Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Kunskapscenter

   

Fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Förklaring till Sex Sigma.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Sex Sigma? Beskrivning

Sex Sigma är en kvalitetsledningsmetodologi som förser företag med verktyg för att förbättra kapaciteten i deras affärsprocesser. Denna ökning i prestation och minskning i processvariationer leder till defekt minskning och förbättring av vinster, anställdas moral och kvaliteten på produkten. Detta är ett kvalitetsmått och förbättringsprogram som uppfanns av Mikel Harry och Motorola. Den fokuserar på kontrollen av en process tills den punkt då sex sigma (standardavviker) från en mittlinje eller 3.4 defekter per miljon objekt. Detta inkluderar identifierbara faktorer som är kritiska för kvaliteten som beslutats av kunden. Den minskar på processvariationer- och förbättrar kapaciteter, förhöjer stabilitet och designsystem för att stötta målet med sex sigma.


Sex Sigma modellen är ett mycket disciplinerat tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Den baseras på det statistiska arbetet av Joseph Juran, en rumänskt-född och amerikansk-banbrytare av kvalitetsledning. Uttrycket ”Sigma” är en grekisk symbol använt för en statistisk term som mäter hur långt en given process avviker från perfektion (standardavvikelse). Om sigma numret är större närmar du dig perfektion. En sigma av 1 är inte tillräckligt bra; sex sigma definieras som endast 3.4 defekter per miljon. Den centrala idén bakom Sex Sigma är att, om du kan mäta hur många ”defekter” du har i en process, kan du systematiskt räkna ut hur du kan avlägsna dem. Således kan du nästan komma fram till en ”nolltolerans av fel”.

Det japanska ursprunget till Sex Sigma kan fortfarande ses som systemet med olika ”bälten” som det använder. Om du är ny inför Sex Sigma, och du går på en grundläggande träning, då får du ett grönt bälte. Någon, som har ansvaret för att leda ett Six Sigma lag, kallas svart bältare. Slutligen så finns det en speciell elit som kallas "Master Black"gruppen som leder och hanterar de med svarta bälten.

 

Sex Sigma-metodologi 6 Σ

De Fem stegen i Sex Sigma. Process

En typisk Sex Sigma process har följande fem steg:

 1. Definition. Det första steget i alla Six Sigma projekt är att klargöra problemet och att begränsa dess omfattning på ett sådant sätt att mätbara mål kan uppnås inom ett fåtal månader. Därefter samlas ett lag för att undersöka processen mer specifikt, föreslå förbättringar och genomföra dessa rekommendationer. I den tillverkande världen brukar projektchefer och deras sponsorer typiskt börja med att definiera vad som utgör en defekt och upprättar därefter en uppsättning av målsättningar som skapas för att minska risken för att defekter skulle uppstå igen.
 2. Mätning. I det andra steget av ett Sex Sigma projekt samlar laget in data och förbereder den för en analys på hög nivå.
 3. Analys. Så fort en process har kartlagts och dokumenterats och kvaliteten på de understödjande och tillförlitliga datat har verifierats, kan Sex Sigma laget påbörja analysen. Lagmedlemmarna startar vanligtvis genom att identifiera de sätt där personer har misslyckats agera på det sätt som egentligen behövdes, eller genom att identifiera på vilket sätt  som personer misslyckas för att tillse att man uppnår en effektfull kontroll i varje steg.
 4. Förbättring. Rekommendera, avgör och genomföra förbättringar.
 5. Kontrollera. I slutskedet av ett Six Sigma projekt  skapar laget kontroller. Dessa möjliggör för företaget att bibehålla och fördjupa förbättringarna.

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Forumet
  Six Sigma Black Belt Certification
I would like to know to what educational degree one can compare a Lean Six Sigma (L6S) Blackbelt certification? Thanks for your input....
     
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not every company is willing to implement Lean Six Sigma (LSS) in their environment. I found out that some of them say that it is:
1. Too expensive
2. Takes a lot of time to implement...
     
