Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)

Kunskapscenter

   

Lärande organisationer. Förklaring till Fem Discipliner/Femte Disciplinen (Five Disciplines) av Peter Senge. ('90)

Innehåll

Premium

Femte disciplin - Senge För Peter Senge (1990) förändra är att skapa ett lag och lärande är förändring. Således är det möjligt för organisationer att lära sig att förändra, därför att ”djupt inom oss är vi alla läraktiga”. I hans bok ”den femte disciplinen”, Senge vill ta bort illusionen om att världen skapats ut från skilda och icke relaterade styrkor. När vi ger upp denna illusion, kan vi bygga "lärande organisationer", organisationer där personer ständigt utökar deras kapacitet till att skapa resultat som de verkligen önskar, där nya och expansiva sätt att tänka föds fram, där kollektiva ambitioner släpps fria, och där personalen ständigt lär sig hur man lär sig tillsammans. Chefer måste lära sig att upptäcka de sju organisatoriska ”lärande handikappen och att använda” de Fem Disciplinerna som motgift för dem.


De fem disciplinerna av Senge

De fem delarna i modellen från Senge är:

  1. Systemtänkande. Den förenande disciplinen (den femte) som sammanför de fyra andra in i en sammanhängande del av teorin och praktiserande.

  2. Personligt Mästerskap. Personer måste betrakta deras liv och deras arbete såsom en konstnär skulle betrakta ett konstarbete.

  3. Mentala modeller. Djupt inrotade antaganden eller mentala bilder som inverkar på hur vi tolkar världen och hur vi agerar.

  4. Bygga upp en gemensam vision. Om det finns en äkta vision, så kommer personer att överträffa sig själva och lära in, och inte bara därför att de måste utan därför att de önskar detta.

  5. Grupplärande. Lag-medlemmarna deltar i en verklig dialog. De stänger tillfälligt av deras antaganden.

Alla dessa fem discipliner måste upptas i ett i evigt sökande till att utvidga kapaciteten hos organisation till att skapa dess framtid. Lärande organisationer är de organisationer som kan gå utöver ett lärande som enbart bygger på överlevnad, till ett som utför ett generativt lärande: en form av lärande som förstärker deras kapacitet till att skapa.
 

Bok: Peter Senge - The Fifth Discipline -


Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (57 medlemmar)


Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Forumet  

Nya ämnen

  How to Become a Systems Thinker?
How does one become a systems thinker? After reading The Fif...
 
 
 
 
  Learning Organizations in Social Services
I am currently researching the application of the theories o...
 
 
 
 
  Learning Organizations vs Social Media
I think that we can develop a different point of view or a r...
 
 
 
 
  Pillars of the Five Disciplines
Senge's five disciplines would not be well understood withou...
 
 
 
 
  Aligning a Firm's Vision Statement to Peter Senge's Disciplines
How can a firm's vision statement be crafted in line with Pe...
 
 
 
 
  What are the Merits of Senge for Human Resources Development?
What are the pros and cons of Senge's Learning Organization ...
 
 
 
 
  Does Senge's View of Systems Thinking Go Far Enough?
In the 5th Discipline Senge outlines his views on systems th...
 
 
 
 
  Applying Mnemonic Tools
Senge's 5th discipline offers a practicable tool leading to ...
 
 
 
 
  Why creating Learning Organizations is hard
According to Senge, transforming organizations into learning...
 
 
 
 
  Applying Learning Organizations at Society Level
Our technological progress is outpacing our social progress....
 
 
 
 

Best Practices - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)
  Turning an Organization into a Learning Organization
I have worked on changing people's thinking. But, in organiz...
 
 
 
 
  What are Mental Models?
I understand how to use 4 disciplines but maybe somebody can...
 
 
 
 
  Schools as a learning organisation
Educational orgainsations also need to develop themselves to...
 
 
 
 
  Three Levels in Senge's 5 Disciplines
A ‘discipline’ is viewed by Senge as a series of principles ...
 
 
 
 
  Summary of Senge's Ideas
Senge can be summarized as follows:
People should put a...
 
 
 
 
  More Factors than Learning in Organizations
Let us think first in the present days of neck to neck compe...
 
 
 
 
  Characteristics of a Learning Organisation
What are the characteristics of a learning organisation?...
 
 
 
 
  Hard But Sweet Nut to Crack
Converting a conventional organization into a learning organ...
 
 
 
 
  What Skills do Employees Need in a Learning Organization?
What skills or traits do employees / knowledge workers need ...
 
 
 
 
  Skills of Leaders of Learning Organizations?
What skills or traits do leaders or managers need in a Learn...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Five Disciplines
 

Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices...
 
 
 

To What Extent are you a Learning Organization?

Take this Test..., Benchmarking the Depth of Learning in your Organization...
 
 

Resurser - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)
 

Nyheter om Discipliner Senge


     
 

Nyheter om Lärande Organisation


     
 

Videor om Discipliner Senge


     
 

Videor om Lärande Organisation


     
 

Presentationer om Discipliner Senge


     
 

Presentationer om Lärande Organisation


     
 

Mer om Discipliner Senge


     
 

Mer om Lärande Organisation


     

Jämför Senges Femte Disciplinen / Fem Discipliner med:   Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Teorin om den Mekanistiska och Organiska System  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori X Teori Y McGregor  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 22-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.