Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Förklaring till Sex Sigma.

Innehåll

Premium

Vad är Sex Sigma? Beskrivning

Sex Sigma är en kvalitetsledningsmetodologi som förser företag med verktyg för att förbättra kapaciteten i deras affärsprocesser. Denna ökning i prestation och minskning i processvariationer leder till defekt minskning och förbättring av vinster, anställdas moral och kvaliteten på produkten. Detta är ett kvalitetsmått och förbättringsprogram som uppfanns av Mikel Harry och Motorola. Den fokuserar på kontrollen av en process tills den punkt då sex sigma (standardavviker) från en mittlinje eller 3.4 defekter per miljon objekt. Detta inkluderar identifierbara faktorer som är kritiska för kvaliteten som beslutats av kunden. Den minskar på processvariationer- och förbättrar kapaciteter, förhöjer stabilitet och designsystem för att stötta målet med sex sigma.


Sex Sigma modellen är ett mycket disciplinerat tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Den baseras på det statistiska arbetet av Joseph Juran, en rumänskt-född och amerikansk-banbrytare av kvalitetsledning. Uttrycket ”Sigma” är en grekisk symbol använt för en statistisk term som mäter hur långt en given process avviker från perfektion (standardavvikelse). Om sigma numret är större närmar du dig perfektion. En sigma av 1 är inte tillräckligt bra; sex sigma definieras som endast 3.4 defekter per miljon. Den centrala idén bakom Sex Sigma är att, om du kan mäta hur många ”defekter” du har i en process, kan du systematiskt räkna ut hur du kan avlägsna dem. Således kan du nästan komma fram till en ”nolltolerans av fel”.

Det japanska ursprunget till Sex Sigma kan fortfarande ses som systemet med olika ”bälten” som det använder. Om du är ny inför Sex Sigma, och du går på en grundläggande träning, då får du ett grönt bälte. Någon, som har ansvaret för att leda ett Six Sigma lag, kallas svart bältare. Slutligen så finns det en speciell elit som kallas "Master Black"gruppen som leder och hanterar de med svarta bälten.

 

Sex Sigma-metodologi 6 Σ

De Fem stegen i Sex Sigma. Process

En typisk Sex Sigma process har följande fem steg:

  1. Definition. Det första steget i alla Six Sigma projekt är att klargöra problemet och att begränsa dess omfattning på ett sådant sätt att mätbara mål kan uppnås inom ett fåtal månader. Därefter samlas ett lag för att undersöka processen mer specifikt, föreslå förbättringar och genomföra dessa rekommendationer. I den tillverkande världen brukar projektchefer och deras sponsorer typiskt börja med att definiera vad som utgör en defekt och upprättar därefter en uppsättning av målsättningar som skapas för att minska risken för att defekter skulle uppstå igen.
  2. Mätning. I det andra steget av ett Sex Sigma projekt samlar laget in data och förbereder den för en analys på hög nivå.
  3. Analys. Så fort en process har kartlagts och dokumenterats och kvaliteten på de understödjande och tillförlitliga datat har verifierats, kan Sex Sigma laget påbörja analysen. Lagmedlemmarna startar vanligtvis genom att identifiera de sätt där personer har misslyckats agera på det sätt som egentligen behövdes, eller genom att identifiera på vilket sätt  som personer misslyckas för att tillse att man uppnår en effektfull kontroll i varje steg.
  4. Förbättring. Rekommendera, avgör och genomföra förbättringar.
  5. Kontrollera. I slutskedet av ett Six Sigma projekt  skapar laget kontroller. Dessa möjliggör för företaget att bibehålla och fördjupa förbättringarna.

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Forumet
  Next Step after Voice Of Processes have been Defined?
We have defined all the Voice Of Processes for our...
     
 
  Six Sigma Department
I am trying to apply Six Sigma in my work system l...
     
 
  Six Sigma Black Belt Certification
I would like to know to what educational degree on...
     
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
Hello! I am a student and I am trying to investiga...
     
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've ...
     
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I a...
     
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt...
     
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors
In the last 2 years I learned the following lesson...
     
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture
How can Six Sigma be applied in Architecture pract...
     
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
Which Six Sigma tools are effective to determine a...
     
 
  Six Sigma in Passengers Handling
How can Six Sigma be applied to passengers handlin...
     
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma imp...
     
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
In my experience I implemented the Six Sigma proce...
     
 
  Six Sigma Requirements
In order for Six Sigma to be successful in an orga...
     
