Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Kunskapscenter

Fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Förklaring till Sex Sigma.


Vad är Sex Sigma? Beskrivning

Sex Sigma är en kvalitetsledningsmetodologi som förser företag med verktyg för att förbättra kapaciteten i deras affärsprocesser. Denna ökning i prestation och minskning i processvariationer leder till defekt minskning och förbättring av vinster, anställdas moral och kvaliteten på produkten. Detta är ett kvalitetsmått och förbättringsprogram som uppfanns av Mikel Harry och Motorola. Den fokuserar på kontrollen av en process tills den punkt då sex sigma (standardavviker) från en mittlinje eller 3.4 defekter per miljon objekt. Detta inkluderar identifierbara faktorer som är kritiska för kvaliteten som beslutats av kunden. Den minskar på processvariationer- och förbättrar kapaciteter, förhöjer stabilitet och designsystem för att stötta målet med sex sigma.Sex Sigma-metodologi 6 ΣSex Sigma modellen är ett mycket disciplinerat tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Den baseras på det statistiska arbetet av Joseph Juran, en rumänskt-född och amerikansk-banbrytare av kvalitetsledning. Uttrycket ”Sigma” är en grekisk symbol använt för en statistisk term som mäter hur långt en given process avviker från perfektion (standardavvikelse). Om sigma numret är större närmar du dig perfektion. En sigma av 1 är inte tillräckligt bra; sex sigma definieras som endast 3.4 defekter per miljon. Den centrala idén bakom Sex Sigma är att, om du kan mäta hur många ”defekter” du har i en process, kan du systematiskt räkna ut hur du kan avlägsna dem. Således kan du nästan komma fram till en ”nolltolerans av fel”.

Det japanska ursprunget till Sex Sigma kan fortfarande ses som systemet med olika ”bälten” som det använder. Om du är ny inför Sex Sigma, och du går på en grundläggande träning, då får du ett grönt bälte. Någon, som har ansvaret för att leda ett Six Sigma lag, kallas svart bältare. Slutligen så finns det en speciell elit som kallas "Master Black"gruppen som leder och hanterar de med svarta bälten.


De Fem stegen i Sex Sigma. Process

En typisk Sex Sigma process har följande fem steg:

  1. Definition. Det första steget i alla Six Sigma projekt är att klargöra problemet och att begränsa dess omfattning på ett sådant sätt att mätbara mål kan uppnås inom ett fåtal månader. Därefter samlas ett lag för att undersöka processen mer specifikt, föreslå förbättringar och genomföra dessa rekommendationer. I den tillverkande världen brukar projektchefer och deras sponsorer typiskt börja med att definiera vad som utgör en defekt och upprättar därefter en uppsättning av målsättningar som skapas för att minska risken för att defekter skulle uppstå igen.
  2. Mätning. I det andra steget av ett Sex Sigma projekt samlar laget in data och förbereder den för en analys på hög nivå.
  3. Analys. Så fort en process har kartlagts och dokumenterats och kvaliteten på de understödjande och tillförlitliga datat har verifierats, kan Sex Sigma laget påbörja analysen. Lagmedlemmarna startar vanligtvis genom att identifiera de sätt där personer har misslyckats agera på det sätt som egentligen behövdes, eller genom att identifiera på vilket sätt  som personer misslyckas för att tillse att man uppnår en effektfull kontroll i varje steg.
  4. Förbättring. Rekommendera, avgör och genomföra förbättringar.
  5. Kontrollera. I slutskedet av ett Six Sigma projekt  skapar laget kontroller. Dessa möjliggör för företaget att bibehålla och fördjupa förbättringarna.

Särskild Intressegrupp SIG - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell


Särskild Intressegrupp SIG (59 medlemmar)


Forum - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  The Basis of Six Sigma? Statistics and Discipline (2 reaktioner)
Many of the tools of Six Sigma (and the concept of le...
 
 
 
 
  Focus of Six Sigma: The 6 Rights (1 reaktioner)
Six Sigma management can focus on following 6 Right (Righ...
 
 
 
 
  Evaluating Six Sigma Projects (4 reaktioner)
How can I evaluate the quality of 6 Sigma projects (l...
 
 
 
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS) (2 reaktioner)
In my experience I implemented the Six Sigma process followi...
 
 
 
 
  Identifying Critical Characteristics
It is excellent to use Six Sigma in practice. But critical t...
 
 
 
 
  Six Sigma in Medical Transcription (3 reaktioner)
How can Six Sigma be used in the field of medical transcript...
 
 
 
 
  Six Sigma is a Story!
Six Sigma is a story of X, Y and Z. When all X's and Y's ar...
 
 
 
 
  Differentiating Six Sigma from TQM
Although invented at Motorola, Six Sigma has been perfected ...
 
 
 
 
  Six Sigma Manufacturing Example (1 reaktioner)
Businesses who are not very active in quality management mos...
 
 
 
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care (2 reaktioner)
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Ad...
 
 
 
 
  Six Sigma Dictionary - Six Sigma Terms
LEAN components: Inventory reduced by kanban manageme...
 
 
 
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction (7 reaktioner)
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce ...
 
 
 
 
  6 Sigma....Frame period (1 reaktioner)
Hi..., I have a concern regarding the execution of 6 sigma.....
 
 
 
 
  Six Sigma Implementation Process (1 reaktioner)
I am looking for the Six Sigma implementation process....
 
