Aktieägares Perspektiv på Värde

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

38 itens • 232.467 visitas


Sammanfattning

Inledning

Över de senaste 200 åren har inflytandet från affärsföretag på vårt samhället ökat mycket fort och enormt. Inget fenomen som det om vilket företagets syfte som skall tjänas diskuteras idag av många personer med olika bakgrunder, däribland:

  • Akademiker inom områdena kring ekonomi, juridik, statskunskap och sociologi,
  • Affärsetik och filosofi forskare,
  • Politiska parter, fackföreningar, olika föreningar, miljöaktivister, och
  • Massmedia och allmänheten.

I länder med en marknadsekonomi är den allmänna uppfattningen att företag bör sträva efter en ekonomisk lönsamhet. Hur som helst så är det många personer som likaledes kommer att samtycka att organisationer har också ett bestämt socialt ansvar. Lönsamhet- och ansvar kan och bör kombineras i en ideal värld, hur som helst är det tydligt att de åtminstone är delvist motsägande.

Å ena sidan företag måste åstadkomma vinster för att fortleva. Specifikt måste företaget tillhandahålla en högre avkastning på deras egna kapital kapital än vad som aktieägarna kan komma att få om de satte in deras pengar på ett riskfritt bankkonto. Vinsterna som skapas, bygger förtroende hos investerare och speglas oftast i högre aktiepriser, som gör det lättare för företaget förverkliga sina mål. Vinsterna är inte bara ett resultat, utan också en källa till företagets konkurrenskraftiga väl och ve.

Å ena sidan företag är ett nätverk av olika parter och personal som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och är inte bara ”ekonomiska maskiner”. Anställda representerar nuförtiden en viktig del av värdet på alla företags (intellektuella kapital). För att motivera personalen till att arbeta hårt för ett företags intresse, måste man bygga upp ett visst förtroende med dem. Jämväl är det viktigt att förtroendet utvecklas mellan organisationen och dess yttre miljö (kunder, leverantörer, regering och intressegrupper). Ett sådant förtroende kan endast växa från en uppfattad känsla av trygghet i att alla individernas och nyckelpersonernas intressen tas i beaktande.
 

Vad är perspektiv på aktieägarvärde. Beskrivning


Perspektiv på aktieägarvärde betonar lönsamhet före ansvar och ser organisationer i första hand som instrument av dess ägare. Aktieägarvärdes förespråkare tror att framgången hos en organisation kan mätas på saker som aktiepriset, utdelningar och ekonomisk vinst. De betraktar hanteringen av nyckelpersoner och intressenter hellre som något betydande än som ett slut/ett syfte i sig självt. De tror, att socialt ansvar inte är något som berör organisationer, och tänker att samhället är bäst tjänat av organisationer som följer egennytta och ekonomisk prestationsförmåga.


aktieägarnas perspektiv på värde och nyckelpersonerna

Aktieägarevärdes filosofin är inte blind för de krav som ställs på företaget av andra nyckelpersoner än aktieägarna. Emellertid när du inser att det är lämpligt (beroende på situationen) att ge uppmärksamhet till nyckelpersoner betyder inte detta att det är företagens syfte att tjäna dem. Syftet med ett företag är först och främst att maximera aktieägarevärde, inom vad som är lagligt tillåtet. Förespråkare för "Perspektiv på aktieägarvärde" är övertygade om att samhället är bäst betjänad av en ekonomisk logisk grund. Ansvar för anställning, lokala föreningar, miljön, konsumentvälfärd, och sociala utvecklingar är inte organisatoriska angelägenheter, utan bör hanteras av individer och regeringar. Genom att följa en förstärkt egennytta och genom att underhålla marknadsbaserade relationer mellan företaget och alla nyckelpersoner, av detta följer att  maximalt värde för aktieägarna kommer också att resultatera i att man maximerar samhällelig rikedom.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Aktieägares Perspektiv på Värde Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Aktieägares Perspektiv på Värde.


Types of Shareholders / Investors
In what way(s) can we group shareholders? What are the differences between these various types of investors? Thanks for (...)
5
 
1 kommentarer
How does Trust Lead to Profitability?
Do you know any specific figures that support the notion that higher trust in an organization will result in higher prof (...)
4
 
17 kommentarer
Shareholder Value is the End
The Shareholder value principle is nothing else than the beginning of the end for a company. I've been facing years ago (...)
-3
 
4 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Aktieägares Perspektiv på Värde. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Aktieägares Perspektiv på Värde. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Shareholder Value Perspective (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Aktieägares Perspektiv på Värde. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho (...)

An Emerging Third Way

Erosion of Shareholder Value
Paper by Cynthia A. Williams and John M. Conley. There is an active debate among corporate law professors about the exte (...)

Shareholder Value and Employee Interests: Intersections Between Corporate Governance, Corporate Law and Labour Law

Shareholder value, Australia
The focus of this paper by Anthony O'Donnell, Richard Mitchell and Ian Malcolm Ramsay is on three core issues. We first (...)

Interview Mintzberg on the Flaws of Shareholder Value

Discussing Shareholder Value Perspective, Trainings, Workshops
Interview with Professor Henry Mintzberg on CONs of the shareholder value perspective, in particular in the US. Also he (...)

Negotiated Shareholder Value

Recent Changes in Germany
This paper by Sigurt Vitols contributes to the literature addressing recent changes in the German variant of the stakeho (...)

The purpose of the corporation: Shareholder-value maximization?

Shareholder value, corporate target, corporate governance
Paper by Petra Joerg a.o. Allegedly, there is widespread consensus that firms should maximize shareholder value, and tha (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Aktieägares Perspektiv på Värde.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Aktieägares Perspektiv på Värde med: Värdebaserad Styrning  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Ashridge Missionsmodell  |  Kärnkompetens  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Sju Överraskningar Porter  |  Spiral Dynamics Modell  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Aktieägares Perspektiv på Värde? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 23-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.