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my first research on applying lean management in retail in Vietnam. I am a bit confused and looking for academic materials in this field but those are not very helpful. Do you have any ideas for...
     
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laboratory supervisor. How can I use this approach to reach to high quality in my organization?...
     
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Adult Social Care in the UK and to my knowledge I am the only person in the UK using this in this business area. It is proving to be extremely useful.
The hardest thing is MSA ( Me...
     
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors
In the last 2 years I learned the following lessons working with Home Remodeling contractors.
Lesson One: Be careful who you hire. Top contractors find and keep top craftsmen while contractor...
     
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The deliverables being the project plan, the drawings and supervision. The accuracy of processes and thus the defects can not be precisely defined. Does it mean that Six Sigma is not applicable t...
     
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce the cost of poor quality (in the manufacturing sector)?
Since there are lot of quality tools used in industries, selecting correct, effective tools would lead to reduce time of problem...
     
 
  Six Sigma in Passengers Handling
How can Six Sigma be applied to passengers handling services in air transportation at an airport?...
     
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementation in textile, confection industries? Thank you......
     
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
In my experience I implemented the Six Sigma process following 6 instead of just 5 phases. The first five are the classical phases (DMAIC) for the analysis, solution implementation and solution effectiveness confirmation...
And in the last phas...
     
 
  Six Sigma Requirements
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, the concept should be embraced from the grass roots to top management.
Involvement of all stakeholders should be emphasised, as data is generated by the grass roots and i...
     
 
  Six Sigma in Medical Transcription
How can Six Sigma be used in the field of medical transcription? What are all the gradients that need to be worked on in medical transcription with Six Sigma?
Editor: Medical transcription is the process of transcription, or converting voice-recor...
     
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders
How can I evaluate the talent of Six Sigma project leaders (presentation skill, answering, strategic thinking, and so on)?
What grading and evaluation of the factors do you recommend?...
     
 
  Evaluating Six Sigma Projects
How can I evaluate the quality of 6 Sigma projects (logical think, creative, right tools, effectiveness and so on).
What grading and evaluation of the factors you recommend?...
     
 
  Focus of Six Sigma: The 6 Rights
Six Sigma management can focus on following 6 Right (Rights):
- Right Support
- Right Project
- Right Road Map (DMAIC)
- Right People (training)
- Right Tools
- Right Result (high performance, high benefit, and hi...
     
 

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Premium
  The 5 x Why Method (The 5 Whys)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD
The "5 x why" method has been developed by Toyota to perform an iterative Root Cause Analysis of production-related problems. The "5 x why" method is one of the avail...
     
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
In order to improve a process, or to get a new standard or higher quality level in an organization, is 6 Sigma a good approach?
My partners say that 6 Sigma is just for solving actual problems (d=define a problem), but it's not the best way to i...
     
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)?...
     
 
  Tools for Finding Root Cause?
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect or find the root cause from special cause variation and then solve accordingly? And how to differentiate if the tool is suitable to use for common cause variation or special cause variation?...
     
 
  Six Sigma for Marketing
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant – drives growth. SSFM links interdependencies of strategic marketing, tactical & operational processes. It proactively drives growth (e.g. new offerings) in a balanced way, versus simply cut...
     
 
  Six Sigma in an R&D context
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of R&D processes? Or do R&D activities naturally defy systematic improvement efforts?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach Premium
 

Six Sigma Implementation Principles

In the article 'Six Sigma - the route to business excellence' (Management Services, Winter 2005), John Morgan argues that a successful Six Sigma im...
Usage (application): Implementing Six Sigma Succesfully
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

Commonly Six Sigma projects focus on re-designing processes and systems and improving performance of existing systems. While the latter is usually add...
Usage (application): DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

The six imperative responsibilities top managers must take on in the early stages of a Six Sigma process:
1. Develop a strong rationale: l...
Usage (application): Six Sigma Implementation, Best Practices
 
