Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

  • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

  • Specifika målsättningar för varje medlem,

  • Delaktighet i beslutsfattandet,

  • Uttalad tidsperiod, och

  • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

  • Specifikt

  • Mätbart

  • Accepterade

  • Realistiskt, och

  • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Målstyrning (MBO) och SMART.


Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SMARTA som står för Ansvarsfördelning, vilka som är involverad (...)
13
 
0 reaktioner
🔥 NY SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar på SMART så hittar man ett tjog olika uttolkningar. En del (...)
1
 
0 reaktioner
How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives? (...)
12
 
0 reaktioner
Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management which - if effectively implemented - brings about noticeable i (...)
11
 
0 reaktioner
Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations using MBO successfuly today? (...)
9
 
2 reaktioner
Management by Objectives vs. Control Self Assessment
In the principle of Management By Objective, MBO, just like Facilitated Team Workshop in Control Self Assessment, CSA, p (...)
8
 
0 reaktioner
How to Set and Reach your Personal Goals / Objectives
At the end of each year, many of us are intrigued by the idea of new year's resolutions. While it is always better to ha (...)
7
 
2 reaktioner
Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO? (...)
6
 
0 reaktioner
What Exactly are 'Objectives' in Management by Objectives?
In Management by Objectives, "objectives" represent annual marks that your program needs to achieve in order to accompli (...)
6
 
2 reaktioner
Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to do.... Under SMART whatever you do beyond set objectives goe (...)
5
 
0 reaktioner
Setting SMART Objectives
What would be the best SMART objectives to set for the first-line manager, who just started on the job in the retail in (...)
5
 
1 reaktioner
Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's time to add a new dimension to this 'age old' management style (...)
2
 
0 reaktioner
Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and I'm looking for a good way to manage staff. Any suggestions/experien (...)
2
 
5 reaktioner
Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives is "Performance Reviews, The Bad, The Ugly... The Alternati (...)
2
 
0 reaktioner
Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordi (...)
1
 
0 reaktioner
SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Though the implementation is tough.. The results are far from your imaginat (...)
0
 
1 reaktioner
Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non profit organization. There is no a clear vision. There are not measurab (...)
0
 
8 reaktioner
Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that tries to encapsulate the overall strategic management of their company. (...)
0
 
1 reaktioner
Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circumstances only: in small and middle business scale. My experience is not (...)
-2
 
2 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Reference of SMART Goals
Does anyone know the reference for SMART goals? I checked in Peter Drucker’s book: “The practice of management” and di (...)
66
 
4 reaktioner

The Essence of Management by Objectives (MBO)
MBO somewhat resembles farming, each animal or plant is allowed to individually produce a product. The farmer is there t (...)
63
 
1 reaktioner

Disadvantages of Management by Objectives?
I'm trying to build a complete list of all disadvantages of Management by Objectives: 1. May lead to suboptimalization: (...)
58
 
4 reaktioner

SMART Management Works!
A very nice article. Organizations transcend from good to great because people use SMART goals as foundation for every d (...)
50
 
2 reaktioner

Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public organizations? Who can share some experiences? Thanks... (...)
21
 
3 reaktioner

What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind of consequences the CEO of a company could take if his executive team r (...)
20
 
1 reaktioner

Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay. I.e. what's the procedure on writing SMART objectives and m (...)
19
 
1 reaktioner

Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is based on the integration of different hierarchical levels of th (...)
19
 
0 reaktioner

Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker and Deming, disagreed over MBO. Deming proposed that MBO did n (...)
18
 
0 reaktioner

Achievable vs. Realistic
I don`t see much difference between the terms "Achievable" and "Realistic", I`d rather say "Results-oriented" or "Result (...)
12
 
3 reaktioner

Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy and objectives, but did not pursue how to turn the objectives into acti (...)
8
 
4 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Management by Objectives, SMART (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Advantages of Management by Objectives for the Organization

Benefits of MBO at Firm Level
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the organization are: 1. The effecti (...)

Advantages of Management by Objectives for the Employee

Benefits of MBO for Employees
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the employee are: 1. He knows what h (...)

Advantages of Management by Objectives for the Manager

Benefits of MBO for Managers
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the manager are: 1. Motivates the su (...)

Guidelines for Managing by Objectives

Implementing Management by Objectives, Best Practices
W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to be effective: 1. The boss must be devoted to and involved in the MBO (...)

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

Employee Participation
The most critical obstacles in managing is none other than the buy-in or commitment of the team. Or what the newly fad t (...)

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

MBO
We often use 2 extra terms in SMART and then call it SMARTIE: - Inspiring - Enthousiasm. It puts the word SMART into (...)

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This s (...)

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

Implementing a Flexible MBO System
Normally MBO works with a particular time frame in mind. Over that period, various kinds of objectives are set and striv (...)

Managing Intelligent People

People Management
Remember it's best to tell clever people WHAT you want, not HOW to do it... You will find these people more responsive (...)

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often re (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Målstyrning (MBO) och SMART? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 18-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.