Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Definiera målsättningar för anställda och att inrikta deras prestationer mot dessa målsättningar. Förklaring till Målstyrning (Management by Objectives) av Peter Drucker. ('54). SMART.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

 • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

 • Specifika målsättningar för varje medlem,

 • Delaktighet i beslutsfattandet,

 • Uttalad tidsperiod, och

 • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

 • Specifikt

 • Mätbart

 • Accepterade

 • Realistiskt, och

 • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Målstyrning (MBO) och SMART Forumet
  SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om ma...
     
 
  Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på...
     
 
  Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by ...
     
 
  Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and...
     
 
  Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
     
 
  Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in man...
     
 
  Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in...
     
 
  What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind o...
     
 
  Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, ...
     
 
  Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objecti...
     
 
  Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willi...
     
 
  Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day...
     
 
  Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that t...
     
 
  Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non p...
     
 
  Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circums...
     
 
  Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy a...
     
 
  How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
     
 
  Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations usi...
     
 
  Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he i...
     
 
  SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Thoug...
     
 

Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Målstyrning (MBO) och SMART Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Målstyrning (MBO) och SMART Premium

Expert Tips (ENG) - Management by Objectives, SMART Premium
 

Advantages of Management by Objectives for the OrganizationBli Medlem

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO at Firm Level
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the EmployeeBli Medlem

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO for Employees
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the ManagerBli Medlem

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO for Managers
 
 
 

Guidelines for Managing by ObjectivesBli Medlem

W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to ...
Usage (application): Implementing Management by Objectives, Best Practices
 
 
 

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and EngagementBli Medlem

The most critical obstacles in managing is none ot...
Usage (application): Employee Participation
 
 
 

Other Versions of SMART Method: SMARTIEBli Medlem

We often use 2 extra terms in SMART and then call ...
Usage (application): MBO
 
 
 

Best Practices to Better Target SettingBli Medlem

In most organizations it is very common to specify...
Usage (application): Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
 
 
 

Management by Dynamic Objectives (MBDO)Bli Medlem

Normally MBO works with a particular time frame in...
Usage (application): Implementing a Flexible MBO System
 
 
 

Managing Intelligent PeopleBli Medlem

Remember it's best to tell clever people WHAT you ...
Usage (application): People Management
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?Bli Medlem

In many studies the relationship between fairness ...
Usage (application): Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
 
 

Resurser - Målstyrning (MBO) och SMART Premium
 

Nyheter om Målssättning DruckerBli Medlem


     
 

Nyheter om Smart LedningBli Medlem


     
 

Videor om Målssättning DruckerBli Medlem


     
 

Videor om Smart LedningBli Medlem


     
 

Presentationer om Målssättning DruckerBli Medlem


     
 

Presentationer om Smart LedningBli Medlem


     
 

Mer om Målssättning DruckerBli Medlem


     
 

Mer om Smart LedningBli Medlem


     

Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.