Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

123 itens • 1.170.951 visitas


Sammanfattning

Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

  • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

  • Specifika målsättningar för varje medlem,

  • Delaktighet i beslutsfattandet,

  • Uttalad tidsperiod, och

  • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

  • Specifikt

  • Mätbart

  • Accepterade

  • Realistiskt, och

  • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Särskild Intressegrupp SIG

Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Målstyrning (MBO) och SMART.


 

Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SMARTA som står för Ansvarsfördelning, vilka som är involverad...
13
 
🔥 NY SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar på SMART så hittar man ett tjog olika uttolkningar.
En ...
1
 
How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
13
 
Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management which - if effectively implemented - brings about noticeable i...
11
 
Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations using MBO successfuly today?...
9
 
2 kommentarer
Management by Objectives vs. Control Self Assessment
In the principle of Management By Objective, MBO, just like Facilitated Team Workshop in Control Self Assessment, CSA, p...
8
 
How to Set and Reach your Personal Goals / Objectives
At the end of each year, many of us are intrigued by the idea of new year's resolutions. While it is always better to ha...
8
 
2 kommentarer
Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
6
 
What Exactly are 'Objectives' in Management by Objectives?
In Management by Objectives, "objectives" represent annual marks that your program needs to achieve in order to accompli...
6
 
2 kommentarer
Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to do.... Under SMART whatever you do beyond set objectives goe...
5
 
Setting SMART Objectives
What would be the best SMART objectives to set for the first-line manager, who just started on the job in the retail in...
5
 
1 kommentarer
Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's time to add a new dimension to this 'age old' management style ...
2
 
Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and I'm looking for a good way to manage staff. Any suggestions/experien...
2
 
5 kommentarer
Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives is "Performance Reviews, The Bad, The Ugly... The Alternati...
2
 
Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordi...
1
 
SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Though the implementation is tough.. The results are far from your imaginat...
0
 
1 kommentarer
Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non profit organization. There is no a clear vision. There are not measurab...
0
 
8 kommentarer
Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that tries to encapsulate the overall strategic management of their company....
0
 
1 kommentarer
Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circumstances only: in small and middle business scale. My experience is not ...
-2
 
2 kommentarer

Best Practices

Topprankade ämnen om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Reference of SMART Goals
Does anyone know the reference for SMART goals? I checked in Peter Drucker’s book: “The practice of management” and di...
67
 
4 kommentarer

The Essence of Management by Objectives (MBO)
MBO somewhat resembles farming, each animal or plant is allowed to individually produce a product. The farmer is there t...
63
 
1 kommentarer

Disadvantages of Management by Objectives?
I'm trying to build a complete list of all disadvantages of Management by Objectives:
1. May lead to suboptimalizat...
58
 
4 kommentarer

SMART Management Works!
A very nice article. Organizations transcend from good to great because people use SMART goals as foundation for every d...
50
 
2 kommentarer

Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public organizations? Who can share some experiences? Thanks......
21
 
3 kommentarer

What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind of consequences the CEO of a company could take if his executive team r...
20
 
1 kommentarer

Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay. I.e. what's the procedure on writing SMART objectives and m...
19
 
1 kommentarer

Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is based on the integration of different hierarchical levels of th...
19
 
Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker and Deming, disagreed over MBO. Deming proposed that MBO did n...
18
 
Achievable vs. Realistic
I don`t see much difference between the terms "Achievable" and "Realistic", I`d rather say "Results-oriented" or "Result...
12
 
3 kommentarer

Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy and objectives, but did not pursue how to turn the objectives into acti...
8
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Management by Objectives, SMART (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Advantages of Management by Objectives for the Organization

Benefits of MBO at Firm Level
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the organization are: 1. The effecti...

Advantages of Management by Objectives for the Employee

Benefits of MBO for Employees
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the employee are: 1. He knows what h...

Advantages of Management by Objectives for the Manager

Benefits of MBO for Managers
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the manager are: 1. Motivates the su...

Guidelines for Managing by Objectives

Implementing Management by Objectives, Best Practices
W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to be effective: 1. The boss must be devoted to and involved in the MBO ...

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

Employee Participation
The most critical obstacles in managing is none other than the buy-in or commitment of the team. Or what the newly fad t...

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

MBO
We often use 2 extra terms in SMART and then call it SMARTIE: - Inspiring - Enthousiasm. It puts the word SMART into ...

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This s...

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

Implementing a Flexible MBO System
Normally MBO works with a particular time frame in mind. Over that period, various kinds of objectives are set and striv...

Managing Intelligent People

People Management
Remember it's best to tell clever people WHAT you want, not HOW to do it... You will find these people more responsive ...

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often re...
Informationskällor

Olika informationskällor om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to Management by Objectives (Drucker)

Management by Objectives, MBO
This presentation covers the concept of Management By Objectives, and includes the following sections: 1. What is Manag...

Management by Objectives vs Management by Walking Around vs Management by Exception

MBO MBWA MBE
In depth presentation on Management by Objectives, Management by Walking Around, Management by Exception...

SMART Goal Setting Template

Goal Setting
Editable MS-Word template to define and set goals in a SMART way. Besides SMART, also Importance, Benefits, Obstacles, A...

Employee Performance Management and Performance Appraisals (In depth)

Performance Appraisals, Performance Management, Employee Performance
In depth presentation about Performance Management and Performance Appraisal. The presentation clearly explains both con...

Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...

Goal Setting: Purpose, Models and Steps

Goal Setting, FRAME Model, SMART Goals, Motivation, Commitment
This presentation provides information about goal setting in organizations, and includes the following sections: 1. Wha...

Management by Objectives Diagram

Management by Objectives
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Peter Drucker's Five Questions

Management by Objectives
When Peter Drucker was introduced to a new business, he always began the conversation with five questions: What is y...

Biography and Background of Peter Drucker

Overview of Peter Drucker's Life and Writings
Short description of his life and work on management including his main writings. His new ideas on decentralization (af...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Målstyrning (MBO) och SMART.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Målstyrning (MBO) och SMART? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 6-7-2022. Alla namn ™ av deras ägare.