 
 

Good Six Sigma Project Management

In their article 'Six Sigma in Service Organizations' (International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24, No. 3, 2007), Byung Rae Cho...
Usage (application): Six Sigma Project Characteristics
 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

Although six sigma programs typically start of well, they all too often fail to have a lasting impact as participants gradually lose motivation and...
Usage (application): Process Improvement of Six Sigma Projects
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

According to Jiju Antony ('Six Sigma for Service Processes', Business Process Management Journal, Vol. 12, No. 2, 2005), the adoption of a Six Sigm...
Usage (application): Benefits
 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

Forrest B.Green suggests in a paper called: Six-Sigma and the Revival of TQM that Total Quality Management (TQM) is undergoing a revival under a new n...
Usage (application): TQM, Six Sigma
 
 
 

Human Sigma

Although Six Sigma is an extremely powerful tool in manufacturing contexts, it falls short when it comes to the employee-customer encounter with its v...
Usage (application): Improving Employee-Customer Encounters
 
 
 

3 Six Sigma Variants

Behind the success of 3 major companies who innovatively applied Six Sigma in Supply Chain Management ...
Usage (application): Differences in Six Sigma Approaches
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

3 Critical Success Factors of a Six Sigma project are:
1 Executive Engagement:
- Support consistently the organization with active com...
Usage (application): Getting results out of a 6 Sigma project
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Although the adoption of a Six Sigma business strategy in service organizations can lead to considerable benefits, following challenges and difficu...
Usage (application): Challenges and Difficulties
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

How to do simple hypothesis testing in lean six sigma? How to simplify the basic roadmap in a hypothesis test?
Using the example below, we are te...
Usage (application): SS Hypothesis Testing
 
 
 

Design for Six Sigma

In addition to the two common key methodologies: DMAIC and DMADV of Six Sigma, there is another separate approach which is called Design for Six Sigma...
Usage (application): Supply Chain & Quality
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

WHAT IS MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS (MSA)?
MSA is a type of experiment whereby you measure the same item or object repeatedly using different pe...
Usage (application): Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems
 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

Here are some general 6 Sigma project ideas:
• Reduce expenses at…
• Reduce scrap…
• Reduce downtimes… or increase up times…
• Red...
Usage (application): Identifying LSS Projects
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

The DMAIC approach is designed to allow for flexibility and iterative work, if necessary. As more is learned through this 5-step process, assumptions ...
Usage (application): Six Sigma Implementation
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

In order to better illustrate the DMAIC process, consider the case of a janitorial company that wants to boost the caliber of work done by its ...
Usage (application): Six Sigma Implementation, DMAIC Process
 
 
 

Lean Six Sigma Programs

Based on an analysis of Caterpillar and other companies that used lean Six Sigma programs to drive broad-based innovation and superior financial pe...
Usage (application): Driving Innovation
 
 
 

CCR and CTQ

What Key Overall Requirements are there?
Requirements come from the customer (VoC) and the business (VoB), depending on the problem scenario. The...
Usage (application): Six Sigma Method
 
 
 

Radical Innovations

According to the article “Using a Lean Six Sigma Approach to Drive Innovation” by George Byrne, Dave Lubowe and Amy Blitz (Strategy & Leadership, Vol....
Usage (application): Assessing Your Level of Preparedness
 
 
 

Mkung a Value Stream Map Tips


youtube.com/watch? V=fEDEklSyl58&sns=em

Great explaining youtube on tricks for making an VSM.....
Usage (application): Making VSM
 
 

Resurser - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Premium
 

Nyheter

Seix Sigma Metod
     
 

Nyheter

Kvalitet Process
     
 

Videor

Seix Sigma Metod
     
 

Videor

Kvalitet Process
     
 

Presentationer

Seix Sigma Metod
     
 

Presentationer

Kvalitet Process
     
 

Mer

Seix Sigma Metod
     
 

Mer

Kvalitet Process
     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Value Engineering Miles  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.