Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Kenniscentrum

   

Focusen op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Verklaring van Six Sigma.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is Six Sigma? Beschrijving

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethodologie die ondernemingen de hulpmiddelen biedt om de capaciteit van hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze stijging van de prestatie en daling van de procesvariatie leidt tot vermindering van defecten en toename van winsten, werknemersmoreel en productkwaliteit. Het is een kwaliteitsmetings- en verbeteringsprogramma waarvan Mikel Harry en Motorola de pioniers waren. Het concentreert zich op de controle van een proces tot het punt van six sigma (standaarddeviaties) van een middellijn, of 3,4 tekorten per miljoen items. Het omvat het identificeren van factoren die kritiek zijn voor de kwaliteit zoals die door de klant worden bepaald. Het vermindert de procesvariatie en verbeteringscapaciteiten, het verhoogt de stabiliteit en het ontwerpt systemen om het six sigma doel te steunen.


Het Six Sigma model is een zeer gedisciplineerde aanpak die bedrijven kan helpen om zich te concentreren op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Het is gebaseerd op het statistische werk van Joseph Juran, een Amerikaanse pionier van Roemeense origine op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het woord "Sigma" is een Grieks letterteken dat voor een statistiekterm wordt gebruikt die meet hoe ver een bepaald proces van perfectie afwijkt (de standaarddeviatie). Als het sigma-getal hoger is, bent u dichter bij perfectie. Één sigma is niet erg goed; zes sigma wordt gedefinieerd als slechts 3.4 tekorten per miljoen. Het centrale idee achter Six Sigma is dat als u kunt meten hoeveel "defecten" u in een proces hebt, u systematisch kunt uitzoeken hoe u hen kunt elimineren. Aldus kunt u bijna tot "zero defects" komen.

De Japanse oorsprong van Six Sigma kan nog steeds worden herkend aan het systeem van "banden" welke het gebruikt. Als u net begint met Six Sigma en u op een basisopleiding gaat, krijgt u een groene band. Iedereen die de verantwoordelijkheid heeft om een team van Six Sigma te leiden wordt een zwarte band genoemd. Tot slot is er een speciale elitegroep die Meester Zwarte Banden worden genoemd die de Zwarte banden controleren.

 

Six Sigma 6 Σ

Vijf Stappen in Six Sigma. Proces

Typisch, kent een Six Sigma proces de volgende vijf stadia:

 1. Definitie. De eerste stap in ieder Six Sigma project is het verduidelijken van het probleem, en zijn werkingsgebied zodanig te versmallen dat meetbare doelstellingen kunnen worden bereikt binnen een paar maanden . Dan wordt een team samengesteld om het proces in detail te onderzoeken, verbeteringen te suggereren, en die aanbevelingen ten uitvoer te leggen. In de productiewereld, beginnen projectmanagers en hun sponsors typisch met het bepalen van wat een defect is, en stellen vervolgens een reeks doelstellingen op die ontworpen zijn om het voorkomen van dergelijke defecten te verminderen.
 2. Meting. In de tweede stap van een Six Sigma project, verzamelt het team gegevens en bereidt het een analyse voor op hoog niveau.
 3. Analyse. Zodra een proces in kaart is gebracht en gedocumenteerd, en de kwaliteit van de harde ondersteunende gegevens is geverifiëerd, kan het Six Sigma team met de analyse beginnen. De teamleden beginnen gewoonlijk met het identificeren van de manieren waarop mensen er niet in slagen om te handelen zoals nodig is, of door de manieren te identificeren waarop de mensen er niet in slagen om effectieve controle te waarborgen in elk stadium.
 4. Verbetering. Adviseer, beslis en voer de verbeteringen uit.
 5. Controle. In het laatste stadium van een Six Sigma project, creëert het team controles. Deze stellen het bedrijf in staat om de verbeteringen vol te houden en uit te breiden.

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Forum
  5S Failures and How to do Something About It
Www.leanprocess.net/5s-lean/. This is a good articlearound failures in 5S and some ideas to correct it....
     
 
  5S Failures and How to do Something About It
Www.leanprocess.net/5s-lean/. This is a good articlearound failures in 5S and some ideas to correct it....
     
 
  5S Failures and How to do Something About It
Www.leanprocess.net/5s-lean/. This is a good articlearound failures in 5S and some ideas to correct it....
     
