Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Kenniscentrum

   

Focusen op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Verklaring van Six Sigma.

Inhoud

Premium

Wat is Six Sigma? Beschrijving

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethodologie die ondernemingen de hulpmiddelen biedt om de capaciteit van hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze stijging van de prestatie en daling van de procesvariatie leidt tot vermindering van defecten en toename van winsten, werknemersmoreel en productkwaliteit. Het is een kwaliteitsmetings- en verbeteringsprogramma waarvan Mikel Harry en Motorola de pioniers waren. Het concentreert zich op de controle van een proces tot het punt van six sigma (standaarddeviaties) van een middellijn, of 3,4 tekorten per miljoen items. Het omvat het identificeren van factoren die kritiek zijn voor de kwaliteit zoals die door de klant worden bepaald. Het vermindert de procesvariatie en verbeteringscapaciteiten, het verhoogt de stabiliteit en het ontwerpt systemen om het six sigma doel te steunen.


Het Six Sigma model is een zeer gedisciplineerde aanpak die bedrijven kan helpen om zich te concentreren op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Het is gebaseerd op het statistische werk van Joseph Juran, een Amerikaanse pionier van Roemeense origine op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het woord "Sigma" is een Grieks letterteken dat voor een statistiekterm wordt gebruikt die meet hoe ver een bepaald proces van perfectie afwijkt (de standaarddeviatie). Als het sigma-getal hoger is, bent u dichter bij perfectie. Één sigma is niet erg goed; zes sigma wordt gedefinieerd als slechts 3.4 tekorten per miljoen. Het centrale idee achter Six Sigma is dat als u kunt meten hoeveel "defecten" u in een proces hebt, u systematisch kunt uitzoeken hoe u hen kunt elimineren. Aldus kunt u bijna tot "zero defects" komen.

De Japanse oorsprong van Six Sigma kan nog steeds worden herkend aan het systeem van "banden" welke het gebruikt. Als u net begint met Six Sigma en u op een basisopleiding gaat, krijgt u een groene band. Iedereen die de verantwoordelijkheid heeft om een team van Six Sigma te leiden wordt een zwarte band genoemd. Tot slot is er een speciale elitegroep die Meester Zwarte Banden worden genoemd die de Zwarte banden controleren.

 

Six Sigma 6 Σ

Vijf Stappen in Six Sigma. Proces

Typisch, kent een Six Sigma proces de volgende vijf stadia:

  1. Definitie. De eerste stap in ieder Six Sigma project is het verduidelijken van het probleem, en zijn werkingsgebied zodanig te versmallen dat meetbare doelstellingen kunnen worden bereikt binnen een paar maanden . Dan wordt een team samengesteld om het proces in detail te onderzoeken, verbeteringen te suggereren, en die aanbevelingen ten uitvoer te leggen. In de productiewereld, beginnen projectmanagers en hun sponsors typisch met het bepalen van wat een defect is, en stellen vervolgens een reeks doelstellingen op die ontworpen zijn om het voorkomen van dergelijke defecten te verminderen.
  2. Meting. In de tweede stap van een Six Sigma project, verzamelt het team gegevens en bereidt het een analyse voor op hoog niveau.
  3. Analyse. Zodra een proces in kaart is gebracht en gedocumenteerd, en de kwaliteit van de harde ondersteunende gegevens is geverifiëerd, kan het Six Sigma team met de analyse beginnen. De teamleden beginnen gewoonlijk met het identificeren van de manieren waarop mensen er niet in slagen om te handelen zoals nodig is, of door de manieren te identificeren waarop de mensen er niet in slagen om effectieve controle te waarborgen in elk stadium.
  4. Verbetering. Adviseer, beslis en voer de verbeteringen uit.
  5. Controle. In het laatste stadium van een Six Sigma project, creëert het team controles. Deze stellen het bedrijf in staat om de verbeteringen vol te houden en uit te breiden.

Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Special Interest Group


Special Interest Group (314 leden)


Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak Forum  

Recente onderwerpen

  6 Sigma Presentatie / 6 Sigma Powerpoint
Heeft iemand een presentatie hieromtrent in het kader van een opleiding die ik moet geven ?...
     
