Intressentanalys

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Intressentanalys - Interna och Externa Intressenter Vad är intressentanalys/Stakeholder Analysis? Beskrivning

En Intressentanalys, Stakeholderanalys är en approach som ofta används till att identifiera och utforska de krafter ( Kraftfältsanalysen) som bildats av en grupp eller individ, som kan påverka eller påverkas av prestationen och målsättningar hos en organisation. Intressentanalys, Stakeholderanalys identifierar på det sätt som intressenter kan påverka organisationen eller kan påverkas av dess aktiviteter, såväl som deras attityd mot organisationen och dess mål.


Enligt Nyckelpersoners Värdeperspektiv av Edward Freeman (Strategic Management: a Stakeholder Approach 1984), så är syftet med företaget att vara verka som ett  medel för att koordinera nyckelpersoner och intressenter.   I detta synsätt så är Intressentanalysen ett självändamål i sig. Men, även om vi tar Aktieägares Perspektiv på Värde, är intressentanalysen av betydelse för att uppnå koncernens syfte.


Ledningens roll är att formulera och genomföra strategier och att åstadkomma beslut, som tillfredsställer alla eller de flesta intressenterna eller att se till att åtminstone inga inflytelserika och legitima intressenter lämnas otillfredsställda.


Här är en omfattande lista av typiska intressenter:

 • Ägare och aktieägare, investerare
 • Banker och fordringsägare
 • Partners och leverantörer

 • Köpare, kunder och potentiella köpare
 • Management
 • Anställda, arbetsråd och fackföreningar
 • Konkurrenter
 • Myndigheter (lokalt, statsnivå, nationellt, internationellt) och tillsynsmyndigheter
 • Professionella sammanslutningar, industrihandelsgrupper
 • Massmedia
 • Icke-statliga organisationer
 • Offentliga, sociala, politiska, miljö, religiösa intressegrupper, gemenskaper, föreningar

Fler individer eller grupper kan identifieras vid specifika omständigheter. Några individer kan vara en del av multipla intressentgrupper. Några intressenter kan ha en uttalad formell organisation och andra inte. Det finns interna intressenter (liksom anställda) och externa intressenter (som myndigheter).


Intressenters intresse är nära relaterat med den allmänna framgången och hur väl organisation mår. Emellertid är vissa intressenters intresse mycket viktiga, när vissa bestämda frågeställningar måste adresseras, till exempel:

 • Kunder är viktiga när kvaliteten hos produkter diskuteras.
 • Anställda är viktiga, när vissa omständigheter eller säkerhet diskuteras på arbetet.
 • Myndigheter är viktiga när du har att göra med miljön eller lagstiftningen.

Intressentanalys - Primära och Sekundära Intressenter Vi kan också skilja mellan primära intressenter (som aktieägare) och sekundära intressenter (som myndigheter). Var skiljelinjen ritas exakt, är en källa till mycket debatt.


Användning av Intressentanalys. Användningsområden

Stegen i Intressentanalys. Process

 1. Identifiera intressenter (Idékläckning (Brainstorming))
 2. Förstå intressenters behov och intresse. Klassificera dem i meningsfulla grupper. Jämför: Intressentkartläggning, Intressentmappning
 3. Prioritera, balansera, förena eller sammansätt intressenterna
 4. Integrera intressenters behov in i strategierna hos organisationen och in i dess handlingar

Resultaten av intressentanalysen. Fördelar

 • Bättre insikt kan uppnås per intressent i:

  • Förhållandet till intressenten
  • Koalitioner eller organisationer som intressenten är en medlem av
  • Betydelsen av intressenten för organisationen
  • Makten hos intressenten
  • Prioriteringarna hos intressenterna
  • Associerade riskområden
 • Bättre strategier och beslut
 • Bättre acceptans på strategi och beslut hos organisationen

Begränsningar med Intressentanalys. Nackdelar

 • Idealt bör en Intressentanalys utföras regelbundet eller även fortlöpande, eftersom de relevanta intressenterna, deras makt och sammanslutningar snabbt kan förändras.
 • Notera att ledningen i en organisation måste bedöma positionen hos varje intressent. Det är den subjektiva uppfattningen hos ledningen som slutligen kommer att avgöra på det sätt som organisationen kommer att agera mot dess intressenter.
 • Det är normalt omöjligt för ledningen att tillfredsställa alla intressenters krav fullständigt. Därför blir ledning en balansakt, eller även en sammanjämkning eller sammanförande akt, med följande optioner:
  • Fokusera på en ledande nyckelpersongrupp och tillfredsställa alla andra till utsträckningen som är nödvändig eller möjligheten. Den ledande intressentgruppen kan vara ägarna eller aktieägarna (Aktieägares Perspektiv på Värde) eller även cheferna själva.
  • Pröva att balansera eller förena eller synthesize alla intresse enligt deras vikt, betydelse eller bråttom (Nyckelpersoners Värdeperspektiv).
 • Notera att det alldeles för ofta saknas ett konstruktivt samarbete med intressenter.
Intressentanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum om Intressentanalys  

De senaste ämnena om: Intressentanalys.


Stakeholders' Contributions and Rewards
Various stakeholders make different contributions to companies (organizations). And, in return they receive different re (...)
12
 
 
How to Make a Sensible Decision in the Toughest Situations?
It is easy to be paralyzed for managers when they are forced to make decisions in tough situations, especially in those (...)
9
 
 
Partnerships and Stakeholders in the Agriculture Industry
KEY STAKEHOLDERS IDENTIFICATION IN AGRICULTURE An agriculture industry is yet to be established in development countrie (...)
2
 
 
Best Practices om Intressentanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Key Stakeholders' Expectations on Costs and Returns are not Matching
How can organizations handle the situation where some key stakeholders expect high returns (owners, shareholders, invest (...)
10
 
 
🥈 Satisficing all Stakeholders
I like this article. It shows that no stakeholder is to be left out as all of them should be carefully understood and de (...)
8
 
 
🥉 Avoiding Subjectivity in Stakeholder Analysis
As correctly stated in the excellent article above, any stakeholder analysis is typically the sum of the SUBJECTIVE PERC (...)
7
 
 
Not doing a Stakeholder Analysis?
First excuse my writing. Personally I like the article, it gives me a notion of what to expect from a stakeholder analys (...)
5
 
 
Going 'Virtual' with Stakeholders
Increasingly getting work done or projects delivered requires a mix of stakeholder inputs, people in different locations (...)
3
 
 
Experttips om Stakeholder Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Multiple Perspectives of Analyzing Stakeholders

Clustering Stakeholders (...)
   
 
 
 

How to Reduce Stakeholder Complexity

Stakeholder Analysis Tool (...)
   
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change (...)
   
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity (...)
   
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Intressentanalys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Intressentanalys med: Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Kraftfältsanalys  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Ashridge Missionsmodell  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  PEST-analys  |  Krishantering  |  Scenarioplanering


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Intressentanalys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.