 
  6 Sigma Presentatie / 6 Sigma Powerpoint
Heeft iemand een presentatie hieromtrent in het kader van een opleiding die ik moet geven ?...
     
 
  Six Sigma Black Belt Certification
I would like to know to what educational degree one can compare a Lean Six Sigma (L6S) Blackbelt certification? Thanks for your input....
     
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not every company is willing to implement Lean Six Sigma (LSS) in their environment. I found out that some of them say that it is:
1. Too expensive
2. Takes a lot of time to implement...
     
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my first research on applying lean management in retail in Vietnam. I am a bit confused and looking for academic materials in this field but those are not very helpful. Do you have any ideas for...
     
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laboratory supervisor. How can I use this approach to reach to high quality in my organization?...
     
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Adult Social Care in the UK and to my knowledge I am the only person in the UK using this in this business area. It is proving to be extremely useful.
The hardest thing is MSA ( Me...
     
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors
In the last 2 years I learned the following lessons working with Home Remodeling contractors.
Lesson One: Be careful who you hire. Top contractors find and keep top craftsmen while contractor...
     
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The deliverables being the project plan, the drawings and supervision. The accuracy of processes and thus the defects can not be precisely defined. Does it mean that Six Sigma is not applicable t...
     
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce the cost of poor quality (in the manufacturing sector)?
Since there are lot of quality tools used in industries, selecting correct, effective tools would lead to reduce time of problem...
     
 
  Six Sigma in Passengers Handling
How can Six Sigma be applied to passengers handling services in air transportation at an airport?...
     
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementation in textile, confection industries? Thank you......
     
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
In my experience I implemented the Six Sigma process following 6 instead of just 5 phases. The first five are the classical phases (DMAIC) for the analysis, solution implementation and solution effectiveness confirmation...
And in the last phas...
     
 
  Six Sigma Requirements
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, the concept should be embraced from the grass roots to top management.
Involvement of all stakeholders should be emphasised, as data is generated by the grass roots and i...
     
 
  Six Sigma in Medical Transcription
How can Six Sigma be used in the field of medical transcription? What are all the gradients that need to be worked on in medical transcription with Six Sigma?
Editor: Medical transcription is the process of transcription, or converting voice-recor...
     
 

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Special Interest Group


Special Interest Group

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Premium
  The 5 x Why Method (The 5 Whys)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD
The "5 x why" method has been developed by Toyota to perform an iterative Root Cause Analysis of production-related problems. The "5 x why" method is one of the avail...
     
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
In order to improve a process, or to get a new standard or higher quality level in an organization, is 6 Sigma a good approach?
My partners say that 6 Sigma is just for solving actual problems (d=define a problem), but it's not the best way to i...
     
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)?...
     
 
  Tools for Finding Root Cause?
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect or find the root cause from special cause variation and then solve accordingly? And how to differentiate if the tool is suitable to use for common cause variation or special cause variation?...
     
 
  Six Sigma for Marketing
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant – drives growth. SSFM links interdependencies of strategic marketing, tactical & operational processes. It proactively drives growth (e.g. new offerings) in a balanced way, versus simply cut...
     
 
  Six Sigma in an R&D context
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of R&D processes? Or do R&D activities naturally defy systematic improvement efforts?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach Premium
 

Six Sigma Implementation Principles

In the article 'Six Sigma - the route to business excellence' (Management Services, Winter 2005), John Morgan argues that a successful Six Sigma im...
Usage (application): Implementing Six Sigma Succesfully
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

Commonly Six Sigma projects focus on re-designing processes and systems and improving performance of existing systems. While the latter is usually add...
Usage (application): DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

The six imperative responsibilities top managers must take on in the early stages of a Six Sigma process:
1. Develop a strong rationale: l...
Usage (application): Six Sigma Implementation, Best Practices
 
 
 

Good Six Sigma Project Management

In their article 'Six Sigma in Service Organizations' (International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24, No. 3, 2007), Byung Rae Cho...
Usage (application): Six Sigma Project Characteristics
 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

Although six sigma programs typically start of well, they all too often fail to have a lasting impact as participants gradually lose motivation and...
Usage (application): Process Improvement of Six Sigma Projects
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

According to Jiju Antony ('Six Sigma for Service Processes', Business Process Management Journal, Vol. 12, No. 2, 2005), the adoption of a Six Sigm...
Usage (application): Benefits
 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

