logo

Aktieägares Perspektiv på Värde

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

38 itens • 251.509 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Inledning

Över de senaste 200 åren har inflytandet från affärsföretag på vårt samhället ökat mycket fort och enormt. Inget fenomen som det om vilket företagets syfte som skall tjänas diskuteras idag av många personer med olika bakgrunder, däribland:

  • Akademiker inom områdena kring ekonomi, juridik, statskunskap och sociologi,
  • Affärsetik och filosofi forskare,
  • Politiska parter, fackföreningar, olika föreningar, miljöaktivister, och
  • Massmedia och allmänheten.

I länder med en marknadsekonomi är den allmänna uppfattningen att företag bör sträva efter en ekonomisk lönsamhet. Hur som helst så är det många personer som likaledes kommer att samtycka att organisationer har också ett bestämt socialt ansvar. Lönsamhet- och ansvar kan och bör kombineras i en ideal värld, hur som helst är det tydligt att de åtminstone är delvist motsägande.

Å ena sidan företag måste åstadkomma vinster för att fortleva. Specifikt måste företaget tillhandahålla en högre avkastning på deras egna kapital kapital än vad som aktieägarna kan komma att få om de satte in deras pengar på ett riskfritt bankkonto. Vinsterna som skapas, bygger förtroende hos investerare och speglas oftast i högre aktiepriser, som gör det lättare för företaget förverkliga sina mål. Vinsterna är inte bara ett resultat, utan också en källa till företagets konkurrenskraftiga väl och ve.

Å ena sidan företag är ett nätverk av olika parter och personal som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och är inte bara ”ekonomiska maskiner”. Anställda representerar nuförtiden en viktig del av värdet på alla företags (intellektuella kapital). För att motivera personalen till att arbeta hårt för ett företags intresse, måste man bygga upp ett visst förtroende med dem. Jämväl är det viktigt att förtroendet utvecklas mellan organisationen och dess yttre miljö (kunder, leverantörer, regering och intressegrupper). Ett sådant förtroende kan endast växa från en uppfattad känsla av trygghet i att alla individernas och nyckelpersonernas intressen tas i beaktande.
 

Vad är perspektiv på aktieägarvärde. Beskrivning


Perspektiv på aktieägarvärde betonar lönsamhet före ansvar och ser organisationer i första hand som instrument av dess ägare. Aktieägarvärdes förespråkare tror att framgången hos en organisation kan mätas på saker som aktiepriset, utdelningar och ekonomisk vinst. De betraktar hanteringen av nyckelpersoner och intressenter hellre som något betydande än som ett slut/ett syfte i sig självt. De tror, att socialt ansvar inte är något som berör organisationer, och tänker att samhället är bäst tjänat av organisationer som följer egennytta och ekonomisk prestationsförmåga.


aktieägarnas perspektiv på värde och nyckelpersonerna

Aktieägarevärdes filosofin är inte blind för de krav som ställs på företaget av andra nyckelpersoner än aktieägarna. Emellertid när du inser att det är lämpligt (beroende på situationen) att ge uppmärksamhet till nyckelpersoner betyder inte detta att det är företagens syfte att tjäna dem. Syftet med ett företag är först och främst att maximera aktieägarevärde, inom vad som är lagligt tillåtet. Förespråkare för "Perspektiv på aktieägarvärde" är övertygade om att samhället är bäst betjänad av en ekonomisk logisk grund. Ansvar för anställning, lokala föreningar, miljön, konsumentvälfärd, och sociala utvecklingar är inte organisatoriska angelägenheter, utan bör hanteras av individer och regeringar. Genom att följa en förstärkt egennytta och genom att underhålla marknadsbaserade relationer mellan företaget och alla nyckelpersoner, av detta följer att  maximalt värde för aktieägarna kommer också att resultatera i att man maximerar samhällelig rikedom.


Särskild Intressegrupp SIG

Aktieägares Perspektiv på Värde Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Aktieägares Perspektiv på Värde. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Types of Shareholders / Investors
In what way(s) can we group shareholders? What are the differences between these various types of investors? Thanks for your inputs......
Betyg5
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne How does Trust Lead to Profitability?
Do you know any specific figures that support the notion that higher trust in an organization will result in higher profits. I am looking for numerical facts, not hearsay....
Betyg4
 
Kommentarer17 kommentarer
ämne Shareholder Value is the End
The Shareholder value principle is nothing else than the beginning of the end for a company. I've been facing years ago with a situation where I was involved in advanced project management when The CE...
Betyg-3
 
Kommentarer4 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Aktieägares Perspektiv på Värde

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Aktieägares Perspektiv på Värde. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Shareholder Value Perspective (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Aktieägares Perspektiv på Värde. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho...
Artikel

An Emerging Third Way

Erosion of Shareholder Value
Paper by Cynthia A. Williams and John M. Conley. There is an active debate among corporate law professors about the exte...
Artikel

Shareholder Value and Employee Interests: Intersections Between Corporate Governance, Corporate Law and Labour Law

Shareholder value, Australia
The focus of this paper by Anthony O'Donnell, Richard Mitchell and Ian Malcolm Ramsay is on three core issues. We first ...
Video

Interview Mintzberg on the Flaws of Shareholder Value

Discussing Shareholder Value Perspective, Trainings, Workshops
Interview with Professor Henry Mintzberg on CONs of the shareholder value perspective, in particular in the US. Also he...
Artikel

Negotiated Shareholder Value

Recent Changes in Germany
This paper by Sigurt Vitols contributes to the literature addressing recent changes in the German variant of the stakeho...
Artikel

The purpose of the corporation: Shareholder-value maximization?

Shareholder value, corporate target, corporate governance
Paper by Petra Joerg a.o. Allegedly, there is widespread consensus that firms should maximize shareholder value, and tha...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Aktieägares Perspektiv på Värde.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför Aktieägares Perspektiv på Värde med: Värdebaserad Styrning  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Ashridge Missionsmodell  |  Kärnkompetens  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Sju Överraskningar Porter  |  Spiral Dynamics Modell  |  Moraliskt Syfte


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Aktieägares Perspektiv på Värde? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.