Skandia Navigator Leif Edvinsson

Kunskapscenter

   

Att förstå värdeskapandet genom att titta på fem fokusområden. Förklaring till Skandia Navigator av Edvinsson.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Skandia Navigator Leif Edvinsson? Beskrivning

Skandia Navigator Immateriell Mätningsmetod Skandia Navigator är en samling av immateriella mätningsmetoder som skapats av Leif Edvinsson på Skandia. Navigatören består av en holistisk bild av prestations- och måluppfyllelsen. Arkitekturen bakom Skandia Navigator är enkel dock ännu mycket sofistikerad. Fem fokusområden eller perspektiv som fångar upp olika områden av intresse. Varje område visualiserar värdeskapandeprocessen. Skandia Navigator underlättar för en holistisk förståelse av organisationen och dess värdeskapande enligt dessa fem fokusområden:

 1. Finansiellt fokus i Skandia Navigator fångar upp det finansiella resultatet på våra aktiviteter. Några gillar idéen att se det som ett intäktskvitto. Det är här vi upprättar de långsiktiga målen och också en stor del av de totala förutsättningarna för de andra perspektiven. Detta skulle kunna vara lönsamhet och tillväxtskrav som våra aktieägare kräver av oss.

 2. Kundfokus ger en indikering på hur bra organisationen möter behoven från dess kunder via tjänster och produkter. Till exempel hur mycket av vår försäljning härstammar från nya kunder? Då detta jämförts med existerande kunder? Eller hur lojala är våra kunder? Den representerar en bild som överblickar med ett perspektiv på företaget som är utifrån och in. Det är av betydelse att vi definierar våra kunders behov.

 3. Processfokus hos Skandia Navigator fångar upp de aktuella processerna av att skapa tjänster och produkter som våra kunder önskar sig. Den täcker frågor som behandlar hur vi hanterar vår kundsupport? Detta fokusområde är också sammankopplat med de interna processerna. Jobbar vi på ett effektivt sätt? Jobbar vi på ett korrekt sätt? Kopplat till detta skulle kunna vara betydelsen av strukturellt kapital.

 4. Förnyelse- och utvecklingsfokus syftar till att uppmuntra den långsiktiga förnyelsen hos organisationer och till viss del dess uthållighet. Vilka steg och åtgärder bör vi göra nu för att tillse en långsiktig tillväxt och lönsamhet? Vad krävs för att företaget kan nå fram till och utveckla kunskapen som är nödvändig att uppfatta och tillfredsställa våra kundbehov?

 5. Human-/Mänskligt fokus hos Skandia Navigator är hjärtat i organisationen och är nödvändig i en organisation som skapar värde. Processen av kunskapskapandet visualiseras i detta fokusområde. Det är också nödvändigt att anställda är nöjda med deras arbetssituation; tillfredsställda anställda leder till tillfredsställda kunder och att förbättra företagets försäljning och resultatet.

Bok: Leif Edvinsson - Corporate Longitude -

Bok: Baruch Lev - Intangibles: Management, Measurement, and Reporting -


Skandia Navigator metoden Forumet
  Kunskapsförädling vs Lean
Alltför många organisationer försöker möta framtid...
     
 

Skandia Navigator metoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Skandia Navigator metoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Skandia Navigator metoden Premium

Expert Tips (ENG) - Skandia Navigator Premium
 

Intellectual Capital Management

Although most executives agree that intellectual c...
Usage (application): Managing Intellectual Capital
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Karl-Erik Sveiby suggests following indicators to ...
Usage (application): Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

In his book "How to Measure Anything: Finding the ...
Usage (application): Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators
 
 

Resurser - Skandia Navigator metoden Premium
 

Nyheter om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Nyheter om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Videor om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Videor om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Presentationer om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Presentationer om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Mer om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Mer om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     

Jämför Skandia Navigator Leif Edvinsson med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Organiska Organisationer  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.