Målstyrning (MBO) och SMART (Drucker)

Kunskapscenter

   

Definiera målsättningar för anställda och att inrikta deras prestationer mot dessa målsättningar. Förklaring till Målstyrning (Management by Objectives) av Peter Drucker. ('54). SMART.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Peter Drucker - Målstyrning SMART Vad är Målstryning? Beskrivning

MBO bygger på att definitiera mål för varje anställd och därefter att jämföra och rikta deras prestationer mot målsättningar som har fastställts. Den syftar till att öka organisationens resultat genom att matcha organisatoriska mål med målsättningarna hos de anställda i organisationen. Idealiskt får alla anställda motta en kraftfull insyn för att kunna identifiera deras målsättningar, tidsscheman för när saker skall vara avslutade, etc.
MBO omfattar en fortlöpande övervakning av processer och att ge feedback för att uppnå målsättningarna.


Peter Drucker

Målstyrning (Management by Objectives MBO) skisserades först av Peter Drucker år 1954 i hans bok ”The practice of Management”. Enligt Drucker bör chefer undvika ”aktivitetsfällan”, att bli för djupt involverade i de vardagliga aktiviteterna att de glömmer deras huvudsakliga syfte eller målsättning. Ett av koncepten bakom MBO var att i stället för att bara några få toppchefer, så skulla alla chefer i ett företag delta i den strategiska planeringsprocessen, för att förbättra implementerbarheten av planen. Ett annat koncept för Målstyrning handlade om att chefer bör införa flera typer av prestationsystem som skapas för att hjälpa organisationen att fungera väl. Helt klart är att Målstyrning kan sålunda ses som en föregångare till Värdebaserad Styrning.


Principerna kring Målstyrning

 • Kaskadeffekt på de organisatoriska målen och målsättningar,

 • Specifika målsättningar för varje medlem,

 • Delaktighet i beslutsfattandet,

 • Uttalad tidsperiod, och

 • Prestationsutvärdering och erbjuda återkoppling.

Målstyrning (MBO) introducerade också SMART metoden för att kunna kontrollera giltigheten i målsättningarna, som bör vara ”SMART”:

 • Specifikt

 • Mätbart

 • Accepterade

 • Realistiskt, och

 • Tidsmässigt.

Under 90-talet satte Peter Drucker perspektiv på betydelsen av denna organisationsledningsmetod, då han sa: ”Det är just bara ytterligare ett verktyg. Det är inte den viktigaste boten för ledningsineffektivitet…, Målstyrning fungerar, om du känner till målsättningarna, 90% av tiden gör du inte det.”,


Målstyrning (MBO) och SMART Forumet
  SMART Akronymen Uttolkningar
Peter Druker har visserligen "patentet", men om man googlar på SMART så hittar man ett tjog olika uttolkningar.
En del tillför något, andra förvirrar.
- Översättningen ovan "Tidsmässigt" borde bytas ut till "Tidssatt"! Ett mål utan tidsgrän...
     
 
  Tillägg till SMART: SMARTA (Ansvarsfördelning)
Det finns en ytterligare en dimension med ett A på slutet SMARTA som står för Ansvarsfördelning, vilka som är involverade och delaktiga i att målet blir uppnått....
     
 
  Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by Objectives is " 
   
 
  Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and I'm looking for a good way to manage staff. Any suggestions/experiences on whether or not MBO is transferable to this environment?...
     
 
  Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
     
 
  Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in management which - if effectively implemented - brings about noticeable improvements in organization.
However, the challenge being faced is the objective measuring of set goals/targets. Some jobs...
     
 
  Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in public organizations? Who can share some experiences? Thanks......
     
 
  What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind of consequences the CEO of a company could take if his executive team repetively doesn't deliver what they promised?...
     
 
  Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, Drucker and Deming, disagreed over MBO. Deming proposed that MBO did not take into account the scientific difference in variation of results caused by assignable...
     
 
  Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objectives is based on the integration of different hierarchical levels of the company. The common point is the commitment, responsibility and maturity. It is to achieve the objectives through a common ch...
     
