Management by Objectives. SMART
(Drucker)

Kenniscentrum

   

Het bepalen van doelstellingen voor werknemers en het leiden van hun prestatie tegen deze doelstellingen. Verklaring van Management by Objectives van Peter Drucker. ('54). SMART.

Inhoud

Premium

Peter Drucker - Management by ObjectivesWat is Management by Objectives? Beschrijving

MBO berust op het bepalen van doelstellingen voor elke werknemer en dan het vergelijken en leiden van hun prestatie tegen de doelstellingen die zijn afgesproken. Het poogt de prestatie van de organisatie te verhogen door organisatorische doelen af te stemmen met de doelstellingen van de werknemers in de gehele organisatie. Idealiter, ontvangen de werknemers sterke input om hun doelstellingen en tijdlijnen voor voltooiing, enz., te identificeren.
MBO omvat het ononderbroken volgen van de processen en het verstrekken van terugkoppeling om de doelstellingen te bereiken.


Peter Drucker

Management by Objectives werd voor het eerst geschetst in 1954 door Peter Drucker in zijn boek de "The practice of Management". Volgens Drucker zouden managers de "activiteitenval" moeten vermijden: zo betrokken te geraken in hun dagelijkse activiteiten dat zij hun hoofddoel of doelstelling vergeten. Één van de concepten van MBO was dat in plaats van slechts een paar topmanagers, alle managers van een bedrijf zouden moeten deelnemen aan het strategische planningsproces, om de implementeerbaarheid van het plan te verbeteren. Een ander concept van Management by Objectives was, dat managers een reeks van prestatiesystemen zouden moeten invoeren, die worden ontworpen om de organisatie te helpen om goed te functioneren. Het is duidelijk, dat Management by Objectives zo als een voorloper van Value Based Management (Waardesturing) kan worden gezien.


Principes van Management by Objectives

  • Het naar beneden doen overnemen van organisatorische doelen en doelstellingen,

  • Specifieke doelstellingen voor elk lid,

  • Participatieve besluitvorming,

  • Expliciete tijdspanne, en

  • Prestatie-evaluatie en het geven van feedback.

Management by Objectives introduceerde ook de SMART methode voor het controleren van de geldigheid van de doelstellingen, die "SMART" zouden moeten zijn:

  • Specifiek

  • Meetbaar

  • Uitvoerbaar (Achievable)

  • Realistisch, en

  • Tijdsgebonden.

In de jaren '90, plaatste Peter Drucker de betekenis van deze methode van het managen van organisaties in perspectief, toen hij zei: "Het is alleen maar een van de hulpmiddelen. Het is niet de grote genezing voor managementondoelmatigheid… Management by Objectives werkt als u de doelstellingen weet, 90% van de tijd weet u dat niet."


Management by Objectives, SMART Forum
  Great Book on Management by Objectives
A great book I wrote to learn about Management by ...
     
 
  Is Management By Objectives Transferable to the Care Sector?
I'm currently working in care as a team leader and...
     
 
  Mitigating the Disadvantages of Management By Objectives
How can we deal with the disadvantages of MBO?...
     
 
  Objectivity in the Measuring / Evaluating Objectives
Drucker introduced a very pertinent concept in man...
     
 
  Management By Objectives in Public Management
How to introduce Management By Objectives (MBO) in...
     
 
  What Consequences if Top Executive don't do what they Promised
Can somebody give exemples or hints of what kind o...
     
 
  Management by Planning Should Replace Management by Objectives
2 of the most respected men in management theory, ...
     
 
  Mutual Commitment is the Basis of Management by Objectives
The idea of Peter Drucker on management by objecti...
     
 
  Procedure on Developing Objectives and Monitoring
I am in urgent need of subject procedure and willi...
     
 
  Management by Initiatives!
To my personal considerations, MBO has had its day...
     
 
  Mission Statements and Management by Objectives
Many organisations have a mission statement that t...
     
 
  Does Management by Objectives Work in a Church?
I find a lot of problems in church as a pure non p...
     
 
  Circumstances for Management By Objectives?
MBO is applicable in the right situation / circums...
     
 
  Turning the Objectives into Actions
Drucker rightly identified the need for strategy a...
     
 
  How to Implement Management By Objectives?
How should one implement management by objectives?...
     
 
  Management By Objectives Examples
Can anyone give some examples of organizations usi...
     
 
  Management by Objectives and Clear Objectives
MBO gives clear direction to an employee what he i...
     
 
  SMART is Always Smart...
This is called you define your objectives... Thoug...
     
 
  Setting SMART Objectives
What would be the best SMART objectives to set for...
     
 
  Management by Objectives Needs Tracking and Feedback
I would like to dedicate my opinion on MBO. It aim...
     
 

Management by Objectives, SMART Special Interest Group


Special Interest Group

Management by Objectives, SMART Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Management by Objectives, SMART Premium

Expert Tips (ENG) - Management by Objectives, SMART Premium
 

Advantages of Management by Objectives for the OrganizationSchrijf u in

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO at Firm Level
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the EmployeeSchrijf u in

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO for Employees
 
 
 

Advantages of Management by Objectives for the ManagerSchrijf u in

MBO has many benefits for the various parties conc...
Usage (application): Benefits of MBO for Managers
 
 
 

Guidelines for Managing by ObjectivesSchrijf u in

W. A. Danny developed 10 rules for MBO systems to ...
Usage (application): Implementing Management by Objectives, Best Practices
 
 
 

How Management By Objectives Establishes Buy-In, Commitment and EngagementSchrijf u in

The most critical obstacles in managing is none ot...
Usage (application): Employee Participation
 
 
 

Other Versions of SMART Method: SMARTIESchrijf u in

We often use 2 extra terms in SMART and then call ...
Usage (application): MBO
 
 
 

Best Practices to Better Target SettingSchrijf u in

In most organizations it is very common to specify...
Usage (application): Management by Objectives, SMART, Business Performance Management, Balanced Scorecard, KPIs, CSFs
 
 
 

Management by Dynamic Objectives (MBDO)Schrijf u in

Normally MBO works with a particular time frame in...
Usage (application): Implementing a Flexible MBO System
 
 
 

Managing Intelligent PeopleSchrijf u in

Remember it's best to tell clever people WHAT you ...
Usage (application): People Management
 
 
 

Fairness of Managers and Leaders: are Fair Leaders More Effective?Schrijf u in

In many studies the relationship between fairness ...
Usage (application): Management, Leadership, HR, Performance Appraisals
 
 

Hulpbronnen - Management by Objectives, SMART Premium
 

Nieuws over Objectives DruckerSchrijf u in


     
 

Nieuws over Smart ManagementSchrijf u in


     
 

Video's over Objectives DruckerSchrijf u in


     
 

Video's over Smart ManagementSchrijf u in


     
 

Presentaties over Objectives DruckerSchrijf u in


     
 

Presentaties over Smart ManagementSchrijf u in


     
 

Meer over Objectives DruckerSchrijf u in


     
 

Meer over Smart ManagementSchrijf u in


     

Vergelijk met Management by Objectives: CSFs and KPIs (KSFen en KPIs)  |  Wetenschappelijk Management  |  Value Based Management (Waardesturing)  |  Op Resultaten Gebaseerd Leiderschap  |  RACI  |  VeranderingsfasenZeven Eigenschappen  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Path-Goal Theorie  |  Leiderschapcontinuum  |  Resultaatgericht Management  |  Hoshin Kanri Strategievorming


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Besluitvorming & Waardering  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-9-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.