 
 
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementatio...
 
 
 
 
  Six Sigma Effectiveness (7 reaktioner)
Please, can someone evaluate the effectiveness of Six Sigma ...
 
 
 
 
  6 Sigma in Construction Industry
Can 6 sigma method be applied in construction industry? If y...
 
 
 
 
  Six Sigma in Passengers Handling (4 reaktioner)
How can Six Sigma be applied to passengers handling services...
 
 
 
 
  Good Practitioner Books on Lean - Six Sigma, S&OP? (1 reaktioner)
Hi all, short question, currently I am working in a pure log...
 
 
 
 
  Sustaining Momentum of Process Improvement Over Time
Improving business processes using methods like Lean, Six Si...
 
 
 
 
  Organizational Development + Six Sigma or Lean (4 reaktioner)
Have any of you integrated tools from Organizational Develop...
 
 
 
 
  Should Six Sigma start after Lean Implementation? (1 reaktioner)
My perception to Six Sigma is that it should start after Lea...
 
 
 
 
  Six Sigma In Inbound Call Center (5 reaktioner)
How can Six Sigma be used in an inbound call center? What ar...
 
 
 
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my f...
 
 
 
 
  Six Sigma Black Belt Certification (4 reaktioner)
I would like to know to what educational degree one can comp...
 
 
 
 
  Six Sigma Approach Part I
The Six Sigma approach identifies and prioritizes problems i...
 
 
 
 
  Quality Critical Factors
How can the quality critical factors for a product be effect...
 
 
 
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks (1 reaktioner)
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not...
 
 
 
 
  Six Sigma Department (1 reaktioner)
I am trying to apply Six Sigma in my work system like X Y, Z...
 
 
 
 
  Next Step after Voice Of Processes have been Defined? (1 reaktioner)
We have defined all the Voice Of Processes for our 6Ϭ ...
 
 
 
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture (1 reaktioner)
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The d...
 
 
 
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laborato...
 
 
 
 

Best Practices - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  3 Additional Six Sigma Levels
Besides the Sigma levels 1 to 6, we can actually also distin...
 
 
 
 
  Six Sigma Organization Structure
Usually, Six Sigma organizations are composed of the followi...
 
 
 
 
  Six Sigma in an R&D context (8 reaktioner)
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of
 
 
 
 
  The 5 x Why Method (The 5 Whys) (35 reaktioner)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD The "5 x why" method has be...
 
 
 
 
  Statistical Process Control (SPC) (4 reaktioner)
According to many, Six Sigma is based on Statistical Process...
 
 
 
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...) (10 reaktioner)
In order to improve a process, or to get a new standard or h...
 
 
 
 
  Tools for Finding Root Cause? (7 reaktioner)
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect ...
 
 
 
 
  Six Sigma DMAIC and DMADV (3 reaktioner)
Two Six Sigma sub-methodologies are called: DMAIC - Defi...
 
 
 
 
  Six Sigma for Marketing (1 reaktioner)
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant –...
 
 
 
 
  Six Sigma Requirements (4 reaktioner)
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, ...
 
 
 
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects (10 reaktioner)
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)?...
 
 
 
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders (1 reaktioner)
How can I evaluate the talent of Six Sigma project leader...
 
 
 
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors (1 reaktioner)
In the last 2 years I learned the following lessons working ...
 
 
 
 
  Six Sigma Implementation Roles (5 reaktioner)
The following names (some are from martial arts) are used fo...
 
 
 
 
  Six Sigma for Retail (5 reaktioner)
What is best way to measure defects in a retail business in ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Six Sigma Implementation Principles

Implementing Six Sigma Succesfully...
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL...
 
 
 

Good Six Sigma Project Management

Six Sigma Project Characteristics...
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

Six Sigma Implementation, Best Practices...
 
 
 

Human Sigma

Improving Employee-Customer Encounters...
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Benefits...
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

SS Hypothesis Testing...
 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

TQM, Six Sigma...
 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

Process Improvement of Six Sigma Projects...
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Challenges and Difficulties...
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

Getting results out of a 6 Sigma project...
 
 
 

3 Six Sigma Variants

Differences in Six Sigma Approaches...
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems...
 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

Identifying LSS Projects...
 
 
 

Design for Six Sigma

Supply Chain & Quality...
 
 
 

How to Make Value Stream Map? Tips

Making a Value Stream Map, Creating a Value Stream Map...
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

Six Sigma Implementation...
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

Six Sigma Implementation, DMAIC Process...
 
 
 

Lean Six Sigma Programs

Driving Innovation...
 
 
 

CCR and CTQ

Six Sigma Method...
 
 
 

Six Sigma Improvement Team Composition and Procedure

Six Sigma...
 
 
 

Appropriate Sample Sizes in Six Sigma

Six Sigma...
 
 
 

Radical Innovations

Assessing Your Level of Preparedness...
 
 
 

Control Charts and Control Limits

Controlling the Process...
 
 

Resurser - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Seix Sigma Metod


     
 

Nyheter om Kvalitet Process


     
 

Videor om Seix Sigma Metod


     
 

Videor om Kvalitet Process


     
 

Presentationer om Seix Sigma Metod


     
 

Presentationer om Kvalitet Process


     
 

Mer om Seix Sigma Metod


     
 

Mer om Kvalitet Process


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Value Engineering Miles  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.