Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

Kunskapscenter

   

Definiera målsättningar för anställda och att inrikta deras prestationer mot dessa målsättningar. Förklaring till Målstyrning (Management by Objectives) av Peter Drucker. ('54). SMART.

Innehåll

Premium

Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

  • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

  • Specifika målsättningar för varje medlem,

  • Delaktighet i beslutsfattandet,

  • Uttalad tidsperiod, och

  • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

  • Specifikt

  • Mätbart

  • Accepterade

  • Realistiskt, och

  • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Målstyrning (MBO) och SMART Forumet  

Nya ämnen

  Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SMARTA som står för Ansvarsfördelning, vilka som är involverade och delaktiga i att målet bl...
     
 
  SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar på SMART så hittar man ett tjog olika uttolkningar.
En del tillför något, andra förvi...
     
 
  Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
     
 
  Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and I'm looking for a good way to manage staff. Any suggestions/experiences on whether or not MBO is t...
     
 
  Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives is " 
   
 

Best Practices - Målstyrning (MBO) och SMART
  Reference of SMART Goals
Does anyone know the reference for SMART goals? I checked in Peter Drucker’s book: “The practice of management” and did not find it. Is really Pete...
     
 
  The Essence of Management by Objectives (MBO)
MBO somewhat resembles farming, each animal or plant is allowed to individually produce a product. The farmer is there to give guidance, to control an...
     
 
  Disadvantages of Management by Objectives?
I'm trying to build a complete list of all disadvantages of Management by Objectives:
1. May lead to suboptimalization: people or d...
     
 
  SMART Management Works!
A very nice article. Organizations transcend from good to great because people use SMART goals as foundation for every day work and strive every day t...
     
 Allt du behöver veta om management


  Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public organizations? Who can share some experiences? Thanks......
     
 
  What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind of consequences the CEO of a company could take if his executive team repetively doesn't deliver what...
     
 
  Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is based on the integration of different hierarchical levels of the company. The common point is...
     
 
  Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay. I.e. what's the procedure on writing SMART objectives and monitoring through scorecards....
     
 
  Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker and Deming, disagreed over MBO. Deming proposed that ...
     
 
  How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
     
 
  Achievable vs. Realistic
I don`t see much difference between the terms "Achievable" and "Realistic", I`d rather say "Results-oriented" or "Results-directed"....
     
 
  Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management which - if effectively implemented - brings about noticeable improvements in organization.
     
 
  Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations using MBO successfuly today?...
     
 
  Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy and objectives, but did not pursue how to turn the objectives into actions. We have....
     
 
  Management by Objectives vs. Control Self Assessment
In the principle of Management By Objective, MBO, just like Facilitated Team Workshop in Control Self Assessment, CSA, points out the importance of in...
     
 
  Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to do.... Under SMART whatever you do beyond set objectives goes in vain... Clearly defined o...
     
 
  Setting SMART Objectives
What would be the best SMART objectives to set for the first-line manager, who just started on the job in the retail industry in the current economic...
     
 
  Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's time to add a new dimension to this 'age old' management style which reminds me of macho-mana...
     
 
  Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objectives throughout the...
     
 
  SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Though the implementation is tough.. The results are far from your imagination... Thats how they say... "...
     
 
  Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non profit organization. There is no a clear vision. There are not measurable objectives.
How can I ...
     
 
  Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that tries to encapsulate the overall strategic management of their company.
Such statements are desi...
     
 
  Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circumstances only: in small and middle business scale. My experience is not really good when I was CEO for...
     
 

Expert Tips (ENG) - Management by Objectives, SMART
 

Advantages of Management by Objectives for the Organization

 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Employee

 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Manager

 
 
 

Guidelines for Managing by Objectives

 
 
 

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

 
 
 

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

 
 
 

Best Practices to Better Target Setting

 
 
 

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

 
 
 

Managing Intelligent People

 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Målstyrning (MBO) och SMART
 

Nyheter om Målssättning Drucker


     
 

Nyheter om Smart Ledning


     
 

Videor om Målssättning Drucker


     
 

Videor om Smart Ledning


     
 

Presentationer om Målssättning Drucker


     
 

Presentationer om Smart Ledning


     
 

Mer om Målssättning Drucker


     
 

Mer om Smart Ledning


     Accelerera din managementkarriärJämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 10-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.