Aandeelhouderswaardeperspectief

Kenniscentrum

Het benadrukken van winstgevendheid boven verantwoordelijkheid. Verklaring van het Aandeelhouderswaardeperspectief.


Inleiding

In de loop van de laatste 200 jaar, is de invloed van commerciŽle bedrijven op onze maatschappij snel en sterk gegroeid. Geen wonder dat het corporate doel dat zij zouden moeten dienen wordt besproken door vele mensen met verschillende achtergronden, inclusief:

  • Academici op het gebied van economie, wet, politieke wetenschap en sociologie,
  • Bedrijfsethiek en filosofische wetenschappers,
  • Politieke partijen, vakbonden, diverse gemeenschappen, milieudeskundigen, en
  • De media en het grote publiek.

In landen met een markteconomie is het algemeen aanvaard dat bedrijven economische winstgevendheid zouden moeten nastreven. Maar toch zouden veel mensen het er ook†mee eens zijn dat organisaties ook bepaalde sociale verantwoordelijkheden hebben. Winstgevendheid en verantwoordelijkheid kunnen en zouden moeten kunnen worden gecombineerd in een ideale wereld, maar het is†duidelijk dat zij tenminste gedeeltelijk tegenstrijdig zijn.

Enerzijds, moeten ondernemingen winst maken om te†overleven. Specifiek, moeten bedrijven een hogere opbrengst op hun aandelenkapitaal bieden dan door de aandeelhouders zou worden gerealiseerd als zij hun geld op een risicovrije bankrekening deponeerden. De winsten die worden gemaakt creŽren vertrouwen van investeerders, en worden gewoonlijk weerspiegeld in hogere aandelenprijzen, die het voor het bedrijf gemakkelijker maken om zijn doelstellingen te realiseren. De winsten zijn niet alleen een resultaat, maar ook een bron van corporate concurrentiegezondheid en rijkdom.

Anderzijds, zijn bedrijven netwerken van partijen en mensen die samenwerken om een†gedeeld doel te bereiken, en zijn zij†niet slechts "economische machines". De huidige werknemers vertegenwoordigen een belangrijk deel van de waarde van welk bedrijf dan ook (intellectueel kapitaal). Om mensen te motiveren om hard te werken voor de belangen van het bedrijf, moet een niveau van vertrouwen met hen worden opgebouwd. Eveneens is het belangrijk om vertrouwen te ontwikkelen tussen de organisatie en zijn externe omgeving (klanten, leveranciers, overheid, en belangengroepen). Dergelijk vertrouwen kan slechts groeien vanuit het gepercipieerde veilige gevoel, dat met de belangen†van alle individuen en stakeholders rekening wordt gehouden.
 

Wat is het Aandeelhouderswaarde Perspectief. Beschrijving


Het Aandeelhouderswaarde Perspectief benadrukt winstgevendheid boven verantwoordelijkheid en ziet organisaties†hoofdzakelijk als instrumenten van zijn eigenaars. Voorvechters van aandeelhouderswaarde geloven dat het succes van een organisatie kan worden gemeten door zaken als de aandelenkoers, dividenden en economische winst. Zij beschouwen Stakeholder Management eerder†als een middel dan als een†doel op zich. Zij geloven dat sociale verantwoordelijkheid geen zaak voor organisaties is, en denken dat de maatschappij het beste wordt gediend door organisaties†die eigenbelang en economisch rendement nastreven.


Het Aandeelhouderswaarde Perspectief en Stakeholders

De Aandeelhouderswaarde filosofie is niet blind voor de eisen die door ander stakeholders†aan bedrijven worden gesteld dan de aandeelhouders. Maar, te erkennen dat het passend (instrumenteel) is om aandacht aan stakeholders te besteden betekent nog niet dat het het†doel van het bedrijf is om hen te dienen. Het doel van een bedrijf is ten eerste en vooral de aandeelhouderswaarde te maximaliseren, binnen de grenzen van wat juridisch toelaatbaar is. De verdedigers van het Aandeelhouderswaarde Perspectief zijn ervan overtuigd dat de maatschappij het beste door economische overwegingen wordt gediend. De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid, lokale gemeenschappen, de omgeving, het welzijn van de consument, en sociale ontwikkelingen zijn geen organisatorische zaken, maar zouden moeten worden behandeld door individuen en overheden. Door†verlicht eigenbelang na te streven en door markt gebaseerde relaties te handhaven tussen het bedrijf en alle stakeholders, zal het nastreven van maximale waarde voor de aandeelhouders ook in het maximaliseren van sociale rijkdom resulteren.


Special Interest Group - Aandeelhouderswaardeperspectief


Special Interest Group (6 leden)


Forum - Aandeelhouderswaardeperspectief  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Types of Shareholders / Investors (1 reacties)
In what way(s) can we group shareholders? What are the diffe...
 
 
 
 
  How does Trust Lead to Profitability? (17 reacties)
Do you know any specific figures that support the notion tha...
 
 
 
 
  Shareholder Value is the End (4 reacties)
The Shareholder value principle is nothing else than the beg...
 
 
 
 

Best Practices - Aandeelhouderswaardeperspectief

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.Expert Tips (ENG) - Shareholder Value Perspective

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.Hulpbronnen - Aandeelhouderswaardeperspectief

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Aandeelhouderswaardeperspectief


     
 

Nieuws over Shareholders Waardecreatie


     
 

Video's over Aandeelhouderswaardeperspectief


     
 

Video's over Shareholders Waardecreatie


     
 

Presentaties over Aandeelhouderswaardeperspectief


     
 

Presentaties over Shareholders Waardecreatie


     
 

Meer over Aandeelhouderswaardeperspectief


     
 

Meer over Shareholders Waardecreatie


     

Vergelijk met het Aandeelhouderswaarde Perspectief: Value Based Management (Waardesturing)  |† Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |† Ashridge Missiemodel  |† Kerncompetenties  |† Clarkson-principes  |† Intrinsiek Stakeholder Commitment  |† Strategisch Stakeholdermanagement  |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Strategische Intentie  |† Zeven Verrassingen voor CEOs  |† Spiral Dynamics  |† Moreel Doel


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† FinanciŽn & Investeren  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 12-11-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.