logo

Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

123 itens • 1.211.811 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Målstryning? Beskrivning

Peter Drucker - Målstyrning SMART

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

  • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

  • Specifika målsättningar för varje medlem,

  • Delaktighet i beslutsfattandet,

  • Uttalad tidsperiod, och

  • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

  • Specifikt

  • Mätbart

  • Accepterade

  • Realistiskt, och

  • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Särskild Intressegrupp SIG

Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Målstyrning (MBO) och SMART. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SMARTA som står för Ansvarsfördelning, vilka som är involverade och delaktiga i att målet blir uppnått....
Betyg13
 
🔥 SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar på SMART så hittar man ett tjog olika uttolkningar. En del tillför något, andra förvirrar. - Översättningen ovan "Tidsmässigt" borde bytas...
Betyg1
 
ämne How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
Betyg13
 
ämne Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management which - if effectively implemented - brings about noticeable improvements in organization. However, the challenge being faced is the objectiv...
Betyg11
 
ämne Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations using MBO successfuly today?...
Betyg9
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Management by Objectives vs. Control Self Assessment
In the principle of Management By Objective, MBO, just like Facilitated Team Workshop in Control Self Assessment, CSA, points out the importance of involvement of employees in decision making. This m...
Betyg8
 
ämne How to Set and Reach your Personal Goals / Objectives
At the end of each year, many of us are intrigued by the idea of new year's resolutions. While it is always better to have one than nothing, a fact about new years resolution that may surprise you is ...
Betyg8
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne SMARTER Management by Objectives
In the 90s when Drucker refined his 1954 work on MBO, he puts in the caveat "if you know the objectives… 90% of the time you don't". This meant to me that we work 90% of the time without a bearing an...
Betyg6
 
ämne Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
Betyg6
 
ämne What Exactly are 'Objectives' in Management by Objectives?
In Management by Objectives, "objectives" represent annual marks that your program needs to achieve in order to accomplish its goals by the end of the year. Work plan objectives are based on the strat...
Betyg6
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to do.... Under SMART whatever you do beyond set objectives goes in vain... Clearly defined objectives will be a greater use to him to avoid th...
Betyg5
 
ämne Setting SMART Objectives
What would be the best SMART objectives to set for the first-line manager, who just started on the job in the retail industry in the current economic crisis...
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and I'm looking for a good way to manage staff. Any suggestions/experiences on whether or not MBO is transferable to this environment?...
Betyg2
 
Kommentarer5 kommentarer
ämne Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives is "Performance Reviews, The Bad, The Ugly... The Alternative". Traditional employee performance reviews are mandated in most companies bu...
Betyg2
 
ämne Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's time to add a new dimension to this 'age old' management style which reminds me of macho-management of the 60's and 70's (sic). What should r...
Betyg2
 
ämne Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objectives throughout the organization. MBO includes ongoing tracking and f...
Betyg1
 
ämne SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Though the implementation is tough.. The results are far from your imagination... Thats how they say... "good things don't come easily" - good to read it h...
Betyg0
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non profit organization. There is no a clear vision. There are not measurable objectives. How can I implement MBO in church?...
Betyg0
 
Kommentarer8 kommentarer
ämne Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that tries to encapsulate the overall strategic management of their company. Such statements are designed to implicitly state the organisations objectives ...
Betyg0
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circumstances only: in small and middle business scale. My experience is not really good when I was CEO for a big company with over 3,000 workers with hetero...
Betyg-2
 
Kommentarer2 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Målstyrning (MBO) och SMART

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Reference of SMART Goals
Does anyone know the reference for SMART goals? I checked in Peter Drucker’s book: “The practice of management” and did not find it. Is really Peter Drucker who invented this acronym? Thank you,...
Betyg67
 
Kommentarer4 kommentarer

🥈 The Essence of Management by Objectives (MBO)
MBO somewhat resembles farming, each animal or plant is allowed to individually produce a product. The farmer is there to give guidance, to control and support the process. Whatever you can imagine f...
Betyg62
 
Kommentarer1 kommentarer

🥉 Disadvantages of Management by Objectives?
I'm trying to build a complete list of all disadvantages of Management by Objectives: 1. May lead to suboptimalization: people or departments are not stimulated to look beyond their own objectives an...
Betyg60
 
