Metaplan Metoden (Schnelle)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Facilitering av stora grupper med hjälp av ett disciplinerat tillvägagångssätt, moderatorer och ett praktiskt kommunikationsverktyg. Förklaring till Metaplan av Schnelle. ('73)


Vad är Metaplan metoden? Beskrivning

Denna teknik från Wolfgang och Eberhard Schnelle kan användas som en faciliteringsmetod för grupper och som en kommunikationsmodell där åsikter kan utvecklas och en gemensam förståelse kan byggas upp och målsättningar, rekommendationer, och handlingsplaner formuleras för att fokusera på ett problem och dess möjliga lösningar.
”Moderatorer” (en typ av facilitatorer) som administrerar grupperna och ser till att det råder en god kommunikation, samarbete och att en hög nivå av förståelse uppnås. Deras målsättning är att erbjuda gruppen den rätta sortens kommunikationsverktyg i just rätt sammanhang. På så sätt kan gruppen framgångsrikt och effektivt gå till botten med ärendet.

Genom att systematiskt dela upp stora problem i mindre beståndsdelar och genom att dela upp större grupper till mindre, så kan medverkan hos alla deltagarna maximeras. Den fullständiga gruppen sätter upp uppgiften och man granskar resultatet. Undergrupper om ca 20-25 personer fokuserar på deluppgifterna och samlar ihop idéerna. 4-6 personer arbetar med frågeställningarna som varje deluppgift innehåller.

Ovanpå detta så används vissa bestämda kommunikationsverktyg däribland:

 • Vissa materiella ting/ pedagogiska hjälpmedel (kort i olika former, ovalformade, molnformade objekt, och rektangulära kort med olika färger).
 • Tuschpennor.
 • Whiteboards, Skrivtavlor, blädderblock, etc.
 • En serie av standardpresentationer ihopsamlade.
 • Regler som tydliggör och tar fram en klar presentationsbild.
 • Regler som erbjuder en effektfull kommunikation, omröstning, etc. i grupper.

Ursprunget till Metaplan. Historia

Tekniken utvecklades i Tyskland på 70-talet av två bröder, Wolfgang och Eberhard Schnelle som initialt var specialiserat på kontorsmöblemang och verktyg och utvecklade ett internationellt konsultföretag ut ur det. Metaplan är ett varumärke som innehas av Metaplan Thomas Schnelle GmbH .


Användning av Metaplan Metoden. Användningsområden

Metoden används vanligtvis för att lättare kunna facilitera stora grupper och mycket information, ca 50-200 personer eller på konferenser, men kan även användas för att lättare facilitera små ledningsgrupper.
Metaplan kan användas på följande områden:

 • Skapa och fånga upp och att samla ihop och att strukturera och att lagra, visualisera idéer.
 • Introducera deltagare på seminarier.
 • Analys på olika sakers beskaffenhet och förbindelser.
 • Orsaksanalys.
 • Sätta upp prioriteter.
 • Bygga upp ett momentum eller support för en förändringsinsats.
 • Utvärdering.

Stegen med Metaplan processen

En typisk komplett Metaplan workshop kan bestå av följande steg:

 1. Programinledning. Sätta scenen, ge bakgrunden till varför man är där, beskriv målsättningen.
 2. Skapa individuella indata/förslag. Skriv ner idéer snabbt, som är färgkodade för de underliggande frågeställningarna.
 3. Fånga upp de individuella svaren. Fäst upp korten, förslagen på en förbered tavla
 4. Dela upp i undergrupper. Deltagare väljer en undergrupp kring ett ämne/uppgift som de föredrar.
 5. Undergrupperna sorterar, adderar och diskuterar nu ämnena i relevanta grupper/ämnesöverskrifter.
 6. Dela resultaten med varandra. Kort presentationen (3 minuter) i varje undergrupp möjliggör för hela gruppen att få en helhetsbild.
 7. Prioritera. Genom att rösta, sätt markeringar med penna typ färgpluppar eller klistermärken på intresseområden eller på de alternativ som valts ut för röstning.
 8. Undergrupper återupptar deras arbete. Fokusering på de prioriterade frågeställningarna och skapa ett förslag på åtgärdsagenda.
 9. Undergrupperna framlägger nu deras resultat för hela gruppen (10 minuter). Följt av diskussion i hela gruppen på (20 minuter). Skapa ett stöd och engagemang hos alla.
 10. Avslutning och summering. Handlingsplan.

Styrkor med Metaplan. Fördelar

Typisk för tekniken är att den:

 • Involverar all personal som har en roll i genomförandet kring frågeställningen. Detta har inflytande på det sätt som de kommer att agera i analysfasen i beslutsfattandeprocessen.
 • Undviker långa utläggningar, vilda diskussioner, ofullständighet och tidsslöseri i processen är vanligt när det gäller delaktighet i beslutsfattande
 • Noggrann förplanering och utveckla ett tajt och specificerat scenario ihop med beställaren.

Begränsningar med Metaplan. Nackdelar

 • Kostnaderna av att använda speciella material och utrustning och facilitatorer.
 • Några av de handskrivna korten/lapparna kan vara svåra att läsa.
 • Omröstningsövningen är öppen för att var och en skall se vad de andra personerna röstar.
 • Personalen kan påverkas av vad de andra i personalen redan har röstat (Groupthink, Spiral of Silence).
 • Några personer kan vara rädda för att tala öppet i grupp även om de är kompetenta.
 • Andra personer kan tala för mycket. Denna överprofilering kan göra att andra blir uttråkade.
 • Att det blir en visningsmetod och för mycket  fokusering på strukturen hos Metaplan tekniken måste förhindras.
 • Erfarna och vassa facilitatorer är nödvändigt.

Antaganden kring Metaplan. Villkor

 • Grupp- och beslutsmedverkan är önskvärda.
 • Ett utbyte av idéer och åsikter är nödvändiga.
 • En gemensam lösning är önskvärd.
 • Att strukturera den kreativa processen är användbart.

Särskild Intressegrupp SIG - Metaplan Metoden


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Forum - Metaplan Metoden  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Rules and Principles of Metaplan
Nice to know about the origin of the Metaplan approach. Can ...
 
 
 
 

Best Practices - Metaplan Metoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Metaplan

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration...
 
 
 

When to Consider Using Metaplan?

Metaplan Applications...
 
 

Resurser - Metaplan Metoden

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Metaplan Schnelle


     
 

Nyheter om Facilitera Stora Grupper


     
 

Videor om Metaplan Schnelle


     
 

Videor om Facilitera Stora Grupper


     
 

Presentationer om Metaplan Schnelle


     
 

Presentationer om Facilitera Stora Grupper


     
 

Mer om Metaplan Schnelle


     
 

Mer om Facilitera Stora Grupper


     

Jämför Schnelles Metaplan med:   Idékläckning (Brainstorming)  |  Erfarenhetslärande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Grupptänkande  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Förändringsledning  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.