Sex Sigma-metodologi | Sex Sigma-process | Sex Sigma-modell

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Sex Sigma? Beskrivning

Sex Sigma är en kvalitetsledningsmetodologi som förser företag med verktyg för att förbättra kapaciteten i deras affärsprocesser. Denna ökning i prestation och minskning i processvariationer leder till defekt minskning och förbättring av vinster, anställdas moral och kvaliteten på produkten. Detta är ett kvalitetsmått och förbättringsprogram som uppfanns av Mikel Harry och Motorola. Den fokuserar på kontrollen av en process tills den punkt då sex sigma (standardavviker) från en mittlinje eller 3.4 defekter per miljon objekt. Detta inkluderar identifierbara faktorer som är kritiska för kvaliteten som beslutats av kunden. Den minskar på processvariationer- och förbättrar kapaciteter, förhöjer stabilitet och designsystem för att stötta målet med sex sigma.Sex Sigma-metodologi 6 ΣSex Sigma modellen är ett mycket disciplinerat tillvägagångssätt som kan hjälpa företag att fokusera på att utveckla och att leverera nästan perfekta produkter och tjänster. Den baseras på det statistiska arbetet av Joseph Juran, en rumänskt-född och amerikansk-banbrytare av kvalitetsledning. Uttrycket ”Sigma” är en grekisk symbol använt för en statistisk term som mäter hur långt en given process avviker från perfektion (standardavvikelse). Om sigma numret är större närmar du dig perfektion. En sigma av 1 är inte tillräckligt bra; sex sigma definieras som endast 3.4 defekter per miljon. Den centrala idén bakom Sex Sigma är att, om du kan mäta hur många ”defekter” du har i en process, kan du systematiskt räkna ut hur du kan avlägsna dem. Således kan du nästan komma fram till en ”nolltolerans av fel”.

Det japanska ursprunget till Sex Sigma kan fortfarande ses som systemet med olika ”bälten” som det använder. Om du är ny inför Sex Sigma, och du går på en grundläggande träning, då får du ett grönt bälte. Någon, som har ansvaret för att leda ett Six Sigma lag, kallas svart bältare. Slutligen så finns det en speciell elit som kallas "Master Black"gruppen som leder och hanterar de med svarta bälten.


De Fem stegen i Sex Sigma. Process

En typisk Sex Sigma process har följande fem steg:

  1. Definition. Det första steget i alla Six Sigma projekt är att klargöra problemet och att begränsa dess omfattning på ett sådant sätt att mätbara mål kan uppnås inom ett fåtal månader. Därefter samlas ett lag för att undersöka processen mer specifikt, föreslå förbättringar och genomföra dessa rekommendationer. I den tillverkande världen brukar projektchefer och deras sponsorer typiskt börja med att definiera vad som utgör en defekt och upprättar därefter en uppsättning av målsättningar som skapas för att minska risken för att defekter skulle uppstå igen.
  2. Mätning. I det andra steget av ett Sex Sigma projekt samlar laget in data och förbereder den för en analys på hög nivå.
  3. Analys. Så fort en process har kartlagts och dokumenterats och kvaliteten på de understödjande och tillförlitliga datat har verifierats, kan Sex Sigma laget påbörja analysen. Lagmedlemmarna startar vanligtvis genom att identifiera de sätt där personer har misslyckats agera på det sätt som egentligen behövdes, eller genom att identifiera på vilket sätt  som personer misslyckas för att tillse att man uppnår en effektfull kontroll i varje steg.
  4. Förbättring. Rekommendera, avgör och genomföra förbättringar.
  5. Kontrollera. I slutskedet av ett Six Sigma projekt  skapar laget kontroller. Dessa möjliggör för företaget att bibehålla och fördjupa förbättringarna.

Sex Sigma-metodologi Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (57 medlemmar)

Forum om Sex Sigma-metodologi  

De senaste ämnena om: Sex Sigma-metodologi.


