry
KEY STAKEHOLDERS IDENTIFICATION IN AGRICULTURE An agricultu...
 
 
 
 

Best Practices - Intressentanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Stakeholders' Contributions and Rewards (9 reaktioner)
Various stakeholders make different contributions to compani...
 
 
 
 
  Key Stakeholders' Expectations on Costs and Returns are not Matching (4 reaktioner)
How can organizations handle the situation where some key...
 
 
 
 
  How to Make a Sensible Decision in the Toughest Situations? (10 reaktioner)
It is easy to be paralyzed for managers when they are forced...
 
 
 
 
  Avoiding Subjectivity in Stakeholder Analysis (6 reaktioner)
As correctly stated in the excellent article above, any stak...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Multiple Perspectives of Analyzing Stakeholders

Clustering Stakeholders...
 
 
 

How to Reduce Stakeholder Complexity

Stakeholder Analysis Tool...
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change...
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity...
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices...
 
 

Resurser - Intressentanalys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Intressentanalys


     
 

Nyheter om Makthavare Beslutsfattare


     
 

Videor om Intressentanalys


     
 

Videor om Makthavare Beslutsfattare


     
 

Presentationer om Intressentanalys


     
 

Presentationer om Makthavare Beslutsfattare


     
 

Mer om Intressentanalys


     
 

Mer om Makthavare Beslutsfattare


     

Jämför Intressentanalys med: Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Kraftfältsanalys  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Ashridge Missionsmodell  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  PEST-analys  |  Krishantering  |  Scenarioplanering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.