Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge)

Kunskapscenter

   

Lärande organisationer. Förklaring till Fem Discipliner/Femte Disciplinen (Five Disciplines) av Peter Senge. ('90)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Femte disciplin - Senge För Peter Senge (1990) förändra är att skapa ett lag och lärande är förändring. Således är det möjligt för organisationer att lära sig att förändra, därför att ”djupt inom oss är vi alla läraktiga”. I hans bok ”den femte disciplinen”, Senge vill ta bort illusionen om att världen skapats ut från skilda och icke relaterade styrkor. När vi ger upp denna illusion, kan vi bygga "lärande organisationer", organisationer där personer ständigt utökar deras kapacitet till att skapa resultat som de verkligen önskar, där nya och expansiva sätt att tänka föds fram, där kollektiva ambitioner släpps fria, och där personalen ständigt lär sig hur man lär sig tillsammans. Chefer måste lära sig att upptäcka de sju organisatoriska ”lärande handikappen och att använda” de Fem Disciplinerna som motgift för dem.


De fem disciplinerna av Senge

De fem delarna i modellen från Senge är:

  1. Systemtänkande. Den förenande disciplinen (den femte) som sammanför de fyra andra in i en sammanhängande del av teorin och praktiserande.

  2. Personligt Mästerskap. Personer måste betrakta deras liv och deras arbete såsom en konstnär skulle betrakta ett konstarbete.

  3. Mentala modeller. Djupt inrotade antaganden eller mentala bilder som inverkar på hur vi tolkar världen och hur vi agerar.

  4. Bygga upp en gemensam vision. Om det finns en äkta vision, så kommer personer att överträffa sig själva och lära in, och inte bara därför att de måste utan därför att de önskar detta.

  5. Grupplärande. Lag-medlemmarna deltar i en verklig dialog. De stänger tillfälligt av deras antaganden.

Alla dessa fem discipliner måste upptas i ett i evigt sökande till att utvidga kapaciteten hos organisation till att skapa dess framtid. Lärande organisationer är de organisationer som kan gå utöver ett lärande som enbart bygger på överlevnad, till ett som utför ett generativt lärande: en form av lärande som förstärker deras kapacitet till att skapa.
 

Bok: Peter Senge - The Fifth Discipline -


Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Forumet
  Does Senge's View of Systems Thinking Go Far Enough?
In the 5th Discipline Senge outlines his views on systems thinking, when in reality this is only one dimension of the systems thinking concepts.
I have come across many people who have read the 5th Discipline who think they have a good understan...
     
 
  How to Become a Systems Thinker?
How does one become a systems thinker? After reading The Fifth Discipline and getting interested in the subject I have read a number of books; some of which are mind blowingly complex! How have other people become systems thinkers? Reading? Courses?<...
     
 
  What are the Merits of Senge for Human Resources Development?
What are the pros and cons of Senge's Learning Organization for Human Resources Development? Any help would be greatly greatly appreciated! Thanks....
     
 
  Aligning a Firm's Vision Statement to Peter Senge's Disciplines
How can a firm's vision statement be crafted in line with Peter Senge's 5 disciplines?
I want to have an insight on how this can be done to create a learning organisation....
     
 
  Hard But Sweet Nut to Crack
Converting a conventional organization into a learning organization is a hard nut, but if cracked offers sweetness. A few dedicated young staff can take the initiative voluntarily and gradually others will join these enthusiasts....
     
 
  Pillars of the Five Disciplines
Senge's five disciplines would not be well understood without considering the following critical pillars: values, guiding principles, personal experience, commitment and context....
     
 
  Characteristics of a Learning Organisation
What are the characteristics of a learning organisation?...
     
 
  Applying Mnemonic Tools
Senge's 5th discipline offers a practicable tool leading to organizational learning and enhanced overall corporate relationships and performance. However, it fails to meet the dynamics of change and chaos -- the undercurrents of which are global toda...
     
 
  More Factors than Learning in Organizations
Let us think first in the present days of neck to neck competition, how far the models of 90s are suitable. Governments, in other words politicians, have become a strong force either to allow an organization to grow or die. Many factors beyond the co...
     
 
  Learning Organizations vs Social Media
I think that we can develop a different point of view or a relationship between social media and learning organizations. Social media are changing budgets on marketing departments and the approach of companies to the market, to get closer of the cust...
     
 
  Learning Organizations in Social Services
I am currently researching the application of the theories of Senge's 'Learning Organization' in the social services setting. I would love to gather input from anyone who has had experience in this area.
How to you apply this 'corporate' strateg...
     
 
  Schools as a learning organisation
Educational orgainsations also need to develop themselves to be learning organisations. This is mainly because of the changing in the aim of education Claxton (2002, p.46 and 2008) pointed out communities’ expectation on the purpose of education t...
     
 
  Three Levels in Senge's 5 Disciplines
A ‘discipline’ is viewed by Senge as a series of principles and practices that we study, master and integrate into our lives. Each of the five disciplines can be approached at three levels:
1) PRACTICES: what you do.
2) PRINCIPLES: g...
     
 
  Summary of Senge's Ideas
Senge can be summarized as follows:
People should put aside their old ways of thinking (developing new mental models for the driving forces behind the organization's values and principles), learn to be open with others (personal mastery), unders...
     
 
  Why creating Learning Organizations is hard
According to Senge, transforming organizations into learning organizations is not easy, because managers have to surrender their traditional spheres of power and control to the people who are learning. Learners should experiment and be allowed to mak...
     
 
  What Skills do Employees Need in a Learning Organization?
What skills or traits do employees / knowledge workers need in a learning organization?...
     
 
  Skills of Leaders of Learning Organizations?
What skills or traits do leaders or managers need in a Learning Organization?...
     
 

Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Premium
  What are Mental Models?
I understand how to use 4 disciplines but maybe somebody can explain me the mental models... Thanks......
     
 
  Turning an Organization into a Learning Organization
I have worked on changing people's thinking. But, in organizational context, the turning point for converting a conventional style organization into a learning style is a subject of research for me. I have not tried 5 discipline yet. I will tr...
     
 

Expert Tips (ENG) - Five Disciplines Premium
 

Capturing Learned Lessons

Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improve your learning culture with <...
Usage (application): How to Capture Organizational Learning? Best Practices
 
 
 

To What Extent are you a Learning Organization?

Professors Garvin, Edmondson and Gino have developed an online assessment tool to determine and benchmark the depth of learning in an organizat...
Usage (application): Take this Test..., Benchmarking the Depth of Learning in your Organization
 
 

Resurser - Femte Disciplinen | Fem Discipliner (Senge) Premium
 

Nyheter

Discipliner Senge
     
 

Nyheter

Lärande Organisation
     
 

Videor

Discipliner Senge
     
 

Videor

Lärande Organisation
     
 

Presentationer

Discipliner Senge
     
 

Presentationer

Lärande Organisation
     
 

Mer

Discipliner Senge
     
 

Mer

Lärande Organisation
     

Jämför Senges Femte Disciplinen / Fem Discipliner med:   Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Teorin om den Mekanistiska och Organiska System  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Teori X Teori Y McGregor  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.