 
  Six Sigma in Medical Transcription
How can Six Sigma be used in the field of medical ...
     
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders
How can I evaluate the talent of Six Sigma proj...
     
 
  Evaluating Six Sigma Projects
How can I evaluate the quality of 6 Sigma proje...
     
 

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Premium
  The 5 x Why Method (The 5 Whys)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD
The "5 x why"...
     
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
In order to improve a process, or to get a new sta...
     
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Wh...
     
 
  Tools for Finding Root Cause?
Which tool is preferable in Six Sigma methodology ...
     
 
  Six Sigma for Marketing
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma...
     
 
  Six Sigma in an R&D context
Is it possible to use Six Sigma to improve the qua...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach Premium
 

Six Sigma Implementation PrinciplesBli Medlem

In the article 'Six Sigma - the route to business ...
Usage (application): Implementing Six Sigma Succesfully
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps ComparedBli Medlem

Commonly Six Sigma projects focus on re-designing ...
Usage (application): DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 SigmaBli Medlem

The six imperative responsibilities top managers m...
Usage (application): Six Sigma Implementation, Best Practices
 
 
 

Good Six Sigma Project ManagementBli Medlem

In their article 'Six Sigma in Service Organizatio...
Usage (application): Six Sigma Project Characteristics
 
 
 

Six Sigma Lessons LearnedBli Medlem

Although six sigma programs typically start of ...
Usage (application): Process Improvement of Six Sigma Projects
 
 
 

Six Sigma in Service OrganizationsBli Medlem

According to Jiju Antony ('Six Sigma for Service P...
Usage (application): Benefits
 
 
 

How Six Sigma Supports TQMBli Medlem

Forrest B.Green suggests in a paper called: Six-Si...
Usage (application): TQM, Six Sigma
 
 
 

Human SigmaBli Medlem

Although Six Sigma is an extremely powerful tool i...
Usage (application): Improving Employee-Customer Encounters
 
 
 

3 Six Sigma VariantsBli Medlem

Behind the success of 3 major companies who innova...
Usage (application): Differences in Six Sigma Approaches
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma ProjectsBli Medlem

3 Critical Success Factors of a Six Sigma project ...
Usage (application): Getting results out of a 6 Sigma project
 
 
 

Six Sigma in Service OrganizationsBli Medlem

Although the adoption of a Six Sigma business stra...
Usage (application): Challenges and Difficulties
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma ExplainedBli Medlem

How to do simple hypothesis testing in lean six si...
Usage (application): SS Hypothesis Testing
 
 
 

Design for Six SigmaBli Medlem

In addition to the two common key methodologies: D...
Usage (application): Supply Chain & Quality
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)Bli Medlem

WHAT IS MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS (MSA)?
M...
Usage (application): Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems
 
 
 

Generic Six Sigma Project IdeasBli Medlem

Here are some general 6 Sigma project ideas:
...
Usage (application): Identifying LSS Projects
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...Bli Medlem

The DMAIC approach is designed to allow for flexib...
Usage (application): Six Sigma Implementation
 
 
 

How to Make Value Stream Map? TipsBli Medlem

Hi, here's a great explaining Usage (application): Making a Value Stream Map, Creating a Value Stream Map
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step ExampleBli Medlem

In order to better illustrate the DMAIC process...
Usage (application): Six Sigma Implementation, DMAIC Process
 
 
 

Lean Six Sigma ProgramsBli Medlem

Based on an analysis of Caterpillar and other comp...
Usage (application): Driving Innovation
 
 
 

CCR and CTQBli Medlem

What Key Overall Requirements are there?
Requ...
Usage (application): Six Sigma Method
 
 
 

Radical InnovationsBli Medlem

According to the article “Using a Lean Six Sigma A...
Usage (application): Assessing Your Level of Preparedness
 
 
 

Control ChartsBli Medlem

Elements of a Control Chart
There are three m...
Usage (application): Controlling the Process
 
 

Resurser - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Premium
 

Nyheter om Seix Sigma MetodBli Medlem


     
 

Nyheter om Kvalitet ProcessBli Medlem


     
 

Videor om Seix Sigma MetodBli Medlem


     
 

Videor om Kvalitet ProcessBli Medlem


     
 

Presentationer om Seix Sigma MetodBli Medlem


     
 

Presentationer om Kvalitet ProcessBli Medlem


     
 

Mer om Seix Sigma MetodBli Medlem


     
 

Mer om Kvalitet ProcessBli Medlem


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Value Engineering Miles  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.