Metaplan Metoden (Schnelle)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

16 itens • 330.962 visitas


Sammanfattning

Vad är Metaplan metoden? Beskrivning

Denna teknik från Wolfgang och Eberhard Schnelle kan användas som en faciliteringsmetod för grupper och som en kommunikationsmodell där åsikter kan utvecklas och en gemensam förståelse kan byggas upp och målsättningar, rekommendationer, och handlingsplaner formuleras för att fokusera på ett problem och dess möjliga lösningar.
”Moderatorer” (en typ av facilitatorer) som administrerar grupperna och ser till att det råder en god kommunikation, samarbete och att en hög nivå av förståelse uppnås. Deras målsättning är att erbjuda gruppen den rätta sortens kommunikationsverktyg i just rätt sammanhang. På så sätt kan gruppen framgångsrikt och effektivt gå till botten med ärendet.

Genom att systematiskt dela upp stora problem i mindre beståndsdelar och genom att dela upp större grupper till mindre, så kan medverkan hos alla deltagarna maximeras. Den fullständiga gruppen sätter upp uppgiften och man granskar resultatet. Undergrupper om ca 20-25 personer fokuserar på deluppgifterna och samlar ihop idéerna. 4-6 personer arbetar med frågeställningarna som varje deluppgift innehåller.

Ovanpå detta så används vissa bestämda kommunikationsverktyg däribland:

 • Vissa materiella ting/ pedagogiska hjälpmedel (kort i olika former, ovalformade, molnformade objekt, och rektangulära kort med olika färger).
 • Tuschpennor.
 • Whiteboards, Skrivtavlor, blädderblock, etc.
 • En serie av standardpresentationer ihopsamlade.
 • Regler som tydliggör och tar fram en klar presentationsbild.
 • Regler som erbjuder en effektfull kommunikation, omröstning, etc. i grupper.

Ursprunget till Metaplan. Historia

Tekniken utvecklades i Tyskland på 70-talet av två bröder, Wolfgang och Eberhard Schnelle som initialt var specialiserat på kontorsmöblemang och verktyg och utvecklade ett internationellt konsultföretag ut ur det. Metaplan är ett varumärke som innehas av Metaplan Thomas Schnelle GmbH .


Användning av Metaplan Metoden. Användningsområden

Metoden används vanligtvis för att lättare kunna facilitera stora grupper och mycket information, ca 50-200 personer eller på konferenser, men kan även användas för att lättare facilitera små ledningsgrupper.
Metaplan kan användas på följande områden:

 • Skapa och fånga upp och att samla ihop och att strukturera och att lagra, visualisera idéer.
 • Introducera deltagare på seminarier.
 • Analys på olika sakers beskaffenhet och förbindelser.
 • Orsaksanalys.
 • Sätta upp prioriteter.
 • Bygga upp ett momentum eller support för en förändringsinsats.
 • Utvärdering.

Stegen med Metaplan processen

En typisk komplett Metaplan workshop kan bestå av följande steg:

 1. Programinledning. Sätta scenen, ge bakgrunden till varför man är där, beskriv målsättningen.
 2. Skapa individuella indata/förslag. Skriv ner idéer snabbt, som är färgkodade för de underliggande frågeställningarna.
 3. Fånga upp de individuella svaren. Fäst upp korten, förslagen på en förbered tavla
 4. Dela upp i undergrupper. Deltagare väljer en undergrupp kring ett ämne/uppgift som de föredrar.
 5. Undergrupperna sorterar, adderar och diskuterar nu ämnena i relevanta grupper/ämnesöverskrifter.
 6. Dela resultaten med varandra. Kort presentationen (3 minuter) i varje undergrupp möjliggör för hela gruppen att få en helhetsbild.
 7. Prioritera. Genom att rösta, sätt markeringar med penna typ färgpluppar eller klistermärken på intresseområden eller på de alternativ som valts ut för röstning.
 8. Undergrupper återupptar deras arbete. Fokusering på de prioriterade frågeställningarna och skapa ett förslag på åtgärdsagenda.
 9. Undergrupperna framlägger nu deras resultat för hela gruppen (10 minuter). Följt av diskussion i hela gruppen på (20 minuter). Skapa ett stöd och engagemang hos alla.
 10. Avslutning och summering. Handlingsplan.

Styrkor med Metaplan. Fördelar

Typisk för tekniken är att den:

 • Involverar all personal som har en roll i genomförandet kring frågeställningen. Detta har inflytande på det sätt som de kommer att agera i analysfasen i beslutsfattandeprocessen.
 • Undviker långa utläggningar, vilda diskussioner, ofullständighet och tidsslöseri i processen är vanligt när det gäller delaktighet i beslutsfattande
 • Noggrann förplanering och utveckla ett tajt och specificerat scenario ihop med beställaren.

Begränsningar med Metaplan. Nackdelar

 • Kostnaderna av att använda speciella material och utrustning och facilitatorer.
 • Några av de handskrivna korten/lapparna kan vara svåra att läsa.
 • Omröstningsövningen är öppen för att var och en skall se vad de andra personerna röstar.
 • Personalen kan påverkas av vad de andra i personalen redan har röstat (Groupthink, Spiral of Silence).
 • Några personer kan vara rädda för att tala öppet i grupp även om de är kompetenta.
 • Andra personer kan tala för mycket. Denna överprofilering kan göra att andra blir uttråkade.
 • Att det blir en visningsmetod och för mycket  fokusering på strukturen hos Metaplan tekniken måste förhindras.
 • Erfarna och vassa facilitatorer är nödvändigt.

Antaganden kring Metaplan. Villkor

 • Grupp- och beslutsmedverkan är önskvärda.
 • Ett utbyte av idéer och åsikter är nödvändiga.
 • En gemensam lösning är önskvärd.
 • Att strukturera den kreativa processen är användbart.

Särskild Intressegrupp SIG

Metaplan Metoden Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Metaplan Metoden. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Metaplan Metoden

 

Rules and Principles of Metaplan
Nice to know about the origin of the Metaplan approach. Can you share the principles and rules of using Metaplan?....
0
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Metaplan Metoden. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Metaplan (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include: - Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge...

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include: - Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions ...

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements with...

When to Consider Using Metaplan?

Metaplan Applications
Typical business applications of Metaplan are: 1. Stakeholder Moderation - Corporate, Business, and Product Strategy P...
Informationskällor

Olika informationskällor om Metaplan Metoden. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Individual Decision Making and Group Decision Making

Decision Making Process, Groupthink, Decision Making Styles, Vroom-Yetton Method
Presentation about Decision Making by groups and individuals. The presentation includes the following sections: 1. Know...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Metaplan Metoden.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Schnelles Metaplan med:   Idékläckning (Brainstorming)  |  Erfarenhetslärande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Grupptänkande  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Förändringsledning  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Metaplan Metoden? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.