Skandia Navigator Leif Edvinsson

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Skandia Navigator Leif Edvinsson? Beskrivning

Skandia Navigator Immateriell Mätningsmetod Skandia Navigator är en samling av immateriella mätningsmetoder som skapats av Leif Edvinsson på Skandia. Navigatören består av en holistisk bild av prestations- och måluppfyllelsen. Arkitekturen bakom Skandia Navigator är enkel dock ännu mycket sofistikerad. Fem fokusområden eller perspektiv som fångar upp olika områden av intresse. Varje område visualiserar värdeskapandeprocessen. Skandia Navigator underlättar för en holistisk förståelse av organisationen och dess värdeskapande enligt dessa fem fokusområden:

  1. Finansiellt fokus i Skandia Navigator fångar upp det finansiella resultatet på våra aktiviteter. Några gillar idéen att se det som ett intäktskvitto. Det är här vi upprättar de långsiktiga målen och också en stor del av de totala förutsättningarna för de andra perspektiven. Detta skulle kunna vara lönsamhet och tillväxtskrav som våra aktieägare kräver av oss.

  2. Kundfokus ger en indikering på hur bra organisationen möter behoven från dess kunder via tjänster och produkter. Till exempel hur mycket av vår försäljning härstammar från nya kunder? Då detta jämförts med existerande kunder? Eller hur lojala är våra kunder? Den representerar en bild som överblickar med ett perspektiv på företaget som är utifrån och in. Det är av betydelse att vi definierar våra kunders behov.

  3. Processfokus hos Skandia Navigator fångar upp de aktuella processerna av att skapa tjänster och produkter som våra kunder önskar sig. Den täcker frågor som behandlar hur vi hanterar vår kundsupport? Detta fokusområde är också sammankopplat med de interna processerna. Jobbar vi på ett effektivt sätt? Jobbar vi på ett korrekt sätt? Kopplat till detta skulle kunna vara betydelsen av strukturellt kapital.

  4. Förnyelse- och utvecklingsfokus syftar till att uppmuntra den långsiktiga förnyelsen hos organisationer och till viss del dess uthållighet. Vilka steg och åtgärder bör vi göra nu för att tillse en långsiktig tillväxt och lönsamhet? Vad krävs för att företaget kan nå fram till och utveckla kunskapen som är nödvändig att uppfatta och tillfredsställa våra kundbehov?

  5. Human-/Mänskligt fokus hos Skandia Navigator är hjärtat i organisationen och är nödvändig i en organisation som skapar värde. Processen av kunskapskapandet visualiseras i detta fokusområde. Det är också nödvändigt att anställda är nöjda med deras arbetssituation; tillfredsställda anställda leder till tillfredsställda kunder och att förbättra företagets försäljning och resultatet.

Bok: Leif Edvinsson - Corporate Longitude -

Bok: Baruch Lev - Intangibles: Management, Measurement, and Reporting -


Särskild Intressegrupp SIG

Skandia Navigator metoden Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forum om Skandia Navigator metoden.


🔥 NY Kunskapsförädling vs Lean
Alltför många organisationer försöker möta framtiden med snålhet eftersom det gamla bokföringssystemet före kristus belö (...)
17
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade ämnen om Skandia Navigator metoden. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Skandia Navigator (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital
Although most executives agree that intellectual capital is critical to the continued success of their businesses, their (...)
   
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
Karl-Erik Sveiby suggests following indicators to measure intangible assets with the help of the : 1. EXTERNAL STRUCTUR (...)
   
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
In his book "How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business", Douglas W. Hubbard argues that what (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Skandia Navigator metoden. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.
Jämför Skandia Navigator Leif Edvinsson med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Organiska Organisationer  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Skandia Navigator metoden? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 4-12-2020. Alla namn ™ av deras ägare.