Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Kunskapscenter

   

Fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Förklaring till Sex Sigma.

Innehåll

Premium

Vad är Sex Sigma? Beskrivning

Sex Sigma är en kvalitetsledningsmetodologi som förser företag med verktyg för att förbättra kapaciteten i deras affärsprocesser. Denna ökning i prestation och minskning i processvariationer leder till defekt minskning och förbättring av vinster, anställdas moral och kvaliteten på produkten. Detta är ett kvalitetsmått och förbättringsprogram som uppfanns av Mikel Harry och Motorola. Den fokuserar på kontrollen av en process tills den punkt då sex sigma (standardavviker) från en mittlinje eller 3.4 defekter per miljon objekt. Detta inkluderar identifierbara faktorer som är kritiska för kvaliteten som beslutats av kunden. Den minskar på processvariationer- och förbättrar kapaciteter, förhöjer stabilitet och designsystem för att stötta målet med sex sigma.


Sex Sigma modellen är ett mycket disciplinerat tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Den baseras på det statistiska arbetet av Joseph Juran, en rumänskt-född och amerikansk-banbrytare av kvalitetsledning. Uttrycket ”Sigma” är en grekisk symbol använt för en statistisk term som mäter hur långt en given process avviker från perfektion (standardavvikelse). Om sigma numret är större närmar du dig perfektion. En sigma av 1 är inte tillräckligt bra; sex sigma definieras som endast 3.4 defekter per miljon. Den centrala idén bakom Sex Sigma är att, om du kan mäta hur många ”defekter” du har i en process, kan du systematiskt räkna ut hur du kan avlägsna dem. Således kan du nästan komma fram till en ”nolltolerans av fel”.

Det japanska ursprunget till Sex Sigma kan fortfarande ses som systemet med olika ”bälten” som det använder. Om du är ny inför Sex Sigma, och du går på en grundläggande träning, då får du ett grönt bälte. Någon, som har ansvaret för att leda ett Six Sigma lag, kallas svart bältare. Slutligen så finns det en speciell elit som kallas "Master Black"gruppen som leder och hanterar de med svarta bälten.

 

Sex Sigma-metodologi 6 Σ

De Fem stegen i Sex Sigma. Process

En typisk Sex Sigma process har följande fem steg:

  1. Definition. Det första steget i alla Six Sigma projekt är att klargöra problemet och att begränsa dess omfattning på ett sådant sätt att mätbara mål kan uppnås inom ett fåtal månader. Därefter samlas ett lag för att undersöka processen mer specifikt, föreslå förbättringar och genomföra dessa rekommendationer. I den tillverkande världen brukar projektchefer och deras sponsorer typiskt börja med att definiera vad som utgör en defekt och upprättar därefter en uppsättning av målsättningar som skapas för att minska risken för att defekter skulle uppstå igen.
  2. Mätning. I det andra steget av ett Sex Sigma projekt samlar laget in data och förbereder den för en analys på hög nivå.
  3. Analys. Så fort en process har kartlagts och dokumenterats och kvaliteten på de understödjande och tillförlitliga datat har verifierats, kan Sex Sigma laget påbörja analysen. Lagmedlemmarna startar vanligtvis genom att identifiera de sätt där personer har misslyckats agera på det sätt som egentligen behövdes, eller genom att identifiera på vilket sätt  som personer misslyckas för att tillse att man uppnår en effektfull kontroll i varje steg.
  4. Förbättring. Rekommendera, avgör och genomföra förbättringar.
  5. Kontrollera. I slutskedet av ett Six Sigma projekt  skapar laget kontroller. Dessa möjliggör för företaget att bibehålla och fördjupa förbättringarna.

Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (62 medlemmar)


Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell Forumet  

Nya ämnen

  Six Sigma Black Belt Certification      
 
  Next Step after Voice Of Processes have been Defined?      
 
  Six Sigma Department      
 

Best Practices - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell
  3 Additional Six Sigma Levels
     
 
  The Basis of Six Sigma? Statistics and Discipline
     
 
  Six Sigma Organization Structure
     
 
  Six Sigma in an R&D context
     
 
  The 5 x Why Method (The 5 Whys)
     
 
  Focus of Six Sigma: The 6 Rights
     
 Allt du behöver veta om management


  Statistical Process Control (SPC)
     
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
     
 
  Tools for Finding Root Cause?
     
 
  Six Sigma Requirements
     
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
     
 
  Evaluating Six Sigma Projects
     
 
  Six Sigma for Marketing
     
 
  Six Sigma DMAIC and DMADV
     
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects
     
 
  Six Sigma in Medical Transcription
     
 
  Identifying Critical Characteristics
     
 
  Six Sigma is a Story!
     
 
  Differentiating Six Sigma from TQM
     
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders
     
 
  Six Sigma Manufacturing Example
     
 
  Six Sigma Implementation Roles
     
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
     
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors
     
 
  Six Sigma for Retail
     
 
  Six Sigma Dictionary - Six Sigma Terms
     
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
     
 
  6 Sigma in Construction Industry
     
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
     
 
  6 Sigma....Frame period
     
 
  Six Sigma in Passengers Handling
     
 
  Six Sigma Implementation Process
     
 
  Six Sigma Effectiveness
     
 
  Six Sigma In Inbound Call Center
     
 
  Good Practitioner Books on Lean - Six Sigma, S&OP?
     
 
  Organizational Development + Six Sigma or Lean
     
 
  Should Six Sigma start after Lean Implementation?
     
 
  Quality Critical Factors
     
 
  Lean Management in Retail
     
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
     
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture
     
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach
 

Six Sigma Implementation Principles

 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

 
 
 

Good Six Sigma Project Management

 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

 
 
 

Human Sigma

 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

 
 
 

3 Six Sigma Variants

 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

 
 
 

Design for Six Sigma

 
 
 

How to Make Value Stream Map? Tips

 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

 
 
 

Lean Six Sigma Programs

 
 
 

CCR and CTQ

 
 
 

Radical Innovations

 
 
 

Sample Sizes

 
 
 

Control Charts

 
 
 

Six Sigma Approach Part II

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell
 

Nyheter om Seix Sigma Metod


     
 

Nyheter om Kvalitet Process


     
 

Videor om Seix Sigma Metod


     
 

Videor om Kvalitet Process


     
 

Presentationer om Seix Sigma Metod


     
 

Presentationer om Kvalitet Process


     
 

Mer om Seix Sigma Metod


     
 

Mer om Kvalitet Process


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Value Engineering Miles  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 15-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.