Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Kenniscentrum

Focusen op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Verklaring van Six Sigma.


Wat is Six Sigma? Beschrijving

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethodologie die ondernemingen de hulpmiddelen biedt om de capaciteit van hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze stijging van de prestatie en daling van de procesvariatie leidt tot vermindering van defecten en toename van winsten, werknemersmoreel en productkwaliteit. Het is een kwaliteitsmetings- en verbeteringsprogramma waarvan Mikel Harry en Motorola de pioniers waren. Het concentreert zich op de controle van een proces tot het punt van six sigma (standaarddeviaties) van een middellijn, of 3,4 tekorten per miljoen items. Het omvat het identificeren van factoren die kritiek zijn voor de kwaliteit zoals die door de klant worden bepaald. Het vermindert de procesvariatie en verbeteringscapaciteiten, het verhoogt de stabiliteit en het ontwerpt systemen om het six sigma doel te steunen.Six Sigma 6 ΣHet Six Sigma model is een zeer gedisciplineerde aanpak die bedrijven kan helpen om zich te concentreren op het ontwikkelen en het leveren van vrijwel volmaakte producten en diensten. Het is gebaseerd op het statistische werk van Joseph Juran, een Amerikaanse pionier van Roemeense origine op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het woord "Sigma" is een Grieks letterteken dat voor een statistiekterm wordt gebruikt die meet hoe ver een bepaald proces van perfectie afwijkt (de standaarddeviatie). Als het sigma-getal hoger is, bent u dichter bij perfectie. Één sigma is niet erg goed; zes sigma wordt gedefinieerd als slechts 3.4 tekorten per miljoen. Het centrale idee achter Six Sigma is dat als u kunt meten hoeveel "defecten" u in een proces hebt, u systematisch kunt uitzoeken hoe u hen kunt elimineren. Aldus kunt u bijna tot "zero defects" komen.

De Japanse oorsprong van Six Sigma kan nog steeds worden herkend aan het systeem van "banden" welke het gebruikt. Als u net begint met Six Sigma en u op een basisopleiding gaat, krijgt u een groene band. Iedereen die de verantwoordelijkheid heeft om een team van Six Sigma te leiden wordt een zwarte band genoemd. Tot slot is er een speciale elitegroep die Meester Zwarte Banden worden genoemd die de Zwarte banden controleren.


Vijf Stappen in Six Sigma. Proces

Typisch, kent een Six Sigma proces de volgende vijf stadia:

  1. Definitie. De eerste stap in ieder Six Sigma project is het verduidelijken van het probleem, en zijn werkingsgebied zodanig te versmallen dat meetbare doelstellingen kunnen worden bereikt binnen een paar maanden . Dan wordt een team samengesteld om het proces in detail te onderzoeken, verbeteringen te suggereren, en die aanbevelingen ten uitvoer te leggen. In de productiewereld, beginnen projectmanagers en hun sponsors typisch met het bepalen van wat een defect is, en stellen vervolgens een reeks doelstellingen op die ontworpen zijn om het voorkomen van dergelijke defecten te verminderen.
  2. Meting. In de tweede stap van een Six Sigma project, verzamelt het team gegevens en bereidt het een analyse voor op hoog niveau.
  3. Analyse. Zodra een proces in kaart is gebracht en gedocumenteerd, en de kwaliteit van de harde ondersteunende gegevens is geverifiëerd, kan het Six Sigma team met de analyse beginnen. De teamleden beginnen gewoonlijk met het identificeren van de manieren waarop mensen er niet in slagen om te handelen zoals nodig is, of door de manieren te identificeren waarop de mensen er niet in slagen om effectieve controle te waarborgen in elk stadium.
  4. Verbetering. Adviseer, beslis en voer de verbeteringen uit.
  5. Controle. In het laatste stadium van een Six Sigma project, creëert het team controles. Deze stellen het bedrijf in staat om de verbeteringen vol te houden en uit te breiden.

Special Interest Group - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


Special Interest Group (295 leden)


Forum - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


Hot 6 Sigma Presentatie / 6 Sigma Powerpoint (4 reacties)
Heeft iemand een presentatie hieromtrent in het kader van ee...
 
 
 
 
  The Basis of Six Sigma? Statistics and Discipline (2 reacties)
Many of the tools of Six Sigma (and the concept of le...
 
 
 
 
  Focus of Six Sigma: The 6 Rights (1 reacties)
Six Sigma management can focus on following 6 Right (Righ...
 
 
 
 
  Add Standardization to DMAIC Phases in Six Sigma (DMAICS) (2 reacties)
In my experience I implemented the Six Sigma process followi...
 
