Aktieägares Perspektiv på Värde

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Betona lönsamhet före ansvar. Förklaring till Aktieägares Perspektiv på Värde (Shareholder Value Perspective).


Inledning

Över de senaste 200 åren har inflytandet från affärsföretag på vårt samhället ökat mycket fort och enormt. Inget fenomen som det om vilket företagets syfte som skall tjänas diskuteras idag av många personer med olika bakgrunder, däribland:

  • Akademiker inom områdena kring ekonomi, juridik, statskunskap och sociologi,
  • Affärsetik och filosofi forskare,
  • Politiska parter, fackföreningar, olika föreningar, miljöaktivister, och
  • Massmedia och allmänheten.

I länder med en marknadsekonomi är den allmänna uppfattningen att företag bör sträva efter en ekonomisk lönsamhet. Hur som helst så är det många personer som likaledes kommer att samtycka att organisationer har också ett bestämt socialt ansvar. Lönsamhet- och ansvar kan och bör kombineras i en ideal värld, hur som helst är det tydligt att de åtminstone är delvist motsägande.

Å ena sidan företag måste åstadkomma vinster för att fortleva. Specifikt måste företaget tillhandahålla en högre avkastning på deras egna kapital kapital än vad som aktieägarna kan komma att få om de satte in deras pengar på ett riskfritt bankkonto. Vinsterna som skapas, bygger förtroende hos investerare och speglas oftast i högre aktiepriser, som gör det lättare för företaget förverkliga sina mål. Vinsterna är inte bara ett resultat, utan också en källa till företagets konkurrenskraftiga väl och ve.

Å ena sidan företag är ett nätverk av olika parter och personal som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och är inte bara ”ekonomiska maskiner”. Anställda representerar nuförtiden en viktig del av värdet på alla företags (intellektuella kapital). För att motivera personalen till att arbeta hårt för ett företags intresse, måste man bygga upp ett visst förtroende med dem. Jämväl är det viktigt att förtroendet utvecklas mellan organisationen och dess yttre miljö (kunder, leverantörer, regering och intressegrupper). Ett sådant förtroende kan endast växa från en uppfattad känsla av trygghet i att alla individernas och nyckelpersonernas intressen tas i beaktande.
 

Vad är perspektiv på aktieägarvärde. Beskrivning


Perspektiv på aktieägarvärde betonar lönsamhet före ansvar och ser organisationer i första hand som instrument av dess ägare. Aktieägarvärdes förespråkare tror att framgången hos en organisation kan mätas på saker som aktiepriset, utdelningar och ekonomisk vinst. De betraktar hanteringen av nyckelpersoner och intressenter hellre som något betydande än som ett slut/ett syfte i sig självt. De tror, att socialt ansvar inte är något som berör organisationer, och tänker att samhället är bäst tjänat av organisationer som följer egennytta och ekonomisk prestationsförmåga.


aktieägarnas perspektiv på värde och nyckelpersonerna

Aktieägarevärdes filosofin är inte blind för de krav som ställs på företaget av andra nyckelpersoner än aktieägarna. Emellertid när du inser att det är lämpligt (beroende på situationen) att ge uppmärksamhet till nyckelpersoner betyder inte detta att det är företagens syfte att tjäna dem. Syftet med ett företag är först och främst att maximera aktieägarevärde, inom vad som är lagligt tillåtet. Förespråkare för "Perspektiv på aktieägarvärde" är övertygade om att samhället är bäst betjänad av en ekonomisk logisk grund. Ansvar för anställning, lokala föreningar, miljön, konsumentvälfärd, och sociala utvecklingar är inte organisatoriska angelägenheter, utan bör hanteras av individer och regeringar. Genom att följa en förstärkt egennytta och genom att underhålla marknadsbaserade relationer mellan företaget och alla nyckelpersoner, av detta följer att  maximalt värde för aktieägarna kommer också att resultatera i att man maximerar samhällelig rikedom.


Särskild Intressegrupp SIG - Aktieägares Perspektiv på Värde


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Aktieägares Perspektiv på Värde  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Types of Shareholders / Investors (1 reaktioner)
In what way(s) can we group shareholders? What are the diffe...
 
 
 
 
  How does Trust Lead to Profitability? (17 reaktioner)
Do you know any specific figures that support the notion tha...
 
 
 
 
  Shareholder Value is the End (4 reaktioner)
The Shareholder value principle is nothing else than the beg...
 
 
 
 

Best Practices - Aktieägares Perspektiv på Värde

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Shareholder Value Perspective

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Aktieägares Perspektiv på Värde

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Aktieägare Perspektiv


     
 

Nyheter om Aktieägare Lönsamhet


     
 

Videor om Aktieägare Perspektiv


     
 

Videor om Aktieägare Lönsamhet


     
 

Presentationer om Aktieägare Perspektiv


     
 

Presentationer om Aktieägare Lönsamhet


     
 

Mer om Aktieägare Perspektiv


     
 

Mer om Aktieägare Lönsamhet


     

Jämför Aktieägares Perspektiv på Värde med: Värdebaserad Styrning  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Ashridge Missionsmodell  |  Kärnkompetens  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Sju Överraskningar Porter  |  Spiral Dynamics Modell  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 18-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.