Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

Kunskapscenter

Definiera målsättningar för anställda och att inrikta deras prestationer mot dessa målsättningar. Förklaring till Målstyrning (Management by Objectives) av Peter Drucker. ('54). SMART.


Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

  • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

  • Specifika målsättningar för varje medlem,

  • Delaktighet i beslutsfattandet,

  • Uttalad tidsperiod, och

  • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

  • Specifikt

  • Mätbart

  • Accepterade

  • Realistiskt, och

  • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Särskild Intressegrupp SIG - Målstyrning (MBO) och SMART


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Forum - Målstyrning (MBO) och SMART  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SM...
 
 
 
 
  SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar ...
 
 
 
 
  The Essence of Management by Objectives (MBO) (1 reaktioner)
MBO somewhat resembles farming, each animal or plant is allo...
 
 
 
 
  SMART Management Works! (2 reaktioner)
A very nice article. Organizations transcend from good to gr...
 
 
 
 
  Management By Objectives in Public Management (3 reaktioner)
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public or...
 
 
 
 
  What Consequences if Top Executive don't do what they Promised (1 reaktioner)
Can somebody give exemples or hints of what kind of conseque...
 
 
 
 
  Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is bas...
 
 
 
 
  How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
 
 
 
 
  Achievable vs. Realistic (3 reaktioner)
I don`t see much difference between the terms "Achievable" a...
 
 
 
 
  Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management wh...
 
 
 
 
  Management By Objectives Examples (2 reaktioner)
Can anyone give some examples of organizations using MBO suc...
 
 
 
 
  Turning the Objectives into Actions (4 reaktioner)
Drucker rightly identified the need for strategy and objecti...
 
 
 
 
  Management by Objectives vs. Control Self Assessment
In the principle of Management By Objective, MBO, just like ...
 
 
 
 
  Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
 
 
 
 
  Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to ...
 
 
 
 
  Setting SMART Objectives (1 reaktioner)
What would be the best SMART objectives to set for the firs...
 
 
 
 
  Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives...
 
 
 
 
  Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's tim...
 
 
 
 
  Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector? (5 reaktioner)
I'm currently working in care as a team leader and I'm look...
 
 
 
 
  Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aims to incre...
 
 
 
 
  SMART is Always Smart... (1 reaktioner)
This is called you define your objectives... Though the impl...
 
 
 
 
  Does Management by Objectives Work in a Church? (8 reaktioner)
I find a lot of problems in church as a pure non profit orga...
 
 
 
 
  Mission Statements and Management by Objectives (1 reaktioner)
Many organisations have a mission statement that tries to en...
 
 
 
 
  Circumstances for Management By Objectives? (2 reaktioner)
MBO is applicable in the right situation / circumstances onl...
 
 
 
 

Best Practices - Målstyrning (MBO) och SMART

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Reference of SMART Goals (4 reaktioner)
Does anyone know the reference for SMART goals? I checked ...
 
 
 
 
  Disadvantages of Management by Objectives? (4 reaktioner)
I'm trying to build a complete list of all disadvantages ...
 
 
 
 
  Procedure on Developing Objectives and Monitoring (1 reaktioner)
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay....
 
 
 
 
  Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker an...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Management by Objectives, SMART

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Advantages of Management by Objectives for the Organization

Benefits of MBO at Firm Level...
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Employee

Benefits of MBO for Employees...
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Manager

Benefits of MBO for Managers...
 
 
 

Guidelines for Managing by Objectives

Implementing Management by Objectives, Best Practices...
 
 
 

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

Employee Participation...
 
 
 

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

MBO...
 
 
 

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs...
 
 
 

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

Implementing a Flexible MBO System...
 
 
 

Managing Intelligent People

People Management...
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals...
 
 

Resurser - Målstyrning (MBO) och SMART

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Målssättning Drucker


     
 

Nyheter om Smart Ledning


     
 

Videor om Målssättning Drucker


     
 

Videor om Smart Ledning


     
 

Presentationer om Målssättning Drucker


     
 

Presentationer om Smart Ledning


     
 

Mer om Målssättning Drucker


     
 

Mer om Smart Ledning


     

Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.