Skandia Navigator Leif Edvinsson

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Att förstå värdeskapandet genom att titta på fem fokusområden. Förklaring till Skandia Navigator av Edvinsson.


Vad är Skandia Navigator Leif Edvinsson? Beskrivning

Skandia Navigator Immateriell Mätningsmetod Skandia Navigator är en samling av immateriella mätningsmetoder som skapats av Leif Edvinsson på Skandia. Navigatören består av en holistisk bild av prestations- och måluppfyllelsen. Arkitekturen bakom Skandia Navigator är enkel dock ännu mycket sofistikerad. Fem fokusområden eller perspektiv som fångar upp olika områden av intresse. Varje område visualiserar värdeskapandeprocessen. Skandia Navigator underlättar för en holistisk förståelse av organisationen och dess värdeskapande enligt dessa fem fokusområden:

  1. Finansiellt fokus i Skandia Navigator fångar upp det finansiella resultatet på våra aktiviteter. Några gillar idéen att se det som ett intäktskvitto. Det är här vi upprättar de långsiktiga målen och också en stor del av de totala förutsättningarna för de andra perspektiven. Detta skulle kunna vara lönsamhet och tillväxtskrav som våra aktieägare kräver av oss.

  2. Kundfokus ger en indikering på hur bra organisationen möter behoven från dess kunder via tjänster och produkter. Till exempel hur mycket av vår försäljning härstammar från nya kunder? Då detta jämförts med existerande kunder? Eller hur lojala är våra kunder? Den representerar en bild som överblickar med ett perspektiv på företaget som är utifrån och in. Det är av betydelse att vi definierar våra kunders behov.

  3. Processfokus hos Skandia Navigator fångar upp de aktuella processerna av att skapa tjänster och produkter som våra kunder önskar sig. Den täcker frågor som behandlar hur vi hanterar vår kundsupport? Detta fokusområde är också sammankopplat med de interna processerna. Jobbar vi på ett effektivt sätt? Jobbar vi på ett korrekt sätt? Kopplat till detta skulle kunna vara betydelsen av strukturellt kapital.

  4. Förnyelse- och utvecklingsfokus syftar till att uppmuntra den långsiktiga förnyelsen hos organisationer och till viss del dess uthållighet. Vilka steg och åtgärder bör vi göra nu för att tillse en långsiktig tillväxt och lönsamhet? Vad krävs för att företaget kan nå fram till och utveckla kunskapen som är nödvändig att uppfatta och tillfredsställa våra kundbehov?

  5. Human-/Mänskligt fokus hos Skandia Navigator är hjärtat i organisationen och är nödvändig i en organisation som skapar värde. Processen av kunskapskapandet visualiseras i detta fokusområde. Det är också nödvändigt att anställda är nöjda med deras arbetssituation; tillfredsställda anställda leder till tillfredsställda kunder och att förbättra företagets försäljning och resultatet.

Bok: Leif Edvinsson - Corporate Longitude -

Bok: Baruch Lev - Intangibles: Management, Measurement, and Reporting -


Särskild Intressegrupp SIG - Skandia Navigator metoden


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Skandia Navigator metoden  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


Hot Kunskapsförädling vs Lean
Alltför många organisationer försöker möta framtiden med snå...
 
 
 
 

Best Practices - Skandia Navigator metoden

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Skandia Navigator

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital...
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 

Resurser - Skandia Navigator metoden

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Nyheter om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Videor om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Videor om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Presentationer om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Presentationer om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     
 

Mer om Skandia Navigator Mäta Intellektuellt Kapital


     
 

Mer om Immateriella Tillgångar Mätningsmetod


     

Jämför Skandia Navigator Leif Edvinsson med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Organiska Organisationer  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.