 
  Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willing to pay. I.e. what's the procedure on writing SMART objectives and monitoring through scorecards....
     
 
  Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day. It's time to add a new dimension to this 'age old' management style which reminds me of macho-management of the 60's and 70's (sic).
What should replace MBO is what I call MBI (Management by I...
     
 
  Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that tries to encapsulate the overall strategic management of their company.
Such statements are designed to implicitly state the organisations objectives in the broader sense. Yet this often fa...
     
 
  Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non profit organization. There is no a clear vision. There are not measurable objectives.
How can I implement MBO in church?...
     
 
  Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circumstances only: in small and middle business scale. My experience is not really good when I was CEO for a big company with over 3,000 workers with heterogene skill levels....
     
 
  Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy and objectives, but did not pursue how to turn the objectives into actions. We have....
     
 
  How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
     
 
  Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations using MBO successfuly today?...
     
 
  Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he is paid to do.... Under SMART whatever you do beyond set objectives goes in vain... Clearly defined objectives will be a greater use to him to avoid this. The million dollar question here is, how many ...
     
 
  SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Though the implementation is tough.. The results are far from your imagination... Thats how they say... "good things don't come easily" - good to read it here....
     
 

Målstyrning (MBO) och SMART Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Målstyrning (MBO) och SMART Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Målstyrning (MBO) och SMART Premium

Expert Tips (ENG) - Management by Objectives, SMART Premium
 

Advantages of Management by Objectives for the Organization

MBO has many benefits for the various parties concerned.
Some benefits of MBO for the organization are:
1. The effectiveness of the m...
Usage (application): Benefits of MBO at Firm Level
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Employee

MBO has many benefits for the various parties concerned.
Some benefits of MBO for the employee are:
1. He knows what he has to do
...
Usage (application): Benefits of MBO for Employees
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the Manager

MBO has many benefits for the various parties concerned.
Some benefits of MBO for the manager are:
1. Motivates the subordinates
...
Usage (application): Benefits of MBO for Managers
 
 
 

Guidelines for Managing by Objectives

W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to be effective:
1. The boss must be devoted to and involved in the MBO program.
2. Goals mus...
Usage (application): Implementing Management by Objectives, Best Practices
 
 
 

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and Engagement

The most critical obstacles in managing is none other than the buy-in or commitment of the team. Or what the newly fad term calls 'en...
Usage (application): Employee Participation
 
 
 

Other Versions of SMART Method: SMARTIE

We often use 2 extra terms in SMART and then call it SMARTIE:
- Inspiring
- Enthousiasm.
It puts the word SMART into another perspectiv...
Usage (application): MBO
 
 
 

Best Practices to Better Target Setting

In most organizations it is very common to specify organizational targets with the aim of increasing performance. This seems to be a successful way to...
Usage (application): Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
 
 
 

Management by Dynamic Objectives (MBDO)

Normally MBO works with a particular time frame in mind. Over that period, various kinds of objectives are set and strived after, each achievable with...
Usage (application): Implementing a Flexible MBO System
 
 
 

Managing Intelligent People

Remember it's best to tell clever people WHAT you want, not HOW to do it...
You will find these people more responsive and less defensive if you ...
Usage (application): People Management
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?

In many studies the relationship between fairness and effective leadership is studied. Managers and leaders are often responsible for decisions direct...
Usage (application): Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
 
 

Resurser - Målstyrning (MBO) och SMART Premium
 

Nyheter

Målssättning Drucker
     
 

Nyheter

Smart Ledning
     
 

Videor

Målssättning Drucker
     
 

Videor

Smart Ledning
     
 

Presentationer

Målssättning Drucker
     
 

Presentationer

Smart Ledning
     
 

Mer

Målssättning Drucker
     
 

Mer

Smart Ledning
     

Jämför Målstyrning med: Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  Vetenskapliga Management  |  Värdebaserad Styrning  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsledning  |  7 Goda Vanor Covey  |  Sju Överraskningar Porter  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.