Sustaining Momentum of Process Improvement over Time
Improving business processes using methods like Lean, Six Sigma and Agile often works well initially, however quite ofte (...)
3
 
2 reaktioner
 
Six Sigma Approach Part I
The Six Sigma approach identifies and prioritizes problems in response to customer needs. The method’s goal is to unders (...)
2
 
0 reaktioner
 
Next Step after Voice Of Processes have been Defined?
We have defined all the Voice Of Processes for our 6Ϭ Lean Manufacturing project. What should be our next step to (...)
1
 
1 reaktioner
 
Best Practices om Sex Sigma-metodologi

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 3 Additional Six Sigma Levels
Besides the Sigma levels 1 to 6, we can actually also distinguish between 3 other levels of using Six SIgma: A. Use Six (...)
81
 
0 reaktioner

 
🥈 The Basis of Six Sigma? Statistics and Discipline
Many of the tools of Six Sigma (and the concept of lean manufacturing with which Six Sigma is most closely identified) c (...)
57
 
2 reaktioner

 
🥉 Six Sigma Organization Structure
Usually, Six Sigma organizations are composed of the following: Champions - these are members of the Senior Management (...)
37
 
0 reaktioner

 
Six Sigma in an R&D context
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of R&D processes? Or do R&D activities naturally defy systematic (...)
26
 
8 reaktioner

 
The 5 x Why Method (The 5 Whys)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD The "5 x why" method has been developed by Toyota to perform an iterative of productio (...)
19
 
35 reaktioner

 
Focus of Six Sigma: The 6 Rights
Six Sigma management can focus on following 6 Right (Rights): - Right Support - Right Project - Right Road Map (DMAIC (...)
16
 
1 reaktioner

 
Statistical Process Control (SPC)
According to many, Six Sigma is based on Statistical Process Control (SPC), a method of visually monitoring production p (...)
14
 
4 reaktioner

 
Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
In order to improve a process, or to get a new standard or higher quality level in an organization, is 6 Sigma a good ap (...)
14
 
10 reaktioner

 
Tools for Finding Root Cause?
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect or find the root cause from special cause variation and then (...)
13
 
7 reaktioner

 
Six Sigma DMAIC and DMADV
Two Six Sigma sub-methodologies are called: DMAIC - Define, Measure, Analyze, Improve and Control, and DMADV - Define, (...)
12
 
3 reaktioner

 
Six Sigma for Marketing
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant – drives growth. SSFM links interdependencies of strategic m (...)
12
 
1 reaktioner

 
Evaluating Six Sigma Projects
How can I evaluate the quality of 6 Sigma projects (logical think, creative, right tools, effectiveness and so on). Wha (...)
12
 
4 reaktioner

 
Six Sigma Requirements
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, the concept should be embraced from the grass roots to top m (...)
12
 
4 reaktioner

 
Identifying Critical Characteristics
It is excellent to use Six Sigma in practice. But critical to its success is the right identification of critical charac (...)
11
 
0 reaktioner

 
Hypothesis Testing in DMAIC Projects
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)? (...)
11
 
10 reaktioner

 
Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
In my experience I implemented the Six Sigma process following 6 instead of just 5 phases. The first five are the classi (...)
11
 
2 reaktioner

 
Six Sigma in Medical Transcription
How can Six Sigma be used in the field of medical transcription? What are all the gradients that need to be worked on in (...)
11
 
4 reaktioner

 
Six Sigma is a Story!
Six Sigma is a story of X, Y and Z. When all X's and Y's are controlled, Z's improve. X's are causes, Y's are problems (...)
10
 
0 reaktioner

 
Differentiating Six Sigma from TQM
Although invented at Motorola, Six Sigma has been perfected at General Electric. GE is truly the home of Six Sigma. The (...)
10
 
0 reaktioner

 
Evaluating Six Sigma Project Leaders
How can I evaluate the talent of Six Sigma project leaders (presentation skill, answering, strategic thinking, and so on (...)
9
 
2 reaktioner

 
Quality Lessons in Dealing with Contractors
In the last 2 years I learned the following lessons working with Home Remodeling contractors. Lesson One: Be careful wh (...)
8
 
1 reaktioner

 
Six Sigma Implementation Roles
The following names (some are from martial arts) are used for Six Sigma professional roles: Sponsor - Senior executive (...)
8
 
5 reaktioner

 
Six Sigma Manufacturing Example
Businesses who are not very active in quality management most of the time have a process quality from 2 or 3 sigma. This (...)
8
 
1 reaktioner

 
Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Adult Social Care in the UK and to my knowledge I am the only per (...)
8
 
2 reaktioner

 
Six Sigma for Retail
What is best way to measure defects in a retail business in order to improve efficiency? (...)
7
 
5 reaktioner

 
Six Sigma Dictionary - Six Sigma Terms
LEAN components: Inventory reduced by kanban management. Plant layout with D-cells provides minimal handling, transport (...)
7
 