 
  Six Sigma Approach Part I
The Six Sigma approach identifies and prioritizes problems in response to customer needs. The method’s goal is to understand and control variation in ...
     
 
  Six Sigma Approach Part I
The Six Sigma approach identifies and prioritizes problems in response to customer needs. The method’s goal is to understand and control variation in ...
     
 
  Six Sigma Black Belt Certification
I would like to know to what educational degree one can compare a Lean Six Sigma (L6S) Blackbelt certification? Thanks for your input....
     
 
  Six Sigma Department
I am trying to apply Six Sigma in my work system like X Y, Z.
Why are not all big companies implementing a department or section to teach all emp...
     
 
  Next Step after Voice Of Processes have been Defined?
We have defined all the Voice Of Processes for our 6Ϭ Lean Manufacturing project.
What should be our next step to construct a 6-Sigma Proje...
     
 

Best Practices - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak
  3 Additional Six Sigma Levels
Besides the Sigma levels 1 to 6, we can actually also distinguish between 3 other levels of using Six SIgma:
A. Use Six Sigma as a statistical...
     
 
  The Basis of Six Sigma? Statistics and Discipline
Many of the tools of Six Sigma (and the concept of lean manufacturing with which Six Sigma is most closely identified) can be found in statisti...
     
 
  Six Sigma Organization Structure
Usually, Six Sigma organizations are composed of the following:
Champions - these are members of the Senior Management Team with responsi...
     
 Alles wat u moet weten over management


  Six Sigma in an R&D context
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of R&D processes? Or do R&D activities naturally defy systematic improvement efforts?...
     
 
  The 5 x Why Method (The 5 Whys)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD
The "5 x why" method has been developed by Toyota to perform an iterative  
   
 
  Focus of Six Sigma: The 6 Rights
Six Sigma management can focus on following 6 Right (Rights):
- Right Support
- Right Project
- Right Road Map (DMAIC)
- Ri...
     
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...)
In order to improve a process, or to get a new standard or higher quality level in an organization, is 6 Sigma a good approach?
My partners say t...
     
 
  Statistical Process Control (SPC)
According to many, Six Sigma is based on Statistical Process Control (SPC), a method of visually monitoring production processes. In Six Sigma, each b...
     
 
  Tools for Finding Root Cause?
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect or find the root cause from special cause variation and then solve accordingly? And how to...
     
 
  Six Sigma Requirements
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, the concept should be embraced from the grass roots to top management.
Inv...
     
 
  Evaluating Six Sigma Projects
How can I evaluate the quality of 6 Sigma projects (logical think, creative, right tools, effectiveness and so on).
What grading and evalu...
     
 
  Six Sigma DMAIC and DMADV
Two Six Sigma sub-methodologies are called:
DMAIC - Define, Measure, Analyze, Improve and Control, and
DMADV - Define, Measure, An...
     
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS)
In my experience I implemented the Six Sigma process following 6 instead of just 5 phases. The first five are the classical phases (DMAIC) for the ana...
     
 
  Six Sigma for Marketing
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant – drives growth. SSFM links interdependencies of strategic marketing, tactical & operation...
     
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)?...
     
 
  Six Sigma in Medical Transcription
How can Six Sigma be used in the field of medical transcription? What are all the gradients that need to be worked on in medical transcription with Si...
     
 
  Identifying Critical Characteristics
It is excellent to use Six Sigma in practice. But critical to its success is the right identification of critical characteristics as applicable...
     
 
  Differentiating Six Sigma from TQM
Although invented at Motorola, Six Sigma has been perfected at General Electric. GE is truly the home of Six Sigma. The factors differentiating Six Si...
     
 
  Six Sigma is a Story!
Six Sigma is a story of X, Y and Z.
When all X's and Y's are controlled, Z's improve.
X's are causes, Y's are problems and Z's are consequen...
     
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders
How can I evaluate the talent of Six Sigma project leaders (presentation skill, answering, strategic thinking, and so on)?
What grading an...
     