 
 
 
  Evaluating Six Sigma Projects (4 reacties)
How can I evaluate the quality of 6 Sigma projects (l...
 
 
 
 
  Identifying Critical Characteristics
It is excellent to use Six Sigma in practice. But critical t...
 
 
 
 
  Six Sigma in Medical Transcription (3 reacties)
How can Six Sigma be used in the field of medical transcript...
 
 
 
 
  Six Sigma is a Story!
Six Sigma is a story of X, Y and Z. When all X's and Y's ar...
 
 
 
 
  Differentiating Six Sigma from TQM
Although invented at Motorola, Six Sigma has been perfected ...
 
 
 
 
  Six Sigma Manufacturing Example (1 reacties)
Businesses who are not very active in quality management mos...
 
 
 
 
  Best Practices Lean Six Sigma in Social Care (2 reacties)
I have been using Lean Six Sigma (I'm a Black belt) in Ad...
 
 
 
 
  Six Sigma Dictionary - Six Sigma Terms
LEAN components: Inventory reduced by kanban manageme...
 
 
 
 
  The Cost of Poor Quality: Tools for Effective Control & Reduction (7 reacties)
Which Six Sigma tools are effective to determine and reduce ...
 
 
 
 
  6 Sigma in Construction Industry
Can 6 sigma method be applied in construction industry? If y...
 
 
 
 
  6 Sigma....Frame period (1 reacties)
Hi..., I have a concern regarding the execution of 6 sigma.....
 
 
 
 
  Six Sigma in Textile / Confection Industry
Any information or experiences about Six Sigma implementatio...
 
 
 
 
  Six Sigma in Passengers Handling (4 reacties)
How can Six Sigma be applied to passengers handling services...
 
 
 
 
  Six Sigma Effectiveness (7 reacties)
Please, can someone evaluate the effectiveness of Six Sigma ...
 
 
 
 
  Six Sigma Implementation Process (1 reacties)
I am looking for the Six Sigma implementation process....
 
 
 
 
  Good Practitioner Books on Lean - Six Sigma, S&OP? (1 reacties)
Hi all, short question, currently I am working in a pure log...
 
 
 
 
  Six Sigma In Inbound Call Center (5 reacties)
How can Six Sigma be used in an inbound call center? What ar...
 
 
 
 
  Sustaining Momentum of Process Improvement Over Time
Improving business processes using methods like Lean, Six Si...
 
 
 
 
  Organizational Development + Six Sigma or Lean (4 reacties)
Have any of you integrated tools from Organizational Develop...
 
 
 
 
  Should Six Sigma start after Lean Implementation? (1 reacties)
My perception to Six Sigma is that it should start after Lea...
 
 
 
 
  Six Sigma Black Belt Certification (4 reacties)
I would like to know to what educational degree one can comp...
 
 
 
 
  Disadvantages of Lean Six Sigma. Drawbacks (1 reacties)
Hello! I am a student and I am trying to investigate why not...
 
 
 
 
  Lean Management in Retail
Hi all, I'm a student from UEB-VNU, Vietnam. I've start my f...
 
 
 
 
  Quality Critical Factors
How can the quality critical factors for a product be effect...
 
 
 
 
  Six Sigma Approach Part I
The Six Sigma approach identifies and prioritizes problems i...
 
 
 
 
  Applying Six Sigma to Landscape Architecture (1 reacties)
How can Six Sigma be applied in Architecture practice? The d...
 
 
 
 
  Six Sigma Department (1 reacties)
I am trying to apply Six Sigma in my work system like X Y, Z...
 
 
 
 
  Next Step after Voice Of Processes have been Defined? (1 reacties)
We have defined all the Voice Of Processes for our 6Ϭ ...
 
 
 
 
  Lean 6 Sigma in Laboratories
Hello, I want to know about Lean 6 Sigma in as I am laborato...
 
 
 
 

Best Practices - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  3 Additional Six Sigma Levels
Besides the Sigma levels 1 to 6, we can actually also distin...
 
 
 
 
  Six Sigma Organization Structure
Usually, Six Sigma organizations are composed of the followi...
 
 
 
 
  Six Sigma in an R&D context (8 reacties)
Is it possible to use Six Sigma to improve the quality of
 
 
 
 
  The 5 x Why Method (The 5 Whys) (35 reacties)
DESCRIPTION OF THE 5 WHY METHOD The "5 x why" method has be...
 
 
 
 
  Statistical Process Control (SPC) (4 reacties)
According to many, Six Sigma is based on Statistical Process...
 