Kommentarer4 kommentarer

ämne SMART Management Works!
A very nice article. Organizations transcend from good to great because people use SMART goals as foundation for every day work and strive every day to beat the goals....
Betyg50
 
Kommentarer2 kommentarer

ämne Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public organizations? Who can share some experiences? Thanks......
Betyg21
 
Kommentarer3 kommentarer

ämne What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind of consequences the CEO of a company could take if his executive team repetively doesn't deliver what they promised?...
Betyg20
 
Kommentarer1 kommentarer

ämne Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay. I.e. what's the procedure on writing SMART objectives and monitoring through scorecards....
Betyg19
 
Kommentarer1 kommentarer

ämne Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is based on the integration of different hierarchical levels of the company. The common point is the commitment, responsibility and maturity. It i...
Betyg19
 
ämne Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker and Deming, disagreed over MBO. Deming proposed that MBO did not take into account the scientific difference in variation of results caused by...
Betyg18
 
ämne Achievable vs. Realistic
I don`t see much difference between the terms "Achievable" and "Realistic", I`d rather say "Results-oriented" or "Results-directed"....
Betyg12
 
Kommentarer3 kommentarer

ämne Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy and objectives, but did not pursue how to turn the objectives into actions. We have....
Betyg8
 
Kommentarer4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Management by Objectives, SMART (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Advantages of Management by Objectives for the Organization

Benefits of MBO at Firm Level
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the organization are: 1. The effecti...
Subject

Advantages of Management by Objectives for the Employee

Benefits of MBO for Employees
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the employee are: 1. He knows what h...
Subject

Advantages of Management by Objectives for the Manager

Benefits of MBO for Managers
MBO has many benefits for the various parties concerned. Some benefits of MBO for the manager are: 1. Motivates the su...
Subject

Guidelines for Managing by Objectives

Implementing Management by Objectives, Best Practices
W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to be effective: 1. The boss must be devoted to and involved in the MBO ...
Subject

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

Employee Participation
The most critical obstacles in managing is none other than the buy-in or commitment of the team. Or what the newly fad t...
Subject

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

MBO
We often use 2 extra terms in SMART and then call it SMARTIE: - Inspiring - Enthousiasm. It puts the word SMART into ...
Subject

Best Practices to Better Target Setting

Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This s...
Subject

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

Implementing a Flexible MBO System
Normally MBO works with a particular time frame in mind. Over that period, various kinds of objectives are set and striv...
Subject

Managing Intelligent People

People Management
Remember it's best to tell clever people WHAT you want, not HOW to do it... You will find these people more responsive ...
Subject

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often re...
Informationskällor

Olika informationskällor om Målstyrning (MBO) och SMART. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Introduction to Management by Objectives (Drucker)

Management by Objectives, MBO
This presentation covers the concept of Management By Objectives, and includes the following sections: 1. What is Manag...
Presentation

Management by Objectives vs Management by Walking Around vs Management by Exception

MBO MBWA MBE
In depth presentation on Management by Objectives, Management by Walking Around, Management by Exception...
Artikel

SMART Goal Setting Template

Goal Setting
Editable MS-Word template to define and set goals in a SMART way. Besides SMART, also Importance, Benefits, Obstacles, A...
Presentation

Employee Performance Management and Performance Appraisals (In depth)

Performance Appraisals, Performance Management, Employee Performance
In depth presentation about Performance Management and Performance Appraisal. The presentation clearly explains both con...
Presentation

Human Motivation

Employee Motivation
Comprehesive presentation on Human / Employee Motivation. Topics: 1. What is motivation? 2. How do needs motivate peo...
Presentation

Goal Setting: Purpose, Models and Steps

Goal Setting, FRAME Model, SMART Goals, Motivation, Commitment
This presentation provides information about goal setting in organizations, and includes the following sections: 1. Wha...
Presentation

Management by Objectives Diagram

Management by Objectives
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...
Video

Peter Drucker's Five Questions

Management by Objectives
When Peter Drucker was introduced to a new business, he always began the conversation with five questions: What is y...
Video

Biography and Background of Peter Drucker

Overview of Peter Drucker's Life and Writings
Short description of his life and work on management including his main writings. His new ideas on decentralization (af...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Målstyrning (MBO) och SMART.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Målstyrning (MBO) och SMART? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 25-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.