 
  Six Sigma Implementation Roles
The following names (some are from martial arts) are used for Six Sigma professional roles:
Sponsor - Senior executive who sponsors...
     
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Adult Social Care in the UK and to my knowledge I am the only person in the UK using thi...
     
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors
In the last 2 years I learned the following lessons working with Home Remodeling contractors.
Lesson One:  
   
 
  Six Sigma Manufacturing Example
Businesses who are not very active in quality management most of the time have a process quality from 2 or 3 sigma. This means a failure of about 66.7...
     
 
  Six Sigma Dictionary - Six Sigma Terms
LEAN components: Inventory reduced by kanban management.
Plant layout with D-cells provides minimal handling, transportation, mater...
     
 
  Six Sigma for Retail
What is best way to measure defects in a retail business in order to improve efficiency?...
     
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce the cost of poor quality (in the manufacturing sector)?
Since there are lot of quali...
     
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementation in textile, confection industries? Thank you......
     
 
  Six Sigma in Passengers Handling
How can Six Sigma be applied to passengers handling services in air transportation at an airport?...
     
 
  6 Sigma....Frame period
Hi..., I have a concern regarding the execution of 6 sigma... When a business has to move from one sigma level to another, for how long we have to mea...
     
 
  Six Sigma Effectiveness
Please, can someone evaluate the effectiveness of Six Sigma process improvement methodology....
     
 
  Six Sigma Implementation Process
I am looking for the Six Sigma implementation process....
     
 
  6 Sigma in Construction Industry
Can 6 sigma method be applied in construction industry? If yes, how?...
     
 
  Organizational Development + Six Sigma or Lean
Have any of you integrated tools from Organizational Development with the use of Lean and Six Sigma. I would be interested to hear your reactions and ...
     
 
  Six Sigma In Inbound Call Center
How can Six Sigma be used in an inbound call center? What are the basic parameters to be defined?...
     
 
  Good Practitioner Books on Lean - Six Sigma, S&OP?
Hi all, short question, currently I am working in a pure logistics field but would like to develop my supply chain knowledge further. Especially looki...
     
 
  Should Six Sigma start after Lean Implementation?
My perception to Six Sigma is that it should start after Lean Implementation, at least basic (Stability Phase and Continuous Flow), then can go in par...
     
 
  Quality Critical Factors
How can the quality critical factors for a product be effectively identified like a pig lung, a pharmaceutical raw material. I think there is the succ...
     
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my first research on applying lean management in retail in Vietnam. I am a bit confused and lo...
     
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not every company is willing to implement Lean Six Sigma (LSS) in their environment. I found ...
     
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The deliverables being the project plan, the drawings and supervision. The accuracy of processe...
     
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laboratory supervisor. How can I use this approach to reach to high quality in my organization?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach
 

Six Sigma Implementation Principles

 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

 
 
 

Good Six Sigma Project Management

 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

 
 
 

Human Sigma

 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

 
 
 

3 Six Sigma Variants

 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

 
 
 

Design for Six Sigma

 
 
 

How to Make Value Stream Map? Tips

 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

 
 
 

Lean Six Sigma Programs

 
 
 

CCR and CTQ

 
 
 

Appropriate Sample Sizes in Six Sigma

 
 
 

Radical Innovations

 
 
 

Control Charts

 
 
 

Six Sigma Approach Part II

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Y=f(x) + E

 

Sample Sizes

 

Rolled Throughput Yield

 

A Guide to Control Charts

 

ERRORS IN HYPOTHESIS TESTING

 

Certifications

 
 

Nieuws over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Nieuws over Six Sigma Proces


     
 

Video's over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Video's over Six Sigma Proces


     
 

Presentaties over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Presentaties over Six Sigma Proces


     
 

Meer over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Meer over Six Sigma Proces


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met: Kaizen  |  Kwaliteitscirkel van Deming  |  Wetenschappelijk Management  |  8D Probleemoplossing  |  Waardeketen  |  Just-in-time  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Value Engineering (Waardetechniek)  |  Hoshin Kanri Strategievorming


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader
Ger de Waard
Management Consultant

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 15-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.