 
 
 
  Is Six Sigma Enough? (To Improve the Quality Level of an Organization...) (10 reacties)
In order to improve a process, or to get a new standard or h...
 
 
 
 
  Tools for Finding Root Cause? (7 reacties)
Which tool is preferable in Six Sigma methodology to detect ...
 
 
 
 
  Six Sigma Requirements (4 reacties)
In order for Six Sigma to be successful in an organisation, ...
 
 
 
 
  Six Sigma for Marketing (1 reacties)
Six Sigma for Marketing (SSFM) is newest Six Sigma variant –...
 
 
 
 
  Six Sigma DMAIC and DMADV (3 reacties)
Two Six Sigma sub-methodologies are called: DMAIC - Defi...
 
 
 
 
  Hypothesis Testing in DMAIC Projects (10 reacties)
Is hypothesis testing a must in DMAIC projects? Why (not)?...
 
 
 
 
  Evaluating Six Sigma Project Leaders (1 reacties)
How can I evaluate the talent of Six Sigma project leader...
 
 
 
 
  Six Sigma Implementation Roles (5 reacties)
The following names (some are from martial arts) are used fo...
 
 
 
 
  Quality Lessons in Dealing with Contractors (1 reacties)
In the last 2 years I learned the following lessons working ...
 
 
 
 
  Six Sigma for Retail (5 reacties)
What is best way to measure defects in a retail business in ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Six Sigma Methodology | Six Sigma Model | Six Sigma Approach

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Six Sigma Implementation Principles

Implementing Six Sigma Succesfully...
 
 
 

Six Sigma Approaches / Steps Compared

DMAIC, DMADOV, DMAEV, DABTL...
 
 
 

Good Six Sigma Project Management

Six Sigma Project Characteristics...
 
 
 

6 Management Responsibilities in 6 Sigma

Six Sigma Implementation, Best Practices...
 
 
 

Human Sigma

Improving Employee-Customer Encounters...
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Benefits...
 
 
 

Hypothesis Testing in Lean Six Sigma Explained

SS Hypothesis Testing...
 
 
 

How Six Sigma Supports TQM

TQM, Six Sigma...
 
 
 

Six Sigma Lessons Learned

Process Improvement of Six Sigma Projects...
 
 
 

Six Sigma in Service Organizations

Challenges and Difficulties...
 
 
 

3 Critical Success Factors for Six Sigma Projects

Getting results out of a 6 Sigma project...
 
 
 

3 Six Sigma Variants

Differences in Six Sigma Approaches...
 
 
 

Measurement Systems Analysis (MSA)

Testing Measurement Systems, Improving Measurement Systems, Assessing Measurement Systems...
 
 
 

Generic Six Sigma Project Ideas

Identifying LSS Projects...
 
 
 

Design for Six Sigma

Supply Chain & Quality...
 
 
 

How to Make Value Stream Map? Tips

Making a Value Stream Map, Creating a Value Stream Map...
 
 
 

DMAIC Approach is Sequential, But...

Six Sigma Implementation...
 
 
 

The DMAIC Process Step by Step Example

Six Sigma Implementation, DMAIC Process...
 
 
 

Lean Six Sigma Programs

Driving Innovation...
 
 
 

CCR and CTQ

Six Sigma Method...
 
 
 

Six Sigma Improvement Team Composition and Procedure

Six Sigma...
 
 
 

Appropriate Sample Sizes in Six Sigma

Six Sigma...
 
 
 

Radical Innovations

Assessing Your Level of Preparedness...
 
 
 

Control Charts and Control Limits

Controlling the Process...
 
 

Hulpbronnen - Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


Y=f(x) + E

DMAIC Project Control...
 

Continuous Sampling Planning

Sampling...
 

Jidoka

Lean, HoT...
 
 

Nieuws over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Nieuws over Six Sigma Proces


     
 

Video's over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Video's over Six Sigma Proces


     
 

Presentaties over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Presentaties over Six Sigma Proces


     
 

Meer over Six Sigma-methodologie | Six Sigma-model | Six Sigma-aanpak


     
 

Meer over Six Sigma Proces


     

Vergelijk met: Kaizen  |  Kwaliteitscirkel van Deming  |  Wetenschappelijk Management  |  8D Probleemoplossing  |  Waardeketen  |  Just-in-time  |  Waardestromen in Kaart Brengen (Value Stream Mapping)  |  Value Engineering (Waardetechniek)  |  Hoshin Kanri Strategievorming


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader
Ger de Waard
Management Consultant

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 12-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.