0 reaktioner

 
The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce the cost of poor quality (in the manufacturing sector)? Si (...)
7
 
7 reaktioner

 
Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementation in textile, confection industries? Thank you... (...)
6
 
0 reaktioner

 
6 Sigma....Frame period
Hi..., I have a concern regarding the execution of 6 sigma... When a business has to move from one sigma level to anothe (...)
5
 
1 reaktioner

 
Six Sigma Implementation Process
I am looking for the Six Sigma implementation process. (...)
5
 
1 reaktioner

 
Six Sigma Effectiveness
Please, can someone evaluate the effectiveness of Six Sigma process improvement methodology. (...)
5
 
7 reaktioner

 
6 Sigma in Construction Industry
Can 6 sigma method be applied in construction industry? If yes, how? (...)
5
 
0 reaktioner

 
Six Sigma in Passengers Handling
How can Six Sigma be applied to passengers handling services in air transportation at an airport? (...)
5
 
4 reaktioner

 
Good Practitioner Books on Lean - Six Sigma, S&OP?
Hi all, short question, currently I am working in a pure logistics field but would like to develop my supply chain knowl (...)
3
 
1 reaktioner

 
Organizational Development + Six Sigma or Lean
Have any of you integrated tools from Organizational Development with the use of Lean and Six Sigma. I would be interest (...)
3
 
4 reaktioner

 
Should Six Sigma start after Lean Implementation?
My perception to Six Sigma is that it should start after Lean Implementation, at least basic (Stability Phase and Contin (...)
3
 
1 reaktioner

 
Six Sigma In Inbound Call Center
How can Six Sigma be used in an inbound call center? What are the basic parameters to be defined? (...)
3
 
5 reaktioner

 
Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my first research on applying lean management in retail in Vietn (...)
2
 
0 reaktioner

 
Six Sigma Black Belt Certification
I would like to know to what educational degree one can compare a Lean Six Sigma (L6S) Blackbelt certification? Thanks f (...)
2
 
4 reaktioner

 
Quality Critical Factors
How can the quality critical factors for a product be effectively identified like a pig lung, a pharmaceutical raw mater (...)
2
 
0 reaktioner

 
Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not every company is willing to implement Lean Six Sigma (LSS) (...)
2
 
1 reaktioner

 
Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laboratory supervisor. How can I use this approach to reach to high (...)
2
 
1 reaktioner

 
Six Sigma Department
I am trying to apply Six Sigma in my work system like X Y, Z. Why are not all big companies implementing a department o (...)
1
 
1 reaktioner

 
Applying Six Sigma to Landscape Architecture
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The deliverables being the project plan, the drawings and supervi (...)
1
 
1 reaktioner

 
Experttips om Six Sigma (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Six Sigma Implementation Principles

Implementing Six Sigma Succesfully (...)
   
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL (...)
   
 
 
 

Good Six Sigma Project Management

Six Sigma Project Characteristics (...)
   
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

SS Hypothesis Testing (...)
   
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

Six Sigma Implementation, Best Practices (...)
   
 
 
 

Human Sigma

Improving Employee-Customer Encounters (...)
   
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Benefits (...)
   
 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

TQM, Six Sigma (...)
   
 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

Process Improvement of Six Sigma Projects (...)
   
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Challenges and Difficulties (...)
   
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

Getting results out of a 6 Sigma project (...)
   
 
 
 

3 Six Sigma Variants

Differences in Six Sigma Approaches (...)
   
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems (...)
   
 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

Identifying LSS Projects (...)
   
 
 
 

Design for Six Sigma

Supply Chain & Quality (...)
   
 
 
 

How to Make Value Stream Map? Tips

Making a Value Stream Map, Creating a Value Stream Map (...)
   
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

Six Sigma Implementation (...)
   
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

Six Sigma Implementation, DMAIC Process (...)
   
 
 
 

Lean Six Sigma Programs

Driving Innovation (...)
   
 
 
 

CCR and CTQ

Six Sigma Method (...)
   
 
 
 

Six Sigma Improvement Team Composition and Procedure

Six Sigma (...)
   
 
 
 

Appropriate Sample Sizes in Six Sigma

Six Sigma (...)
   
 
 
 

Radical Innovations

Assessing Your Level of Preparedness (...)
   
 
 
 

Control Charts and Control Limits

Controlling the Process (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Sex Sigma-metodologi

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Värdeflödeskartläggning  |  Value Engineering Miles  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Sex Sigma-metodologi? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.