Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)

Kunskapscenter

Lärande organisationer. Förklaring till Fem Discipliner/Femte Disciplinen (Five Disciplines) av Peter Senge. ('90)


Femte disciplin - Senge För Peter Senge (1990) förändra är att skapa ett lag och lärande är förändring. Således är det möjligt för organisationer att lära sig att förändra, därför att ”djupt inom oss är vi alla läraktiga”. I hans bok ”den femte disciplinen”, Senge vill ta bort illusionen om att världen skapats ut från skilda och icke relaterade styrkor. När vi ger upp denna illusion, kan vi bygga "lärande organisationer", organisationer där personer ständigt utökar deras kapacitet till att skapa resultat som de verkligen önskar, där nya och expansiva sätt att tänka föds fram, där kollektiva ambitioner släpps fria, och där personalen ständigt lär sig hur man lär sig tillsammans. Chefer måste lära sig att upptäcka de sju organisatoriska ”lärande handikappen och att använda” de Fem Disciplinerna som motgift för dem.


De fem disciplinerna av Senge

De fem delarna i modellen från Senge är:

  1. Systemtänkande. Den förenande disciplinen (den femte) som sammanför de fyra andra in i en sammanhängande del av teorin och praktiserande.

  2. Personligt Mästerskap. Personer måste betrakta deras liv och deras arbete såsom en konstnär skulle betrakta ett konstarbete.

  3. Mentala modeller. Djupt inrotade antaganden eller mentala bilder som inverkar på hur vi tolkar världen och hur vi agerar.

  4. Bygga upp en gemensam vision. Om det finns en äkta vision, så kommer personer att överträffa sig själva och lära in, och inte bara därför att de måste utan därför att de önskar detta.

  5. Grupplärande. Lag-medlemmarna deltar i en verklig dialog. De stänger tillfälligt av deras antaganden.

Alla dessa fem discipliner måste upptas i ett i evigt sökande till att utvidga kapaciteten hos organisation till att skapa dess framtid. Lärande organisationer är de organisationer som kan gå utöver ett lärande som enbart bygger på överlevnad, till ett som utför ett generativt lärande: en form av lärande som förstärker deras kapacitet till att skapa.
 

Bok: Peter Senge - The Fifth Discipline -


Särskild Intressegrupp SIG - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)


Särskild Intressegrupp SIG (50 medlemmar)


Forum - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Summary of Senge's Ideas
Senge can be summarized as follows: People should put aside...
 
 
 
 
  More Factors than Learning in Organizations
Let us think first in the present days of neck to neck compe...
 
 
 
 
  Hard But Sweet Nut to Crack (2 reaktioner)
Converting a conventional organization into a learning organ...
 
 
 
 
  Skills of Leaders of Learning Organizations? (6 reaktioner)
What skills or traits do leaders or managers need in a Learn...
 
 
 
 
  How to Become a Systems Thinker? (9 reaktioner)
How does one become a systems thinker? After reading The Fif...
 
 
 
 
  Learning Organizations in Social Services (4 reaktioner)
I am currently researching the application of the theories o...
 
 
 
 
  Learning Organizations vs Social Media (1 reaktioner)
I think that we can develop a different point of view or a r...
 
 
 
 
  Pillars of the Five Disciplines (5 reaktioner)
Senge's five disciplines would not be well understood withou...
 
 
 
 
  Aligning a Firm's Vision Statement to Peter Senge's Disciplines (2 reaktioner)
How can a firm's vision statement be crafted in line with Pe...
 
 
 
 
  Does Senge's View of Systems Thinking Go Far Enough? (3 reaktioner)
In the 5th Discipline Senge outlines his views on systems th...
 
 
 
 
  Applying Mnemonic Tools (2 reaktioner)
Senge's 5th discipline offers a practicable tool leading to ...
 
 
 
 
  What are the Merits of Senge for Human Resources Development? (4 reaktioner)
What are the pros and cons of Senge's Learning Organization ...
 
 
 
 
  Why creating Learning Organizations is hard (1 reaktioner)
According to Senge, transforming organizations into learning...
 
 
 
 
  Applying Learning Organizations at Society Level
Our technological progress is outpacing our social progress....
 
 
 
 

Best Practices - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Turning an Organization into a Learning Organization (38 reaktioner)
I have worked on changing people's thinking. But, in organiz...
 
 
 
 
  What are Mental Models? (7 reaktioner)
I understand how to use 4 disciplines but maybe somebody can...
 
 
 
 
  Schools as a learning organisation (3 reaktioner)
Educational orgainsations also need to develop themselves to...
 
 
 
 
  Three Levels in Senge's 5 Disciplines (5 reaktioner)
A ‘discipline’ is viewed by Senge as a series of principles ...
 
 
 
 
  Characteristics of a Learning Organisation (2 reaktioner)
What are the characteristics of a learning organisation?...
 
 
 
 
  What Skills do Employees Need in a Learning Organization? (5 reaktioner)
What skills or traits do employees / knowledge workers need ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Five Disciplines

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

To What Extent are you a Learning Organization?

Take this Test..., Benchmarking the Depth of Learning in your Organization...
 
 

Resurser - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Discipliner Senge


     
 

Nyheter om Lärande Organisation


     
 

Videor om Discipliner Senge


     
 

Videor om Lärande Organisation


     
 

Presentationer om Discipliner Senge


     
 

Presentationer om Lärande Organisation


     
 

Mer om Discipliner Senge


     
 

Mer om Lärande Organisation


     

Jämför Senges Femte Disciplinen / Fem Discipliner med:   Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Teorin om den Mekanistiska och Organiska System  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori X Teori Y McGregor  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 20-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.