Forrest B.Green suggests in a paper called: Six-Sigma and the Revival of TQM that Total Quality Management (TQM) is undergoing a revival under a new n...
Usage (application): TQM, Six Sigma
 
 
 

Human Sigma

Although Six Sigma is an extremely powerful tool in manufacturing contexts, it falls short when it comes to the employee-customer encounter with its v...
Usage (application): Improving Employee-Customer Encounters
 
 
 

3 Six Sigma Variants

Behind the success of 3 major companies who innovatively applied Six Sigma in Supply Chain Management ...
Usage (application): Differences in Six Sigma Approaches
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

3 Critical Success Factors of a Six Sigma project are:
1 Executive Engagement:
- Support consistently the organization with active com...
Usage (application): Getting results out of a 6 Sigma project
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Although the adoption of a Six Sigma business strategy in service organizations can lead to considerable benefits, following challenges and difficu...
Usage (application): Challenges and Difficulties
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

How to do simple hypothesis testing in lean six sigma? How to simplify the basic roadmap in a hypothesis test?
Using the example below, we are te...
Usage (application): SS Hypothesis Testing
 
 
 

Design for Six Sigma

In addition to the two common key methodologies: DMAIC and DMADV of Six Sigma, there is another separate approach which is called Design for Six Sigma...
Usage (application): Supply Chain & Quality
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

WHAT IS MEASUREMENT SYSTEMS ANALYSIS (MSA)?
MSA is a type of experiment whereby you measure the same item or object repeatedly using different pe...
Usage (application): Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems
 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

Here are some general 6 Sigma project ideas:
• Reduce expenses at…
• Reduce scrap…
• Reduce downtimes… or increase up times…
• Red...
Usage (application): Identifying LSS Projects
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

The DMAIC approach is designed to allow for flexibility and iterative work, if necessary. As more is learned through this 5-step process, assumptions ...
Usage (application): Six Sigma Implementation
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

In order to better illustrate the DMAIC process, consider the case of a janitorial company that wants to boost the caliber of work done by its ...
Usage (application): Six Sigma Implementation, DMAIC Process
 
 
 

Lean Six Sigma Programs

Based on an analysis of Caterpillar and other companies that used lean Six Sigma programs to drive broad-based innovation and superior financial pe...
Usage (application): Driving Innovation
 
 
 

CCR and CTQ

What Key Overall Requirements are there?
Requirements come from the customer (VoC) and the business (VoB), depending on the problem scenario. The...
Usage (application): Six Sigma Method
 
 
 

Radical Innovations

According to the article “Using a Lean Six Sigma Approach to Drive Innovation” by George Byrne, Dave Lubowe and Amy Blitz (Strategy & Leadership, Vol....
Usage (application): Assessing Your Level of Preparedness
 
 
 

Mkung a Value Stream Map Tips


youtube.com/watch? V=fEDEklSyl58&sns=em

Great explaining youtube on tricks for making an VSM.....
Usage (application): Making VSM
 
 

Hulpbronnen - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Premium

Y=f(x) + E

This document guides and helps you through the DMAIC process using the well known Six Sigma formula Y=f(x) + e....
Toepassing (nut): DMAIC Project Control
 

ERRORS IN HYPOTHESIS TESTING

An article with example how we can circumvent errors in Hypothesis testing. Setting the value of α is not automatic, but depends upon an analysis...
Toepassing (nut): ERRORS IN HYPOTHESIS TESTING
 

Certifications

Here is what You Need to Know About Lean Six Sigma Certifications
When you want to find or become yourself a certified Lean Six Sigma professiona...
Toepassing (nut): Certifications
 
 

Nieuws

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak
     
 

Nieuws

Six Sigma Proces
     
 

Video's

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak
     
 

Video's

Six Sigma Proces
     
 

Presentaties

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak
     
 

Presentaties

Six Sigma Proces
     
 

Meer

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak
     
 

Meer

Six Sigma Proces
     

Vergelijk met: Kaizen  |  Kwaliteitscirkel van Deming  |  Wetenschappelijk Management  |  8D Probleemoplossing  |  Waardeketen  |  Just-in-time  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Value Engineering (Waardetechniek)  |  Hoshin Kanri Strategievorming


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader
Ger de Waard
Management Consultant

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 20-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.